EN SKOLPOLITIK I FÖRFALL

Kvantitet går här före kvalitet
 
Den sjunkande kunskapsnivån i skolan har medfört ett otal spontana förslag om
förbättringar, eller kanske mer rätt förändringar, inom undervisningen.
 
En del är bra, en del är mindre bra, en del tycks inte bra alls.
 
MÅNGA TYCKS RENT SPONTANA OCH FÖGA GENOMTÄNKTA.
 
Stefan Löfven vill nu inhämta ytterligare röster inför valet och går nu ut med försla-
get att gymnasieutbildning ska bli obligatorisk för alla.
 
Man behöver inte fundera speciellt länga för att komma fram till att detta för-
slag enbart resultater i en ökad kvantitet, ingen ökad kvalitet, snarare tvärt-
om.
 
En del går idag inte vidare till gymnasiet för att de inte "ids" studera mer, många
inledningsvis går vidare, hoppar av i ett senare skede.
 
Både de som väljer att inte gå vidare och de som hoppar av gör detta för mo-
tivationen i kombination med personliga förutsättningar i övrigt inte räcker
till.
 
Skulle en obligatotisk gymnasieutbildning anpassas till dett, medför detta omgående
att kvalitetskraven måste sänkas.
 
Vi har redan sett detta på ett antal högskolor, där man av ekonomiska och andra skäl
eftersträvat en högre genomströmning.
 
UTBILDNINGSNIVÅN HAR SÄNKTS RADIKALT I ETT ANTAL AVSEENDEN.
 
Bland annat har högskolor fått ägna sig åt att lära en del att läsa busstidstabeller
för att de ska kunna komma i tid till högskoleutbildningen.
 
Det finns ingen anledning att tro annat än att utbildningen på gymnasiet skul-
le genomgå samma radikala förändring, om "genomströmningen" skulle göras
obligatorisk.
 
Framtida krav ger inte utrymme för kvantitet före kvalitet, i den mån fokus ska riktas
mot kvantiteten, finns det inget utrymme för att man gör avkall på kvaliteten.
 
Inte om vi vill behålla vårt välstånd något så där intakt.
 
Stefan Löfvens motivering för förslaget visar också att han inte tänkt färdigt. Motivet
han framför är:
 
"När näst intill samtliga arbetsgivare kräver gymnasieutbildning ska vi inte läm-
na ungdomar utan en gymnasieutbildning"
 
Låter vackert och ansvarsfullt, men innan man tänkt färdigt, när man tänkt färdig får
man nog fylla i med.
 
"Genomför man obligatorisk gymansieutbildning kommer nog näst intill varje
arbetsgivare att kräva mer utbildning än obligatorisk gymnasieutbildning".
 
Det dunkelt tänkta är det dunkelt sagda tycks fortfarande gälla.
 
AE
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0