DAN ELIASSON FÅR EN ATT VILJA KRÄKAS

Kräkgeneralen lever upp till sitt rykte
 
Vi har länge känt till att sjuktalen bland befolkningen stigit kraftigt sedan 2006.
 
Vi har inte med säkerhet vetat varför.
 
DET KAN JU VARA EN TILLFÄLLIGHET ATT ALLIANSREGERINGEN STYRT
LANDET KRAFTFULLT OCH ANSVARSFULLT SEDAN 2006.
 
Men riktigt säkra har vi inte kunnat vara, fram till idag, då vi med full säkerhet vet
vad som i viss utsträckning bidragit till de höjda sjuktalen.
 
ANLEDNINGEN I VISS UTSTRÄCKNING ÄR GENERALDIREKTÖREN VID FÖR-
SÄKRINGSKASSAN DAN ELIASSON , I FOLKMUN KALLAD FÖR KRÄKGENE-
RALEN, FÖR SIN STORA SOCIALA KOMPETENS, SOM BLAND ANNAT TAR SIG
UTTRYCK I ATT HAN VILL KRÄKAS PÅ PERSONER HAN INTE GILLAR.
 
Den i folkmun numera så väl kände kräkgeneralen är ansvarig för försäkringskas-
san, och det ansvaret innefattar ett vitt ansvar för verket, bland annat att organi-
sera verket, så att de anställda mår bra, i vart fall så att de inte far illa.
 
I stället för att organisera verket, så att de anställda inte far illa, har då kräkge-
neralen organiserat verket, så att de anställda mår illa, riktigt illa, så illa att
många gråter när de anländer till arbetet.
 
Dan Eliasson är ju känd för att spara in på både det ena och det andra, bland annat
sparar han in på ersättning till döende cancersjuka, för att verket ska kunna spara
en och annan krona åt den ansvarsfulla Alliansregeringen.
 
Krona för krona politik kallas det numera.
 
Kräkgeneralen har nu gått vidare i sin spariver och har då inrättat så kallade
flexkontor för personalen, som ska kunna spara ytterligare några kronor åt
den ansvarsfulla Alliansregeringen.
 
När personalen anländer till  arbetet saknar de arbetsplats och får leta reda på ett
hörn där de kan härbärgera, efter att ha hämtat dator mm i ett förvaringsskåp.
 
Alla hittar inte en plats att sitta på, sparivern har sträckt sig så långt att
inte alla ska få tillgång till platser, när de arbetar.
 
DE SOM SPARATS UR HAMNAR UTANFÖR GEMENSKAPEN OCH FÅR SITTA
ISOLERADE OCH AVSKILDA, OFTA MEDFÖR DET ATT DE TAR TILL GRÅTEN.
 
Kräkgeneralens spariver har lett till väsentligt höjda sjuktal inom myndigheten och
till väldigt dålig arbetsmiljö.
 
MEN VAD GÖR DET, PENGAR HAR JU SPARATS TILL DEN ANSVARSFULLA
ALLIANSREGERINGEN.
 
Dan Eliasson och hans gelikar i regeringen kallar detta gör att värna om försäkrings-
kassans viktigaste resurs, de anställda.
 
Försäkringskassans uppgift är ju bland annat att svara för rehabilitering av
sjuka, så att de kan återkomma i arbete.
 
HÄR HAR DÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN EN GENERALDIREKTÖR, SOM IN-
TERNT I STÄLLET ARBETAR FÖR ATT PERSONALEN SKA BLI SJUKA OCH
MÅ DÅLIGT.
 
Viss logik kan man ju skönja i allt eländet, de få som är friska och arbetar på myn-
digheten får ju mer att göra, då alltfler blir sjuka.
 
Då kan ju verket inrikta sig på att begära ökade anslag, något som tycks vik-
tigare i vissa kretsar än att värna om personalen.
 
EN GENERALDIREKTÖR, SOM ANSTRÄNGER SIG FÖR ATT FÅ SINA MED-
ARBETARE ATT MÅ DÅLIGT, GRÅTA OCH SJUKSKRIVA SIG OCH OVANPÅ
DETTA ANVÄNDER VERKETS HEMSIDA FÖR ATT I SIN MYNDIGHETSUTÖV-
NING INFORMERA LANDET OM ATT HAN KRÄKS PÅ SÅDANA HAN INTE GIL-
LAR.
 
Att regeringen har förtroende för kräkgeneralen är ju alldeles uppenbart, generaldi-
rekörer utan förtroende hamnar ju på Elefantkyrkogården för mindre förseelser än
att deras myndighetsutövning omfattar att vilja kräkas på vissa
 
Frågan inställer sig nu.
 
Att Dan Eliasson får hållas är det avsett som en ren provokation mot väjar-
na.
 
ELLER BEROR DET BARA PÅ ENFALD OCH INKOMPETENS.
 
Om höga tillsättningar styrdes av annat än enfald och inkompetens vore det själv-
klart att Dan Eliasson skilts från sin post.
 
TILL OCH MED INNAN DET BLEV KÄNT ATT HAN VILLE SINA ANSTÄLLDA
ILLA.
 
 
Kräkgeneralen
AE
.
 
 
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0