BORÅS SERVICEKONTOR GICK PÅ PUMPEN

Ibland tycks ändå hut gå hem inom Borås Stad
 
Så kom då det länge efterlängtade budet, Servicekontoret förbjuds av Stockholms
Tingsrätt att i allt väsentligt konkurrera med privata företag.
 
Resan har som sagt varit lång, mycket lång, och under resans gång har den politiska
ledningen inte stuckit under stol med att de vet bättre än alla andra, och skulle så inte
vara fallet, så struntar man i vilket.
 
Den officiella linjen har varit klar.
 
VI STRUNTAR I GÄLLANDE LAGSTIFTNING.
 
Tyvärr är detta en attityd, man ofta möter i Borås Stad, vi gör som vi vill, och inget kan
göra något åt detta.
 
Kommunstyrelsen med ordföranden Ulf Olsson, har öppet visat sitt förakt för gäl-
lande lagstiftning.
 
Så har också chefen för Servicekontoret gjort, där har kammen vuxit sig så stor att han
tycks anse, att han råder över allt och alla.
 
Och den så kallade kommunjuristen har hela tiden vetat allt bättre än alla andra, här
också.
 
Men nu gick alltså hut hem, efter en lång resa med många deprimerande inslag.
 
STOCKHOLMS TINGSRÄTT GICK PÅ KONKURRENSVERKETS LINJE OCH
GICK EMOT BORÅS STAD I DET AKTUELLA MÅLET.
 
Servicekontoret får en viss tid på sig att upphöra med tjänster på den privata markna-
den, därefter följer vite, om man inte behagar följa vad som gäller.
 
Det är ingen vågad gissning, att gissa sig till vad som nu händer.
 
DEN POLITISKA LEDNINGEN I BORÅS, SOM HELA TIDEN VETAT ALLT BÄTTRE
ÄN ALLA ANDRA, TYCKS OCKSÅ HA ETT SÄREGET SÄTT ATT ANSVARA FÖR
SKATTEBETALARNAS PENGAR.
 
När en dom av detta slag går kommunen emot, tycks den allmänna uppfattningen inom
den politiska ledningen vara att man ska belasta kommunens ekonomi och rättssyste-
mer med att överklaga.
 
Det tycks inte heller vara något större problem att få den så kallade kommunjuris-
ten att ställa upp på en sådan linje, andra betalar ju.
 
Skulle kommunen inte hinna sammanställa ett överklagande inom angiven tid kan vi nog
räkna med att den så kallade kommunjuristen finner på råd.
 
OM INTE ANNAT KAN HAN JU ÖVERKLAGA SOM PRIVATPERSON, DET TYCKS
HAN JU HYSA EN VISS FÖRKÄRLEK FÖR.
 
Räkna alltså med lite "humhum" och dimråder i början, och när dimridåerna skingras
bör ett överklagande ha skickats in.
 
Om nu ledande politiker i Borås Stad hinner ägna sig åt sådana futiliteter, för-
kärleken för resor till avlägsna orter tycks för den vara lika stor som förkärleken
för den så kallade kommunjuristen att obstruera mot gällande rättssystem.
 
Men under en kort tid får vi väljare kanske ändå leva i den tron att hut ibland går hem.
 
ÄVEN I BORÅS STAD.
 
AE
 
 
 
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0