ALLIANSREGERINGENS BRUKARPERSPEKTIV

Äldrevården snart ett minne blott
 
Äldrevården har under de senaste åren skiftat karaktär.
 
Fortfarande syftar socialtjänstlagen till att behovet av plats på ett äldreboende
ska styras  sociala och medicinska vårdbehov.
 
I PRAKTIKEN HAR ÄLDRBOENDE MER ELLER MINDRE BLIVIT EN OMLAST-
NINGSPLATS PÅ VÄG TIL BÅRHUSET.
 
Statistik visar tydligt utvecklingen.
 
Under det förra året minskade antalet platser med 1 500, trots att antalet äldre
med vårdbehov ökade.
 
UNDER DE SENASTE FEM ÅREN HAR ANTALET PLATSER MINSKAT MED 6 000.
 
Går man ytterligare några år bakåt i tiden, ända till 2006, då den ansvarsfulla Allians-
regeringen tog över, har antalet platser minskat med ungefär 29 000.
 
Trenden är mer än tydlig, äldre med vårdbehov ska inte ges den rätt socialtjänst-
lagen menar att de har.
 
Parallellt med denna utveckling beviljas fler äldre hemtjänst, något som inte blir billigare
om man skulle tillgodose samma vårdbehov i hemmet.
 
Men man tillgodoser inte samma vårdbehov i hemmet, man tillhandahåller ofta
inte den vård den äldre behöver och har rätt att kräva.
 
MAN RÄKNAR KALLT OCH CYNISKT MED ATT ANHÖRIGA FYLLER UT DETTA
TOMRUM.
 
Budgettrixande har kommit att betyda mer än välfärd, vård och omsorg.
 
Hemtjänsten kan omfatta ända upp till 7 - 8 olika besök i hemmet av olika individer,
en strid ström av okända människor passerar snabbt revy för den så kallade bruka-
ren.
 
Ingen av alla dessa, som snabbt passerar revy, har den minsta tid över för vård i
den meningen att den bryter den isolering brukaren lever i.
 
Många rapporter tyder också på att dessa okända individer, som snabbt passe-
rar revy, har en förkärlek för brukarens smycken och annat.
 
Genom att så många passerar revy, blir det oftast omöjligt att reda ut vem som stulit vad,
brukaren får fortsatt sitta isolerad, men nu utan sina kära minnen.
 
Ansvariga politiker tycker uppenbarligen att det är bra att anhöriga kliver in och
övertar de uppgifter socialtjänstlagen ålägger kommunen att utföra.
 
Frågan om det bara är så bra, det finns också statistik över vad detta för med sig.
 
Anhörighjälpen har ökat med 30 % sedan början av 2000 - talet, den största ökningen
sammanfaller med Alliansregerings ansvarsfulla välfärdsstyre.
 
140 000 personer har minskat sin arbetstid eller slutat jobba helt. Vad detta be-
tyder i antalet arbetade timmar och produktionsbortfall finns det ingen säker
statistik över.
 
KANSKE ÄR DET YTTERLIGARE ETT SÄTT FÖR DEN ANSVARSFULLA ALLIANS-
REGERINGEN ATT FRISERA ARBETSLÖSHETEN, FÖR DETTA BORTFALL I PRO-
DUKTIONEN MÅSTE JU ERSÄTTAS AV ANDRA.
 
ELLER ?
 
I det fall nedgången i arbetstid inte kräver ersättning av annan personal medför ju arrange-
manget en inkomstminskning som utgör en icke oväsentlig konsumtionsminskning, med
den följden att det heligaste av allt, tillväxten, kan sjunka i en icke oväsentlig utsträckning.
 
Det mesta tycks alltså tyda på att man flyttar runt problemet, sett i ett vidare perspek-
tiv.
 
Är det verkligen så här vi vill att äldervården ska utvecklas ?
 
 
AE
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0