SAAB GYNNAS - IGEN

SAAB gynnas på skattebetalarnas bekostnad
 
Så blev det åter en affär mellan FMW och SSAB, som fick aktieägarna att jubla.
Skattebetalarna har all anledning att jubla desto mindre.
 
Man börjar nu skönja ett viss mönster i dessa affärer, som knappast kommer att
gå till historien som skolexempel på affärsmannaskap.
 
Affären med haubitser, den gick in stöpet, och allt blev dyrare än dyrt.
 
Affären med helikoptrar gick i stöpet och allt blev dyrare än dyrt.
 
Affären med tunga fordon gick i stöpet och allt blev dyrare än dyrt.
 
Affären med JAS Gripen gick i stöpet i den meningen att Schweiz backade ur, nå-
got man borde tagit med i beräkningen, när avtalet träffades.
 
När nu Schweiz backar ur blir även allt här dyrare än dyrt.
 
DEN SVENSKA STATEN TRÄFFAR AVTAL RÖRANDE AFFÄRER OMFATTAN-
DE GIGANTISKA BELOPP, SOM GRUNDAR SIG PÅ FROMMA FÖRHOPPNIN-
GAR OM ATT DET SKA BLI PÅ ETT VISST SÄTT.
 
När det blir på allt annat än ett visst sätt, blir det ofta dyrare än dyrt, och det blir det
nu också.
 
SAAB affären har även andra märkliga inslag, minns man inte fel ville ÖB prioritera
andra områden före anskaffning av Gripen.
 
Alliansregeringen fann det viktigare att göra en gigantisk industrisatsning, där in-
slag om förhoppningar var styrande och där SAAB skulle få vad de ville ha.
 
Nu får åter SAAB vad man vill ha, och åter är det fromma förhoppningar som
styr affären.
 
HURUVIDA SAAB KOMMER ATT KUNNA BYGGA UBÅTAR ÄR IDAG INTE HELT
GIVET, UTAN ALLT BYGGER PÅ EN FÖRHOPPNING ATT SÅ KAN SKE.
 
SAAB DISPONERAR INGET VARV FÖR PRODUKTION, HELT NÖDVÄNDIGT ATT
HA, UTAN FÖRHANDLAR MED THYSSEN KRUPP OM ATT ÖVERTA KOCKUM
OCH KARLSKRONA.
 
Hur detta faller ut vet man inte idag, utan beställningen till SAAB bygger på fromma
förhoppningar att ett övertagande ska ske, och att ett övertagande sker i former, som
inte medför att fördyringen blir en ny "NUON skandal".
 
Normalt och klokt affärsmannaskap bygger inte på fromma förhoppningar om
att saker ska ske på visst sätt, utan normalt och klokt affärsmannaskap bygger
på att man, så långt är möjligt, undanröjer alla risker som går att undanröja.
 
Staten, här företrädd av FMW, går helt motsatt väg, här genomför man gigantiska
affärer, som innehåller betydande osäkerheter och risker, som man kunnat undan-
röja genom att avvakta.
 
Affären med JAS Gripen hade kunnat anstå till dess man hade kunskap hur
affären med Schweiz skulle utvecklas.
 
Visserligen har man i formell mening en teoretisk möjlighet, på papperet, att backa
affären, om ingen samarbetspartner träder in, men detta är rent teoretiskt.
 
Har man målat in sig i ett hörn sitter man där man sitter.
 
Affären med ubåtar hade också kunnat anstå, tills dess osäkerheterna vae undan-
röjda angående SAAB:s kompetens och varvskapacitet.
 
Man behöver inte ha någon större begåvning eller affärssinne för att ganska så
omedelbart inse vilken part, som kompenserar sig för dessa risker och osäkerhe-
ter.
 
ALLT BLIR DYRARE ÄN DYRT FÖR SKATTEBETALARNA.
 
Summan av dessa riskfyllda affärer, styrda av fromma förhoppningar, har också
en annan riskprofil.
 
Vad är det för omständigheter, som gör att man lägger alla kort i ett ägg,
SAAB kommer nu att stå som ensam leverantör vad gäller alla stora och
kostsamma beställningar FMW kommer att lägga.
 
Inom viktiga systemområden finns det inte ens teoretiska möjligheter att anlita
andra leverantörer på ett sådant sätt och i sådan utsträckning, att SAAB måste
lämna "vettiga" priser.
 
Alla priser kommer att avgöras i förhandlingar mellan FMW och SAAB, och
vi vet ganska så väl, vad som händer när en beställare bara har en part att
förhandla med.
 
ALLT BLIR DYRARE ÄN DYRT FÖR SKATTEBETALARE.
 
Det inträffar att man får höra att Alliansen ansvarsfullt tar ansvar för skattebeta-
larnas pengar.
 
De gigantiska affärerna enlig ovan vittnar knappast om något i den rikt-
ningen, snarats tvärtom.
 
AE
 
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0