KONJUKTURINSITUTET VISAR VÄGEN

Nu återstår bara att se sanningen i vitögat
 
Konjukturinstitutets prognos över kommande underskott bör rimligen sätta stopp
för den moderna tidens kanske största svek mot ett lands invånare.
 
Utan att darra på manschetterna kopplar KI underskott med skenade kostna-
der för vår invandring.
 
KI GÖR IDAG NÅGOT SOM ÄR VÄRRE ÄN ATT SVÄRA I KYRKAN, MAN PRE-
SENTERAR DEN NAKNA SANNINGEN OM KOSTNADEN FÖR VÅR INVAND-
RING.
 
När det gäller invandringen vet vi idag ett antal saker.
 
Vi vet att vi har den högsta invandringen i världen bland jämförbara länder, både
mätt per capita och i absoluta tal.
 
Som enda land i världen visste vi, fram till idag, att invandringen utgör ett nettotill-
skott till ekonom, ju fler nyanlända desto bättre utslag i vår ekonomi.
 
Vi vet också att i alla andra länder har man motsatt uppfattning, där ser man de kost-
nader, som är förenade med invandringen, och hur konstigt det än låter, man både
vågar och får tala om detta.
 
När det gäller ledande politikers manipulation rörande kostnadsfrågan bör
nog denna ses som vår tids största svek mot väljarna.
 
VARE SIG MAN FÖRSPRÅKAR ELLER MOTSÄTTER SIG EN HÖGRE INVAND-
RING ÄN ALLA ANDRA LÄNDER ÄR DET EN REN ANSTÄNDIGHETSFRÅGA
ATT MEDBORGARNA BLIR KORREKT UPPLYSTA OM VAD EN STOR INVAND-
RING FÖR MED SIG, BÅDE I POSITIVA OCH NEGATIVA AVSEENDEN.
 
Så är inte fallet i Sverige fram till idag, allt har skönmålats och all kritik har bemötts
i bästa fall med tystnad, mer ofta med ren och skär politisk förföljelse.
 
I dag uttalar sig fredrik Reinfeldt, som om även han till sist inser att det bör-
jar brännas under fötterna.
 
VI FÅR DÅ HÖRA ATT VI (Sverige) INTE KAN PÅVERKA HUR MÅNGA INVAND-
RARE VI KAN TA EMOT.
 
Modern tids största svek mot väljarna följs nu alltså upp av ännu ett gigantiskt svek,
en stor lögn och en ansvarslöshet som gränsar till det närmast ofattbara.
 
Att vi har världens största invandring är inget som beror på vår midnattssol,
inte heller på våra kalla vintrar.
 
ATT VI HAR VÄRLDENS HÖGSTA INVANDRING BEROR UTESLUTANDE PÅ
ATT FREDRIK REINFELDT JUST FÖR EN POLITIK, SOM PÅVERKAR NYAN-
LÄNDA ATT SÖKA ASYL MM JUST I SVERIGE.
 
Sverige har påverkat nyanlända till just detta beteende på många sätt:
 
Vi förser flyktingar med falska pass i större utsträckning än andra, vi genom-
för mindre kontroller än andra eller inga alls, vi sätter tilltro till historier om
bakgrunder som andra länder närmast skrattar åt, vi ger PUT där andra länder
inte ger PUT , vi ger förmåner av olika slag mer än andra mm mm mm.
 
ATT VI PÅVERKAT NYANLÄNDA ATT VÄLJA JUST SVERIGE ÄR SÅ SANT DET
BARA KAN VARA.
 
Att nu krypa bakom denna uppenbara sanning genom att påstå att vi (Sverige) inte
kan påverka hur många invandrare vi kan ta emot, är ytterligare en lögn från en
statschef, vi efter NUON affären vant oss vid att höra ljuga.
 
Men det är inte bara en ren lögn, det är också något annat.
 
DET ÄR SÅ FEGT OCH RYGGRADSLÖST ATT MAN KNAPPAST FATTAR ATT
EN HÖG POLITIKER KAN NEDLÅTA SIG TILL DETTA.
 
Fredrik Reinfeldt har påverkat migrationen på det sättet att vi fått fler nyanlända än
vad vi skulle fått om vi bedrivit en invandringspolitik i nivå med andra länder.
 
Att konstatera detta är vare sig rasism eller främlingsfientlighet, man kan vara positiv
till en stor invandring och ändå inse att Fredrik Reinfeldt både ljuger och uppträder
ryggradslöst.
 
Ovanpå detta stjälper alltså KI hela lasset, det som var sant i går, är nu en ren lögn,
inte bara när det gäller invandring utan även den så kallade ansvarsfulla ekonomiska
politiken.
 
KI KONSTATERAR NU ATT DET INOM ETT ANTAL ÅR BEHÖVS 120 MILJARDER
I SKATTEHÖJNINGAR FÖR ATT ÖVERSKOTTSMÅLET SKA KUNNA HÅLLAS.
 
Det är ett kvitto på den ansvarsfulla ekonomiska politiken, men det KI säger är även ett
kvitto på något annat.
 
KI BERÄKNING BYGGER PÅ ATT INVANDRINGEN DE NÄRMASTE ÅREN SJUN-
KER, HUR MAN KAN KOMMA FRAM TILL DETTA ÄR I OCH FÖR SIG NÄRMAST
EN GÅTA.
 
Men beloppet 120 miljarder bygger på just detta antagande. KI pekar ut vilka faktorer,'
som varit och kommer att vara kostnadsdrivande.
 
DEN STÖRSTA OCH VIKTIGASTE KOSTNADSDRIVANDE PUNKTEN MAN UPPGER
ÄR JUST INVANDRINGEN.
 
Hur är detta möjligt, här har nästan alla politiker från Ystad till Haparanda inklusive strids-
hingsten och Eric Ullenfån, med emfas och darrande röst bedyrat att varje nyanländ ut-
gör ett nettotillskott till ekonomin.
 
Och nu får vi höra att den är en av de främsta kostnadsdrivande faktorerna.
 
ALLA MED DET MINSTA FÖRSTÅND I BEHÅLL HAR JU SEDAN LÄNGE VETAT
ATT DET ÄR JUST PÅ DET VISET, MEN DET ÄR FÖRST IDAG VI FÅR DET SATT
PÅ PRÄNT.
 
Men KI stannar inte vid detta, summan 120 miljarder i skattehöjningar bygger som
sagt på att invandringen minskar kommande år.
 
KI drar sig inte för att också tala om vad som händer om detta antagande inte
kommer att stämma.
 
MAN SÄGER DÅ ATT OM INVANDRINGEN INTE MINSKAR KOMMER INVAND-
RINGEN ATT BLI ÄNNU MER KOSTNADSDRIVANDE OCH DET KOMMER DÅ
ATT ERFORDRAS ÄNNU STÖRRE SKATTEHÖJNINGAR ÄN 120 MILJARDER.
 
För alla de som inte haft förståndet i behåll, och lyssnat på Fredrik Reinfeldt, Eric Ul-
lenfån, Annie Lööf, Gustav Fridolin, Jonas Sjöstedt och många andra måste detta
rimligen framstå som helt obegripligt.
 
I går medförde varje nyanländ ett nettotillskott i ekonomin, och i dag medför
varje ytterligare nyanländ behov av ytterligare skattehöjning.
 
HUR DESSA TVÅ YTTERST OFÖRENLIGA SAKER KAN FÖRENAS BORDE
UPPTA FREDRIK REINFELDT TID MER ÄN ATT LJUGA OM ATT SVERIGE
INTE KAN PÅVERKA DEN SÅ KALLADE "VOLYMEN" PÅ INVANDRINGEN
TILL SVERIGE.
 
Slutsatserna av ovanstående blir INTE att man ska begränsa invandringen, man
kan mycket väl vara positiv till en stor invandring och acceptera att den medför
ytterligare skattehöjningar.
 
Slutsatsen blir en helt annan.
 
ALLA MEDBORGARE BORDE HA RÄTT ATT KRÄVA KORREKT INFORMA-
TION FRÅN LANDETS REGERING OCH ANDRA POLITIKER NÄR DE SKA
FÖRHÅLLA SIG TILL HUR DE SKA SE PÅ EN KOSTNADSDRIVANDE FLYK-
TINGPOLITIK.
 
Berlinmuren föll med dunder och brak under en "natt".
 
Drar man rätt slutsatser av vad Fredrik Reinfeldt i dag sa och den rapport
KI lämnade föll även en annan mur med dunder och brak.
 
ALL ANSTÄNDIGHET KRÄVER NU ATT FRÅGAN OM INVANDRINGENS STOR-
LEK SKA KOPPLAS TILL DE SLUTSATSER KI DRAR , ATT INVANDRINGEN ÄR
KOSTNADSDRIVANDE OCH ATT EN ÖKAD INVANDRING KRÄVER HÖGRE
SKATTETRYCK.
 
Man underkänner nog många av de som förespråkar en hög invandring, då man
försöker lura dem att tro att varje nyanländ ger ett nettotillskott.
 
MÅNGA VÄLJARE SKULLE NOG MED ÖPPNA ÖGON ACCEPTERA EN AN-
SVARSFULL FLYKTINGPOLITIK, ÄVEN MED VETSKAPEN ATT DEN VAR
KOSTNADSDRIVANDE OCH KRÄVDE ÖKAT SKATTETRYCK.
 
En ansvarsfull flyktingpolitik kräver dock att fler murar raseras än den Fredrik Rein-
feldt i dag försökte riva, och den KI idag rev.
 
Men ett bar steg i rätt riktning är bättre än inget steg alls.
 
 
AE
 
 
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0