KARIN ENSTRÖM MED DUMSTRUT

Är Försvarsministern född under en byrå ?
 
Dagens väljarundersökning från demoskop visar rekordlåga siffror för moderaterna,
18,5 %, den lägsta siffran sedan 2003.
 
I dag uttalar sig försvarsminister Karin Enström om försvaret, och skulle detta
uttalande vara representativt för moderaterna, då är inte 18;5 % lite väljarstöd.
 
DÅ ÄR 18,5 % JUST 18,5 % FÖR MYCKET.
 
För det hon ger uttryck för idag är nog det dummaste man hört på länge.
 
Går man ett antal år tillbaka var socialdemokraterna inte alltför försvarsvänliga, om
man uttrycker sig försiktigt, men den bilden har nu ändrats, kraftigt.
 
Moderaterna har under sina år vid makten år efter år undergrävt landets försvarsför-
måga. och man har nått så långt att försvarsförmågan nu mer eller mindre är borta.
 
Under galgen har man efter Ukraina krisen tvingas att göra ett tillfälligt stopp, mer
på låtsas, och försöker ge sken av att nu ska det minsann satsat på försvaret.
 
Men först 2014, för så långt bort i tiden behöver man ju inte ta ansvar. I avvak-
tan på denna dimmiga framtid fortsätter man att dra ner, främst på bemannings-
sidan, så att det som är dåligt blir än sämre.
 
MODERATERNAS INRIKTNING TYCKS VARA ATT SVERIGE INTE SKA KUNNA
FÖRSVARAS ENS EN VECKA.
 
Efter Försvarsberedningens rapport vill socialdemokraterna återställa försvaret genom
ökade medel, och föreslår en höjning på 900 miljoner, något som sågas tvärt av av mo-
deraterna.
 
BUDSKAPET FRÅN MODERATERNA ÄR TYDLIGT.
 
INGA MER PENGAR TILL FÖRSVARET OCH INGEN ÖKAD FÖRSVARSFÖRMÅGA,
I VART FALL INTE FÖRE 2024, VISSA EFFEKTER KAN SKÖNJAS REDAN 2018,
OM DETTA RÅDER BRED ENIGHET.
 
I viktiga frågor, såsom anskaffning av JAS Gripen och ubåtar, är socialdemokraterna
eniga med alliansen och förordar en anskaffning.
 
Den samlade bilden är således helt klar sedan en lång tid.
 
TIDIGARE FÖRSVARSVÄNLIGA MODERATER HAR BLIVIT ALLTMER OINTRES-
SERADE AV FÖRSVARET OCH VILL SATSA ALLT MINDRE PÅ FÖRSVARET.
 
medan socialdemokraterna gått motsatt väg:
 
TIDIGARE GRUMLIGT FÖRSVARSVÄNLIGA MEN ÖVERGÅTT ALLTMER TILL
ATT FÖRSTÅ ATT FÖRSVARET MÅSTE TILLSKJUTAS PENGAR OCH FÖRESLÅR
DÄRFÖR ÖKADE ANSLAG TILL FÖRSVARET.
 
I detta läge går alltså försvarsministern ut och hävdar att socialdemokraterna är ett hot
mot vårt framtida försvar.
 
Känner hon till något som vi andra inte känner till ?
 
ELLER ÄR DET PRECIS SOM DET LÅTER, INTE BARA DAGENS DUMMASTE CI-
TAT, UTAND ET DUMMASTE CITAT MAN HÖRT PÅ LÄNGE.
 
Man kan inte beskylla "hela" Alliansregeringen som ett hot mot framtidens försvar, de-
lar har en mer verklighetsbaserad syn än moderaterna, men en sak är helt klar.
 
NÅGOT STÖRRE HOT MOT FÖRSVARET ÄN MODERATERNA FINNS INTE IDAG,
INTE ENS VÄNSTERKOMMUNISTERNA VILL GÅ SÅ LÅNGT SOM MODERATERNA
NÄR DET GÄLLER NEDSKÄRNINGAR.
 
Så om insikten bakom detta uttalande återspeglar moderaternas uppfattning i stort, då
är 18,5 % inte lite väljarstöd,
 
Det är 18,5 % för mycket.
 
Man tycker sig kunna utläsa en viss desperation bakom uttalanden, men inte ens ett väl-
jarstöd på 18,% % kan motivera en sådan desperation.
 
Moderaterna beskylls av många, även inom de egna leden, ha tappat kontakten med verk-
ligheten.
 
Tydligare bevis för att så är fallet kan man knappast få.
 
 
AE

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0