KOSTA VAD DET KOSTA VILL

Ingen kan räkna i Rosenbad
 
Vi tycks i vissa avseenden gå från klarhet till klarhet, men många av de nya "klarheterna"
framställs tydligen som "klarheter" för att dölja klarheten.
 
I vissa avseenden rör vi oss i rätt riktning, i den meningen att en klarhet får ersätta en
oklarhet.
 
Framtill bara för en vecka sedan lyste klarheten som en sol på vår himmel.
 
ALL INVANDRING ÄR LÖNSAM, VARJE UTRIKESFÖDD GAR TILL JOBBET
VARJE DAG, OCH UTGÖR ETT NETTOTILLSKOTT.
 
Så löd klarheten fram till för en vecka sedan, efter detta har Fredrik Reinfeldt, Carl
Bildt den Store och Anders Borg, inte mindre stor, klargjort att denna klarhet inte
längre gäller.
 
NU ERSÄTTS KLARHETEN AV ATT INVANDRINGEN INTE KOSTAR, MED KLAR-
HETEN ATT INVANDRINGEN KOSTAR.
 
Men varje klarhet har sitt pris, när det gäller kostnaderna för invandringen får man'
gärna säga "A", men det är tabu att säga "B".
 
Vi säger nu "A" och medger att invandringen kostar, vi erkänner till och med att
den kostar så mycket att vi måste bita ihop.
 
Men denna öppenhet, att våga erkänna "A" följs inte upp med att vi erkänner "B",
fortfarande gör vi gällande att en kostnad i år utgörs av en nettointäkt inom ett antal
år.
 
Struntprat, säger då Bill
Struntprat är bara förnamnet säger då Bull
 
Alliansregeringen öppnar nu upp det ena ögat på glänt och medger att det finns
en kostnad för invandringen, men begränsad, "bara" 48 miljarder mer under ett
fåtal år.
 
OCH SEDAN MANNA FRÅN HIMMELEN, ALLA GÅR TILL JOBBET VARJE DAG, I
VART FALL OM MAN FÅR TRO ERIC ULLLENFÅN.
 
Men det regnar inte manna från himmelen, det ramlar manna från Nordafrika och
Mellersta Östern.
 
Vi vet nu vad denna manna kostar, den kostar inte det Migrationsverket och Rosen-
bad hävdar att denna manna kostar.
 
Fram till bara för en vecka sedan var manna bara manna, och inget inom posten
invandring kostade något, allt vara bara manna och alla gick mangrannt till job-
bet varje dag, i vart fall om man lyssnar till Eric Ullenfån.
 
Sedan en vecka tillbaka regnar det fortfarande manna från himmelen, men vi måste
gå igenom ett antal år innan denna manna uppstår, då att alla går till jobbet varje dag, allt
enlig Eric Ullenfån.
 
Idag  visar forskarrapporter vad denna manna består av, och man har då utgått ifrån
att manna består av annat än Migrationsverkets lysande affärer.
 
Rapporterna visar nu att denna "manna" är större än vad man någonsin trott,
eller velat tro.
 
VI VET NU, EFTER ETT ANTAL TILLFÖRLITLIGA OCH NYA RAPPORTER ATT
INVANDRINGEN KOSTAR.
 
VI VER OCKSÅ VAD DEN KOSTAR.
 
TILLFÖRLITLIGA RAPPORTER VISAR NÚ ATT VÅR ANSVARSFULLA FLYKTING-
POLITIK INTE GER MANNA FRÅN HIMMELEN, DEN KOSTAR UNGEFÄR 250
MILJARDER ÅER ÅR.
 
250 miljarder per år.
 
OCH KOSTNADEN ÖKAR FÖR VARJE ÅR.
 
Inom överblickbar tid kommer kostnader för denna "manna från himmelen" att uppgå
till belopp, som överstiger statens sammanlagda kostnader för "allt".
 
DET ÄR DENNA UTVECKLING DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN
BESKRIVER SOM ANSVARSFULL.
 
Begränsar man inte migrationens kostnader till Migrationsverkets budget, utan ser
till de kostnader som uppstår för hela samhället, då hissnar man.
 
Men som Göran Hägglund säger, när det regnar manna från Himmelen:
 
INVANDRINGEN  FÅR KOSTA VAD DEN KOSTA VILL.
 
AE
 
 

RYSSLAND ÖPPNAR UPP KRIM

Steg 1 brukar följas av steg 2
 
Krisen i Ukraina kan nog sammanfattas ganska så enkelt.
 
PUTIN VET VAD HAN GÖR, MEDAN VÄST, SOM VANLIGT, INTE TYCKS VETA
VAD MAN GÖR.
 
När Ryssland annekterat Krim var det lätt att förutse den fortsatta utvecklingen, och
den fortsatta utvecklingen var i första hand att skapa en korridor till KRIM.
 
TAR MAN NÅGONTING SÅ MÅSTE MAN JU KUNNA ANVÄNDA DET.
 
Denna enkla och sannolika slutsats var inget som lyckades tränga fram till strate-
gerna i NATO och Bryssel, där trodde man att Putin var revanschlysten i största
allmänhet, ett nytt Stor Ryssland, och att han kunde stoppas med lite perifera sank-
tioner.
 
Putins agenda tycks solklar.
 
FÖRST KRIM, SEDAN EN KORRIDOR TILL KRIM, SEDAN INFLYTANDE I HELA
UKRAINA OCH SÅ MYCKET TILL ATT NATO INTE TVINGAS IN I ETT HÖRN
OCH ÖPPNA STRIDIGHETER MED NATO BLIR AKTUELLA.
 
Fram till idag, egentligen i går, har ingen strateg i Väst / NATO sett kopplingen till
Krim, att en korridor erfordras.
 
Nu sätter Ryssland in reguljära förband i sydöstra Ukraina, just det område,
som är aktuellt för att skapa en korridor. i retoriken ser man nu också ordval,
som tyder på vilken avsikten är, just ordet korridor.
 
EFTER SKENMANÖVRAR OCH DESTABLISERING I UKRAINA HAR NU ALLTSÅ
RYSSLAND TAGIT STEG 2.
 
Inledningen på att skapa korridoren till Krim, så att man kan använda det man har
tagit.
 
Vad gör då Väst / NATO i detta läget.
 
Egentligen gör man ingenting, om man bortser från lite kosmetika, som Putin mest
småler åt.
 
Det värsta är inte att Väst / NATO inte gör någonting.
 
DET VÄRSTA ÄR ATT VÄST/ NATO INTE KAN GÖRA NÅGONTING, VARE SIG
SÅ HÅR LÅNGT OCH INFÖR DET SOM SANNOLIKT KOMMER ATT UTSPELAS.
 
Det enda som kan påverka Putin / Ryssland idag är att man från Ryssland felkalky-
lerar riskerna och hamnar i en situation där NATO känner sig tvungen att ingripa
militärt.
 
Putins agerande så här långt tyder inte på att han gör den typen av felkalky-
ler.
 
SKULLE HAN GÖRA DEN TYPEN AV FELKALKYL KAN HAN JU ALLTID KALLA
TILL ETT FREDSMÖTE I BRYSSEL OCH LÅTSAS TA ETT STEG BAKÅT, FÖR
ATT SEDAN TA 2 STEG FRAMÅT, NÄR STRATEGERNA I NATO OCH BRYSSEL
LURATS, EN GÅNG TILL KAN MAN VÄL TILLÄGGA.
 
Under tiden Väst / NATO inte kan göra någonting, och inte heller gör någonting,
bortsett från lite kosmetiska sanktioner, kan man ju alltid förbereda sig för VM i
fotboll i Ryssland 2018.
 
Denna fest blir säkert en trevlig tillställning, lika trevlig som det OS världen
begåvade Hitler med 1936 och sedan Ryssland år 2013.
 
En del av strategerna i NATO och Bryssel går omkring i tron att redan tidigare
beslutade sanktioner verkat, och nu ska det minsann bli ännu värre, när man brer
på lite mer kosmetiska på måndag.
 
Inget kan vara mer fel.
 
HADE TIDIGARE KOSMETIKA VERKAT, HADE RYSKA REGULJÄRA FÖRBAND
INTE OPERERAT I SYDÖSTRA UKRAINA.
 
Kan det verkligen vara så svårt att förstå, det också.
 
AE
 
 
 
 

HURRA FÖR VM I RYSSLAND 2018

Putin styr över oss alla
 
Nu vet alltså alla, det alla under lång tid velat förneka.
 
RYSKA TRUPPER KRIGAR I UKRAINA.
 
Hur förhåller sig då NATO till detta ?
 
SOM KOMLETTA DIOTER.
 
Och Ukrainas ledning försöker att framstå som ändå större kompletta idioter.
 
Att i detta läge ansökan om medlemskap i NATO vittnar om en desperation
utan like, i kombination med en begåvningsprofil, som imponerar lite, eller
inte alls.
 
Att NATO i detta läget skulle ta in Ukraina som medlem ligger inte ens i närheten
av det minst sannolika.
 
Skulle NATO idag omfatta Ukraina, skulle NATO var tvungen att infria sina
förpliktelser.
 
En sådan skulle vara att säkerställa att Ryssland helt och hållet håller sig borta
från Ukraina, hur sannolikt är detta ?
 
Sannolikheten för detta "scenario" är så försvinnande liten, att det inte ens
finns på agendan.
 
DET ENDA UKRAINA KAN UPPNÅ ÄR ATT EN ANSÖKAN UPPFATTAS SOM
EN PROVOKATION.
 
NATO gör inte heller mycket för att lindra intrycket att vi befinner oss i en galen
värld.
 
Ordföranden, Fogh Rasmussen, menar att Ukraina ska bli medlem i NATO.
 
Ett mer "korkat" sätt att uttrycka sig lär knappast gå att hitta, om ambitionen är att
hitta en lösning på krisen tillsammans med Ryssland.
 
Tysklands Angela Merkel tycks ligga närmare sanningen:
 
MEDLEMSSKAP FÖR UKRAINA I NATO FINNS INTE PÅ AGENDAN.
 
Lite olika uppfattningar i en viktig fråga inom olika NATO länder.
 
För både Fogh Rasummsen och Angela Merkel står väl som förespråkare
för samma politik gentemot Ryssland, då NATO omfattar båda ?
 
ELLER ?
 
Det förhållningsätt vi har att inta mot Ryssland idag, med den ambition Ryssland
visar är mycket lättare att beskriva, om man vill förhålla sig till verkligheten.
 
Förhållningssättet är väldigt enkelt.
 
VÄST, NATO ELLER EU KAN INTE GÖRA ETT "SKIT" MOT RYSSLANDS
EXPANSIVA PLANER, SÅVITT MAN INTE VÄLJER ATT PASSERA TRÖS-
ELN KÄRNVAPEN.
 
Och där är vi inte, inte heller i närheten, och Väst; Nato och EU kan inte göra
ett "skit" åt det.
 
INTE ENS GENOM ATT BASERA TVÅ GRIPEN PÅ GOTLAND UTAN BE-
VÄPNING KAN VI GÖRA ETT "SKIT" MOT DET.
 
AE

MIGRATIONSVERKER STÖRRE FARA FÖR LNADT ÄN PUTIN

 
KDU och Sara Skyttedal öppnar upp ögonen på många
 
Men inte på Migrationsverket, och inte på dess så kallade rättschef Carl Bexelius.
 
RÄTTSCHEFEN VID MIGRATIONSVERKET, CARL BEXELIUS, TYCKS HA SÅDAN
HJÄRNSKADOR ATT INGEN DEBATT INLÄGG I VÄRLDEN KAN ÖPPNA UPP ÖGO-
NEN PÅ HONOM, OM HAN HAR NÅGRA.
 
Som svar på Sara Skyttedals debattinlägg säger nu galningen på Migrationsverket,
galningen Carl Bexelius,:
 
UR VÅRT PERSPEKTIV SER JAG INGA MÖJLIGHETER ATT STRYPA TILLFLÖ-
DET AV ASYLSÖKANDE
 
Så säger en galning, en riktigt veritabel galning.
 
Alla andra länder inom EU har "strypt tillflödet" på det sätt galningen Carl
Bexelius menar.
 
OM VI HAR STÖRST INVANDRING I HELA EU, SETT TILL CAPITA OCH ÄVEN I
ABSULOTA TAL, TYDER DETTA PÅ ATT ALLA ANDRA LÄNDER, KAN STRYPA
INFLÖDET, OM MAN ANVÄNDER GALINGENS ORDVAL.
 
Varför alla andra länder kan det Sverige inte kan, att strypa inflödet av asylsökande,'
tycker galningen Carl Bexelius är ointressant.
 
Inte speciellt förvånade, för galningar är det galna att föredra.
 
Men galningen Carl Bexelius  låter inte galenskaperna stanna vid detta, när han försö-
ker försvara den politik galningarna i Rosenbad driver. Galningen Carl Bexelius menar
då:
 
VI SITTER INTE INNE MED REGLAG, SOM KAN PÅVERKA INFLÖDET AV ASYL-
SÖKANDE.
 
Så talar en galning, på gränsen till förståndshandikappad, om man väljer att uttrycka
sig försiktigt.
 
Om det är något vi har, så är det reglage, som påverkar "inflödet av asylsökande"
för att använda galningens ord.
 
Vi har många "reglage" i detta avseende, vi ger som enda land i världen PUT till vissa
grupper, vi ger ekonomiska stöd (etableringsstöd mm) långt vidare än de flesta andra
länder.
 
Det är just dessa "reglage" som gör att nordafrikaner ser Italien som ett transitland
på sin resa till Sverige.
 
Ställ frågan till en nordafrikan på Malta, Sicilien eller annorstädes, vart vill Du komma, och
svaret blir det Cecilia Malmström älskar att höra.
 
JAG VILL FORTSÄTTA TILL SVERIGE, DÄR GER MAN MIG BÄTTRE VILLKOR ÄN
I NÅGOT ANNAT LAND.
 
Galningen Carl Bexelius drar sina egna slutsatser av detta.
 
Om vi inte följer reglerna inom EU ska vi lämna EU.
 
Den rätta versionen är ju en helt annat, alla andra länder, utom Sverige, gör ju så gott
de kan för att upprätthålla regler mot  illegal invandring och för Schengenavtalet..
 
Med den logik galningen Carl Bexelius driver borde ju då i stället logiken medföra
att alla länder, utom Sverige förstås, lämnar EU, och lämnar Sverige och dessa gal-
ningar åt sitt öde,
 
Siffrorna talar sitt klara språk. Galningen Carl Bexelius är indoktrinerad av galningarna i
Rosenbad och vet vem som betalar hans lön.
 
Galningen Carl Bexelius försöker därför få Sveriges galenskaper att framstå i mildare
dager genom att jämföra våra galenskaper med Tyskland, vi får då höra.
 
Tyskland och Sverige är de som tar det största ansvaret, sedan kan man ju diskutera
vad som är ansvar, men i galningarnas värld tycks ansvaret utgöras av att man gör så
lite som möjligt för landets befolkning, men så mycket som möjligt för lycksökare från
andra länder, för det mesta i avsaknad av pass mm, för att underlätta sökandet efter
lyckan.
 
Hur ställer vi oss då till Tyskland ? Sverige tar idag emot mest utrikesfödda i hela EU,
sett till både per capita och i absoluta tal.
 
Jämför vi oss då med Tyskland skulle detta innebära att vi borde ta emot ungefär
10 000 utrikesfödda per år , i stället för ungefär 100 000 per år.
 
Tysklands flyktingpolitik närmar sig med andra ord den ambition sverigedemo-
kraterna har, dvs ungefär 5 000 per år.
 
Innebär då detta att galningen Carl Bexelius och galningarna i Rosenbad hävdar
att regimen i Tyskland utgörs av rasister och främlingsfientliga nazister.
 
Självklart inte.
 
EXPORTEN TILL TYSKLAND FÅR JU INTE ÄVENTYRAS, HUR RASISTISK OCH
FRÄMLINGSFIENTLIG REGIMEN ÄN ÄR.
 
För med samma ambition inom flyktingpolitiken som sverigedemokraterna måste ju
ju regimen i Tyskland vara rasister, nazister och främlingsfientliga.
 
ELLER ??
 
För det kan väl inte vara så att alla vi svenskar är lika dumma som Carl Bexelius ?
 
Då är det illa ställt, riktigt illa ställt.
 
 
Migrationsverket har ordet
AE
 
 
 
 

GÖRAN HÄGGLUND HAR TAPPAT FÖRSTÅNDET

Göran Hägglund vill brandskatta Sverige
 
Sara Skyttedals inlägg i DN har mottagits ungefär som man kan förvänta sig i
Sverige.
 
RYGGMÄRGEN ERSÄTTER HJÄRNAN, OM DET NU FINNS NÅGON SÅDAN
HOS EN DEL AV DE AKTÖRER, SOM REAGERAT.
 
Göran Hägglund anses ju i allmänhet vara en sympatisk person, men även en
sympatisk person kan ju ibland ha svårt att förstå vissa saker.
 
Göran Hägglund reaktion på Sara Skyttedals inlägg tyder inte på att han
har svårt att förstå, det tyder på att han inte förstår något alls.
 
Bara för några veckor sedan anslöt sig Göran Hägglund till den krets av dröm-
mare, som envist hävdade att varje utrikesfödd var ett så kallat nettotillskott.
 
Efter Fredrik Reinfeldts och Anders Borgs omslag, där man nu utlöst för-
dröjningsnippeln och erkänt det många tidigare känt till, invandring kos-
tar, har naturligtsvis Göran Hägglund svårt att orientera sig.
 
DET KOSTAR MYCKET, DET KOSTAR SÅ MYCKET ATT KOSTNADERNA
SKENAR, ALLT ENLIG ANDERS BORG.
 
Det är mänskligt att det då kan bli kortslutning hos vissa, även Göran Hägglund,
det kan inte vara lätt att ställa om sig på det viset från en dag till en annan.
 
Göran Hägglund väljer att ställa om sig ordentligt, när han avfärdar Sara
Skyttedals inlägg.
 
INVANDRINGEN KOSTAR OCH DEN FÅR KOSTA VAD DEN VILL.
 
Bra att det blir  så tydligt uttalat, här ska tydligen alla dammar öppnas, och inte
är det krona för krona som gäller på detta område.
 
INVANDRINGEN FÅR KOSTA VAD DEN KOSTA VILL.
 
Bra att vi fick veta detta inför valet, ett parti i Alliansen som vill brandskatta
landet in på bara kroppen för att öppna upp landet för utrikesfödda, som väl-'
jer att anlända till Sverige utan pass, så att ingen asylprövning kan ske.
 
Nu när krona för krona inte gäller för invandringen kanske vi får höra
att man lättar upp finansieringen på andra områden.
 
LÅT ÄLDREVÅRDEN KOSTA VAD DEN KOSTA VILL.
 
LÅT FÖRSVARET KOSTA VAD DET KOSTA VILL.
 
LÅT DE SJUKSKRIVNA KOSTA VAD DE KOSTA VILL
 
LÅT PENSIONERNA KOSTA VAD DE KOSTA VILL.
 
Göran Hägglund tillhör den fågelart, som med jämna mellanrum upprepar att
man tar ansvar för landets ekonomi, papegojer heter de visst.
 
Hur attityden "kosta vad det kosta vill" kan förenas med "krona för krona"
och en ansvarsfull ekonomisk politik är det nog bara Göran Hägglund som
förstår.
 
Kosta vad det kosta vill
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLIANSENS TRYGGA SVERIGE

Stenkastning stoppar PEAB
 
Alliansen har utlovat ett antal nybyggda bostäder, varav ett antal i ghettolikande
förorter.
 
Man får hoppas att arbetarna på dessa byggen är försedda med skyddsväs-'
tar, för det behövs tydligen i det tryggare Sverige, som Alliansen haft vän-
ligheten att skapa åt oss.
 
PEAB bygger Rinkebystråket, ett bygge som nu stoppats. Bakgrunden till
stoppet är att ett antal arbetare blivit utsatta för utslag av den ny kultur, som
enligt Fredrik Reinfeldt, och ett antal andra som arbetar för ett tryggare Sverige,
ska ersätta vår egen hemska urbarbariska kultur, om det nu finns någon kultur
överhuvudtaget, genierna i Miljöpartiet hävdar ju att någon sådan inte finns ö-
verhuvudtaget, inte ens en urbarbariska sådan.
 
PEAB arbetare på Rinkebystråket utsatta för hot, ett antal är misshandlade
och stenkastning har förekommit på både personal och maskiner.
 
Det Nya Sverige i ett nötskal och detta vill ett antal politiker, Fredrik Reinfeldt,
Annie Lööf, Mona Sahlin, Jonas Sjöstedt och ett antal andra galningar ha mer
av.
 
Sara Skyttedal ställde idag frågan, i ett debattinlägg i DN, om man inte borde få
ställa frågan om man kan ta emot hur många utrikesfödda som helst.
 
Att hon fick på pälsen är ett understatement, men Sara Skyttedal behöver
kanske inte oroa sig.
 
MED DEN HÄR UTVECKLINGEN KANSKE GATSTENEN TAR SLUT OCH VAD
SKA DÅ KULTURBERIKARNA ÄGNA SIG ÅT, ALLA KAN JU INTE GÅ OM-
KRING I GÖTEBORG OCH ANDRA STÄDER OCH SKJUTA VILT PÅ GATOR.-
NA.
 
I stället för att ställa frågan hur många utrikesfödda vi kan ta emot med den mot-
tagningskapacitet landet har, kanske vi borde omformulera frågan:
 
HUR LÄNGE RÄCKER GATSTENEN ?
 
AE
 
 
 
 

SARA SKYTTEDAL TALAR KLARSPRÅK

Så blev det då äntligen sagt
 
KDU genom Sara Skyttedal bekräftar nu att KU, i vart KDU, inte är helt verklighets-
främmande, kanske var Göran Hägglund rätt ute med "Verklighetens Folk".
 
Genom sin debattartikel i DN ger sig nu Sara Skyttedal ut på djupt vatten, verk-
ligt djupt vatten, så djupt att de flesta andra drunknar.
 
MEN SÅ KAN DE INTE HELLER HÅLLA SIG FLYTANDE I VERKLIGHETEN,
VILKET NU SARA SKYTTEDAL VISAR SIG KUNNA.
 
Och mod saknar hon inte heller, annars en stor bristvara hos övriga välstöpta karri-
ärister.
 
Att som politiker i Sverige säga det Sara Skyttedal säger vittnar om ett mod,
i nivå med Sven Dufva.
 
VI MÅSTE DISKUTERA OM DER FINNS EN GRÄNS FÖR HUR MÅNGA FLYK-
TINGAR VI KAN TA EMOT.
 
På varje annan plats på planeten, utom Sverige, skulle detta uppfattas som en full-
ständig självklarhet.
 
Nu när vi är överens om att flyjtingsströmmen kostar, då borde det ju vara en
fullständig självklarhet att diskutera hur stora kostnader Sverige kan ta på
sig i detta avseende.
 
Nu är vi ju inte på varje annan plats, utan vi är i Sverige, och där debatterar man
inte självklara saker, där framför man de argument man är tillsagd att framföra,
och dit tillhör inte att debattera vad Sverige tål.
 
Men man kan ju leka med tanken hur det skulle se ut om man anförde samma syn-
sätt på andra viktiga områden, för det finns ju andra viktiga områden, såsom sjuk-
vård, skola, äldreomsorg mm.
 
Tänk om någon sa, att vi måste debattera hur mycket pengar vi ska lägga ner
på Försvaret.
 
SKULLE ALLA ANDRA, MED DE RÄTTA VÄRDERINGARNA, DÅ SKÄMMAS
OCH FARA I TAKET.
 
Tänk om någon sa, att vi måste debattera hur mycket pengar vi ska lägga ner
på polisen.
 
SKULLE DÅ ALLA ANDRA, MED DE RÄTTA VÄRDERINGARNA, DÅ SKÄMMAS
OCH FARA I TAKET.
 
Nej, ingen skulle skämmas och fara i taket, om någon politiker ville debattera hur
mycket pengar det finns utrymme att lägga på ett visst område, utom invandrings-
frågan förstås.
 
Men när någon framför den välgrundade uppfattningen, att vi måste debattera
hur många flyktingar vi kan ta emot, då skäms alla med de rätta värderingarna
i taket, samtidigt som de är angelägna att sägas att de skäms, inte över sig
själva, utan över Sara Skyttedal.
 
Det var bra att Sara Skyttedal hade modet att ta upp denna fråga, förr eller
senare kommer den ändå upp, och ju senare det dröjer, desto svårare blir
det att förhålla sig till en rimlig lösning.
 
Men Sara Skyttedals inlägg var bra på ett annat sätt.
 
DEBATTINLÄGGET KLARGÖR EN GÅNG FÖR ALLA ATT I SVERIGE TALAR
VI BARA OM DE SAKER, SOM FÖR STUNDEN ÄR TILLÅTET ATT TALA OM.
 
AE
 
 

GRIPER TAR GRIPTAG PÅ EKONOMIN

Gökungen JAS Gripen slänger ut de äldre
 
Avtalet med SAAB rörande Gripen var ursprungligen ganska så tydligt, sett till avsikten.
 
För att den aktuella beställningen skulle aktualiseras skulle minst ett annat land
köpa Gripen, Naiva bedömare i Rosenbad trodde vid det tillfället, att Schweiz var
en given köpare, och tyckte man kunde kosta på sig den brasklappen.
 
DET KUNDE FRAMSTÅ SOM ANSVARSFULLT ATT INTE GE SIG IN I DETTA ÅTA-
GANDE UTAN ATT NÅGOT ANNAT LAND SKULLE DELA UTVECKLINGSKOSTNA-
DEN.
 
Så visade sig då det motsatta, väljarna i Schweiz har större förstånd än besättningen i
Rosenbad.
 
Plötsligt blir det inte lika lätt att gynna vännen Wallenberg med detta gigantiska
industriprojekt.
 
Möjligheten att krypa ur avtalet, om inget annat land köper Gripen, upphör lagom fö-
re valet, och regeringen gör nu vad den kan, för att i elfte timmen, gynna familjen
Wallenberg på skattebetalarnas bekostnad.
 
För vare sig vi talar om "krona för krona", skattehöjningar eller utgiftsbegräns-
ningar så måste kostnader för detta åtagande fram, på ett eller annat sätt.
 
Att Försvaret får ta en smäll, får man nog ta för givet, men andra områden får nog ock-
så ta en snäll.
 
SJÄLVFALLET INTE MIGRATIONSVERKET, MEN KANSKE ÄLDEOMSORGEN, VA-
LET ÄR JU DÅ ÖVER OCH STATSMINISTERN BEHÖVER INTE VISA UPP SIG
PÅ DESSA OCH TALA MED ÄLDRE MED ETT PÅKLISTAR LEENDE.
 
Hade regeringen möjlighet att skjuta upp den slutliga avtalsuppgörelsen till efter valet ?
 
SJÄLFALLET.
 
Avtal är avtal, och affärer är affärer.
 
SAAB säljer ungefär 95 % av den kvalificerade vapenmateriel Försvaret köper, och
den bristande konkurrensen medför att man tar ut "hutlösa" priser, så SAAB vare sig
vill eller kan tappa affärer med FMW sett i ett vidare perspektiv.
 
DETTA SKULLE HA RÄCKT MED ATT MAN BARA ANTYDDE ATT MÖJLIGHETEN
FANNS ATT UBÅTAR SKULLE KÖPAS OCH MODERNISERAS HOS ANNAN ÄN
SAAB, OCH ATT ROBOTAR INTE HELLER VAR AKTUELLA.
 
SAAB skulle då mer än gärna uppskjutit tidpunkten till efter valet.
 
Det går inte att komma fram till en annan slutsats än att Alliansregeringen
ville ställa väljarna inför fullbordat faktum, då affären kanske skulle fått en
annan inriktning med en annan regering.
 
Och varför ställa väljarna inför fullbordat faktum, särskilt som Försvaret tydligt sagt
att man hellre såg andra prioriteringar än denna anskaffning.
 
Skälet är enkelt.
 
DE MODERATA KOMPISGÄNGEN GÖR GODA AFFÄRER PÅ SKATTEBETALAR-
NAS BEKOSTNAD, OCH DET FINNS INGEN ANLEDNING ATT GÖRA FAMILJEN
WALLENBERG BESVIKEN.
 
Kraftfullt må det vara, men ansvarsfullt, definitivt inte.
 
Sedan är det ju närmast genant att se försvarsministerns generade blick, när affären
motiveras inför TV tittarna, inte blir man imponerad, av detta heller.
 
AE

JAN BJÖRKLUND GER OSS NU SANNINGEN OM FÖRSVARET

Värnplikten ska återinföras
 
Jan Björklund driver ensam några frågor, som skolans förstatligande, en kraf-
tig förstärkning av försvaret, bland annat på Gotland, och nu återinförande av värnplikten.
 
Jan Björklund har en stor benägenhet i all sin tydlighet låta tungan slinta, och
han gör inget undantag nu heller.
 
Försvaret är inte mycket att ha, menar han nu:
 
VID ETT RIKTIGT HOT KAN VI INTE FÖRSVARA OSS.
 
Bra, där fick vi veta vilka de riktiga politiska ambitionerna är rörande försvarets
förmåga.
 
Allt pladder och alla mantra om flexibilitet, användbarhet och tillgänglig-
het, kan nu enligt Jan Björklund kokas ner till:
 
VI KAN BARA FÖRSVARA OSS MOT HOT SOM INTE ÄR RIKTIGA.
 
Kejsaren hade inte heller några "riktiga" kläder på sig, han var också naken.
 
Omvärlden måste ha hjärtligt roligt åt oss:
 
ETT FÖRSVAR, SOM BARA KAN FÖRSVARA OSS EN VECKA OCH MOT HOT
SOM INTE ÄR "RIKTIGA", ENSIDIG SOLIDARITETSFÖRKLARING, DÄR VI
STÄLLER UPP MED RESURSER SOM INTE KAN MÖTA HOT PÅ RIKTIGT OCH
NU ETT VÄRDLANDSAVTAL, DÄR VI BARA SKA SAMARBETA MED NATO
NÄR VI HAR ANLEDNING ATT BEGÄRA HJÄLP, FÖR ATT VI SJÄLVA INTE
KAN MÖTA HOT PÅ RIKTIGT.
 
Jan Björklund är också lite självkritik och menar att värnplikten kanske aldrig
borde ha avskaffats, och tungan slinter återigen.
 
DET VAR KANSKE INTE SÅ KLOKT, DET HELLER.
 
Omvärlden har all anledning att vika sig av skratt:
 
ETT LAND SOM AVSKAFFAR VÄRNPLIKTEN, FÖR ATT DET ÄR KLOKT ATT
BEHÅLLA VÄRNPLIKTEN OCH I STÄLLET SATSAR RESURSERNA PÅ ETT
FÖRSVAR, SOM INTE KAN MÖTA HOT PÅ RIKTIGT.
 
Inte kunna möta hot på riktigt, en ganska så dyr leksak vi håller oss med, lek-
saken kostar i alla fall ungefär 42 miljarder, en summa så stor att många andra
länder kan forma ett försvar, som möter ett hot på riktigt.
 
 
AE

PUTIN LEKER CHICKEN RACE

Putin håller sig under tröskeln
 
Krisen i Ukraina böljar fram och tillbaka med jämna mellanrum, och för varje gång
man skönjer en förändring tycks denna tyda på att Putin "tagit för sig ännu mer".
 
Man får också det bestämda intrycket har Putin har en agenda för sina provokatio-
ner, och man både vet det ena och kan ana det andra.
 
Det man vet är att Putin och hans ledning har ambitioner att återupprätta det
forna, och stolta enligt eras mening, Sovjetunionen.
 
DET MAN KAN ANA ÄR ATT PUTIN VILL ÅSTADKOMMA EN KORRIDOR TILL'
KRIM, SOM ANNEKTERATS, OCH EN SÅDAN MÅSTE UPPRÄTTAS I SYDÖST-
RA UKRAINA.
 
Nya provokationer i detta område och ryska soldater inne i Ukraina tyder på att
detta är på gång.
 
Vem kommer då att gå segrande ur den här konflikten ?
 
KNAPPAST UKRAINA, EU, NATO, VÄST ELLER FN, DET MESTA TYDER PÅ
ATT PUTIN I ALLT VÄSENTLIGT FÅR DET HAN VILL HA.
 
Så länge han håller sig under tröskeln, och det finns andra trösklar än kärnvapen-
tröskeln.
 
I grova drag finns det 4 trösklar.
 
SANKTIONER MOT RYSSLAND, SOM INTE DRABBAR EU MM, SANKTIONER,
SOM DRABBAR ÖVRIGA VÄRLDEN, INSATS AV KONVENTIONELLA VAPEN
OCH ALLRA HÖGST UPP INSATS AV KÄRNVAPEN.
 
I allt väsentligt håller sig Ryssland ännu under den tröskeln, som innebär att insat-
ser av sanktioner sker bara, när de inte kan slå tillbaka alltför hårt mot Väst.
 
Alldeles uppenbart biter inte detta på Putin, utan han kan och har passerat
denna tröskel.
 
NÄSTA TRÖSKEL, HÅRDARE SANKTIONER SOM SLÅR TILLBAKA HÅRT MOT
VÄST, HAR DELVIS PASSERATS.
 
Det mesta tyder på att Putin inte bekymrar sig speciellt mycket om detta heller,
så länge han håller sig under nästa tröskel, insats av konventionella vapen, lär
han agera utan att bry sig speciellt mycket om omvärlden.
 
Svåra avvägningar, med stora risker, som har likheter med "chicken race".
 
Däremot kan man ana sig till att återhållsamheten är mycket större, när det
gäller att passera nästa tröskel, motparten i form av EU, Nato mm, sätter in
konventionella vapen.
 
Hur troligt är det att detta sker ? Putin kan nog kalkylera med att han kan ta ut
mycket vidare svängar än nu innan detta kan bli aktuellt.
 
Att konventionella vapen sätts in mot Ryssland får nog närmast anses
uteslutet så länge Putin manövrerar utan att ge sig på EU eller NATO:s
kärna.
 
Stämmer detta kommer krisen i Ukraina att sluta på det sätt Putin vill, och
det kommer att visa sig vad Putin vill, på samma sätt som det visade sig att
han ville annektera Krim.
 
Skulle Putin våga sig på de baltiska staterna, eller någon av dem, genom att
igångsätta destabiliserande åtgärder inom de områden, där det bor många
rysstalande ?
 
NATO eller EU lär knappast svara upp med att sätta in motmedel som
innebär att tröskeln konventionella vapen mot Ryssland i första taget.
 
MAN KOMMER TROLIGEN ATT AVVAKTA I DET LÄNGSTA MED "SKARPA"
ÅTGÄRDER, TROLIGEN SÅ LÄNGE ATT DET SKULLE VARA FÖR SENT.
 
Det är svårt att komma fram till en annan slutsats än att Putin och Ryssland
kan gå mycket längre i sina expansionsplaner, innan EU, NATO och Väst
blir så inträngda att man trappar upp till nästa steg, konventionella vapen.
 
HUR LÅNGT MAN VILL OCH ÄR BEREDD ATT GÅ KOMMER ATT VISA
SIG.
 
Under tiden våndas EU och NATO om vilka sanktionsåtgärder man kan
sätta in utan att drabbas själva, något som inte tycks röra Putin "i ryggen".
 
För att verkligen visa att EU, NATO mm är riktigt handfallna i detta
läge planerar man att med pompa och ståt låta VM gå i Ryssland
2018.
 
Själva gör vi vad vi kan för att sätta press på Ryssland, då vi låter 14
stridsvagnar så och rosta i ett förråd på Gotland.
 
DET ÄR UPPENBARLIGEN INTE BARA PUTIN DET ÄR FEL PÅ.
 
AE

VOLVO STYR ANNIE LÖÖF

SVERIGE STYRS FRÅN VOLVOS HUVUDKONTOR
 
Anders Borgs förslag till hur de höjda skatterna skulle slå, innehöll en del, som av-
såg beskattningen av bilar.
 
BRÄNSLETÖRSTIGA BILAR SKULLE BESKATTAS HÅRDARE OCH MILJÖBI-
LAR MINDRE OCH FÅ BONUS OVANPÅ DETTA.
 
Reaktionerna blev många och varierande, en tydlig sådan var kritiken som gällde att
bränsletörstiga bilar ofta var gamla, och ägdes av de med svag ekonomi.
 
Utfallet skulle då bli.
 
DE MED SVAG EKONOMI SKULLE DRABBAS HÅRDARE, OCH DE MED STARK
EKONOMI SKULLE KUNNA ANPASSA SINA BILKÖP.
 
Väldigt lätt att förstå, och enligt mångas uppfattning väldigt orättvist.
 
Varifrån kommer då detta orättvisa förslag, regeringens dagisfröken Annie Lööf ta-
lar om för oss varifrån detta orättvisa förslag kommer.
 
MAN HAR VALT METODEN EFTER ÖVERTALNING FRÅN VOLVO.
 
Av någon underlig anledning tycks denna övertalning sammanfalla med att Volvo
fortfarande har många "bränsletörstiga" bilar rullande på vägarna, som man vill få
utbytt mot nya bilar.
 
MONEY, MONEY EKAR DET I ÖVERTALNINGSPROCESSEN.
 
Ett företag, som övertalar regeringen om att driva en politik som syftar till att just det
företaget ska vinna fördelar.
 
Regeringen mantrar ofta om sitt ansvarstagande, men detta sträcker sig längre
än att ta ansvar för Volvo.
 
Driver man en politik, som styrs av övetalningar från Volvo, kanske man ska ägna sig
åt något annat än politik.
 
AE

EN RIGID SYN PÅ NORMALRÄNTAN

Räntan är för det mesta "normal"
 
KI lämnade under gårdagen olika rapporter, som får den svenska ekonomin att
framstå som lite svagare, för tillfället naturligtsvis.
 
OM NÅGRA ÅR BLIR ALLT BÄTTRE, SOM VANLIGT, SÄRSKILT SOM MAN
INTE HAR EN ANING OM HUR DET SER UT OM NÅGRA ÅR.
 
KI har också en bestämd uppfattning om hur det går med räntan.
 
NORMAL STYRRÄNTA FÖRST 2020.
 
Något kluvet, beroende på vem man tillfrågar, men KI ansluter sig här till den
något märkliga beskrivningen "normalränta", en beskrivning som av någon un-
derlig anledning delas av de flesta.
 
Normalränta tycks i dessa krestar vara en ränta vi hade "för låt säga 20
år sedan".
 
Den räntan var "normal" då.
 
DEN RÄNTA VI HAR NU ÄR DEN NORMALA RÄNTAN NU, NÅGOT SOM
BORDE VARA ALLDELES SJÄLVKLART.
 
Varje tid har sina förutsättningar och skapar sin "normalränta", det som var normal
ränta för "låt säga 20 år sedan" är inte alls normal ränta idag.
 
Lika lite vet vi vad som är "normal" ränta om 4 - 5 år, det behöver inte alls
vara den normalränta man hade "för låt säga 20 år sedan" eller den normal-
ränta vi har i dag,
 
DET KAN MYCKET VÄL BLI EN HELT ANNAN NORMALRÄNTA, SOM DÅ
STYRS AV DE FÖRUTSÄTTNINGAR, SOM DÅ RÅDER.
 
Någon form av jämvikt tycks råda i ekonomin, om störningarna inte blir alltför
stora, och denna jämvikt styr också i viss mån också räntenivån.
 
Så i viss mån kan man tala om en "normalränta" om det inte finns några
störningar.
 
MEN VEM HAR HÖRT TALAS OM EN TID DÅ DET INTE FANNS ELLER
FINNS NÅGRA STÖRNINGAR.
 
Troligen ingen, inte ens de som slavisk följer sina ekonomiska modeller.
 
Förmågan att föutse det ekonomiska förloppet borde nog bli större om
man inte låste upp sig vid en så kallad normalränta som var normal för
"låt säga 20 år sedan".
 
Flexibilitet kallas det visst, säger då Bill
Flexibilitet vill vi ha, säger då Bull
 
AE
 
 

SVENSK EKONOMI GÅR SOM TÅGET

USA växer och Europa sjunker allt djupare
 
Vi ser denna tydliga trend, ett USA som växer kraftigt, och ett EU /Europa som fram-
står som allt svagare ekonomiskt.
 
En årlig tillväxt i USA på ungefär 4 %, medan tillväxten i de flesta EU länder
står och stampar, något som också gäller Sverige, om vi ser till BNP per ca-
pita.
 
Man menar att USA i sin ekonomi går från klarhet till klarhet, medan EU länderna
lämnar allt fler klarheter bakom sig.
 
Bedömare menar nu att USA "går som tåget" när man ser de senaste tillväxt-
siffrorna.
 
Vad de gömmer är då:
 
SVERIGES EKONOMI TYCKS OCKSÅ GÅ SOM TÅGET.
 
AE
 

SÄKERHETSPOLITIK SOM EN "TOM PÅSE"

Återigen spel för galleriet
 
Vi minns den ensidiga solidaritetsprincipen, där Sverige utan ett användbart försvar
ville ha hjälp av grannarna, för att i gengäld hjälpa till med det vi inte hade.
 
Man kan väl sammanfatta reaktionerna på denna solidaritetsförklaring som
ljumma, om man uttrycker sig försiktigt.
 
INTE ENS SOM SPEL FÖR GALLERIERNA FUNGERADE DET.
 
Nu återstår att se om nästa spel för gallerierna fungerar bättre, med den drucknes
envishet återkommer Alliansen med dessa scharader.
 
NU UTGÖRS SPELET INFÖR GALLERIERNA AV VÄRDLANDSAVTAL.
 
Ett avtal, som i vanlig ordning, innefattar en brasklapp, som får till följd att avtalet
är och förblir "en tom påse".
 
NATO har varit väldigt tydliga med att ingen hjälp kan tänkas ske till Sverige
i ett utsatt läge, då vi inte är medlemmar i NATO.
 
Sverige är lika tydliga i värdlandsavtalet, ingen närvaro i Sverige utan att man
bjuder in NATO.
 
Tre scenarior är här tänkbara.
 
Det ena är att Sverige är utsatt och behöver stöd, men NATO har inget intresse
av att hjälpa det utsatta Sverige.
 
GLÖM DÅ STÖD FRÅN NATO, HUR MÅNGA INBJUDNINGAR OM VÄRDLANDS.
STÖD, SOM SKICKAS TILL NATO.
 
Det andra är att NATO behöver stöd från Sverige, men Sverige är själv inte utsatt
och behöver inget stöd.
 
MED 2 VK I FÄRSKT MINNE OCH ALLA ANDRA EGOISTISKA AGERANDEN OCK-
SÅ I FÄRSKT MINNE, SÅSOM FJÄSKANDET FÖR DIVERSE OBSKYRA DIKTATU-
RER, GLÖM ATT DET KAN TÄNKAS ATT NATO BJUDS IN TILL VÄRDLANDET
SVERIGE.
 
I det läget tänker vi bara på oss själva - igen.
 
Det tredje scenariet är att Sverige är utsatt och behöver stöd, och NATO har nytta
av att utnyttja Sverige som värdland.
 
DÅ FRAMSTÅR DET SOM TROLIGT ATT ETT VÄRDLANDSAVTAL KAN BLI NÅ-
GOT ANNAT ÄN "EN TOM PÅSE".
 
Är det inte i sådant läge NATO är tänkt att fungera som bäst, eller ?
 
Vi ser återigen på en säkerhetspolitik, som syftar till att få, men inget ge.
 
SOM BRASKLAPP OCH SPEL FÖR GALLERIERNA KAN DET I BÄSTA FALL
FUNGERA, MEN I SKARP LÄGE ÄR DET NOG MER EN "TOM PÅSE".
 
Med scenario 3 för ögonen och värdlandsavtalet nu aktuellt är det mer eller miondre
en gåta att man inte tar steget ut.
 
ATT MAN FYLLER PÅSEN MEDLEMSSKAP I NATO.
 
Historien känner inte många fall, där man kan behålla en kaka, samtidigt som man
äter upp den.
 
Den ensidiga Solidaritetsförklaringen fick vi behålla, men den var också en sällsynt sur
kaka, som ingen ville äta.
 
AE

AJÖSS TILL ALL HEMTJÄNST

Politisk brasklapp - igen
 
Inför valrörelsen lämnas löften för att senare överges, ofta är löftena försedda med
en brasklapp formulerad så att man inte ska kunna bli beskylld för "tomma" löften.
 
Nu har Alliansen lämnat ett vallöfte, som vid en första anblick framstår som
aptitligt.
 
ÄLDRE, 85 ÅR OCH MER, SKA HA RÄTT TILL TRYGGHETSBOENDE.
 
Det låter väl aptitligt, samtidigt som det är på tiden att även Alliansen upptäcker
i elfte timmen inför valet, att även äldre i Sverige är försedda med rättigheter.
 
Som vanligt är dock löftet förenat med en brasklapp, som medför att löftet inte
kommer att kosta något.
 
Tvärtom tyder det mesta på att löftet kommer att innebära stora besparin-
gar.
 
HEMTJÄNSTEN FÖRSVINNER HELT ELLER TILL STORA DELAR.
 
Vi vet att vare sig Alliansen eller kommunerna vill ha vare sig trygghetsboenden
eller särskilda boenden, det är därför ungefär 30 000 platser i äldrevården för-
svunnit.
 
Att kommunerna på plötsligt skulle skapa "en massa" trygghetsboenden fram-
står definitivt inte som troligt, mer troligt blir att man passar på att lägga ner all
hemtjänst.
 
Brasklappen är tydlig och vi vet hur politiker tänker och agerar.
 
ALLA ÄLDRE, 85 ÅR OCH MER, SOM BEVILJATS HEMTJÄNST, SKA HA
RÄTT TILL TRYGGHETSBOENDE.
 
Beviljats hemtjänst är alltså en förutsättning och utgör brasklappen.
 
ALLTSÅ FÖRSVINNER HEMTJÄNSTEN OCH MED DEN UTLOVADE TRYGG-
HETSBOENDEN.
 
Och inga löften har brutits, och i stället för att något kostar, så sker det besparin-
gar.
 
Och de offentliga finanserna blir ännu starkare.
 
Allt är inte svart eller vitt, men en sak är säker.
 
MED DEN BRASKLAPPEN KOMMER DET ATT BLI SVÅRARE ATT FÅ BEVIL-
JAT HEMTJÄNST.
 
AE

HAVERIET ÄR ETT FAKTUM

Nu havererar haveriet
 
Att Sverige har den största invandringen i Europa, både per capita och i absoluta tal,
försöker ingen ens längre dölja.
 
Haveriet är ett faktum.
 
Vi vet också att de flesta, som kommer till Sverige, saknar idehandlingar, vilket
gör det omöjligt att utföra en korrekt asylansökan.
 
Resultatet är att det i praktiken inte förekommer några utredningar rörande rät-
ten till asyl, både på grund av tidsbrist och just på grund av att personer saknar
idehandlingar och uppger den identitet de har mest nytta av.
 
Haveriet är ett faktum.
 
Vi vet också hur många som ungefär saknar idehandlingar, det har under många
år rört som om ungefär 95 % av de asylsökande.
 
Nu saknar ännu mer idehandlingar som gör det möjligt att utföra en asyl-
prövning.
 
MIGTATIONSVERKET KONSTATERAR NU UPPGIVET, ATT NÄSTAN INGEN
HAR IDEHANDLINGAR.
 
Haveriet är ett faktum.
 
Tydligen finns det en speciell sorts genier på Migrationsverket. Ett av dessa genier
konstaterar just att "nästan ingen " har idehandlingar och troligen har de "tappat"
eller slängt dem på vägen.
 
Geniet säger då:
 
VI VET INTE VARFÖR DE SLÄNGER SINA PASS.
 
När man hör detta tänker man direkt på den gamla visan:
 
"DUMMARE KAN INGEN VARA".
 
Till och med genierna på Migrationsverket borde begripa att de slänger sina pass
för att kunna få asyl, hade de visat vilka de var skulle i många fall ingen asylrätt
kunna uppvisas.
 
Haveriet är ett faktum.
 
Migrationsverket har gått på grund
AE

SER VI NU SLUTET ELLER SLUTET PÅ BÖRJAN

Vart är vi egentligen på väg
 
Efter den senaste tidens omslag i synen på vad flyktingpolitiken kostar, bara att den
kostar är ett omslag, och synen på den kommande ekonomin, kan man undra vart
vi är på väg.
 
Både Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har gett oss en viss vägledning, under
mandatperioden erfordras ungefär 25 miljarder i skattehöjningar / utgiftsbegräns-
ningar.
 
Man har varit tämligen tydlig med att en stor del av detta "nya" behov är kopplat till
vad man från det hållet nu kallar skenade kostnader för invandring.
 
KI låter sig inte nöja med detta, utan vill plussa på med 100 miljarder, dvs sam-
manlagt 125 miljarder, och menar samtidigt att man är "snäll" mot regeringen
och tar till i underkant.
 
Mycket tyder på att KI är "snällt", alla andra fristående institut, såväl svenska som
natinella menar att inte heller 125 miljarder är tillräckligt.
 
DET MÅSTE TILL MYCKET TILL.
 
Vart är vi således på väg ? Mycket är som sagt kopplat till skenade kostnader för
invandringen, och studerar man den, kan man se tecken vart vi är på väg.
 
Utgående från vissa förutsättningar kan man skissa på hur stora dessa "skenande'
kostnader" är.
 
Mängden flyktingar, asylsökande och anhöriginvandring, ökar stadigt och sum-
man 200 000 per år tycks vara en  gott utgångsläge för beräkningar. Inget tyder
på en minskande volym de närmaste åren, tvärtom tycks både de politiska am-
bitionerna och omvärlden tyda på att volymen kan komma att öka.
 
Sammantaget ger detta vid mandatperiodens slut cirka 800 000 nya utrikesfödda.
En rimlig bedömning är, utgående från arbetsmarknad och integration, att 2/3 av
dessa 800 000 vid periodens slut uppbär ersättning från olika trygghetssystem.
 
Leker man med en genomsnittlig ersättning för dessa med 75 000 per år, upp-
går då kostnaden vid mandatperiodens slut till ungefär 40 miljarder.
 
Mycket av detta går åter till statskassan i form av olika skatter, mervärdesskatt mm,
låt säga att nettokostnaden uppgår till hälften, dvs ungefär 20 miljarder.
 
Hänsyn är då inte tagen till andra betydande kostnadsökningar i form av större lärar-
behov, mer tolkar, asyladvokater mm. Låt säga att man rundar av summa till 25 mil-
jarder.
 
Ackumulerat för mandatperioden medför då ökningen av utrikesfödda en kostnads-
ökning på ungefär 50 miljarder, vilket innebär att bara de "skenande kostnaderna"
för invandring blir dubbelt så stora, som den ökning på 25 miljarder regeringen
skissaR.
 
Det ligger i sakens natur, att det kan bli "värre" och det kan bli "bättre", men det mesta
pekar på att Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har fel, igen, och att alla andra har rätt,
igen.
 
Efter nästa mandatperiods slut ökar sedan den årliga merkostnaden, allt annat lika
med drygt 6 miljarder om året, vilket inne bär skattehöjningar / utgiftsbegränsningar
varje år, hur stora de blir beror på tillväxten, men inget pekar idag på att den kan
kompensera för denna kostnadsökning.
 
Så vi kan skapa oss en bild av vart vi är på väg.
 
När man ser den bilden kommer man att tänka på Winston Churcill.
 
DETTA ÄR INTE SLUTET, DET ÄR INTE HELLER BÖRJAN PÅ SLUTET, DET
ÄR SLUTET PÅ BÖRJAN.
 
AE

EN ÅSNA FÖRKLÄDD TILL MILJÖPARTIST

Det svenska kulturarvet
 
Det tycks nu dags att reducera antalet ministrar i regeringen, i vart fall om man får tro
Miljöpartiet.
 
Fredrik Reinfeldt erkände i alla fall, under stor vånda att det finns en svensk kultur, och
således ett svenskt kulturarv.
 
Att han beskrev den svenska kulturen och det svenska kulturarvet som en urbar-
barisk kultur beror troligen på de erfarenheter han har av det interna arbetet inom
politiken.
 
Miljöpartiet, med vittring på makten, går nu ett steg längre, och försöker övertrumfa
Fredrik Reinfeldt, då en taleshen i dag säger.
 
DET FINNS INGEN SVENSK KULTUR OCH INGET SVENSKT KULTURARV.
 
Så mer överflödig än kulturminister lena Adelsohn kan knappast någon vara, det är
då tur att hon har lite OS i Ryssland och annat att roa sig med.
 
Så kulturminister Lena Adelsohn kan nu "slänga sig i väggen", att hon tillhör
en av de trevligare ministrarna i regeringen spelar ingen roll.
 
EN MINISTER KAN VARA UTAN TABURETT, MEN KNAPPAST VARA MINISTER
ÖVER NÅGOT SOM INTE FINNS.
 
Wasaskeppet, Livrustkammaren, Konungens Slott, Nationalmuseet, Operan, Skansen,
Bellman, Strindberg och alla de andra urbarbariska inslagen kan också "slänga sig i
väggen".
 
Troligen är de skapelser av nutidens gröna politik.
 
Man trodde att Fredrik Reinfeldts uttalande om vår urbarbariska kultur var det enfal-
digaste man skulle kunna höra.
 
Nu vet vi att det finns enfaldigare inslag i vår värld.
 
EN VISS TALESHEN FÖR MILJÖPARTIET.
 
Denna taleshen tycks så erbarmerligt korkad att vederbörande inte bör nämnas vid
namn.
 
Den här "idioten", kan tyckas vara ett starkt uttryck, men bör nog ses som en
komplimang, representerar alltså ett parti, som gör anspråk på att regera riket.
 
HUR KAN MAN FÖRRESTEN GÖRA ANSPRÅK PÅ ATT REGERA ÖVER NÅGOT
SOM INTE FINNS ??
 
Man  kantycka att gränser är öppna, att den fria rörligheten ska vara total, att man ska
ta hit miljarder utrikesfödda och så vidare.
 
MEN OM MAN KOMMER FRAM TILL ATT DET INTE FINNS EN SVENSK KUL-
TUR ELLER KULTURARV, DÅ KANSKE MAN SKA SYSSLA MED ANNAT ÄN
POLITIK.
 
Detta är helt i klass med att gå omkring och föreställa sig att man är Gustav III,
och det finns institutioner, som ska försöka bota sådant.
 
Påstår någon att jag är miljöpartist blir jag förbannad.
AE

HJÄRTAT PÅ VID GAVEL

Husbymannen spökar för oss igen 
 
Vissa gengångare tycks vara svåra att bli av med, den man som sköts i Husby dyker
med jämna mellanrum upp och orsaker debatter, det "nysvenska" ordet för regelrät-
ta upplopp.
 
Det vi såg som tidiga vårtecken, flammande bilar och flammande hus, tycks tack vare
klimatförändringarna utsträcka sig långt in på sensommaren.
 
Debatten, eller det regelrätta upploppet, är alltså igång igen i vissa förorter till
Stockholm.
 
BRINNANDE BILAR, STENKASTNING MOT POLIS OCH RÄDDNINGSTJÄNST OCH
TRÄNGDA POLISER SOM SKJUTER VARNINGSSKOTT FÖR ATT FREDA SIG.
 
Varningsskotten ger upphov till reaktioner, som borde få många av oss att besinna oss
och fundera på om vi ska öppna våra hjärtan alltför mycket.
 
De som nu i aktuella debatter främst framfört sina argument tycks vara somalier, och
dessa har ofta nära kopplingar till vad som kallas imaner, men vad som kan vara vad
som helst.
 
En sådan iman, som kan vara vad som helst, går nu ut och försvarar den debatt som
förs, samtidigt som imanen kritiserar polisen för vad imanen kallar övervåld.
 
ÖVERVÅLDET SKA HA BESTÅTT I ATT POLISEN SKJUTIT VARNINGSSKOTT
FÖR ATT FREDA SIG FRÅN DE ARGUMENT SOMALIERNA FÖR FRAM.
 
Om detta är det samhälle vi får, när vi stänger våra hjärtat, hur ser då det samhälle
ut, när vi öppnar upp våra hjärtan för fullt.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÖJDA ARBETSGIVARAVGIFTER GER FLER JOBB

Att skapa jobb
 
Får man tro Alliansen skapar Alliansen jobb och oppositionen bidrag, och far gör
då alltid rätt, enligt egen utsago.
 
När det gäller "krogmomsen" och sänkta arbetsgivaravgifter, då vet vi vad
som är rätt.
 
RÄTT ÄR DÅ ATT SÄNKTA ARBETSGIVARAVGIFTER SKAPAR JOBB, FÅR
MAN TRO ALLIANSEN SÅ DRÄLLER DET IN NYA JOBB, NÄR MAN SÄN-
KER ARBETSGIVARAVGIFTEN.
 
Tydligen gäller inte detta på andra områden, exempelvis banker, där skapas det
jobb genom att man höjer arbetsgivaravgifterna.
 
FÖR ALLIANSEN VILL VÄL HA NYA JOBB ÄVEN I BANKERNA, ÄVEN OM
MAN NU FÖRLEDS ATT TRO ANNAT.
 
Skatterna ska nu höjas för bankerna, och sättet att höja dem blir att höja arbets-
givaravgifterna för anställda inom bankerna.
 
Om nu Alliansen menar allvar med att sänkta arbetsgivaravgifter för unga
får arbetsgivare att anställa fler, och höjer man avgifterna blir ett antal fri-
ställda, då kan slutsatsen bara bli en.
 
HÖJDA ARBETSGIVARAVGIFTER INOM BANKER GER FÄRRE JOBB INOM
BANKERNA.
 
Ett nytt så kallat omslag i den högre klassen ?
 
AE
 

BANKANSTÄLLDA ARBETAR INTE, ENL ANDERS BORG

Man säger en sak och gör något annat
 
Trovärdigheten bland politiker anses nog bland de flesta som ganska låg, och
Alliansens politiker utgör inget undantag.
 
Alliansens förslag om höjda skatter, 25 miljarder, ökar knappast allian-
sens trovärdighet.
 
FÖR SENT OCH FÖR LITE, FÖRUTOM ATT SKATTEHÖJARPOLITIKEN
FÖREGICKS AV EN SKATTESÄNKARPOLITIK.
 
Så snabba och stora kast i skattepolitiken, så nära inpå varandra, vittnar om
en ogenomtänkt och slagig politik.
 
BÅDE HÖJDA SKATTER OCH SÄNKTA KAN BARA INTE VARA RÄTT,
NÅGON AV INRIKTNINGEN MÅSTE VARA FEL.
 
Den nu aktuella skattehöjningen, 25 miljarder, är i stort specificerad, och
Anders Borg har varit angelägen att förklara att vissa områden är heliga
och undantagna  skattehöjningar.
 
Ett sådant heligt område uppger Anders Borg vara "skatt på arbete",
inga skatter ska höjas som medför "skatt på arbete".
 
En ganska lustig beskrivning, och definitivt inte trovärdig.
 
Ett inslag i "skattepaketet" är höjda skatter på bankerna, och Anders Borg
har specificerat vad det kommer att röra sig om.
 
HÖJDA ARBETSGIVARAVGIFTER SPECIFIKT FÖR BANKANSTÄLLDA.
 
Det är nog bara i Anders Borgs värld, som höjda arbetsgivaravgifter inte
utgör "skatt på arbete".
 
Många uttalanden tyder på att Anders Borg tycks ha ett litet horn i sidan
till bankerna.
 
KANSKE MENAR HAN ATT ANSTÄLLDA PÅ BANKERNA INTE ARBETAR
OCH ATT DÅ SKATTEN INTE KAN HÖJAS PÅ DE SOM ARBETAR INOM
BANKERNA.
 
Visserligen tycker nog många att bankanställda arbetar lite, i vart fall efter
"klockan tre", men att hävda att de inte arbetar alls är nog lite väl vågat för
att komma från en finansminister.
 
AE
 
 

VÄGEN MOT ETT KUNSKAPSSAMHÄLLE

Öppna hjärtan och öppna ögon
 
Vi har uppmanats att öppna våra hjärtan med anledning av att Alliansen nu har
lyft fram det många redan kände till, och som borde lyfts fram långt tidigare, i
stället för att beskylla alla de som lyfte fram detta tidigare för rasister mm.
 
Men nu har man lyft fram det, och skälet känner vi nu till, invandringen för med
sig skenande kostnader, höjda skatter och stor risk för kraftigt neddragen välfärd.
 
Regeringen ber oss inte bara att öppna våra hjärtan, man har också öpp-
nat många slutna ögon.
 
Nu ser alla att dessa skenande kostnader är förenade med utmaningar, ett
ord alla politiker idag använder, när de inte ser en lösning på ett problem.
 
Anders Borg tycks vara försedd med både eget hjärta och egna ögon.
 
HANS MÅL ÄR ATT SVERIGE SKA BLI SOM AFRIKA.
 
Ibland när man rör sig ute kan man förledas tro att han redan nått målet.
 
För att kunna anta en utmaning, och för all del lösa ett problem, räcker
det inte att öppna ögonen på glänt, vilket nu många gjort.
 
MAN MÅSTE ÖPPNA ÖGONEN SÅ ATT MAN SER HELA BILDEN, OCH
HELA BILDEN ÄR KANSKE INTE ATT VI SKA FÖRSÖKA BLI SOM AFRIKA.
 
Vår framtid sägs hänga ihop med vår utveckling som kunskapsnation, hur ser
den utvecklingen ut.
 
Vi vet inte, men vi vet vissa saker, som vi måste kunna förhålla oss till
för att kunna möta denna "utmaning", att bli eller förbli en kunskaps-
nation.
 
Utvecklingen mot kunskapsnation är beroende av mycket, bland annat kun-
skaper och begåvning, något som tycks hänga ihop.
 
Ju mer begåvning, desto större förmåga att inhämta kunskaper och
använda dessa "begåvat", enkelt att förstå.
 
Men man måste också förstå en hel del annat, för att kunna möta dessa
utmaningar.
 
En sak är hur den förändrade demografin påverkar kunskapssamhället, och
den förändrar förutsättningarna radikalt.
 
Hur illa man kan tycka om vissa saker, måste de nämnas vid namn, för
att man ska kunna förhålla sig rätt.
 
EN SÅDAN OMSTÄNDIGHET ÄR BEGÅVNINGSNIVÅ, MÄTT SOM IQ.
 
Ju högre IQ desto lättare att inhämta kunskaper och att använda dem "be-
gåvat".
 
Hur illa det än låter är det faktiskt så att olika kulturer och olka delar
av världen har olika nivåer vad gäller IQ.
 
Vi måste också erkänna till många förtret att Sverige har inte den hög-
sta genomsnittliga IQ, den hittar man i vissa länder i Asien.
 
Men Sverige har en genomsnittlig IQ, runt eller något under 100, som anses
vara "mänsklighetens genomsnittsvärde".
 
Det finns mycket omfattande och gedigen forskning kring olika kultu-
rers IQ, vilket innebär att man mindre ska ifrågasätta uppgifterna, utan
förhålla sig till dem.
 
Sverige har alltså kring eller något under 100 i genomsnittlig IQ, en om-
ständighet som medför att vi har hyfsade chanser att utveckla oss som
kunskapsnationer, men vi har inte bäst chanser i världen, det har de län-
der i Asien, vilka ha högre genomsnittlig IQ.
 
DETTA MÅSTE VI FÖRHÅLLA OSS TILL, VI FÅR INTE TRO ATT VI
KAN LYFTA OSS I HÅRET, OCH VI MÅSTE ANPASSA VÅRA MÅL.
VÅRA AMBITIONER OCH VÅRA UTBILDNINSSYSTEM TILL DETTA.
 
Allt annat är att invagga oss i falsk trygghet med fortsatt stängda ögon
 
Vissa grupper utgör särskilt stora inslag i den invandring vi har haft och
har.
 
Somalia har varit och är ett land, varifrån särskilt många har kom-
mit, Eritrea är ett land som seglat upp med en stor andel flyktingar
till Sverige.
 
Hur påverkar det vår utveckling, man kan ju skämta som Anders Borg och'
mena att vi ska sträva efter att bli som Afrika, men hur påverkar det oss i
övrigt.
 
Öppnar man upp våra fortsatt slutna ögon kan man se vad detta be-
tyder.
 
DE FOLKGRUPPER, SOM BOR I DET AKTUELLA OMRÅDET HAR EN
GENOMSNITTLIG IQ PÅ 68, ALLT ENLIGT DEN FORSKNING SOM
GJORTS INOM OMRÅDET.
 
När man öppnat upp ögonen och sett detta, och öppnar upp dem lite till,
ser man ytterligare en annan sak.
 
Gränsen för "förståndshandikappad" med våra syn på detta ligger
kring 70.
 
Denna utveckling måste vi förhålla oss till, och förhåller vi oss till den på
det sättet att vi ska försöka bli som Afrika, för att citera Anders Borg, då
för det med sig vissa självklara saker.
 
Att vår genomsnittliga IQ sjunker när den få större inslag av grupper
med lägre IQ är en självklarhet, men konsekvenserna blir också an-
dra.
 
Den genomsnittliga IQ är präglad under många hundra års utveckling, så vi
ska inte räkna med att detta kan förändras under överskådlig tid, vi måste
förhålla oss till hur det är nu.
 
Vi får i ett vidare perspektiv svårare att inhämta kunskaper, och vi får också
svårare att tillämpa inhämtade kunskaper "begåvat".
 
Om vi tror att detta inte påverkar vårt utbildningssystem, då kan vi nog
tro på vad som helst.
 
VILL VI INTEGRERA I EN VIDARE MENING MÅSTE VI SÅLEDES ANPAS-
SA KUNSKAPSKRAVET INOM UTBILDNINGSSYSTEMET, OCH ANPASS-
NINGEN MÅSTE SKE TILL EN LÄGRE NIVÅ.
 
Denna utveckling kan man inte blunda för och "önska bort", den finns framför
oss så fort vi öppnar upp ögonen.
 
Vi kan inte heller "önska bort" effekterna av detta.
 
EN EFFEKT AV DETTA ÄR TÄMLIGEN SÄKER, VÅR MÖJLIGHET ATT
LIGGA I FRAMKANT SOM KUNSKAPSNATION, BLIR INTE BÄTTRE,
OM MAN BLIR SOM AFRIKA, OM MAN VÄLJER ATT CITERA ANDERS
BORG.
 
Att öppna upp ögonen för detta innebär inte att man eftersträvar en lägre in-
vandring, det är ett val av flera man kan träffa.
 
MEN MAN MÅSTE ÖPPNA UPP ÖGONEN FÖR ATT DET PÅVERKAR
VÅR FRAMTID I KUNSKAPSHÄNSEENDE OCH VÅRA MÖJLIGHETER
ATT HÄVDA OSS SOM KUNSKAPSNATION.
 
Att tro något annat är att bara öppna upp hjärtat, men inte ögonen.
 
 
Alliansregeringen försöker möta detta genom att hävda att man har
problem under ett fåtal år, men sedan ska vinstlotterna falla på plats.
 
DÅ KANSKE MAN HAR ÖPPNAT UPP HJÄRTAT, MEN I STÄLLET
STÄNGT BÅDE ÖGON OCH HJÄRNA.
 
Och inte skapar man en kunskapsnation genom att stänga sin hjärna.
 
ELLER ??
AE
 
 
 
.

MÅLET HÄGRAR FÖR FREDRIK REINFELDT

Fredrik Reinfeldt på väg att nå sitt mål
 
Har man läst Fredrik Reinfeldts manifest, ´Det Sovande Folket, då vet man också
hans politiska ambitioner och hans grundläggande värderingar.
 
En av hans grundläggande värderingar är att alla, som inte delar hans uppfatt-
ning om den så kallade svenska modellen är mentalt handikappade.
 
JUST DET, ENLIGT FREDRIK REINFELDT MER  ÄN HÄLFTEN AV SVERIGES
MEDBORGARE MENTALT HANDIKAPPADE.
 
Lite raljant kan man tillägga, att många är så mentalt handikappade att de röstar
på honom, för nog är man mentalt handikappad om man röstar på en statsminister,
som avfärder en som just mentalt handikappad.
 
ELLER ??
 
Vi vet också en av hans politiska ambitioner, alla som lever på bidrag, ska leva
på svältgränsen.
 
JUST DET, ALLA PENSINÄRER, SJUKA, ARBETSLÖSA OCH MÅNGA ANDRA
GRUPPER SKA LEVA PÅ JUST SVÄLTGRÄNSEN.
 
Faktum är att Fredrik Reinfeldt lyckats nå långt i denna ambition, vi har grupper i
Sverige, som idag lever på svältgränsen.
 
Idag uttrycker sig Fredrik Reinfeldt, som han ser det slutliga hägrande målet
framför sig infriat.
 
Anders Borg ser ett behov av skattehöjningar och utgiftsbegränsningar på 25 mil-
jarder, medan KI ser ett behov på 100 miljarder och alla andra bedömare ett ännu
större behov.
 
DETTA AVFÄRDAR FREDRIK REINFELDT MED.'
 
Vi kan inte höja skatterna med 100 miljarder, vi kan bara höja dem med 25
miljrader, annars blir folk "vansinniga".
 
Vad innebär denna inriktning ??
 
Behovet är i gynnsammaste fall 100 miljarder, troligen högre, kostnaderna
för invandringen skenar och utvecklingen i Sveriges viktigaste exportlän-
der är allt annat än gynnsam.
 
Tar man då fram "bara" 25 miljarder är slutsatsen synnerligen enkel.
 
ANTINGEN SÅ LÅNAR MAN UPP FÖR UNDERSKOTTET ELLER OCKSÅ
TAR VÄLFÄRDEN STRYK.
 
Väljer man att gå vidare med sin politik är set senare alternativet mest troligt,
och då är Fredrik Reinfeldt troligen framme vid målet, den slutgiltiga lösningen.
 
ALLA SOM INTE INGÅR I MIN JOBBLINJE SKA LEVA PÅ SVÄLTGRÄNSEN,
OCH ÄR DE ÄLDRE KAN DE GÄRNA SVÄLTA IHJÄL.
 
Det senare målet tycks redan ha nåtts enligt rapporter från senare undersöknin-
gar inom äldrevården.
 
AE

AV TILLVÄXTEN BIDE INTE ENS EN TUMME

Skönmålningar styr landets ekonomi
 
Vi blir ständigt matade med starka offentliga finanser, stark ekonomi och en ansvars-
full ekonomisk politik.
 
Man får nog förhålla sig till detta som till allt annat, det mesta här i världen är relativt,
mycket inom den politiska ekonomin har gått bra, annat mindre bra.
 
Konstigt vore annars.
 
MED DE NEDSKÄRNINGAR SOM SKETT, OCH MED DE FÖRSÄMRINGAR SOM
SKETT INOM MÅNGA OMRÅDEN, A KASSA, SJUKFÖRSÄKRING, OMSORG OCH
VÅRD MM, VORE DET NÄRMAST ETT UNDER OM DEN OFFENTLIGA EKONOMIN
INTE BLEV STARK.
 
Ungefär som om ett hushåll skulle få löneförhöjning (ökade skatteintäkter) och samti-
digt slutade betala vissa räkningar (inga höjningar inom vissa försäkringsssystem).
 
Fick då hushållet inte starkare finanser, fick man nog sätta frågetecken för det
mentala tillståndet.
 
Men hur trovärdig är vissa inslag i den ekonomiska politiken.
 
Vissa inslag i den ekonomiska politiken tycks sakna all trovärdighet.
 
ETT SÅDANT INSLAG ÄR DE TILLVÄXTPROGONSER, SOM FÖRMEDLATS AV
FRÄMST ANDERS BORG.
 
Dessa utgör regelmässiga skönmålningar och står alltid i stark kontrast till de prog-
noser fristående institut gör, som KI mm.
 
Med facit i hand konstaterar man också "alltid" vem som hade rätt, och inte ger
facit Anders Borg rätt på detta område, inte en enda gång.
 
DEN VERKLIGA TILLVÄXTEN BLIR ALLTID LÄGRE ÄN DEN ANDERS BORG
PROGNOSTISERAR, ÅR EFTER ÅR.
 
i ÅR ÄR VI DÄR IGEN.
 
Dessutom bygger både prognoser och utfall på BNP tillväxt utan hänsyn till befolk-
ningsökningen.
 
TAR MAN HÄNSYN TILL BEFOLKNINGSÖKNINGEN SEDAN 2006 ÄR BNP
ÖKNINGEN  RELATERAD TILL "PER CAPITA" ÄR DEN NÄRMAST OBEFINT-
LIG UNDER ÅTTA ÅR.
 
AJÖSS MED ALL TILLVÄXT UNDER ALLIANSEN BORDE DET STÅ PÅ DERAS
AFFISCHER.
 
Alla dessa ständiga skönmålningar över tillväxten hindrar inte Anders Borg att gå
vidare med skönmålningar.
 
Nu senast skönmålar han behovet av skattehöjningar och utgiftsbesparingar
de närmaste åren, vi får nu höra att 25 miljarder ska bana vägen för att nå
överskottsmålet.
 
Konjukturinstitutet är inte sena att bekräfta att även detta är en ren skönmålning,
en rapport kommer i morgon att visa att behovet under den aktuella perioden sna-
are uppgår till 100 miljarder, onekligen en viss skillnad, då allt ska finansieras
med "krona för krona".
 
KI anser Anders Borgs prognos alltför optimistisk och denna syn har stöd
av Ekonomistyrningsverket, Finanspolitiska rådet, Internationella Valutafon-
den, EU kommissionen och Riksbanken.
 
Stöd är kanske för mycket sagt, ovan nämnda anser genomgående att behovet
av skattehöjningar överstiger den prognos KI lämnar, allts mer än 100 miljarder,
att ställa mot Anders Borgs skönmålning med 25 miljarder.
 
Hur kan det då bli så fel, när Anders Borg lämnar prognoser, gång på gång.
 
SKÄLEN TILL DETTA ÄR MÅNGA, ETT SKÄL ÄR ATT ANDERS BORG MED-
VETET SKÖNMÅLAR FÖR ATT ALLIANSREGERINGEN SKA FRAMSTÅ I
BÄTTRE DAGER.
 
Ett annat skäl fick vi kommunicerat härom dagen, Europas största invandring
både undergräver ekonomin och den framtida välfärden, sådant kan man inte
säga rent ut tre veckor före ett val.
 
Hur kan KI och Anders Borg komma fram till så skilda behov som 100 miljarder
och 25 miljarder, här ser vi återigen Anders Borgs skönmålningar om tillväxten.
 
Anders Borg anser att skatteintäkterna ökar med mer än 30 miljarder (unge-
fär) än KI, här ligger nästan hälften av gapet, och vem som troligen gör rätt
bedömning har vi fått erfara ett antal gånger.
 
INTE ÄR DET ANDERS BORG.
 
När KI lämnar sin rapport, ett behov på 100 miljarder ställt mot Anders Borgs
prognos på 25 miljarder, kommenterar KI detta med.
 
VI ÄR SNÄLLA MOT REGERINGEN, ALLA ANDRA ANSER ATT LÄGET ÄR
MYCKET VÄRRE.
 
Kan det bli värre, en regering som skönmålar varje gång de prognosticerar till-
växten, och skönmålar mer och mer för var gång.
 
En faktor som inte ens tycks vägts in fullt ut, inte ens i KI prognoser, är utveck-
lingen i de länder, vilka styr vår egen ekonomi.
 
Tyskland är vår viktigaste exportrmarknad och landet uppvisar nu för tredje
kvartalet i rad en minskad tillväxt, något som påverkar vår ekonomi väldigt myc-
ket.
 
Inget tyder just nu på att utvecklingen i Tyskland vänder inom kort, snarare tvär-
tom, den blir sämre, följd av försämringar i Frankrike och Italien, viktiga länder
inom EU.
 
Det mesta tyder nog på att även KI prognoser om tillväxt och möjligheten
att nå överskottsmålet är skönmålningar.
 
Det är nog både möjligt och troligt att en annan regering inTE skulle ha åstad-
kommit ett bättre läge. men som det heter i den bästa av alla världar.
 
HUR GÅR  TILL SIST HEM.
 
Stämmer detta rörande Alliansens ständiga skönmålningar, borde Alliansen få
fortsatt förtroende att regera riket.
 
Om inte annat än att få ta ansvar för ekonomin.
 
PÅ RIKTIGT, INTE ÄR DET ETT DUKAT BORD MAN HAR STÄLLT FRAM.
 
AE

C ENSUR INOM INTERNETTRAFIKEN

Sverige går nu samma väg som Kina
 
Att demokratiunderskottet i landet ökat de senaste åren, är nog de flesta medvetna
om, vissa saker får man bara omnämna med "nysvenska" och vissa saker får man
inte omnämna alls.
 
Kina ligger långt bort, och det är då lätt att ha synpunkter på odemokratiska
inslag i landet.
 
SOM EXEMPELVIS INTERNETCENSUR OCH ANNAN INFORMATION.
 
Kina stänger helt sonika ner sajter, som tar upp information ledningen inte vill
ska spridas.
 
De flesta i Sverige tycker detta är oacceptabelt.
 
NÄR SAMMA SAK INTRÄFFAR I SVERIGE BLIR DET INTE ENS EN GÄSP-
NING.
 
När internetcensur tillämpas i Sverige är det tydligen en av de saker som inte får
omnämnas.
 
Det har nu blivit känt att Telia och Comhem tillämpar internetcensur och spärrar
mail i form av delningar från vissa sajter,
 
Helt klart tycks då vara att Telia och Comhem spärrat delningar från sajten
Avpixlat och Dispatch International, båda sajter, som tar upp saker många
politiker och många media inte tycker att medborgarna ska känna till.
 
Det mesta tyder också på att vissa andra sajter på något mystiskt sätt fastnat
i olika filter, och även denna censur är riktad  mot sajter, som skriver om det
man inte ska känna till i Sverige.
 
Sveriges Radio, till mångas häpnad, och Göteborgsposten tycks ha insett vid-
den av denna skandal och konfronterat både Telia och Comhem.
 
Göteborgsposten skriver om skandalen, för en skandal av stora mått är det,
men väljer att inte konfrontera Comhem med de lögner som möter GP.
 
Efter det att SVT och GP  konfronterat Telia och Comhem tycks i vart
fall Telia ha förstått vidden av skandalen och uppgifter tyder nu på att
Telia släppt censuren.
 
DÄREMOT CENSURERAR FORTFARANDE COMHEM MAIL, SOM ÄR
KOPPLADE TILL AVPIXLAT, ENLIGT NU TILLGÄNGLIGA UPPGIFTER.
 
I samband med GP förfrågan lämnar Comhem de mest besynnerliga lögner
rörande varför vissa mail censureras.
 
Tyvärr väljer GP att inte ifrågasätta dessa lögner utan väljer att neutralt
återge lögnerna, som är mer än genomskinliga.
 
VI HAR ALLTSÅ IDAG, I SVERIGE ÅR 2014 NÅGRA VECKOR FÖRE VALET,
SAMMA SLAG AV INTERNETCENSUR SOM KINA TILLÄMPAR FÖR ATT
STYRA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR I VISSA FRÅGOR.
 
Det är nu ingen hemlighet att censuren förekommit och förekommer än idag,
och det finns ingen anledning att utgå ifrån annat än att de myndigheter och
tillsynsorgan, som ska säkerställa att censur inte sker i landet. känner till
det som sker.
 
Det är inte känt att dessa ansvariga myndigheter, JK mm, har reagerat
på det som framkommit.
 
AVSAKNADEN AV REAKTIONER MOT CENSUREN KAN KNAPPAST TY-
DA PÅ ANNAT ÄN ATT LANDETS POLITISKA LEDNING LÅTER DETTA
SKE MED TYST SAMTYCKE.
 
Att internetcensur förekommer i landet genom Telia och Comhem är en ren
och skär skandal, men en annan skandal är nog ändå värre.
 
ATT DETTA TYCKS SKE MED TYST SAMTYCKE AV ANSVARIGA POLI-
TIKER OCH MYNDIGHETER.
 
Att man ska behöva skämmas över vissa inslag i Sverige är mer än bedrövligt.
men egentligen blir man inte förvånad.
 
Vissa moderater, med Fredrik Reinfeldt i spetsen, tycks inte ha mycket
till övers för att medborgarna ska få och kunna framföra synpunkter,
som inte passas in i deras modell.
 
MAN BEHÖVER BARA GÅ TILL DEN BOK FREDRIK REINFELDT SKRIVIT,
DET SOVANDE FOLKET, DÄR BESKRIVS DE MEDBORGARE, SOM INTE
DELAR HANS UPPFATTNING RÖRANDE DEN SVENSKA MODELLEN.
 
DE ÄR MENTALT HANDIKAPPADE.
 
Har man den inställningen är steget inte långt till att man lämnar tyst samtycke
till att internetcensur kan och får förekomma.
 
 
Kina visar vägen för EU, som nu visar vägen för Sverige,
på "nysvenska" kallas utvecklingen tolerans och öppen-'
het.
AE

JIHADISTER FÅR HÄRJA FRITT- I SVERIGE

Norge tycks kunna och vilja
 
Medan Norge tycks både vilja och kunna ta i vissa problem, tycks Sverige inte ens
förmöget att erkänna att problemen finns.
 
Debatten i Norge har varit långt mer öppen n i Sverige på vissa områden, vilket med-
fört att man både kan erkänna vissa problem och närma sig en lösning.
 
Norge liksom många andra västländer har både förstått och erkänt att probe- men med jihadister, som åker till krigshärdar, är stort, så stort att man bör
göra något åt det.
 
I SVERIGE HAR SÄPO, NUMERA SEPÅ, KOMMIT SÅ LÅNGT ATT MAN UPP-
GER SIG FÖLJA UTVECKLINGEN.
 
Norge överväger nu då att ta krafttag mot de jihadister, som åker till krigshärdar
och halshugger folk, som inte vill konvertera till den rätta läran.
 
VERKTYGET MAN ÖVERVÄGER ATT ANVÄNDA ÄR ATT FRÅNTA DESSA
JIHADISTER DERAS MEDBORGARSKAP, NÅGOT SOM FÖRUTSÄTTER ATT
DE HAR DUBBLA MEDLEMSSKAP, VILKET OFTA ÄR FALLET.
 
Reaktionen i Sverige blev den förväntade, och kommer till uttryck när landets
justitieminister uttalar sig.
 
DETTA ÄR INGET VI KAN T'ÄNKA OSS ATT GÖRA I SVERIGE.
 
Justiteiminisitern behöver inte oroa sig, det är nog ingen som skulle kunna tänka
sig att Sverige gör något för att komma åt detta problem, heller.
 
BÄTTRE DÅ ATT GE DEM ETABLERINGSSTÖD, SÅ ATT DE FÅR BÄTTRE
MÖJLIGHETER ATT FRITT FÖRBEREDA SINA VÄRV I OLIKA KRIGSHÄR-
DAR.
 
Motivet justitieministern anför är inte dåligt det heller, och vem hade väntat sig
något annat.
 
VI TYCKER INTE ATT MAN VINNER NÅGOT MED ATT FÖRSÄTTA MEDBOR-
GARE I UTANFÖRSKAP.
 
Bra ord, utanförskap, kan numera användas i vilka sammanhang som helst, om
man själv är riktigt "korkad" förstås.
 
OCH man får nog påstå att justieminisitern är ganska så "korkad," när hon
menar att man inte vinner något på att försätta jihadister i utanförskap.
 
Man vinner mycket, man får säkert många att avstå från sina "martyrskap"
samtidigt som ger omgivningen en tydlig värdegrund:
 
DETTA ÄR HELT ENKELT MYCKET FEL.
 
Men mest "korkad" framstår landets justitieminister, när hon hävdar att man
inte vill försätta jihadister i utanförskap.
 
SVERIGE FÖRSÄTTER MÅNGA I UTANFÖRSKAP, NÄR DE BEGÅTT HAND-
LINGAR, SOM BRYTER MOT LAGEN.
 
Kriminaliserar man således att jihadister halshugger folk i krigshärdar, skulle
de också bryta mot lagen.
 
Att hamna i fängelse medför utanförskap, likaså att tvångsmässigt tas in på
någon institution, många andra tvångsmedel ger också upphov till "utanför-
skap".
 
Man får således vara bra "korkad" för att komma fram till att det är OK
att försätta en skattesmitare i "utanförskap" men inte att försätta en som
hugger halsen  av folk i "utanförskap".
 
MEN INGEN HADE NOG FÖRVÄNTAT SIG EN ANNAN REAKTION AV
LANDETS JUSTITIEMINISTER, HÄR HELLER.
 
Vill inte, kan inte heller
AE

OMVÄND DISKRIMINERING

Visst låter det bra med 250 000 nya jobb
 
250 000 nya jobb har vi fått, och 300 000 nya jobb ska läggas till detta.
 
Visst låter det bra, och det är i vissa avseenden bra.
 
I VISSA AVSEENDEN ÄR DET KANSKE INTE BRA, DET KANSKE TILL OCH
MED ÄR DÅLIGT.
 
Vi har ju från "barnsben" fått lära sig att vi ska inte ställa grupp mot grupp, och
vi har lärt oss att alla är lika mycket värda.
 
Vägen till 250 000 nya jobb har nu lärt oss det motsatta.
 
VI SKA STÄLLA GRUPP MOT GRUPP, OCH VI HAR OCKSÅ LÄRT OSS ATT
ALLA ÄR INTE LIKA MYCKET VÄRDA.
 
Áv dessa 250 000 nya jobb utgör 180 000 nya jobb till gruppen utrikesfödda, va-
rav måste följa att enbart gruppen "etniska svenska" (ajabaja, vilket fult ord) om-
fattar 70 000 nya jobb.
 
Man kan utav detta dra ett antal slutsatser.
 
ARBETSMARKNADSPOLITIKEN BYGGER PÅ ATT MAN STÄLLER GRUPP
MOT GRUPP OCH ATT ALLA INTE ÄR LIKA MYCKET VÄRDA.
 
Vilka som inte är lika mycket värda som andra är lätt att se utifrån de siffror som
anges ovan och ställt i relation till gruppernas storlek.
 
De finns också andra slutsatser att dra.
 
Vi har också sedan "barnsben" fått lära oss att ingen kommer hit och "tar våra jobb",
skulle vi ha den uppfattningen, trots allt, är vi socialt utsatta, lever i utanförskap och
begriper ingenting.
 
Om nu gruppen utrikesfödda fått 180 000 jobb, måste ju slutsatsen bli att det
här funnits 180 000 lediga jobb att tillgå, alla andra slutsatser vore ju i klass
med de argument som i övrigt anförs på detta område.
 
OM DET DÅ FUNNITS 180 000 LEDIGA JOBB ATT TILLGÅ, OCH DE INTE
"GETTS" TILL ETNISKA SVENSKAR (AJABAJA VILKET FULT ORD) LEDER
JU DETTA RIMLIGEN TILL ATT NÅGON ANNAN TAGIT DESSA JOBB.
 
Kommer man fram till en annan slutsats, kan man nog komma fram till vilka andra
slutsatser som helst, vilket tyvärr också sker idag.
 
Vill vi alltså förhålla oss till verkligen måste vi därför enas kring ett faktum.
 
DET KOMMER HIT UTRIKESFÖDDA OCH "TAR JOBB" FRÅN INRIKESFÖDDA.
 
Alla andra slutsatser är i nivå med den debatt som idag förs på detta område,
 
Huruvida detta är rätt eller inte, beror på vilka värderingar man har, och man
borde hysa rätten till båda värderingarna.
 
Tyvärr är det så att vi endast har rätten att hysa den felaktiga uppfattningen,
att ingen kommer "och tar jobb från oss".
 
DEN RÄTTA UPPFATTNINGEN, ATT DET KOMMER UTRIKESFÖDDA OCH "TAR
JOBB IFRÅN OSS", DEN UPPFATTNINGEN HAR VI INTE RÄTT ATT HYSA.
 
Begriper vi inte bättre ingår vi plötsligt i gruppen främlingsfientliga, i bästa fall, mer
troligt är att vi blir fascister och nazister.
 
För att nå vägen till 180 000 jobb för utrikesfödda visar man med olika åtgär-
der än mer att man ställer grupp mot grupp.
 
FÖR ATT GRUPPEN UTRIKESFÖDDA SKA GES FÖRTUR TILL DE JOBB SOM
FINNS HAR JU INFÖRTS INCITAMENTET "INSTEGSJOBB" FÖRENAT MED ETT
ANTAL ANDRA ÅRGÄRDER, SOM MEDFÖR ATT SIFFRORNA BLIR SOM OVAN
REDOVISATS.
 
Man borde ha rätt att tycka att även detta kan vara både rätt och fel.
 
MEN KOMMER MAN ÄVEN HÄR FRAM TILL EN ANNAN SLUTSATS, ATT MAN
INTE STÄLLER GRUPP MOT GRUPP, KAN MAN KOMMA FRAM TILL VILKEN
SLUTSATS SOM HELST, OCH DET GÖR MAN.
 
En viss öppenhet har inträtt i debatten om flyktingpolitiken sedan det blivit tillåtet
att tala om att den är förenad med kostnader, nu är det till och med förenat med an-
svar att tala om detta, något som för bara en månad var den värsta främlingsfient- lighet man kunde tänka sig.
 
Debatten skulle hyfsas, om man också nalkade sig verkligheten i andra avseenden.
 
SÅDANA INSLAG ÄR ATT UTRIKESFÖDDA KOMMER TILL SVERIGE "OCH TAR
JOBBEN I VISS MÅN IFRÅN OSS" OCH I AMBITIONEN ATT SÅ SKA SKE STÄL-
LER MAN GRUPP MOT GRUPP.
 
Och hur illa det än kan tyckas är det faktiskt så att vi med denna politik diskriminerar
svenskar på arbetsmarknaden.
 
Kommer man fram till en annan slutsats, kan man som sagt komma fram till vad
som helst.
 
Att vi inte får föra en debatt rörande invandringen utifrån dessa omständigheter
är inte ett tecken på humanism eller att vi stänger våra hjärtan.
 
DET ÄR TECKEN PÅ BRISTANDE DEMOKRATI, DET ÄR TILL OCH MED TECKEN
PÅ DUMHET.
 
AE
 
 

HUMANISMEN DEN NYA TÄCKMANTELN

Det Nya Sverige Alliansen har skapat
 
Det  råder ingen längre någon tvekan vilket samhälle Alliansen vill ha.
 
Man vill ha ett samhälle där vissa betalar, vissa betalar inte.
 
AFTONBLADET HAR GJORT EN UNDERSÖKNING, VARS KONESKVENSER
MAN INE DRAR FULLT UT.
 
Men man vågar ändå gå ganska långt, då man drar slutsatserna efter denna utredning,
då man säger att många inte känner sig hemma i Sverige.
 
ETT STÖRRE UNDERSTATEMENT LÄR KNAPPAST GÅ ATT HITTA I SVERIGE
IDAG.
 
Vem kan känna sig hemma in Sverige idag, där det är fult att vara svensk, men helt OK
promenera i Malmö under Hamas flagg och rekrytera rekryter till Jihad i Iraq.
 
Att vara svensk i dag är enligt den gängse retoriken fult, fint är att bränna
svenska flaggor, våldta svenskhoror och att arbeta för sharia.
 
DET ÄR FINT, OCH TYCKER MAN INTE ATT DETTA ÄR FINT, ÄR MAN RASIST.
 
Så hur ska man kunna känna igen sig i Sverige ?
 
Byter man ut en befolkning, de strävsamma flyttar utomlands, och de mindre sträv-
samma flyttar till Sverige för att i likhet med våra riksdagsmän och ministrar få en
livslång arbetsfri försörjning, då känner inte många igen sig i Sverige.
 
DE SOM MEST TYCKS KÄNNA IGEN SIG I SVERIGE ÄR DE SOM INVADERAT
ROSENBAD, HELGEANDSHOLMEN, OCH SOM ANSER ATT JU MINDRE MAN
KÄNNER IGEN SIG I SVERIGE, DESTO STÖRRE FÖRMÅNER SKA MAN GES.
 
Känner man inte igen sig i Sverige ska man få etableringsstöd, etableringsersättning,
bostad, fri tand- och sjukvård och gräddfil till arbetsmarknaden i form av instegsjobb
mm.
 
Ska man sålunda känna igen sig i Sverige ska man definitivt inte själv komma
från Sverige.
 
FÖR UNDER TÄCKMANTELN "HUMANSIM" OCH "FRI RÖRÖLIGHET" HAR
ALLIANSREGERNGEN DRIVIT EN POLITIK, SOM GÖR ATT INTE MÅNGA KÄN-
NER SIG HEMMA I SVERIGE.
 
"Humanism", "fri rörlighet" och "öppna gränser" låter bra, men det låter inte
så bra att det rättfärdigar att de som byggt upp landet, inte längre känner sig
hemma och får stå på undantag på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden mm.
 
Borta bra, men hemma bäst, hette det förr, ser man till hur det ser ut övriga världen
när det gäller att sätta den egna befolkningen på undantag lär man få döpa om detta.
 
HEMMA SÄMST, OCH SVERIGE BÄST.
 
Denna svenskfientliga attityd försöker man rättfärdiga under retorik som "humanism",
" fri rörlighet" , "öppna gränser" mm.
 
MEN DET FINNS INGEN HUMANISN I VÄRLDEN SOM SKULLE KUNNA RÄTT-
FÄRDIGA ATT NYANLÄNDA FÅR FÖRTUR PÅ EN BOSTADSMARKNAD MED
BRIST PÅ BOSTÄDER, ELLER ATT NYANLÄNDA FÅR FÖRTUR TILL TAND
VÅRDEN OCH GRATIS SÅDAN, NÄR SVENSKAR I BÄSTA FALL FÅR TAND-
VÅRD OCH I SÅ FALL FÅR BETALA DYRT FÖR DENNA.
 
Det är för mycket sagt att det inte finns någon "humanism" som står för detta, en
humanism står för detta.
 
DEN HUMANSISMEN STÅR FREDRIK REINFELDT FÖR, NÄR SVENSKAR
INTE FÅR TANDVÅRD ELLER BOSTAD HAR HAN FÖRSÄKRAT SIG SJÄLV OM
EN LIVSLÅNG OCH ARBETSFRI FÖRSÖRJING GENOM  EN OBSKYR PENSIONS-
FÖRMÅN, VILKET HAN MEDVERKAT TILL ATT DRIVA FRAM.
 
Ska man arbeta för den "humanism", som innebär att man ska bita ihop, ha tålamod,
öppna sina hjärtan och betala mer skatt för att "humanismen" ska växa, då är valet
lätt.
 
RÖSTA PÅ ALLIANSEN.
 
Tycker man att svenskar ska känna sig hemma i Sverige är valet lika lätt:
 
RÖSTA INTE PÅ ALLIANSEN.
 
 
Det känns befriande att landets statsminister
ser gruppvåldtäkter på svenskhoror som "humanism".
AE

LANDET UTAN HUMOR

Vår nutid kommer att roa vår framtid
 
Det finns många, som hävdar att svenskarna och Sverige är stela och saknar humor.
 
Inget kan vara mer fel.
 
I VART FALL TYCKS VÅRT RÄTTSVÄSEN HA EN HUMOR, SOM VÅRA FRAMTIDA
GENERATIONER KOMMER ATT KUNNA SKRATTA GOTT ÅT.
 
Sömnen kan brytas på många sätt, en del behagliga, en del obehagliga.
 
En så kallas rasist får sin sömn störd på ett sätt han tycker är obehagligt.
 
Ramadan är slut och firas på sedvannligt sätt, och detta sedvanliga sätt bryter
sömnen för rasisten.
 
Rasisten gör då som rasister brukar göra, han håller sig inte till tillåtna mantra, utan
han säger vad han tycker:
 
DET ÄR INTE NORMALT ATT VAKNA TILL EN ÅSNA SOM  HAR ONT I MAGEN.
 
Det är nu rättsordningen i världens bästa land visar att landet har en humor, som kom-
mer framtida generationer att förledas till många skratt.
 
RASISTEN BLIR NU ÅTALAD FÖR HETS MOT FOLKGRUPP.
 
Det finns ett visst utrymme för att diskutera vem det här är som har humor, rasisten
eller rättsordningen.
 
AE
 
 

I ÅR FIRAR VI JUL I VALLOKALEN

I år får vi kanske klä granen med röstsedlar
 
Spekulationerna kring regeringsbildningen efter valet blir allt mer vilda, den ena
spekulationen blir mer fantasifull och vildare än den andra.
 
Till grund för en bedömning får nog ändå anses ligga Allliansens senaste
besked.
 
VI STÖDJER EN RÖDGRÖN RÖRA, MEN BARA OM DEN RÖDGRÖNA RÖ-
RAN KAN FÅ IGENOM EN BUDGET.
 
En liten, eller kanske mer rätt en ganska så stor, brasklapp.
 
För att Alliansens krav ska kunna infrias måste oppositionen nå över 50 %
och man måste hitta en form, där man kommer överens med både Miljöpar-
tiet och vänsterkommunisterna.
 
Sannolikheten för det förra bör väl idag vara något mindre än 50 % och sannolik-
heten för det senare bör väl vara minimal.
 
Om inga under inträffar, och det har ju inträffat förut.
 
HÄR SKULLE UNDRET VARA ATT TABURETTERNA ÄR SÅ ÅTRÅVÄRDA
ATT MAN ÄR BEREDD ATT KOMMA ÖVERENS OM VAD SOM HELST, TILL
EN BÖRJAN, MEN INTE SENARE.
 
Det troliga alternativet är nog ändå att oåppositionen inte lyckas samla ihop sig
till att "komma överens om en budget".
 
Då går budet till Alliansen att bilda en regering.
 
FÖR ATT DE SJÄLVA "SKA KUNNA KOMMA ÖVERENS OM EN BUDGET"
MÅSTE DE KOMMA ÖVERENS MED OCH STÖDJAS AV SD:
 
Detta kräver stora eftergifter på området invandring, hur sannolikt är det att detta
sker.
 
FÖR DETTA ÄR SANNOLIKHETEN "0", INTE ENS ÅTRÅVÄRDA TABURETTER
SKULLE KUNNA FÅ ALLIANSEN ATT GÖRA STORA EFTERGIFTER FÖR ATT
STÖDJA SD.
 
Möjligen kan man vidta åtgärder själva för att genomföra en invandring mer i nivå
med andra länder, men inte tillsammans med SD, "never".
 
Var mynnar detta ut ?
 
I ett nyval lagom till jul, hur stor är sannolikheten för detta ?
 
TROLIGEN NÄRMARE 100 %.
 
Den som lever får se.
AE
 
 
 

VÄLFÄRDEN FÅR ETT NYTT INNEHÅLL

Migrationsverket ynglar av sig
 
I dessa yttersta tider, då det är tillåtet att tala om att invandringen kostar, kan det vara
intressant att ta del av hur Migrationsverket utvecklats under åren.
 
När Fredrik Reinfeldt tillträdde hade verket ungefär  1500 anställda, verket har nu ef-
ter 8 år ungefär 5 000 anställda.
 
ALLTSÅ EN TREUBUBBLING PÅ 8 ÅR, NÄSTAN I KLASS MED DEN ÖKADE
BEMANNINGEN PÅ ROSENBAD.
 
I dagens läge är lönekostnaden för Migrationsverket ungefär 2,5 miljarder.
 
Enligt tillgängliga uppgifter är personalen ändå överbelastad och många tvingas
arbeta både helger och övertid under pressade förhållanden.
 
Hur det ser ut efter ytterligare en mandat  mot denna bakgrund och mot den ökande
flyktingströmmen är lått att förutse.
 
En tredubbling av antalet anställda under åt år ger sannolikt en fördubbling
under de kommande 4 åren.
 
VÄLFÄRDEN BESTÅR, MEN FÅR ETT NYTT INNEHÅLL.
 
AE

MODERATER SOM SVIKER SIN TRO

Löften från valet 2010 borta med vinden
 
Ibland är det bra att vi påminns om den tid som passerat, något som en ledare i
SvD gör idag,
 
SvD skriver idag om löften ett antal moderater gav före valet 2010, moderaterna
var Ulf Kristersson, Elisabeth Svantesson och Tobias Billström.
 
När nu flyktingpolitiken börjar diskuteras med mindre skygglappar är det bra att
detta löfte kommer upp till ytan.
 
Moderaterna ger före valet sin klara syn på vissa inslag i flyktingpolitiken, man börjar
att  ta upp det självklara, som inte längre är självklart.
 
I SVERIGE GÄLLER SVENSK LAG, MEN SÅ ÄR DET JU INTE LÄNGRE ÖVER
HELA LINJEN.
 
Sedan tar man upp ett antal omständigheter, som behöver förändras.
 
Medborgarskap lämnade på felaktiga grunder ska återkallas, det duger inte
att de som fått avslag på asylansökan stannar kvar i riket, utländska medbor-
gare dömda för grova brott ska oftare utvisas, tillräcklig kunskap i svenska
måste bli ett måste, borttappade pass ska ogiltigförklaras.
 
Och lite mer krav av samma slag, egentligen borde dessa vara självklara, och de
var självklara för ovan nämnda moderater, då, före valet 2010.
 
Nu låter det som ett eko från sverigedemokraterna.
 
Nämnda moderater har inte informerat om att de i sak ändrat uppfattning, varför
man har anledning att kunna utgå ifrån att de i grunden hyser samma uppfatt-
ning.
 
MEN INTE VÅGAR DRIVA SINA UPPFATTNINGAR AV RÄDSLA FÖR FRED-
RIK REINFELDT.
 
Nu har man rensat debatt gällande invandringen avseende kostnadsaspekten, och
man tillåter sig till och med erkänna att flyktingströmmen medför ansträngningar
på det svenska samhället.
 
Man har då tagit två viktiga steg i rätt riktning.
 
Om man fortfarande tillät sig att stå kvar vid de uppfattningar Ulf Kristersson,
Elisabeth Svantesson och Tobias Billström uppgav sig stå för före valet, skulle
debatten bli än mer konstruktiv, och man skulle ta ytterligare fyra steg i rätt
riktning.
 
Vad är det då som får Ulf Kristersson, Elisabeth Svantesson och Tobias
Billström att inte driva dessa frågor, som de var starkt övertygade om mås-
te drivas ?
 
FREDRIK REINFELDTS HAT MOT SD, SOM BLOCKERAR ATT MAN TAR
YTTERLIGARE STEG MOT EN DEBATT RÖRANDE INVANDRINGEN, SOM
SKULLE FÅ SVENSKA FOLKET ATT OMFATTA JUST FLYKTINGSTRÖM-
MEN MER POSITIVT.
 
Det är inte första gången i historien ett personligt hat driver en ledande politiker
till att driva utvecklingen i fel riktning, i stället för att ta ett antal steg framåt.
 
En annan känd ledare, som också tillät och uppmuntrade våld mot de han
hatade, Adolf Hitler, drev också sitt land i fel riktning.
 
 
AE

FREDRIK REINFELDTS VENDETTA MOT SD

Vill Fredrik Reinfeldt Sverige väl eller illa
 
Frågan kan sponnat tyckas märkligt, självklart ska en statsminister vilja väl för det
land han/hon är satt att leda.
 
Efter att ha läst en ledare i SvD, skriven av Per Gudmundsson, är svaret inte längre
givet.
 
SvD skriver där om SD roll kontra Fredrik Reinfeldt och tar då bland annat upp den
överenskommelse Fredrik Reinfeldt slöt med Miljöpartiet.
 
SvD skriver att denna migrationspolitiska överenskommelse var den mest invandrings-
liberala någonsin, och vi vet nu också vad den lett till.
 
Europas största invandrin i absoluta tal, och självfallet också per capita.
 
I viss mening kan nog Fredrik Reinfeldts ambition ses som konsekvent, redan un-
der tiden i MUF vädrade han extremt liberala uppfattningar i detta avseende.
 
När det gäller just överenskommelsen med Miljöpartiet tycks dock motivet
kunna ha varit ett annat.
 
SvT skriver då:
 
"ÖVERENSKOMMELSEN MED MP SLÖTS UTTRYCKLIGEN FÖR ATT STRAFFA
SD".
 
Vi vet att Fredrik Reinfeldt "hatar" Sd, vi vet också att han är beredd att gå långt för
att kunna visa detta hat.
 
Att låta detta personliga hat leda honom till överenskommelser av det slag som
skedde torde knappast vara i överensstämmelse med det statsskick vi har.
 
STATSMINISTERN OCH REGERING ÄR TILLSATT FÖR ATT LEDA LANDET,
INTE FÖR ATT UTNYTTJA SINA POSITIONER FÖR ATT GE UTTRYCL FÖR
SITT HAT MOT VISSA INDIVIDER ELLER GRUPPERINGAR.
 
Är SvD beskrivning av det motiv, som styrt Fredrik Reinfeldt i denna överenskommelse
korrekt, är det inget annat än en ren och skär skandal.
 
EN SKANDAL SÅ STOR ATT DET BORDE ´VARA UTESLUTET ATT HAN SKULLE
KUNNA SITTA KVAR SOM STATSMINISTER.
 
Man ska kunna lita på landets ledning,.
 
MAN SKA INTE BEHÖVA FRUKTA ATT MAN SJÄLV ELLER GRUPPERING MAN
TILLHÖR SKA BEHÖVA RÅKA UT FÖR EN PERSONLIG VENDETTA FRÅN LAN-
DETS STATSMINISTER.
 
När det gäller Fredrik Reinfeldt vendetta mot SD vet vi också var den landat.
 
Europas största invandring i absloluta tal, skenaden kostnader som leder till
ökade skatter, stora nedskärningar och krav på oss att vi ska bita ihop, visa
tålamod och öppna våra plånböcker.
 
HUR SKA VI GÖRA EFTER NÄSTA PERSONLIGA VENDETTA, NÄR PLÅNBOKEN
KANSKE ÄR TOM OCH VI INTE KAN BITA IHOP MERA ?
AE
 

FÖRVRIDNA OCH GROTESKA ARGUMENT

Förvriden svensk debatt
 
Vi ser många exempel på hur den svenska debatten tillrättaläggs efter det som för
stunden är den "rätta uppfattningen".
 
Ofta används de mest groteska argument för att bekräfta den "rätta bilden", Borås
Tidning använder idag ett argument, som troligen är mer groteskt än de flesta an-
dra.
 
Debatten om invandring visar tydligt hur debatten i Sverige tillrättaläggs för att pas-
sa in i det som gäller för stunden.
 
För bara någon vecka sedan var den "rätta uppfattningen" att invandringen var lön-
sam, de flesta invandrare vandrade till jobbet varje dag och varje nyanländ gav upp-
hov till vad man kallad ett "nettotillskott".
 
Utredning las till utredning som skulle visa detta positiva tillskott, att varje utredning
utelämnade de kostnader, som inte passade in i bilden bekymrade ingen.
 
Alla som inte anslöt sig till denna "rätta uppfattning" var då rasist, nazist och
främlingsfientlig, i bästa fall okunnig och ansvarslös.
 
"ALLA" ANSLÖT SIG TILL DENNA "RÄTTA UPPFATTNING", I VART FALL OM
DE HADE EN POSITION ELLER KARRIÄR ATT BEVAKA.
 
Så trängde sig då den krassa verkligheten på och knackade på dörren. Kostnaderna
framgick nu så höga, att ansvariga insåg att detta inte skulle kunna döljas, då utveck-
lingen skulle komma att kräva både skattehöjningar och ytterligare nedskärningar.
 
Så Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och Carl Bildt kastar alla utredningar om lön-
samma invandrare i papperskorgen och informerar om att situationen är så all-
varlig, att sanningen måste fram.
 
NU FÅR VI VETA ATT INVANDRINGEN KOSTAR EFTER ALLA UTREDNINGAR
SOM VISAR ATT DEN ÄR LÖNSAM.
 
Och argumenten tillrättaläggs omedelbart.
 
Fram till för en vecka sedan var alla som hävdade att invandringen kostade i
bästa fall okunniga och ansvarslösa.
 
NU ÄR MAN ANSVARSLÖS OM MAN INTE INFORMERAR INVÅNARNA OM
VILKA KOSTNADER SOM ÄR FÖRKNIPPADE MED INVANDRINGEN.
 
En ganska så snabb förändring av verkligheten, svart blir plötsligt vitt, det hela
påminner om Sveriges inträde i EU.
 
Där hade politiker också arbetet upp den "rätta uppfattningen", att ansluta sig till
EU var värre än digerdöden.
 
Förstod man inte detta var man näst intill landsförrädare, i bästa fall okunnig och
ansvarslös.
 
ALLA INSÅG DETTA, I VART FALL DE SOM HADE EN POSITION ELLER
KARRIÄR ATT BEVAKA.
 
Så en morgon slår man på sin TV, och vem hittar man där, jo man hittar stats-
minister Ingvar Carlsson i TV.
 
Och Ingvar Carlsson är inte "naken", i händerna har han en ansökan som
ska lämnas in till EU, och som innebär att Sverige ska ansluta sig till EU.
 
FRÅN DEN STUNDEN VAR MAN INTE LANDSFÖRRÄDARE OM MAN VIL-
LE ANSLUTA SIG TILL EU, I VART FALL INTE OM MAN HADE EN POSI-
TION ELLER KARRIÄR ATT BEVAKA.
 
Och debatten och argumenten tillrättalas omedelbart av alla, som hade en kar-
riär eller en position att bevaka.
 
Nu gällde, från den stunden i TV, helt andra argument.
 
ALLA SOM INTE INSÅG ATT DET VAR FÖRENAT MED KATASTROF ATT
INTE VARA MEDLEM I EU VAR ANSVARSLÖSA, BODDE TROLIGEN PÅ
LANDET OCH VAR BÅDE OKUNNIGA OCH OUTBILDADE.
 
Det svenska debattklimatet i ett nötskal, och i detta nötskal blir ofta argumenten
rent groteska.
 
Ett sådant groteskt argument hittar man i dag i Borås Tidning, en tidning känd för
att ofta inta groteska och extrema positioner i olika debatter, vill man vrida och
vända på argumenten ska man nog läsa en annan tidning.
 
Man hittar idag en ledare i tidningen under rubriken "Humanism är aldrig gratis"
och här man nu anslutit sig till den för stunden "rätta sanningen".
 
Den humanism, som avses är naturligtsvis invandringen, och går man
längre tillbaka än en vecka kunde man hitta inslag i tidningen med andra
rubriker, och under dessa rubriker kunde man alltid läsa att denna "huma-
nism" aldrig kostade utan alltid var lönsam.
 
I den nu tillrättalagda uppfattningen hittar man i ledaren argument, som ska syfta till
att medborgarna ska förstå att de ska vara både generösa och humanistiska, och
det må vara en sak, men i ledaren hittar man en formulering, som är en helt an-
nan sak.
 
Som vanligt, och i likhet med alla andra, som har en karriär eller position att
bevaka, ger man sig på sverigedemokraterna.
 
BT PÅSTÅR DÅ ATT SVERIGEDEMOKRATERNA HAR EN FÖRVRIDEN VÄRLDS-
BILD, ETT ARGUMENT SOM ÄR SÅ GROTESKT ATT MAN FÅR GÅ TILL ORGA-
SATIONER SOM AFA OCH REVOLUTIONÄRA FRONTEN FÖR ATT HITTA NÅGOT
LIKNANDE.
 
Sverigedemokraternas politiska program bygger i allt väsentligt på att man vill minska
invandringen kraftigt, inte att den ska upphöra helt. Denna politiska inriktning angrips
av många, och det har man rätt till, självklart. I partiets program hittar nog inte ens BT
något annat som skulle kunna betecknas som en "förvriden världsbild".
 
DEN FÖRVRIDNA VÄRLDSBILDEN ÄR SÅLEDES KOPPLAD TILL MÅLET ATT
MINSKA INVANDRINGEN TILL SVERIGE, OCH DE ARGUMENT MAN DÅ ANFÖR
ÄR DET DEN KOSTAR FÖR MYCKET OCH ATT DEN PÅVERKAR DET SVENSKA
SAMHÄLLET NEGATIVT I ETT ANTAL AVSEENDEN.
 
Just den uppfattningen ansluter sig nu alla de "rätta" personerna till, Fredrik Reinfeldt,
Anders Borg och Carl Bildt mm, till när man kräver att vi ska bita ihop, ha tålamod
och öppna våra hjärtan.
 
Så att påstå att invandringen kostar är alltså enligt BT, en förvriden världsbild.
 
I SÅ FALL DELAS DENNA FÖRVRIDNA VÄRLDSBILD AV OVAN NÄMNDA, OCH
DEN DELAS OCKSÅ AV MÅNGA ANDRA.
 
Det är faktiskt så att den delas av alla andra länder i Europa, och de flesta andra
länder utanför Europa.
 
SVERIGE STICKER UT NÄR DET GÄLLER INVANDRINGSPOLITIKEN, HAR MEST
INVANSDRARE I EU I ABSLOLUTA TAL, OCH ALLA ANDRA LÄNDER I EU STRÄ-
VAR EFTER ATT MINSKA INVANDRINGEN, JUST MED DE MOTIVEN ATT DEN
KOSTAR FÖR MYCKET OCH ATT DEN PÅVERKAR SAMHÄLLET NEGATIVT I
MÅNGA AVSEENDEN.
 
Det behövs inte mycket logik för att komma fram till att BT då också måste ha den'
uppfattningen att alla ledare i Europa, förutom Sverige förstås, måste ha en förvriden
världsbild.
 
Det kanske de också har, men då skulle det vara klädsamt att BT också framförde
detta, när man ger sig på sverigedemokraterna med att de har en "förvriden världs-
syn".
 
Att debatten nu medför att man öppnat upp ögonen för att invandringen kostar, då har
man undanröjt ett hinder, som blockerar en meningsfull debatt.
 
Men tar man ett steg framåt med denna insikt, då tar man två steg bakåt, minst,
om man betecknar ambitionen att minska invandringen med att det är "en förvri-
den världsbild".
 
DEN KÄNDE EKONOMEN ASSAR LIDBÄCK HAR FRAMFÖR DEN UPPFATTNIN-
GEN, ATT SVERIGE KANSKE TAR PÅ SIG SÅ STORA ÅTAGANDEN I DETTA AV-
SEENDE, ATT MAN KANSKE INTE KLARAR AV DET.
 
Assar Lidbäck var i sitt uttalande lite mer försiktig än vad sverigedemokraterna är, han
smög in ord som "kanske" och "han var rädd för", men innebörden var kristallklar.
 
SVERIGE KLARAR TROLIGEN INTE AV DEN STORA INVANDRINGEN OM VI SKA
BEHÅLLA VÄLFÄREN PÅ DET SÄTT VI DEFINIERAR DEN.
 
Assar Lidbäck var som sagt försiktig i sin formulering.
 
HAN HAR KANSKE DÄRFÖR BARA EN "LITE FÖRVRIDEN VÄRLDSBILD".
 
BT har läsare, som betalar för sin preunmeration, de har rätt att förvänta sig bättre än
att BT använder groteska beskrivningar och argument på sätt som sker i dag i tidnin-
gen.
AE
 
 
 
 
 
 
 

ATT SPENDERA SIG UR KRISEN

Vinner den som maximerar antalet ?
 
Det som många betecknar som landets största framtida ödesfråga har nu fått sitt
rättmätiga plats i valrörelsen, men onekligen på ett märkligt sätt.
 
Nu tycks blocken tävla om at framstå som det block som genererar mest
nyanlända till landet, och den som spenderar mest pengar på detta vin-
ner, tror man.
 
Trots de något överraskande ansatserna har både blocken en stor uppförsbac-
ke i kampen.
 
Ska de spurta nu inför valet och ta täten får de ta i riktigt ordentligt.
 
SANNOLIKHETEN FÖR ATYT DE LYCKAS SLÅ CENTERPARTIETS AM-
BITON ATT TA HIT 30 000 000 MILJONER NYANLÄNDA, SOM SKA RÄD-
DA GLESBYGDEN FÅR ÄNDÅ SES SOM LITEN.
 
Men kampen rullar på ändå, Fredrik Reinfeldt inledde slutspurten med att lova
ta hit minst 80 000 under året, något som idag växte till 100 000, tillsammans
med anhöriginvandringen gör det ungefär  200 000.
 
Kan låta mycket men väger lätt mot Centerpartiets mål på 30 000 000.
 
Fredrik Reinfeldt lät ändå optimistiskt, när han lovade hur mycket detta skulle
kosta, nöjd förklarade han att detta skulle kosta så mycket att vi var tvungna
att bita ihop, visa tålamod och öppna våra hjärtan, senare förtydligade han det
senare med att våra hjärtan kunde vi stänga för gott, bara vi öppnade upp plån-
boken när vi bet ihop.
 
Tydligen anade Fredrik Reinfeldt ugglor i mossen, skulle oppositionen komma 
med ett löfte om ännu större invandring som kostade ännu mer, så att vi skulle
få fördelen att bita ihop ännu mer.
 
Carl Bildt och Anders Borg beordras alltså ut på presskonferens för att lova att
den ökande invandringen skulle kosta ännu mer än det Fredrik Reinfeldt lo-
vade.
 
Nu skulle den kosta så mycket att pengarna skulle ta slut inom viktiga
områden, men genom ett under, världens åttonde underverk ?, skulle
detta som kostade så mycket att pengarna inom viktiga områden tar
slut, inte kosta något förrän 2018.
 
BRA MED UNDER NÄR PENGARNA INTE RÄCKER.
 
Men oppositionen, med draghjälp av Margot Wallström, snuvade ändå
Fredrik Reinfeldt på konfekten, i tidningen Samtiden får hon Fredrik Reinfeldts
löften att framstå som njugga och futtiga.
 
Hon förklarar där att det Fredrik Reinfeldts utspel är inte imponerande, han
låter ju bara allt stå tillbaka för en satsning på invandring.
 
Notera gärna det investeringsvänliga ordet satsning.
 
Själv slår Margot Wallström ftill ordentlig för oppositionens räkning, Fredrik
Reinfeldt framstår nu som en ren nagelbitare, vi får då höra hur slipstenen
ska dras, så att vi får bita ihop ännu mer, visa ännu större tålamod och
öppna upp även spargrisen.
 
Margot Wallström låter då meddela:
 
HÖGRE SKATTER GÖR ATT VI RÖDGRÖNA KAN SPENDERA ÄNNU MER
PENGAR PÅ INVANDRINGEN.
 
Här har Fredrik Reinfeldt inte en chans, ordet spendera avgör kampen, invandrin-
gen ingår nu i konsumtionsmönstret och vi ska konsumera oss ur krisen genom
att spendera mer konsumtion på invandring, jeanshandlare kan se sig dragna
vid näsan.
 
När man tar del av denna kamp mellan de ansvarsfullaste jättarna i hela Europa
blir man imponerad.
 
Med den positionering Sverige redan har när det gäller invandring, vittnar det om
en både imponerande och djärv investeringsvilja att spendera ännu mer på detta
område.
 
Sett i absoluta tal, spenderar vi mer än något annat land i Europa, talar
man om invandring per capita är vi outstanding, och ändå vågar dessa
modiga politiker spendera ännu mer.
 
Tyskland med sina dryga 80 miljoner tar emot, i absoluta tal, mindre antal än
Sverige.
 
DETTA INNEBÄR ATT VI I RELATIVA TERMER SPENDERAR UNGEFÄR
9 GÅNGER MER FÖR ATT KONSUMERA INVANDRING.
 
Dagens rapport gav också god bränsle till hur klokt det är att spendera mer
på att konsumera invandring.
 
Ivar Arpi, skribent på SvD och verksam inom en tankesmedja, hade goda
kunskaper och räknade upp ett antal områden, där pengarna nu snabbt
skulle ta slut med den ökning av invandringen vi nu kunde se.
 
Ivar Arpi var också tydlig med att ange att situationen nu var extremt allvarlig,
situationen var unik, och den ökande invandringen och med den skenande
kostnader, ett uttryck Anders Borg gärna använder, utgör den största ödes-
fråga Sverige står inför.
 
Utgår man ifrån denna beskrivning är det ju en ren gåva från högre mak-
ter, att våra politiker tävlar om att situationen ska bli ännu mer allvar-
lig, den ska bli ännu mer unik och den ska bli en ännu större ödesfråga.
 
Många tycks tro att det är rena tillfälligheter att Sverige ges möjlighet att spen-
dera sig ur finanskrisen genom att konsumera mest invandring i Europa.
 
På den punkten har alla fel, det framgick av rapport och varit klart sedan
långt tidigare.
 
Att vi spenderar mer än alla andra på detta område är ingen tillfällighet
utan ett resultat av långt och troget arbete.
 
Genom att utforma produkten invandring på ett sätt som gör att andra länders
motsvarande produkter inte har en chans att göra sig gällande, attraheras
asylströmmen att bygga upp just Sverige.
 
Vi fick också höra att Fredrik Reinfeldt arbetat för detta mål alltsedan sin tid i
MUF,
 
Ska det gamla ordspråket då gälla, trägen vinner, får alltså Fredrik Rein-
feldt skärpa sig.
 
ATT MED DETTA MÖDOSAMMA OCH TRÄGNA ARBETE SPENDERA
MINDRE ÄN MARGOT WALLSTRÖM OCH OPPOSITIONEN, DET DUGER
BARA INTE.
 
När man diskuterar dessa frågor, får man inte glömma att bakgrunden är
mer än dyster och mer än tragisk.
 
Antalet konflikter, antalet krishärdar och antalet flyktingar gör att lidan-
det på många håll är outhärdligt, och viljan att hjälpa får man ta för gi-
ven.
 
MEN DET ÄR INTE HELT SÄKERT ATT MAN BEDRIVER DEN BÄSTA
HJÄLPEN INOM OLIKA KRISHÄRDAR GENOM ATT SKAPA EN KRIS
TILL.
 
Men vi har ju inte spenderat allt ännu ?
AE

HAVERIET ETT FAKTUM

Ökade kostnader för flyktingströmmar
 
För bara några veckor sedan lämnade Migrationsverket nya prognoser för årets invand-
ring den skruvades då upp till 80 000, ovanpå detta måste läggas en betydande anhörig-
invandring.
 
Prognosen föranledde Migrationsverket att begära mer anslag, vilket de får, men här gäller
inte krona för krona.
 
Redan vid denna prognos stod det klart att 80 000 skulle komma att överskridas, redan då
fanns inofficiella siffror på att prognosen då borde ha varit 100 000.
 
Men glädje ska ransoneras, för glädje är det, enligt myterna, för enligt myterna är
denna glädjeyra förening med ren vinst, så har det ju hetat länge.
 
Att den aktuella prognosen på 80 000 var fel, erkänns i dag av Anders Borg.
 
NUR ÄR DET 100 000 SOM GÄLLER I STÄLLET FÖR 80 000, OCH AV NÅGON UNDER-
LIG ANLEDNING TYCKS ENLIGT ANDERS BORG 100 000 KOSTA MER ÄN 80 000, HUR
DET NU KAN GÅ TILL, NÄR VARJE NYANLÄND UGÖR ETT NETTOTILLSKOTT, I VART
FALL LÄT RETORIKEN SÅ, FÖRR.
 
Nu låter retoriken annorlunda, nu erkänns att det kostar, men bara till en början, när alla
traskar iväg till jobbet, som det så vackert heter, då ska Sverige skörda resultatet av
dessa satsningar.
 
Men lika lite som man får dela ut en hel glädjeyra på en gång, lika lite får man dela ut bes-
ka mediciner på en gång.
 
Anders Borg försäkrar nu att denna ökning från 80 000 till 100 000 inte behöver finan-
sieras och utlovar att inga skatter eller avgifter ska höjas till följd av detta.
 
Detta är inte hela bilden och inte hela sanningen.
 
Invandringen erkänns nu vara förenad med kostnader, landet har ett budgetunder-
skott som ska arbetas upp till budgetöverskott, och skatter och avgifter ska inte
höjas.
 
Här gäller rent "nollsummespel", kostar något något, och fiansiering inte ska ske krona
för krona i form av höjda skatter och avgifter, då måste pengarna tas någon annanstans.
 
DET ÄR FÖLJDEN AV EN NATURLAG.
 
Ökar kostnaderna för invandringen, och skatter inte höjs, då måste kostnaderna för
något annat minska.
 
DET ÄR EN REN NATURLAG OCH VI SER MYCKET AV DET I DAG, REDAN.
 
Man kan tycka att det borde vara ett rent anständighetskrav att öppet redovisa hur
finansieringen av denna ökning ska ske.
 
VÄLJARNA HAR RÄTT ATT VETA. VILKA BESPARINGSOMRÅDEN SOM BLIR
AKTUELLA MED ANLEDNING AV DEN STÄNDIGT ÖKANDE FLYKTINGSTRÖM-
MEN.
 
Detta anständighetskrav gäller vare sig man är positiv eller negativ till vad ökningen
kan tänkas komma att medföra i form av kostnader.
 
Förr smög Alliansregeringen med att invandringen kostade, sedan smög Alli-
ansregeringen med hur mycket den kostade.
 
NU SMYGER ALLIANSREGERINGEN MED HUR MYCKET ÖKNINGEN KOSTAR
OCH VAD SOM SKA SKÄRAS NER FÖR ATT MÖTA DENNA KOSTNADSÖKNING.
 
En regering, som smyger med uppgifter viktiga för väljarna.
 
Är det det vi vill ha ?
 
Smyger regeringen tillräckligt mycket, så att väljarna inte upptäcker att den
smyger, är det uppenbarligen många som vill ha en regering, som smyger.
 
Något Migrationsverket och Alliansregeringen också tycks smyga med är att inte
heller 100 000 är en korrekt prognos.
 
Det mesta tyder idag på att inofficiella siffror visar att det blir en ökad prog-
nos en gång till under året.
 
MEN INTE FÖRE VALET, DET GÄLLER ATT RANSONERA GLÄDJEYRAN.
 
Vi har under dagen fått en uppgift, som visar hur finasieringen sker av de poster,
som inte finansieras av höjda skatter och avgifter.
 
Vi vet sedan tidigare att antalet äldreboenden skurits ner med 30 000 under ett
fåtal år.
 
TILL BILDEN AV DETTA LÄGGS I DAG ATT 30 000 ÄLDRE "BRUKARE" PÅ
VÅRA ÄLDREBOENDEN LIDER AV UNDERNÄRING OCH ATT 15 000 RIS-
KERAR ATT AVLIDA JUST TILL FÖLJD AV UNDERNÄRING.
 
Besparing i två led, första skära ner antalet platser, och sedan svälta ihjäl de
som tas in på de platser, som finns kvar.
 
DET ÄR SÅ MAN UNDVIKER ATT HÖJA SKATTER OCH AVGIFTER.
 
Också ett rent nollsummespel.
 
Kanske menar Anders Borg att de övriga 15 000, som lider av undernäring, ska
riskera att svälta ihjäl också ?
 
 
AE
 
 
 
 

UTGÅNGEN AV VALET, SLUTET ELLER BÖRJAN PÅ KAOS

En olidlig spänning är förestående
 
Och ett oändligt kaos tycks också vara förstående.
 
De senaste väljarundersökningarna ger en tämligen tydlig bild.
 
ETT KLART ÖVERTAG FÖR OPPOSITIONEN, DRYGT 10 %, DET RÖDGRÖNA
BLOCKET SVÄNGER RUNT 50 %, IBLAND LITE ÖVER, IBLAND LITE UNDER,
CENTERPARTIET OCH KRISTDEMOKRATERNA SVÄNGER DE OCKSÅ, MEN
PÅ EN ANNAN NIVÅ, IBLAND LITE UNDER 4 %, IBLAND LITE ÖVER 4 %.
 
I detta läget positionerar sig partiledarna och partiledningarna, så att alla ska hål-
las i ovisshet om vilka regeringsalternativ, som kan bli aktuella.
 
Fredrik Reinfeldt försöker första vara tydlig, och menar att man kommer att stödja
en rödgrön regering, om oppositionen blir det största blocket, men ingen är säm-
re än att man kan ändra sig.
 
Fredrik Reinfeldt ändrar sig också för att senare mena att han menade bara detta
om vänsterkommunisterna ingick i en regering, annars inte.
 
Partisekreteraren spär på denna otydlighet med att hävda att alliansen släpper fram
en opposition i majoritet, men avslöjar inte om vänsterkommunisterna ska ingå i den-
na majoritet eller inte. För att få allt att framstå som ännu mer kaosartat menar han
i samband med detta att man inte kommer att släppa fram en regering, som inte kan
få igenom sin budget.
 
Som det ser ut just nu pekar det mesta på att inget regeringsalternativ "kan få i-
genom" sin budgetalternativ på egen hand.
 
Stefan Lövfen sträcker ut en hand mot de mindre allianspartierna för att få en majo-
ritet, men responsen blir ett kallt nej, med ett folkparti och centerparti, som klart sä-
gerifrån att de lägger ner sina röster och släpper fram oppositionen, om den blir
det största blocket.
 
Fullständigt kaos med andra ord, innan valet är avgjort och innan trevande sonde-
ringar är gjorda om olika regeringskonstellationer.
 
Men mitt i allt detta kaos, kan man skönja två tänkbara linjer.
 
FREDRIK REINFELDT ENVISAS MED ATT SITTA KVAR I ETT LÄGE DÄR
STEFAN LÖFVEN INTE NÅR ENSAM MAJORITET OCH GÖR SIG BEROEN-
DE AV SVERIGEDEMOKRATERNA.
 
Med SD nya, tydliga och tuffa krav på minskad invandring lär väl detta stupa
ganska så omgående, om Jimmie Åkesson står fast vid det som sagts.
 
DET ANDRA ALTERNATIVET I DETTA KAOS ÄR ATT OPPOSITIONEN FÅR
ERBJUDANDE OM ATT FÖRSÖKA BILDA REGERING OCH ANTAR DETTA.
 
Då slutar inte kaoset, då börjar det riktiga kaoset, och vi lär då ha anledning att
se fram emot mycket underhållning.
 
Vänsterkommunisterna kommer, enligt Jonas Sjöstedt, att ställa mycket
hårda krav för att backa upp en "rödgrön" regering, vare sig de ingår eller
utgör "stödparti"
 
MAN KOMMER ATT KRÄVA STORA EFTERGIFTER SÖ EN SÅDAN UPP-
BACKNING, MAN KOMMER INTE ATT RÖSTA FÖR EN BUDGET SOM MAN
INTE HAR LAGT.
 
Adjöss med budgeten framstår här som ett högst troligt alternativ, och menar då
Kent Persson allvar, adjöss med detta regeringsalternativ.
 
Förbud mot vinster i välfärden ett kategoriskt krav för att backa upp en
"rödgrön" regering.
 
Adjöss med detta regeringsalternativ en gång till.
 
Miljöpartiet ställer också utifrån sin starka position också kategoriska
krav.
 
BLAND ANNAT INGEN KÄRNKRAFT.
 
Adjöss med detta regeringsalternativ en tredje gång.
 
Skulle inte detta ta död på allt, kommer förbifart Stockholm upp på agendan
och adjöss med detta regeringsalternativ en fjärde gång.
 
Skulle dessa turer inte räcka för att fullständiga kaoset tycks sverigedemokra-
terna ha tuffat till sig efter att Fredrik Reinfeldt ställt sig under galgen och med-
gett, med stor vånda att invandringen kostar, det är inte var dag man från det
hållet får höra att det som kostar, det kostar.
 
SD nya tuffa tag kan då  medföra att man inte är beredd att rösta fram en regering,
som inte medverkar till en kraftigt minskad invandring.
 
Vem är det, ingen.
 
Så adjöss med alla sannolika regeringsbildningar.
 
VI TYCKS KUNNA STÅ FÖR EN SITUATION DÄR LANDET FÅR VARJE
SIG EN REGERING ELLER EN BUDGET I EN FÖRSTA VÄNDA.
 
MEN NYVAL I EN ANNAN VÄNDA.
 
Det enda som kan skapa en utgång ur detta kaos är om opposition får en
egen majoritet, och att vänsterkommunisterna får ingå i regeringen och får
stort genomslag för sin politik.
 
Hur sannolikt är det, går inte att uttala sig om i dag, men skulle detta
inträffa är en annan sannolikhet högst trolig.
 
MED VÄNSTERKOMMUNISTERNA INGÅENDE I REGERINGEN OCH MED
STORT GENOMSLAG FÖR SIN POLITIK HAR INTE KAOSET SLUTAT.
 
Vi lämnar då det inledande kaoset,, som övergick i kaos kring regeringsbildning
och som nu utgör inledningen på något annat.
 
DET RIKTIGA KAOSET.
 
Hur sannolikt är detta.
 
Tyvärr alltför sannolikt.
 
Man måste här bygga på en helhetsbedömning av vänsterkommunisterna.
Vissa inslag i politiken är sympatiska och borde genomföras, själv har Jonas
Sjöstedt en både trevlig och sympatisk framstrålning, i det stora hela.
 
MEN DE KRAFTER SOM KOMMER ATT STYRA DETTA SAMARBETE ÄR
INTE BARA JONAS SJÖSTEDT, UTAN STORA OCH BREDA KRAFTER,
SOM STÅR BÅDE AFA OCH REVOLUTIONÄRA FRONTEN NÄRA.
 
Så det blir adjöss med både det ena och det andra, om denna mardröm be-
sannas.
 
AE

MODERATA TRYGGHETSVAGNAR

Tryggare kan ingen vara, i EN vagn
 
Talesätten är många och skiftande, man kan vara född under en byrå eller
tappad bakom en vagn och mycket annat.
 
Som moderat kan man tydligen också vara tappad bakom tunnelba-
nan.
 
MODERATEN CHRISTER G WENNERHOLM, STOCKHOLM, MÅSTE
VARA TAPPAD BAKOM TUNNELBANAN ELLER TAPPAD PÅ ANNAT
SÄTT.
 
Det är det enda som skulle kunna förklara hans senaste utspel. Redan
när han höll på med sina planer för skärgårdstrafiken framgick det att
han tycktes vara tappad någonstans.
 
NU ÄR DET BEKRÄFTAT ATT HAN ÄR TAPPAD NÅGONSTANS, TYD-
LIGEN BAKOM  TUNNELBANAN.
 
Alla vet att det är otryggt att åka med tunnelbanan under kvällar och hel-
ger, och otryggare blir det för varje år.
 
Det är en av de konsekvenser Det Nya Sverige uppvisar efter 8 års
alliansstyre.
 
Nu ska moderaten Christer G Wennerholm göra det tryggare att åka tun-
nelbana under kvällar och helger.
 
Han föreslår då att man ska inrätta en trygghetsvagn med en trygg-
hetsvärd.
 
EN TRYGGHETSVAGN I ETT TÅGSÄTT OCH EN VÄRD I DENNA VAGN,
ÖVRIGA VAGNAR SKA FORTFARANDE VARA OTRYGGA.
 
Tydligare kan det inte framgå att moderaten Christer G Wennerholm är tap-
pad någonstans.
 
Inte heller kan det framgå tydligare att segrationen sprider sig in på
nya områden, i en vagn alla trygg, i alla andra vagnar alla otrygga.
 
MED FREDRIK REINFELDTS ORD FÖRSLÅR NU OCKSÅ CHRISTER
G WENNERHOLM EN POLITIK, DÄR HAN STÄLLER GRUPP MOT
GRUPP, TRYGGA MOT OTRYGGA, OCH DÄR ALLA INTE ÄR LIKA
MYCKET VÄRDA, DE TRYGGA ÄR MER VÄRDA ÄN DE OTRYGGA.
 
Moderaten Christer G Wennerholm, tappad någonstans, motiverar detta
förslag med att alla har rätt att känna sig trygga på tunnelbanan.
 
DET ÄR EN RÄTTIGHETSFRÅGA, MENAR HAN.
 
Nu börjar man undra om inte moderaten Christer G Wennerholm blivit
tappad mer än en gång.
 
HUR NÅR MAN MÅLET ATT ALLA SKA KÄNNA SIG TRYGGA OM MAN
SEGREGERAR VAGNARNA OCH STÄLLER GRUPP MOT GRUPP, AL-
LA TRYGGA I EN VAGN, OCH ALLA ANDRA OTRYGGA.
 
Nej, moderaten Christer G Wennerholm måste vara tappad två gånger,
minst.
 
Stiftelsen Ett Tryggare Sverige uppger att de inte är imponerad av
förslaget.
 
EN SUND REAKTION, ALLA TYCKS INTE VARA TAPPADE BAKOM EN
VAGN.
 
Stiftlelsen menar då att man inte ska ställa grupp mot grupp, och att alla har
rätt att känna sig trygga, inte bara de resande i en vagn.
 
EN NY GRÄDDFIL, KANSKE AVSEDDA FÖR RIKDSDAGSMÄN PÅ VÄG
HEM EFTER DAMBESÖK PÅ MALMSKILLNADSGATAN ?
 
Stiftelsen pekar också på logistiska problem, något som är lätt att förutse,
om man inte är tappad bakom en vagn förstås.
 
Man pekar då på att man måste kunna ta sig till och från tunnelbanan utan
att bli nerslagen, för att kunna sig trygg. Man pekar också på att man måste
kunna vistas på perrongen utan att bli rånad eller nerslängd på spåret in-
nan man går in i trygghetsvagnen, för att kunna känna sig trygg.
 
Lite imponerar blir man ändå av moderaterna.
 
DE MÅSTE HA LAGT NER MYCKET ARBETE FÖR ATT HITTA EN SÅ-
DAN TOKSTOLLE SOM MODERATEN CHRISTER G WENNERHOLM.,
SÅDANA KAN DET INTE FINNAS MÅNGA, OM DE GÅR LÖSA FÖR-
STÅS.
 
Nu väntar vi bara på ett nytt likartat förslag, vilket uppges vara på gång.
 
Trygghetsvärdar ska inrättas på SL bussar, som ska säkra att baksätet
kan kännas tryggt att sitta.
 
Moderaten Christer G Wennerholm har ordet
AE

ATTENDO VISAR ÅTER ATT JONAS SJÖSTEDT HAR RÄTT

Det moderata kompisgänget ger sig inte
 
Säga vad man vill om det moderata kompisgänget, som roffar åt sig vinster inom
vård och omsorg, konsekventa är de i alla fall.
 
Moderaternas kompis Henrik Borelius tycks vara mer konsekvent än många
andra, han tycks inte försitta en chans att dra ner på kostnaderna, för att
öka vinsten. på ett sätt som drabbar äldre och sjuka.
 
Aftonbladet skriver idag om ett äldreboende i Linköping, där Attendo driver vad
de själva beskriver som förstklassig och kvalitativ äldrevård.
 
Det förstklassiska tycks bestå i att man håller så låg bemanning, att man inte
kan utföra de tjänster avtal stipulerar.
 
DETTA HAR DRABBAT DE ÄLDRE HÅRT I FORM AV DE INTE FÅTT GÅ UT
OCH ATT DE INTE GETTS MÖJLIGHET TILL SÅ KALLADE EGENTIMMAR.
 
I STRID MOT AVTALET HAR DE ÄLDRE FÖRVÄGRAST DRYGT 1 600 PROME-
NADER OCH NÄRMARE 500 EGENTIMMAR.
 
Det finns äldre, som vill och kan gå ut och har rätt att gå ut varje dag, men som inte
fått sätta sin fot utanför dörren på en hel månad.
 
Bristerna har anmälts av frustrerade anställda, utredning har skett som bekräftar
bristerna och ingen ifrågasätter att bristerna förekommit.
 
Genom den nerdragna bemanningen har Attendo på detta äldreboende
sparat ett antal miljoner.
 
Alla inblandade, kommun, fackliga organisationer och anställda är överens om att
hårda sanktioner är nödvändiga.
 
DET MESTA PEKAR IDAG PÅ ATT DENNA HÅRDA SANKTION UTGÖRS AV
ETT VITE PÅ DRYGT 40 000.
 
BRYTER AVTALET OCH SPARAR PÅ DETTA ETT ANTAL MILJONER OCH FÅR
VITE PÅ DRYGT 40 000.
 
Ingen dålig affärside, få andra affärsideer genererar så hög avkastning, den är inte
procentuellt tvåsiffrig, avkastning tycks procentuellt oändlig.
 
Hur ställer sig Attendo till detta.
 
MAN FÖRSTÅR INTE ATT FOLK KLAGAR, SÅ HÄR HAR VI ALLTID GJORT.
 
Vilka vill att ädrevården ska drivas på detta sätt.
 
ALLIANSPARTIERNA VILL ATT DE MODERATA KOMPISGÄNGEN SKA DRIVA
ÄLDREVÅRDEN PÅ DETTA SÄTT, ANNARS HADE DE INTE UTFORMAT RE-
GELVERKET PÅ SÄTT SOM SKETT.
 
Noteras bör att den moderate kompisen Henrik Borelius varit med och utformat de
regler, som möjliggör denna geniala affärside.
 
Hur ska man bli av med sådan ´"skit", som Aftonbladet här beskriver.
 
JA, INTE SKA MAN RÖSTA PÅ ALLIANSEN, DÅ FÖRBLIR ALLT VID DET GAM-
LA, INTE FÅR DET GÅ NÅGON NÖD PÅ DE MODERATA KOMPISGÄNG, SOM
STYR I MÅNGT OCH MYCKET INOM DEN PRIVATA OMSORGEN.
 
Vem ska man då rösta på, den enda man kan rösta på om man vill få bort den här
"skiten" är Jonas Sjöstedt, som härstammar i rakt nedstigande led från Lenin,
Stalin, Hilding Hagberg och Lars Ohly.
 
SÅ ILLA STÄLLT ÄR DET I SVERIGE ÅR 2014, FÖR ATT FÅ BORT SÅDAN HÄR
"SKIT" HAR MAN INGEN VALFRIHET.
 
Det är ju tur att någon har roligt år eländet.
AE
 

BYFÅNARNA I ROSENBAD HAR ORDET

Europas byfåne JO anmäld
 
Att förbifart Stockholm splittrar oppositionen är ingen hemlighet splittringen är så stor
och av så väsentlig betydelse att frågan kan komma att avgöra vilken regering vi får
efter valet.
 
Beslutet om förbifart Stockholm är överklagat i ett antal avseenden och laga
domar är inte beslutade i dessa avseenden.
 
I ETT CIVILISERAT SAMHÄLLE INVÄNTAR MAN LAGA BESLUT I DEN RÄTTS-
LIGA PRÖVNINGEN INNAN MAN GÅR VIDARE.
 
Nu lever vi tydligen inte i ett civiliserat samhälle, där rättsordningen styr vad som hän-
der, vi lever i ett samhälle, där byfånar får ett sådant utrymme att de kan agera på ett
sätt som visar att Sverige inte 'är ett civiliserat samhälle.
 
TRAFIKVERKET ÄR NU JO ANMÄLT AV ETT ANTAL VÄNSTERKOMMUNISTER
FÖR ATT MAN OBSTRUERAR MOT GÄLLANDE RÄTTSORDNING, MAN PÅBÖR-
JAR FÖRBIFART STOCKHOLM INNAN ALLA TILLSTÅND VUNNIT LAGA KRAFT.
 
För en gångs skull agerar vänsterkommunsiterna, som om de anser gällande rätts-
ording bör gälla, i andra sammanhang brukar det motsatta gälla, maskerade så kal-
lade antirasister, som slår in dörrar hos andra med yxor mm.
 
Trafikverket JO anmält, vad är då Trafikverket.
 
Trafikverket är den myndighet som har valt att begränsa underhållet på våra
järnvägar, så att tågen inte kan ta sig fram
 
Vem leder nu trafikverket.
 
GENERALDIREKTÖR FÖR TRAFIKVERKET, SOM INTE ANSER ATT TÅGEN SKA
KUNNA TA SIG FRAM, ÄR GUNNAR MALM, MER KÄND SOM EUROPAS BYFÅNE.
 
Europas byfåne kommer ifrån att Gunnar Malm aldrig sagt eller gjort något vettigt.
Många har ställt sig frågande till varför byfånen Gunnar Malm kunnat sitta kvar och
se till att tågen inte kan ta sig fram.
 
Det finns ett svar på detta.
 
BYFÅNEN GUNNAR MALM GÖR ALLTID SOM ALLIANSREGERINGEN VILL,
OCH DEN VÄLJER ATT SKAPA STARKA OFFENTLIGA FINANSER I STÄLLET
FÖR ATT SE TILL ATT TÅGEN KAN TA SIG FRAM.
 
På det sättet får byfånen och lakejen Gunnar Malm sitta kvar, trots att han framstår
som det mest inkompetenta och ansvarslösa, som funnits inom svenskt ämbets-
mannaväsen sedan Gustav Wasa.
 
Om man bortser från de andra generaldirektörerna på Elefantkyrkogården för-
stås.
 
Varför har byfånen Gunnar Malm valt att starta dessa trots att alla överklaganden
inte vunnit laga kraft.
 
Svaret är väldigt enkelt.
 
BYFÅNEN GUNNAR MALM HAR BLIVIT TILLSAGD AV DE ANDRA BYFÅ-
NARNA, BYFÅNARNA I ROSENBAD, ATT STARTA DETTA ARBETE, TROTS
ATT ALLA ÖVERKLAGANDEN INTE ÄR PÅ PLATS.
 
Varför har då byfånarna i Rosenbad sagt till byfånen Gunnar malm att starta
detta trots att alla beslut inte är på plats.
 
Även här är svaret väldigt enkelt.
 
BYFÅNARNA I ROSENBAD VILL SKAPA SVÅRIGHETERNA FÖR BYFÅ-
NARNA I OPPOSITIONEN ATT HANTERA FRÅGAN OM FÖRBIFART STOCK-
HOLM, NÄR MAN SKA BILDA EN REGERINGSPLATTFORM EFTER VALET.
 
Varför gör byfånarna i Rosenbad på detta sätet, de säger ju att de är kraftfulla
och ansvarsfulla ?
 
Även på detta är svaret givet och enkelt.
 
BETRÄFFANDE ANSVARSFULLHETEN ÄR EN BYFÅNE BEGRÄNSAT AN-
SVARIG OCH BETRÄFFANDE KRAFTFULLHETEN ÄR BYFÅNARNA I
ROSENBAD KRAFTFULLA, PÅ DET SÄTT KRAFTFULLA BYFÅNAR ÄR.
 
Frågan om Förbifart Stockholm är av sådan dignitet, att den inte borde hante-
ras som om den hanterades av byfånar.
 
Den borde hanteras som om man hade ansvar för landets utveckling och
landets finanser.
 
FÖR ATT HITTA DEN TYPEN AV ANSVARSTAGANDE FÅR MAN TYDLIGEN
GÅ UTANFÖR BÅDE TRAFIKVERKET OCH ROSENBAD.
 
Om det nu går som man tror att det ska gå, ska tydligen byfånen Veronica Palm
på något sätt se till att detta rors i hamn efter valet.
 
Vad då förbifart Stockholm blir är lätt att gissa sig till.
 
INELDNINGEN PÅ ETT KAOS LANDET INTE SKÅDAT PÅ LÄNGE.
 
AE
 
 
 
 
 
 

SLÖSA HAR TAGIT ÖVER SVERIGE

Slöseri med skattemedel
 
SvD har idag en ledare, skriven av Tove Lifvendahl, och som ger ett antal exempel
på när det slösats med skattemedel.
 
I ledaren hittar flera små och roande exempel på när det slösats friskt med skatte-
medel.
 
MEN EGENTLIGEN BORDE DET INTE VARA ROANDE ATT LÄSA OM NÄR
DET SLÖSAS MED SKATTEMEDEL, FÖR DET SLÖSAS MED SKATTEMEDEL
NÅGOT SÅ  FÖRFÄRLIGT.
 
Både bland politiker, myndighetschefer och anställda.
 
Rent generellt ses offentliga medel, som tillhöriga det offentliga, och det finns
oftast ingen förståelse varifrån de kommer.
 
Detta slöseri har sin grund i att det offentliga disponerar för mycket pen-
gar, inte för lite pengar.
 
DISPONERAR MAN FÖR MYCKET PENGAR BEHÖVER MAN INTE MOTIVERA
ENSKILDA SATSNINGAR OCH MAN BEHÖVER INTE PRIORITERA OLIKA ÅT-
GÄRDER MOT VARANDRA.
 
Vill en politiker eller en myndighetschef bekosta något finns det oftast offentliga me-
del att tillgå.
 
Det är bara när medborgarna vill något, och detta inte sammanfaller med vad
politiker och myndighetschefer vill, som det inte finns medel att tillgå.
 
Denna ytterst brotskämda attityd bland politiker, myndighetschefer och anställda
löser man inte genom att ständigt pumpa in mer pengar i många gånger extremt
ineffektiva system.
 
MAN LÖSER DETTA SLÖSERI MED OFFENTLIGA MEDEL GENOM ATT ANSLÅ
MEDEL SOM ÄR I RIMLIG NIVÅ, SÅ ATT ENSKILDA STATSNINGAR MÅSTE
STÄLLAS MOT ANDRA SATSNINGAR OCH MOTIVERAS FÖR ATT KUNNA
PRIORITERAS.
 
Tove Lifvendahl pekar på en enskild händelse, som visar hur detta beteende satt
sig i ryggmärgen hos politiker, och exemplet är hämtat från TV debatt om ekonomin.
 
Exemplet är både roande och tänkvärt.
 
Olika partiers företrädare fick frågan hur de skulle disponera en hundralapp som
sträcktes fram till dem, hämtad ur den outsinliga skattkistan.
 
Alla visste hur hundralappen skulle disponeras, och reflexerna var de givna.
 
Tove Lifvendahl återger då ett twitterinlägg, som visar att svaret skulle kunna vara
ett annat än de reflexer som lämnades.
 
"JAG RÄCKER TILLBAKS HUNDALAPPEN, DEN ÄR INTE MIN OCH JAG
BESTÄMMER INTE ÖVER DEN".
 
Om man lyckades implementera 1 promille av detta tänkande bland politiker och
myndighetschefer, skulle vi kanske slippa mycket slöseri med offentliga medel,
som Bottniabanan, flygplatsen utanför Luleå, Medeltidsstaden och olika James
Bondsfester, och varför inte Carl Bildts senaste resa till Bagdad, som inte har
annat syfte än att få andra att tro han kan skälla bättre än en mellanstor hund.
 
Alla politiker och myndighetschefer borde läsa denna ledare i SvD och
ta del av de roande exempel, som ges på olika typer av rena slöseriet.
 
HÄR GES EN MÖJLIGHET ATT FÅ DEN SANNA BILDEN AV MÅNGA POLITIKER
OCH MYNDIGHETSCHEFER, INTE DEN BILD DE BESKRIVER SIG SJÄLVA MED.
 
 
AE

EN POLITIK, SOM FORMAS MED REFLEXER

Ryggmärgen styr vår vardag
 
Härom dagen beskyllde Stefan Lövfen Fredrik Reinfeldt för att vara ryggradslös
med anledning av Alliansregeringens agerande i samband med saudiaffären.
 
En mindre genomtänkt beskyllning, kan man tycka.
 
ÄVEN FREDRIK REINFELDT MÅSTE VÄL ÄNDÅ HA NÅGON FORM AV RYGG-
RAD, DÅ HAN OFTA BEDRIVER EN POLITIK, SOM BYGGER PÅ RYGGMÄRGS-
REFLEXER.
 
Ryggmärgsreflexer tycks styra mycket av vår politik, och då också mycket av vår
vardag.
 
Socialdemokraten Niklas Nordström pekar idag på ett exempel på ryggradsreflex.
 
Exemplet avser vissa politikers reaktion på förslaget om en forskningsreaktor,
där miljöpartister och vissa socialdemokrater tänkte, en generös beskrivning,
med ryggmärgen.
 
Dessa ryggradsreflexer återkommer ofta bland politiker, och inte bara när det gäller
den föreslagna forskningsreaktorn.
 
Ställ en fråga till en miljöpartist, och Du får en ryggradsreflex, ställ en fråga till
Cecilia Malmström om EU, och Du får en ryggradsreflex, oj vad bra EU är.
 
Ställ en fråga till Gudrun Schyman om kvinnans rättigheter, och Du får en rygg-
radsreflex, den patriarkaliska strukturen måste bort.
 
Ställ en fråga till en vänsterkommunist om vinster i välfärden, och Du får en
ryggsradsreflex, vinster måste förbjudas.
 
Ställ en fråga till någon politiker, förutom de som är nazister och fascister, om
invandring, och Du får TRE ryggmärgsreflexer, välfärden räddas, pensionen
räddas och arbetsmarknaden räddas.
 
FAKTUM ÄR ATT VI FÅR RYGGMÄRGSREFLEXER PÅ DE FLESTA FRÅGOR
SOM STÄLLS TILL POLITIKER.
 
Ibland är ryggradsreflexen så inkapslad att reflexen inte blir en reflex på frågan,
utan reflexen blir en reflex på något helt annat, något som inte tillfrågats, men
som den tillfrågade hellre vill tala om.
 
Vill vi ha en politik som bygger på ryggmärgsreflexer ?
 
TROLIGEN INTE, MEN DÅ MÅSTE VI OCKSÅ ÄNDRA VÅRT BETEENDE OCH
VÄLJA ANNAT ÄN RYGGRADSLÖSA POLITIKER.
 
Vi ska inte heller välja de politiker, som har lite ryggrad, så lite ryggrad att de så
fort de sagt något vettigt återgår till ryggmärgen och gör en ryggmärgsreflex i
form av en pudel.
 
Vi väljare har faktiskt  rätt att kunna kräva mer av de politiker vi väljer.
 
 
AE
 

ATT VETA VAD MAN GÖR LÖSER MÅNGA PROBLEM

Visdom finns i landet trots allt
 
Vi har i färskt minne PISA rapporten och sedan dess har mängder av ogenoMtänkta
förslag slungats genom luften.
 
Inför valet slungas ännu fler och ännu mer ogenomtänkta förslag genom luften.
 
Men vi ska inte misströsta, det finns både hopp och visdom
 
HOPPET ÅTERFINNER VI VID MITTUNIVERSITET OCH VISDOMEN HOS EN
FORSKARE VID UNIVERSITETET VID NAMN MAGNUS OSKARSSON.
 
Han pekar bland annat på att kunskaperna i matematik är låga, mycket låga, och
att extra resurser satsas både här och där utan resultat.
 
Hans slutsats rörande detta påminner om den vise mannens klokhet och
borde mana till eftertanke.
 
ATT PUMPA IN PENGAR I ETT SYSTEM SOM INTE FUNGERAR ÄR IN-
GEN LÖSNING.
 
Sedan avslutaR han denna visdom med att ge en riktig känga åt alla politiker.
 
VI MÅSTE VETA VAD VI GÖR.
 
Just det, vi måste veta vad vi gör, och vi ska inte slänga friska pengar efter då-
liga pengar.
 
Denna visdom kan nog tillämpas på många områden, där resurssatsningar görs
utan att man vet vad man gör.
 
Att öka antalet poliser med 3 000 till 23 000 och resultatet blir att den sam-
mantagna "produktiviteten" blir lägre, tyder inte på att man vet vad man gör.
 
Att pumpa in mer och mer pengar i Arbetsförmedlingen, med allt sämre re-
sultat, tyder inte heller på att man vet vad man gör.
 
Raden av exempel, där man pumpar in pengar i ett system, som inte fungerar,
kan göras lång, och mycket tyder då på att man inte vet vad man gör.
 
Tänk om man skulle ha en helt annan ansats, när man konstaterar, att
något inte fungerar, inte med en ryggmärgsreflex pumpa in mer pengar,
utan att veta vad man gör, utan förhålla sig på ett helt annat sätt.
 
SE TILL ATT MAN VET VAD MAN GÖR, OCH SE TILL ATT ANDRA GÖR
DET DE SKA GÖRA.
 
DÅ KANSKE MAN INTE BEHÖVER PUMPA IN MER PENGAR ALLS.
 
 
AE
 
 

VÄLJARE UTAN INFLYTANDE

Demokratins vara eller inte vara
 
Vi har sedan många år vant oss vid att sverigedemokraterna ska hållas borta från
makten.
 
Alla övriga partier är överens om att SD inte ska kunna ges en så kallad våg-
mästarroll, och man tycks på olika håll vara beredd att nagga demokratin i
kanten för att nå detta mål.
 
Jonas Sjöstedt väljer att gå lite längre i retoriken, även om han i sak nu säger
samma sak.
 
HAN UPPGER SIG VILJA SE EN "RÖDGRÖN" MAJORITETSREGERING, U-
TAN BORGERLIGA MINISTRAR OCH SOM HINDRAR SVERIGEDEMOKRA-
TERNAS INFLYTANDE.
 
HINDRA SVERIGEDEMOKRATERNAS INFLYTANDE ??
 
Faktum är att man då inte bara hindrar sverigedemokraternas inflytande, utan
också väljarnas inflytande.
 
För en demokratiskt sinnad person bör detta låta lite skrämmande, att
hindra väljarnas inflytande.
 
Att det inte låter skrämmande för Jonas Sjöstedt förvånar inte, han härstammar
i rakt nedstigande led från Lenin, Stalin, Hilding Hagberg och Ohly.
 
Men för de partier, som inte har denna bakgrund, utan har sina rötter i
demokratiska värderingar borde det både låta och vara skrämmande när
ambitionen blir att hålla väljare utanför inflytande.
 
I Kina håller man väljarna utanför inflytande, och ingen kommer på iden att
kalla Kina för en demokrati.
 
I förutvarande Sovjetunionen, från vilket Jonas Sjöstedt härstammar i rakt nedsti-
gande led, höll man väljarna utanför inflytande, och ingen kom på iden att kalla
förutvarande Sovjetunionen för en demokrati.
 
På Cuba håller man fortfarande väljarna utanför inflytande, och ingen kommer
på iden att kalla Cuba för en demokrati.
 
Samma sak gäller i många andra länder, väljarna får inget inflytande, och ingen
kommer på iden att kalla dessa länder för demokratier, förutom ländernas egna
regimer, och då är vi vana vid namn som "Folkrepubliken" eller motsvarande.
 
I Sverige är också ambitionen att hålla väljarna utanför inflytande, de
enda väljare som ska ha inflytande är de som röstar rätt.
 
OCH ÄNDÅ SÅ ENVISAS VI MED ATT KALLA OSS FÖR EN DEMOKRATI.
 
I Kinna, förutvarande Sovjetunionen, Cuba och många andra länder hade också
de väljare som röstade "rätt" ett visst inflytande, som de använde för att för-
trycka de som röstade fel, i den mån det gick att rösta.
 
I Sverige idag ser vi ett klart mönster.
 
VISSA VÄLJARE SKA INTE HA INFLYTANDE, DE SOM RÖSTAR FEL,
DESSA VÄLJARES REPRESENTANTER SKA INTE FÅ FÖRA FRAM SITT
BUDSKAP, I FORMA V AFFISCHER MM, OCH DERAS REPRESENTANTER
BLIR DISSIDENTER I SVERIGE, PÅ SAMMA SÄTT SOM DISSIDENTER I
FÖRUTVARANDE SOVJETUNIONEN FICK KÄMPA FÖR DE RÄTTIGHETER
DE BORDE HA.
 
I vissa avseenden tycks vi närma oss "Folkrepubliken Sverige".
 
NÄRMA OSS ??
 
 
AE

RAGNARÖK VÄNTAR SVERIGE

Alliansens arv till opposition inget dukat bord
 
Vi vet nu vad en ansvarsfull och kraftfull ekonomisk  med starka offentliga finanser
innebär.
 
NÄR ALLT GÅR ÖVERSTYR ÖVERLÅTS ÅT MEDBORGARNA ATT BITA IHOP
OCH ÖPPNA SINA HJÄRTAN.
 
Vi vet också nu vad det beror på att fasaden rämnar mitt framför ögonen på oss.
 
Den ansvarslösa invandringspolitiken har gjort att allt nu går överstyr, ett
kvitto på att naturen följer sina lagar.
 
DET SOM INTE ÄR HÅLLBART HÅLLER INTE I LÄNGDEN.
 
Att Fredrik Reinfeldt och Anders Borg nu i elfte timmen inför valet tvingas medge
att kostnaderna för invandringen är så stora, att de för många år framåt blocke-
rar det ekonomiska manövreringsutrymmet, inger betänkligheter.
 
Milt utryckt är inte riktigt bra "tajmat".
 
Att hålla tyst inför valet hade nog ändå kunnat medföra större påfrestning, talet
om skenande invandring och skenande kostnader för denna var nog nödvän-
digt.
 
Migrationsverkets prognoser och krav på allt högre anslag hade aldrig kun-
nat förbigås med tystnad, inte ens Fredrik Reinfeldt hade kunnat skrika till
Migrationsverket:
 
VAD TROR NI ATT NI ÄR.
 
Det var ju så det lät när riksdagsgruppen ville redovisa andra synpunkter än de
stridshingsten ville höra.
 
Om Migrationsverkets uppgifter kunnat förbigåtts med tystnad hade det nog
varit värre att förbigå de uppgifter som idag kommer från Arbetsförmedlin-
gen.
 
VI KAN INTE LÖSA DEN UPPGIFT VI HAR NÄR DET GÄLLER ATT HJÄLPA
NYANLÄNDA IN PÅ ARBETSMARKNADEN, DE HAR BLIVIT FÖR MÅNGA
OCH VI BEHÖVER MÅNGA MILJARDER TILL.
 
Som sagt, det som inte är hållbart håller inte i längden.
 
Inte ens i elfte timmen, när allt ohållbart visar sig just ohållbart, klarar man av att
hålla sig till sanningen.
 
Man erkänner visserligen nu att Sverige har Europas högsta invandring,
men ihop med Tyskland, som då skulle ha en lika hög sådan.
 
DETTA ÄR EN RENT BEKLÄMMANDE FÖRVANSKNING.
 
Fram till alldeles nyligen hade Tyskland högre invandring i absoluta tal, men detta
är passerat, Sverige har nu en större invandring i absoluta tal inom hela EU och
Europa.
 
Sett till befolkningen är det närmast hissnande siffor vi talar om.
 
TYSKLAND HAR EN BEFOLKNING PÅ DRYGA 80 MILJONER OCH SVERIGE
DRYGA 9 MILJONER.
 
Har vi då den högsta invandringen i Europa i absoluta tal innebär det att den relati-
va invandringen, beräknad per capita, i Sverige är ungefär 9 gånger större än i
Tyskland.
 
DET ÄR DESSA RELATIONER MAN BÖR TALA OM OCH DÅ FRAMSTÅR
DET SOM BÅDE NATURLIGT OCH SJÄLVKLART ATT FASADEN NU RÄM-
NAR SOM DEN GÖR.
 
Att hävda att en sådan utveckling skulle vara hållbar i längden vittnar om en
viss oförmåga att bedöma omvärldsfaktorer.
 
Att Migrationsverket och Arbetsförmedlingen dignar under bördan är bara en
del av det som kallas utmaningen.
 
Brist på bostäder, brist på arbetstillfällen, brister inom skola, vård och omsorg,
det vi ser nu är bara inledningen på ett sluttande plan vi kommer att leva med
under många år.
 
DET EKONOMISKA ARVET EFTER ALLIANSEN ÄR INGET VACKERT FACIT.
 
Det värsta är att Alliansen drivit Sverige rakt mot avgrunden med uppsåt.
 
Man kan ju knappast hävda att varningssignaler saknats för att det skulle kom-
ma att gå precis som det nu går.
 
ÖVERSTYR.
 
Länder som missköts kan faktiskt gå överstyr, vi minns fortfarande Öst Tyskland.
 
DAGEN INTILL MUREN FÖLL VAR DET LANDET OCKSÅ ETT EKONOMISKT
UNDER, MEN ALLT VISADE SIG VARA EN ENDA STOR FASAD.
 
Det mesta tyder tyvärr just nu på att vi de kommande åren kommer att få se myc-
ket "ragnarök".
 
När det då ryker som värst bör vi erinra oss när detta grundlades och vem
som var ansvarig.
 
ANSVARET KOMMER INTE ATT KUNNA LÄGGAS PÅ DEN REGERING,
SOM RÅKAR SITTA VID MAKTEN VID DEN TIDPUNKTEN DEN FULLSTÄN-
DIGA SANNINGEN UPPENBARAR SIG.
 
Den sjönk också.
AE
 

FREDRIK REINFELDT - DIKTATURENS KREATUR

Sverige tillhör nu demokratins bottenskikt
 
Det närmar sig nu valet, och desperationen tycks öka på måna håll.
 
Det man inte lyckas nå i demokratiska mål ska man tvinga sig till genom
diktatoriska övergrepp, tycks nu vara den röda tråden i svensk politik.
 
SD får inte annonsera i Malmö, man får inte heller annonsera i Södertälje och
nu hakar diktaturens kreatur i Stockholm på denna trend.
 
Så kallade skyddsombud, för vilka numera diktaturens kreatur är den rätta be-
nämningen, stoppar nu affischering inför valet av visst parti.
 
Gissa vilket.
 
SVERIGEDEMOKRATERNA.
 
Diktaturens kreatur har alltid en förevändning för att begå övergrepp mot olik-
tänkande, så också dessa diktaturens kreatur förklädda till skyddsombud.
 
Det saken gäller för dessa diktaturens kreatur är enkelt, väldigt enkelt,
det man inte kan uppnå i fria val, ser man till att uppnå genom övergrepp
på oliktänkande.
 
I de flesta länder, där diktaturens kreatur får härja, brukar detta underblåsas
och stödjas av landets regim.
 
Så är det också i Sverige i dag, dessa diktaturens kreatur, för att använda
Olof Palmes retorik, begår dessa övergrepp därför att de vet att de har stöd
på landets högsta politiska nivå.
 
HAR LANDETS STATSMINSITER SAGT ATT MAN INTE FÅR TA I DESSA
VÄLJARE MED TÅNG, DÅ UTNYTTJAR SÅ KALLADE SKYDDSOMBUD
DETTA, OCH LEVER UPP TILL DET STATSMINISTERNS VILL UNDERBLÅSA.
 
Vill landets statsminister stoppa detta, vilket han borde ha gjort om han hade den
minsta ambition att leva upp till de grundlagar den svenska demokratin vilar.
 
För landets statsminister hade det varit lätt att stoppa dessa övergrepp,
om han velat.
 
DET HADE DÅ RÄCKT ATT HAN EN GÅNG, ENDAST EN LILLA GÅNG, HADE
SAGT ATT DET ÄR INTE ACCEPTABELT ATT DEMOKRATIN ÅSIDÅSÄTTS
GENOM RIKTADE ÖVERGREPP MOT SD.
 
Nu har statsministerns inte sagt detta, och då fortsätter och escalerar övergrep-
pen.
 
På sätt och vis är det bra att landets statsminister inte säger något om dessa
övergrepp.
 
DÅ VET VI ATT HAN STÅR PÅ DIKTATURENS KREATURS SIDA, OCH DET
UNDERLÄTTAR FÖR OSS VÄLJARE ATT VÄLJA RÄTT.
 
Om vi vill behålla demokratin förstås.
 
Detta är inte ett undantag för statsministern, även när det gäller att förhålla sig
till den ökande antisemitismen i Sverige väljer landets statsminister att gå dikta-
turens kreatur till mötes.
 
Vem har hört honom ta avstånd från övergrepp på judar ?
 
INGEN.
 
I ett debattprogram tillfrågades Eric Ullenfån av programledaren, varför Fredrik
Reinfeldt inte uttalat sig rörande alla de övergrepp judarna nu blir utsatta för.
 
Eric Ullenfåns svar säger allt.
 
I STÄLLET FÖR ATT FÖRKLARA VARFÖR LANDETS STATSMINISTER
SYSTEMATISK UNDVIKER ATT RIKTA KRITIK MOT DEN ÖKANDE ANTI-
SEMITISMEN I SVERIGE, VALDE ERIC ULLENFÅN ATT VÄJA FÖR FRÅ-
GAN.
 
I stället för att besvara den frågan deklarader Eric Ullenfån att regeringen minn-
sann gjort allt för att förhindra det uppblossande judehatet i Sverige.
 
Vi fick då höra att man avsatt två miljoner för information som syftade
till att man skulle undvika att ta tag i problemet.
 
AV SVARET FRAMGICK OCKSÅ ATT FREDRIK REINFELDT INTE KUNDE
TÄNKAS TA AVSTÅND FRÅN ÖVERGREPP MOT JUDAR.
 
Tystnadens samtycke råder.
 
Har landets statsminister inte tagit avstånd från övergreppen mot judarna är
det samma sak som att han underblåser detta hat och stödjer de krafter som
begår övergreppen. 
 
HITLER ANVÄNDE SAMMA TAKTIK OCH RESULTATET VET VI.
 
KRISTALLNATTEN.
 
Detta är Sverige idag.
 
Vi har en statsminister, av allt att döma en snart före sådan, som aktivt
verkar dör att underblåsa de angrepp på demokratin och mänskliga rättig-
heter diktaturens kreatur utövar.
 
Vad gör det statsministern till, det är lätt att svara på.
 
STÖDJER MAN DIKTATURENS KREATUR ÄR MAN OCKSÅ ETT DIKTA-
TURENS KREATUR.
 
AE
 
 
 
 
 
 

CARL BILDT TWITTAR LÖGNER - IGEN

Lögnarränderna går inte ur Carl Bildt den Store
 
Frågan är om västvärlden haft och sett en utrikesminister, som ljuger så ofta
och så mycket om så mycket som Carl Bildt.
 
Tyvärr vittnar hans lögner ofta om att han är väldigt nedlåtande mot de han ljuger
för, lögnerna är så genomskinliga att han måste utgå ifrån att mottagaren in-
te begriper vare sig det ena eller det andra.
 
I en känslomässig twitterdebatt med Jonas Sjöstedt ljuger nu Carl Bildt
- igen - den här gången om Alliansregeringens agerande i samband med
Saudiaffären.
 
Bakgrunden är väl känd för de flesta, dock vill inte Carl Bildt kännas vid bak-
grunden.
 
Före 2006 fattades vissa beslut om vapenexport till Saudiarabien, ett
beslut som det senare ankom på den tillträdande Alliansregeringen att
hantera vidare.
 
2008 och framåt skedde också en sådan hantering, vilket innebar att vissa
steg togs för att fullfölja dessa åtaganden.
 
Under denna hantering hade Alliansregeringen möjlighet att lägga af-
fären åt sidan, vilket man och borde ha gjort, då affären, som den kom
att läggas upp, inte var förenlig med svensk lagstiftning.
 
ALLT SOM SKEDDE EFTER 2006 I DENNA AFFÄR ÄR SÅLEDES ALLI-
ANSREGERINGENS FULLA ANSVAR.
 
Nu försöker då lögnaren Carl Bildt den Store att få omgivningen att tro, att det
som skedde från 2008 och framåt, inte skedde från 2008 och framåt, utan det
skedde före 2006.
 
Och om det som skedde 2008 och framåt skedde före 2006, då kan ju
inte Alliansregeringen ha något ansvar menar då geniet Carl Bildt.
 
Geniet Carl Bildt tillämpade ungefär samma bisarra resonemang. när han
försökte skudda av sig alla sina försyndelser i Sudan.
 
Carl Bildts ständiga lögner, hans arrogans,hans ständiga försök att
lägga skulden på andra och hans oförmåga att leda Utrikesdeparte-
mentet tydliggör alltmer att landet behöver en ny utrikesminister.
 
Redan när Carl Bildt förklarade att Sverige var en för liten ankdamm för
att han skulle nedlåta sig att verka i landet, borde han en gång för alla
vara diskvalificerad för alla offentliga uppdrag i landet.
 
Oberoende av politisk uppfattning i övrigt, torde det vara många som kän-
ner en stor befrielse då det mesta pekar på att geniet Carl Bildt den Store
tycks ha spelat ut sin roll.
 
Carl Bildt påminner också lite om Jesus, alla vet vem han är men in-
gen har sett honom.
 
PÅ SAMMA SÄTT HÄVDAR MÅNGA ATT CARL BILDT ÄR EN TILL-
GÅNG, MEN INGEN KAN PEKA PÅ VAD HAN UTFÖRT AV VÄRDE.
 
Det vi kommer att minnas är inkompetens under valutakrisen, deltagan-
det i brott mot mänskligheten i Sudan, oförmågan och oviljan att sköta
sitt jobb, både nu på UD och tidigare i rollen som riksdagsman, då ank-
dammen var för liten.
 
Vi kommer också att minnas de ständiga lögnerna, undanflykterna, väg-
gran att besvara obekväma frågor, och så kommer vi att minnas den
närmast bisarra arrogansen.
 
Vi kommer också att minnas han girighet, som fått honom att inte
positioner, tveksamma både moraliskt och juridiskt, bland annat rol-
len i Lundin Oil.
 
Vi kommer också att minnas hans ständiga resor jorden runt, som i
allt väsentligt tycks ha gått ut på att förklara för andra hur lite de be-
griper.
 
Men är det någon som kan peka på något gott han åstadkommit,
troligen inte, lika lite som någon kan påstå sig ha sett Jesus.
 
AE
 

FREDRIK REINFELDT LEDER JÖNSSONLIGAN

Alliansen alltmer lik Jönssonligan
 
Skribenten Anna Dahlgren i Expressen skriver ofta ledare, som tar upp viktiga frågor
och är inte heller rädd för att ha verklighetsförankrade och kontroversiella uppfattnin-
gar.
 
Idag hakar Anna Dahlgren på vad Anders Borg och Fredrik Reinfeldt tvingats erkän-
na efter de prognoser Migrationsverket har gjort för den kommande invandringen.
 
Anna Dahlgren räds inte, nu heller, att rada upp ett antal  problem som är kopplade
till invandringen till Sverige.
 
Trots att invandringen ska vara reglerad har Fredrik Reinfeldt och hans anhang
fört en politik, där invandringen är helt oreglerad och som nu är största i hela
världen.
 
Många av de problem, som Anna Dahlgren tar upp och beskriver, är exakt de frågor
och problem som sverigedemokraterna, förgäves, länge har försökt att lyfta fram.
 
Vi vet hur dessa försök har slutat, 700 000 väljare som inte ska tas i med tång.
 
ÄR FREDRIK REINFELDT DET ALLRA MINSTA KONSEKVENT BORDE HAN NU
HA SVÅRT ATT TA I ANNA DAHLGREN MED TÅNG, LIKA SVÅRT BORDE HAN
HA ATT TA I ANDERS BORG OCH SIG SJÄLV EFTER UTTALANDEN OM VAD
SOM NU KALLAS SKENANDE KOSTNADER OCH SKENANDE INVANDRING.
 
Anna Dahlgrens ledare borde läsas av alla, det framstår alltmer som om den bi-
sarrt stora invandringen till landet utgör den viktigaste samhällsfrågan vi har att
förhålla oss till under många år framåt.
 
Men på en punkt har Anna Dahlgren fel, helt fel, då hon menar att Alliansen
borde ha en plan för hur man ska förhålla sig till denna stora och växande
utmaning, samtidigt som hon kräver att den planen borde delges medbor-
garna.
 
Anna Dahlgren har som sagt helt fel på denna punkt.
 
Alliansen har i likhet med Jönssonligan en plan även för detta, och den pla-
nen har nu formulerats av Fredrik Reinfeldt väldigt tydligt.
 
PLANEN ÄR ATT VI SKA BITA IHOP OCH ÖPPNA VÅRA HJÄRTAT.
 
Allt vad detta innebär har alltså Alliansregeringen under 8 år medvetet och mycket
konsekvent skapat genom sin synnerligen ansvarslösa invandrings- och integra-
tionspolitik.
 
Och den enda plan för hur man ska lösa detta man nu lämnar efter sig är
att vi ska bita ihop och öppna våra hjärtan.
 
JÖNSONSLIGANS PLANER VAR FAKTISKT MER ANSVARSFULLA OCH
GENOMTÄNKTA.
 
AE

DEMOKRATINS DÖDGRÄVARE

I kampen mot demokratin är inga medel oheliga
 
Sedan sverigedemokraterna fick fotfäste i politiken har vi vant oss vid att Sverige
successivt avlägsnat sig allt längre från demokratins grundvalar.
 
Övergreppen och trakasserierna mot partiet och dess företrädare har många
gånger haft karaktär av åtgärder man annars hittar i obskyra diktaturer.
 
Man kan då peka på många olika inslag av demokratiska övergrepp, bland annat.
 
KRÄNKANDE AV FÖRENINGSFRIKETEN GENOM ATT POLITIKER REPRE-
SENTERANDE SD UTESLUTITS FRÅN FACKLIGA ORGANISATIONER OCH
ANDRA FÖRENINGAR.
 
KRÄNKANDE AV ÅSIKTSFRIHETEN GENOM ATT POLITIKER REPRESEN-
TERANDE SD AVSKEDATS FRÅN OLIKA TJÄNSTER OCH UTESLUTITS FRÅN
OLIKA SOCIAL STRUKTURER.
 
Raden av exempel är lång, och till den fogas nu ett nytt medel i kampen mot demo-
kratin.
 
Det har väckt viss uppmärksamhet när bussbolaget i Malmö, vår tvåstatslösning,
förbjudit reklam för SD.
 
I Södertälje, före detta tvåstatslösning nu i upplösning, går man nu ett steg
längre i sina antidemokratiska ambitioner.
 
SKYDDSOMBUDET FÖRBJUDER ATT SD SKA ANNONSERA PÅ ETT TIOTAL
BUSSAR.
 
Man håller sig som sagt för pannan och undrar hur en lånvarig demokrati  så
snabbt kan avlägsna sig så fort och så mycket från de fundamenta en demokra-
ti bygger på.
 
Som vanligt använder sig dessa demokratins dödgrävare av "låtsasargument",
i detta fallet bestående av skyddsaspekt, då det förekommer, ofta, stenkastning
mot bussar.
 
OM DETTA ARGUMENT KAN MAN BLAND ANNAT SÄGA ATT DENNA STEN-
KASTNING FÖREKOMMER, OFTA, VARE SIG BUSSARNA ÄR FÖRSEDDA MED
ANNONSER ELLER INTE.
 
Vi känner igen denna kamp mot demokratin från andra viktiga samhällsområden.'
 
Bland annat har vi brevbärare, som väljer att inte dela ut post, som strider
mot deras tillsagda värdegrunder.
 
Man undrar hur sådant kan förekomma i ett land med långvariga demokratiska tra-
ditioner.
 
Egentligen behöver man inte undra alls, medborgarnas syn på denna typ av
agerande styrs i mångt och mycket av de signaler ledande politiker väljer
att sända ut.
 
OCH OM LANDETS LEDANDE POLITIKER VÄLJER ATT ETABLERA VÄRDE-
GRUNDER MED ATT MAN INTE SKA TA I EN VISS GRUPP MED TÅNG, DÅ
VORE DET NÄRMAST ÖVERRASKANDE OM BREV FRÅN SD BARS UT
OCH OM SD FICK ANNONSERA SOM ANDRA PARTIER.
 
Det skulle ju vara lika överraskande som om Hitler skulle tillåtit judar att behålla
sina företag och sina bostäder.
 
AE

JACOB WALLENBERG STYR ALLIANSREGERINGEN

Alliansregeringen marionetter för Wallenberg
 
Med allt tal om kraftfullt och ansvarsfullt styre kan man förledas tro att det är Alli-
ansregeringen som styrt riket i 8 år.
 
Så är det inte fullt ut.
 
WALLENBERGSSFÄREN HAR STYRT RIKET I MÅNGA VÄSENTLIGA STYC-
KEN.
 
Saudiaffären har många av oss i färskt minne och turerna var här många. Ett an-
tal omständigheter väckte stor uppmärksamhet, och många ställde sig frågan hur
denna lagvidriga affär kunde tillåtas komma till stånd och fortsätta.
 
Turerna medförde också att dåvarande försvarsministern  Tolgfors fick avgå.
 
Nu vet vi genom nya uppgifter vad som hände, Alliansregeringen gick Wallenbergs-
sfärens ärende.
 
Trots allt som påstås när affären debatterades ville tydligen Alliansrege-
geringen sätta stopp för affären, den stred ju i alla fall mot alla de lagar,
som reglerar vapenexport.
 
Alliansregeringens ambitioner att sätta stopp för affären förtjänar heder, mindre
heder förtjänar Alliansregeringen för att det inte fullföljde ambitionen att sätta
stopp för affären.
 
I STÄLLET FÖRTJÄNAR MAN TYDLIGEN VANHEDER.
 
Vad var det som gjorde att Alliansregeringen vek sig i denna fråga.
 
ENLIGT NU TILLGÄNGLIGA UPPGIFTER "BEORDRADE" JACKOB WALLEN-
BERG ALLIANSEN ATT FULLFÖLJA AFFÄREN, TROTS ATT DEN STRED MOT
ALLA DE LAGAR, SOM REGLERAR VAPENEXPORT.
 
Och när Jacob Wallenberg ger order, då rättar sig den svenska regeringen in i ledet,
så gjorde den den här gången också.
 
Dessa nya uppgifter vittnar inte om en skandal.
 
DESSA NYA UPPGIFTER VITTNAR OM EN SKANDAL I MEGAFORMAT, SÅ-
DANT SKA BARA INTE FÅ FÖREKOMMA.
 
Ett land vars regering utgör marionetter för landets ledande finansfamilj, man hål-
ler sig för pannan.
 
Nu är för all del inte detta den enda affären där Alliansregeringen är marionetter
för landets ledande finansfamilj.
 
Beställningen av nya JAS Gripen är ingen beställning, som är föranledd
av försvarsbehov, det är i mångt och mycket en industriell satsning, som
syftar till att hålla Wallenbergssfären vid gott mot.
 
Även vissa inslag i ubåtsaffären nyligen har klara inslag av gynnande av
Wallenbergssfären, också här åtgärder som skedde i strid mot gällande
lagstiftning.
 
Materielverkets raid, godkänd av Alliansregeringen, mot Thyssen Gruppens an-
läggning var lagvidrig och skedde i syfte att gynna Wallenbergssfären.
 
Men Alliansregeringen är inte ensam om att vara marionetter åt landets ledan-
de finansfamilj.
 
Statsminisiter Göran Persson gjorde också så gott han kunde för att leva upp
till Wallenbergssfärens krav.
 
Inget annat land i Västvärlden har så långtgående rösträttsdifferens vad
gäller aktier som Sverige. Dessa regler kom till för att gynna den stiftelse
Wallenberg en gång instiftade för att styra svenskt näringsliv.
 
EU fann på goda grunder dessa regler så stötande, att de borde modifieras.
I olika omgångar förde man upp detta och ville få Sverige att ändra på regel-
verket, någon som skulle komma att minska makten för Wallenbergssfären.
 
Efterhand tröttnade EU på det svenska motståndet och ville sätta ner foten.
Inför detta hot "beordrade" Jacob Wallenberg Göran Persson att "göra något".
 
Att göra något innebar i detta fallet, att Göran Persson och Jacob Wal-
lenberg, for ner till Bryssel och lyckades övertala ansvariga inom EU
att Sverige skulle få behålla dessa obskyra regler.
 
Så slutsatsen av en samlad bild är ganska så lätt att dra.
 
SVENSKA REGERINGAR HAR, OAVSETT PARTIFÄRG, I MÅNGT OCH
MYCKET VARIT RENA MARIONETTER ÅT WALLENBERGSSFÄREN,
OCH STRÄCKT SIG SÅ LÅNGT ATT MAN TILL OCH IFRÅN GJORT
VÄSENTLIGA AVSTEG FRÅN GÄLLANDE LAGSTIFTNING FÖR ATT
KUNNA GYNNA SFÄREN.
 
Wallenbergssfären har gynnats efter kriget, så längt man kan överblicka.
 
När man ser vilka inslag, som gjorde det möjligt för familjen att skapa
den förmögenhet och maktplattform man har, tycker man annars att
politikerna borde ha varit lite mer varsamma.
 
GRUNDEN TILL FÖRMÖGENHETEN SKAPADES UNDER KRIGET DÅ
DÅVARANDE WALLENBERGARE INKÖPTE FRAKTFARTYG OCH MED
DESSA SKEPPADE KRIGSNÖDVÄNDIG MATERIEL TILL NAZI TYSK-
LAND, NÅGOT SOM VAR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT HITLER SKUL-
LE KUNNA FORTSÄTTA KRIGET OCH UTSRÄCKTE DÄRMED DET STO-
RA MÄNSKLIGA LIDANDET.
 
Så de nya uppgifterna om Saudiaffären kommer ju inte som någon större
överraskning.
 
 
AE
 
 
 

EN STARK EKONOMI - FÖR VEM ?

Svenskarna ska nu bita i det sura äpplet
 
Under ideligt idisslande har vi hört Alliansens företrädare, Fredrik Reinfeldt, Annie
Lööf och Eric Ullenfån, sjunga invandringens lov.
 
För all del har även oppositionen idisslat på samma tema.
 
Varje nyanländ är ett nettotillskott, nyanlända ska rädda pensioner, välfärd
och omsorg, och utan detta nettotillskott skulle landet gå under.
 
ALLA ANDRA LÄNDER I VÄRLDEN HAR HELA TIDEN SETT DET PÅ MOTSATT
SÄTT, VARJE NYANLÄND MEDFÖR EN KOSTNAD.
 
Fast vi har hela tiden fått höra att vi ska trösta oss med att vi begripper något inget
annat land i hela världen begriper.
 
Fast lite konstigt har det förstås låtit med detta ideliga idisslande hur landet ska räd-
das genom alla nyanlända.
 
När vi hävdat att andra länder ska ta samma ansvar som vi och öka volymerna till
i nivå med Sverige, då har det inte varit lätt att hängs med. Man borde ju ha varit
tacksam för att andra länder lät oss ta emot allt detta som var så bra.
 
Nu är det tydligen omslag även när det gäller invandringen, nu plötsligt får
vi höra att invandringen kostar.
 
ÄVEN I SVERIGE.
 
Den uppmärksamme upptäcker då omedelbart att våra ledande politiker ljugit för
oss i åtta långa år, för det som varit lönsamt kan ju plötsligt inte bli en kostnad.
 
ELLER ?
 
Det började med att Anders Borg, påverkad av Migrationsverkets skräcksiffor,
plötsligt började tala om skenande kostnader föranledd av en skenanade in-
vandring.
 
Denna plötsliga yrvakenhet, där Anders Borg gör gemensam sak med verk-
ligheten, tycks bero på skrämselhicka, föranledd av Migrationsverkets prog-
noser.
 
UNDER DE NÄRMASTE ÅREN BEDÖMS ATT MINST 200 000 NYANLÄNDA
SKA UPPSÖKA SVERIGE FÖR ATT SÄKRA SIN FÖRSÖRJING, OCH MAN
BEDÖMER ATT DENNA SIFFRA KOMMER ATT ÖKA ÅR FRÅN ÅR.
 
Det är inte heller någon naturlag att vi tar emot den mest skenande invand-
ringen i Europa, det är resultatet av en medvetet förd politik.
 
Det alla förstått i många år förstod då plötsligt Anders Borg, att detta har ju inte
Sverige råd med.
 
Eller har han förstått i alla år och ljugit i alla år, man får hoppas det, för det
vore ju en skandal utan like om landets finansminister inte förstått detta.
 
SÅ VI GÖR NOG BÄST I ATT UTGÅ IFRÅN ATT ANDERS BORG LJUGIT I
ÅTTA LÅNGA ÅR, ALTERNATIVET ÄR VÄRRE, NÅGOT SKA JU EN FINANS-
MINISTER BEGRIPA, SÄRSKILT OM DE FLESTA ANDRA BEGRIPER DET.
 
Nu har även fördröjningsmekanismen utlösts hos landets statsminister, den
som kallar sig stridshingsten, och han tycks nu efter åtta långa år också inse
att han ljugit i åtta långa år.
 
Även stridshingsten hävdar nu att nyanlända kostar, och 200 000 kos-
tar mer än 80 000 nyanlända, och kostnaderna skenar nu för stridshing-
sten också.
 
OCH ENLIGT STRIDSHINGSTEN SKENAR NU KOSTNADERNA FÖR IN-
VANDRINGEN SÅ MYCKET ATT VI INTE HAR RÅD MED NÅGRA REFOR-
MER ÖVERHUVUDTAGET UNDER DE NÄRMASTE ÅREN.
 
Det är alltså detta som Alliansregeringen ser som sin viktigaste uppgift, att
skapa sådana särregler, att världens invandrare finner det mest lönsamt att
åka till Sverige och säkra sin försörjning, så att vi inte längre har råd med
några reformer.
 
Men det räcker tydligen inte med att vi inte har råd med några reformer,
vi ska bita ihop också och öppna våra hjärtan.
 
De flesta av oss vet sedan några år vad detta med att bita ihop innebär när det
gäller att prioritera de kostnader som föranleds av den skenande invandringen.
 
ADJÖSS MED FÖRSVARET, HALVERAD KUSTBEVAKNING, NEDLÄGG-
NING AV 30 OOO PLATSER INOM ÄLDREBOENDET, ADJSS MED TUL-
LEN, ADJÖSS TILL SPECIALPEDAGOGER I SKOLAN OCH ADJÖSS
TILL MYCKET ANNAT.
 
När vi nu biter ihop de närmaste år, till följd av en skenade invandring och
de skenande kostnader detta medför, kommer vi att få säga adjöss till myc-
ket annat också.
 
Bland alla dessa lögner finns det ändå något positivt.
 
NU BEHÖVER VI INTE LÄNGRE, ENS I SVERIGE, TVISTA OM ATT INVAND-
RINGEN KOSTAR.
 
Man blir ju inte speciellt imponerad av det förhållningssätt våra ledande politiker
intar i denna fråga.
 
Under flera år har man insett att detta inte håller i längden, och Tobias
Billström dristade sig för något år sedan att använda order ökande vo-
lymer.
 
DET BÅDE VAR OCH LÄT GANSKA SÅ SKYLDIGT, MEN GATLOPPET
SATTE ÄNDÅ IGÅNG.
 
Jämför man Billströms uttalande med skenade invandring, skenande kost-
nader och att vi ska bita ihop därför att vi under många år inte har råd med
annat än att bekosta allt detta som skenar, då är det lätt att bara konstatera:
 
LANDET HAR EN POLITISK LEDNING, SOM INTE ENS ANSTRÄNGER SIG
ATT ENS LÅTSAS VARA SERIÖS.
 
Alla ska tydligen inte bita ihop under de närmaste åren.
 
Med vetskap om vad som komma skulle, säkrade stridshingsten och hans
anhang sin egen arbetsfria försörjning under resten av livet.
 
MED BESLUTET ATT SKO SIG SJÄLV MED LIVSLÅNGA ARBETSFRIA PEN-
SIONSFÖRMÅNDER ÄR DET FAKTISKT INTE LITE FRÄCKT ATT FÖRA EN
POLITIK, SOM SLUTAR MED ATT MAN LÄMNAR IFRÅN SIG MAKTEN MED
ORDEN:
 
Nu har vi under åtta år fört en politik, som leder till att det under många år inte
finns utrymme för några reformer, och det kommer att bli så besvärligt att Ni
alla måste bita ihop och öppna Era hjärtan, och plånböcker förstås.
 
Det värsta med allt detta. är att vi inte heller kan skönja en bättring med
andra tänkbara regeringskonstellationer.
 
AE
 
 

ÅSNORNA PÅ UD FÅR SÄLLSKAP MED KOSSOR

Göran Persson är beredd att invadera UD
 
Spekulationerna har varit omfattande det senaste dygnet, sedan det blev "känt" att
Göran Persson kunde vara påtänkt som utrikesminister i det fall oppositionen vin-
ner valet.
 
Själv gör Göran Persson inte mycket för att dementera dessa rykten, tvärtom
öppnar han upp för att han kan tänka sig acceptera en sådan förfrågan.
 
I EN INTEVJU I DAG MENAR HAR ATT BARA HAN FÅR TA MED SIG SINA
KOSSOR IN PÅ UD, SÅ KAN HAN TÄNKA SIG ATT BLI LANDETS KOMMAN-
DE UTRIKESMINISTER.
 
Många ser detta som raljant och skämtsamt, och många menar också att Göran
Persson därmed stänger dörren för att göra en come back i politiken, kossor
får man väl ändå in ta med sig in på UD.
 
I vanlig ordning är Göran Persson inte svaret skyldig och menar att visst ska
man kunna ta med sig kossor in på UD.
 
GÖRAN PERSSON UPPGES FÖRTYDLIGA DETTA MED ATT ALLA ÄR JU
LIKA MYCKET VÄRDA, OCH HANS KOSSOR MÅSTE VARA LIKA MYCKET
VÄRDA SOM ALLA ÅSNOR PÅ UD.
 
 
Välkomna alla kossor, vi behöver lite mångkultur på UD
AE
 

POLITISKT KAOS I MEGAFORMAT

SIFO visar vad vi har att vänta
 
Dagens SIFO mätning visar vad vi har att vänta oss.
 
INTE BARA ETT PARLAMENTARISKT KAOS, UTAN KAOS RAKT ÖVER.
 
Oppositionen blir det största blocket, allt annat vore ett under.
 
Den snällaste tolkningen av SIFO undersökning är att både centerpartiet och
kristdemokraterna faller ur riksdagen, som undersökningen antyder.
 
Då föreligger möjligheten att opposition får egen majoritet, en förutsätt-
ning för att det fullständiga kaoset inte ska utbryta, med sverigedemokra-
terna som vågmästare.
 
FÅR OPPOSITIONEN INTE EGEN MAJORITET, VILKET INTE ALLS ÄR SÄ-
KERT, VÄNTAR ETT KAOS VÄRRE ÄN VI KAN FÖRESTÄLLA OSS.
 
Hur det slutar kan vi inte föreställa oss, men hur det börjar kan vi föreställa oss.
 
För att, om möjligt, öka förutsättningarna för det största kaoset i svenska
politik "i mannaminne" har nu Stefan Löfven kastat in två jokrar i leken.
 
GÖRAN PERSSON OCH MARGOT WALLSTRÖM.
 
Spontant är det inte omöjligt att de kan ge oppositionen draghjälp i valrörelsen.
miss viss tvekan för Göran Persson, en buffel är fortfarande en buffel, även om
några år gått sedan buffeln sist härjade som värst.
 
Svårigheterna dyker upp och blir tydliga efter en valseger.
 
Om uppgifterna är tillförlitliga går då Göran Persson in som tänkt utrikesmi-
nister, redan här uppstår slitningar, som knappast går vare sig att undvika el-
ler dölja.
 
Göran Persson tål inte att någon bestämmer över honom, vilket innebär
att Stefan Löfven vill hålla i taktpinnen, när det gäller regeringsbildnin-
gen, men får inte, taktpinnen ska röras i den takt Göran Persson vill.
 
Men det är mycket Göran Persson inte tål utöver att ingen får bestämma över
honom.
 
Bland annat tål han inte Margot Wallström, som också ser sig som en
kandidat till utrikesministerposten.
 
Göran Perssons bufflighet lär då medföra att både Stefan Lövfen och Margot
Wallström tvingas krypa till korset i många frågor.
 
Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman, Urban Ahlin, lär nog as-
pirera på utrikesministerposten.
 
HUR GLAD HAN BLIR NÄR GÖRAN PERSSON OCH MARGOT WALLSTRÖM
TRÄTER OM DEN ÄR LÄTT ATT FÖRSTÅ, INTERNA SPLITTRINGAR I ME-
GAFORMAT.
 
Skulle allt inte falla samman med dessa interna slitningar inom socialdemokra-
terna, väntar nästa kaos, också till stor del bestående av vad Göran Persson
inte tål.
 
Bland annat tål han inte miljöaktivister, så Gustav Fridolin och Åsa
Romsson lär nog få en svår match, om uppgifterna om Göran Persson
visar sig korrekta.
 
När buffeln Göran Persson manglat ner miljöaktivisterna uppstår nästa kaos,
och det också bestående av det Göran Persson inte tål.
 
Göran Persson tål inte vänsterkommunister heller, det går knappast att
föreställa sig att han kommer att tillåta Stefan Löfven att ta med dessa
i en regeringsbildning eller ett bredare och djupare samarbete.
 
Spontant kan det tyckas "smart" att involvera både Margot Wallström och
Göran Persson i valrörelsen, men efter en eventuell valvinst är det mer än
sannolikt att det kommer att visa sig att det var en dyrköpt "investering".
 
En liten brasklapp är ändå på plats, Göran Persson, om han erbjuds och
tackar ja till en roll, är en slipad politiker, och det är inte helt omöjligt att
han under ett övergångsskede kan dölja att det föreligger kaos.
 
MEN FÖRR ELLER SENARE DYKER DET UPP, JU LÄNGRE DET DRÖ-
JER DESTO STÖRRE KAOS LÄR DET BLI, OCH DESTO STÖRRE KOST-
NADER LÄR DET MEDFÖRA.
 
AE

HAR EU SPELAT EN FÖR STOR ROLL ?

Ett under man behöver undra över
 
EU framställs ofta som muslimer framställer Allah och de martyrer, som utgör
spjutspetsen på fredens kämpar.
 
EU UTGÖR PORTEN TILL PARADISET.
 
Elitisterna i Bryssel, och för all del även i Rosenbad, tvekar inte en minut.
 
UTAN EU SKULLE EUROPA UTGÖRA VÄRLDENS BAKGÅRD,
 
Vi som inte är elitister och som inte behöver bekymra oss att hålla oss till
den påbjudna uppfattningen, för att inte riskera karriären, kan lätt förledas
att ha en annan uppfattning.
 
Facit är en bättre återspegling av utvecklingen än aldrig så fina dröm-
mar om hur man önskar att det skulle ha gått.
 
Stora underskott i ekonomin, stora skulder och negativ tillväxt, enligt
de flestas bedömning till väsentlig del problem kopplade till valutalås-
ningen euro.
 
I detta läge skulle Tyskland utgöra draglok och vi skulle precis som mar-
tyrerna inträda i paradisets portal.
 
Nu vet vi hu det gick med dragloket och alla andra.
 
TYSKLAND NEGATIV TILLVÄXT TVÅ KVARTAL I RAD, ITALIEN NEGA-
TIV TILLVÄXT SÅ LÅNGT MAN KAN MINNAS, FRANKRIKE VILL INTE
ENS PÅMMINAS OM TILLVÄXT, SPANIEN KVAR I LERAN OCH ETT
SVERIGE SOM SKRIVER NER TILLVÄXTEN EN GÅNG I MÅNADEN.
 
Försiktigt uttryckt tycks det inte gå så bra inom Europa /EU.
 
Elitisterna i Bryssel, som bygger sin egen självbild på att man ska vara
så stor som möjligt, menar att bara vi får med Turkiet, Moldavien och
Albanien i EU ska allt lösa sig.
 
Alla tycks inte omfamna denna utveckling, om man uttrycker sig försiktigt.
 
Hur ser det då ut i övriga världen, när Eu går på tomgång.
 
Ett USA som återhämtat sig, ett Afrika som är Sveriges framtid enligt
Anders Bort och ett Asien som går som tåget.
 
Och så backar Europa, vilken roll spelar då här EU ?
 
Man kan då hävda att anledningen till EU kräftgång är just EU, och
många länders problem med valutan pekar på att så är fallet. men
man kan också hävda att det skulle vara så mycket sämre om EU
inte funnits.
 
Hävdar man den senare versionen borde gälla att det är upp till bevis,
fortsätter utvecklingen i denna riktning är risken att Europa inte bara
blir en bakgård, Europa blir världens bakgård.
 
Med facit i hand borde man nog vara lite försiktig med att hävda att
ett utökat EU är lösningen på allt.
 
AE
 
 

SVERIGE - NAIVITETENS HÖGBORG

 
Det gäller att blunda med allt man har och lite till
 
Ukraina krisen rullar vidare och aktörerna beter sig precis som förväntat.
 
Putin lurar alla berörda, alla berörda blir lurade, och ej berörda bär
skygglappar.
 
Nu rapporterar främst brittiska media att 24 pansarfordon, minst, trans-
porterande beväpnade ryska soldater passerat gränsen till Ukraina
och befinner sig i Ukraina.
 
Och svenska så kallade säkerhetsexperter förnekar sig inte i detta läge,
då man uttrycker:
 
DETTA KAN VARA ETT TECKEN PÅ EN FÖRESTÅENDE INVASION.
 
FÖRESTÅENDE ??
 
24 pansarfordon och beväpnade trupper ?? Invasionen har redan skett.
 
Det tål att sägas igen, Putin har grundlurat alla, människobrott i sam-
band med OS, beslut om VM fotboll 2018, annektering av Krim och
destabilisering av östra Ukraina, och alla hymlar fortfarande och'
hymlar man inte , så exporterar man potenta marina krigsfartyg
till Ryssland, vilket Frankrike gör.
 
Den svenska naiviteten är rent löjeväckande.
 
Om 24 pansarfordon med beväpnade trupper passerat gränsen och
infiltrerar Ukraina, då är inte en invasion förstående.
 
INVASIONEN HAR PÅBÖRJATS.
 
Tydligen tycks ingen inom  världens elit kunna bedöma Putins avsikter,
hur tydliga de än tycks vara.
 
Putin gjorde med Krim, som borde ha förutsetts.
 
I dag saknar Ryssland en "korridor" landsvägen till Krim, och denna skulle
kunna skapas genom att annektera östra Ukraina.
 
ALLT TYDER PÅ ATT DET ÄR JUST DETTA SOM HELA TIDEN är
PUTINS AMBITIONER / MÅL.
 
Så länge man inte vill öppna upp ögonen för detta, och förhålla sig till detta,
kommer Chamberlains "Fred i vår tid" att framstå som höjden av analysför-
måga.
 
Att beteckna en påbörjan till invasion som ett tecken på en förestående in-
vasion är lika begåvat som att beteckna en kostnad som ett nettotillskott
till ekonomin, vilket sker när det gäller vår flyktingpolitik.
 
Tyskarna hade kanske rätt ?
 
Die dumme Schweden.
 
AE
 
 
 

MODERATA VÄLFÄRDSOLIGARKER

Väldfärdsoligarkerna moderaternas kompisgäng
 
I dag trycker Aftonbladet på fel knapp igen, nu avslöjar man återigen hur det moderata
kompisgänget tar för sig av offentliga medel,
 
Om man ställer frågan till medborgarna vem som är den störste välfärdsoligarken
i Sverige är svaret givet.
 
HENRIK BORELIUS
 
Vem är då välfärdsoligarken Henrik Borelius, chef för ett av landets mest ansvarslösa
företag.
 
Välfärdsoligarken Henrik Borelius är moderaten, som har kopplingar till den
högsta politiska makten, på samma sätt som oligarkerna i Ryssland hade kopp-
ling till Putin, han har dessutom anlitats för att skräddarsy en privatiseringsform,
som gjorde det möjligt för honom och de företag, i vilka han är engagerade, att
sko sig maximalt av offentliga medel.
 
FÖR ATT VÄLFÄRDSOLIGARKEN HENRIK BORELIUS INTE SKA BEHÖVA RIS-
KERA ATT DRABBAS AV OFÖRUTSEDDA NEGATIVA KONSEKVENSER AV SITT
UPPLÄGG HAR HAN SENARE OCKSÅ ANLITATS AV ALLIANSREGERINGEN
SOM RÅDGIVARE I VÄLFÄRDSFRÅGOR, SÅ ATT HAN KAN ANPASSA SYS-
TEMET TILL ATT OLIGARKEN INTE SJÄLV DRABBAS.
 
Så har Ryssland sett ut och så ser Sverige ut.
 
MED EN ALLIANSREGERING, SOM SER DET SOM VIKTIGARE ATT DERAS
MODERATA KOMPISGÄNG KAN SKO SIG ÄN ATT OFFENTLIGA MEDEL HAN-
TERAS PÅ ETT KORREKT SÄTT.
 
Ska då Henrik Borelius skämmas, egentligen inte så mycket, han beter sig just som
kan  förvänta sig att en extremt ansvarslös välfärdsoligark beter sig.
 
För att inte extremt ansvarslösa välfärdsoligarker som Henrik Borelius ska
få ta för sig helt utan kontroll väljer vi politiker, som ska se till att offentliga
medel inte hanteras på ett ansvarslöst sätt.
 
DET ÄR DESSA VALDA POLITIKER SOM BORDE SKÄMMAS NÄR EXTREMT
GIRIGA VÄLFÄRDSOLIGARKER TAR FÖR SIG AV OFFENTLIGA MEDEL PÅ
ETT OTILLBÖRLIGT SÄTT.
 
Dessa valda politiker är sedan 8 år alliansens regering, och har man inte gjort
något åt detta på åtta år, så finns det en förklaring.
 
Sådana politiker ska man göra sig av med.
 
ANTINGEN ÄR MAN EXTREMT INKOMPETENT ELLER OCKSÅ VILL MAN HA
ETT SYSTEM, MED MODERATA KOMPISGÄNG, I VILKA HENRIK BORELIUS
INGÅR, SKA SKO SIG PÅ DET MEST OANSTÄNDIGA SÄTT.
 
Oavsett vilket som gäller ska man inte sitta vid makten och låta detta ske på sätt
som nu sker.
 
Bakgrunden är mer än tydlig, välfärdsoligarken utnyttjar luckor i lagstiftningen för
att sko sig själv.
 
Ska välfärdsoligarker, som ingår i det moderata kompisgänget få sko sig
själv på det sätt som nu Aftonbladet avslöjar.
 
ALLIANSENSREGERINGEN TYCKER SÅ, FRÄMST DE SÅ KALLADE MODE-
RATERNA, SOM HAR DEN NÄRA KOPPLINGEN TILL DESSA GIRIGA VÄL-
FÄRDSOLIGARKER.
 
Men även övriga allianspartier tycker på det sättet, folkpartiet, centerpartiet och
kristdemokraterna, för annars hade de ju anmält avvikande uppfattning, och så
har ju inte skett.
 
Nu avslöjar då återigen Aftonbladet att moderaterna lierat sig med sina
kompisgäng i välfärdsbolagen och alla arkitekter till en av historiens
största bedrägerier låtsas upprörda.
 
ANDERS BORG, DEN FRÄMSTE ARKITEKTEN BAKOM VÄLFÄRDSOLI-
GARKERNA LÅTSAS UPPRÖRD OCH SKYLLER PÅ SOCIALDEMOKRA-
TERNA.
 
Denna är ju inte ens oförskämt, det är intellektuellt på lägsta tänkbara nivå.
 
Henrik Borelius ingår inte i socialdemokraternas kompisgäng och det
är inte socialdemokraterna som suttit vid makten i 8 år.
 
HENRIK BORELIUS INGÅR I ANDERS BORGS OCH FREDRIKS REIN-
FELDTS MODERATA KOMPISGÄNG OCH DET ÄR DESSA NÄMNDA
HERRAR SOM SUTTIT VID MAKTEN UNDER 8 ÅR.
 
Hade man velat göra något åt det faktum att välfärdsoligaren Henrik Borelius
brandskattar skattebetalarna genom extrem oseriösa ränte/låneupplägg då
hade man gjort det.
 
Man har inte gjort något åt det.
 
EFTERSOM PROBLEMET INTE ÄR NYTT ELLER OKÄNT BLIR SLUT-
SATSEN VÄLDIGT ENKEL, MAN VILL ATT OLIGARKER INGÅENDE I
DET MODERATA KOMPISGÄNGET SKA SKO SIG PÅ OFFENTLIGA
MEDEL.
 
Nu tror Anders Borg, när Aftonbladet lyfter fram detta, att det ska räcka med
att han låtsas bli arg och att Fredrik Reinfeldt, som vanligt, avstår ifrån att
uttala sig.
 
Det räcker inte.
 
DET ENDA SOM NU RÄCKER ÄR ATT VÄLJARNA GÖR SIG AV MED
DE EXTREMT ANSVARSLÖSA OCH OSERIÖSA POLITIKER, SOM TYC-
KER ATT EXTREMT OANSVARIGA, EXTREMT GIRIGA OCH EXTREMT
OSERIÖSA MODERATER, INGÅENDE I DET MODERATA KOMPISGÄN-
GET SKA TA FÖR SIG OTILLBÖRLIGT AV OFFENTLIGA MEDEL GENOM
ATT ÖVERFÖRA VINSTMEDEL PÅ SÄTT SOM LAGSTIFTAREN INTE
TÄNKT SIG.
 
Fredrik Reinfledt och ett antakl andra moderater hävdar  att detta är att
bedriva ansvarsfull och kraftfull politik.
 
KRAFTFULL ÄR DEN, OM MAN MED DETTA MENAR ATT SÅ MYCKET
SOM MÖJLIGT AV OFFENTLIGA MEDEL SKA ÖVERFÖRAS TILL MODE-
RATA KOMPISGÄNG, MEN ANSVARSFULL ÄR DEN INTE.
 
Att detta får pågå är inget annat ä
 
 
n en ren skandal och det är ju ytterst be-
klämmande att vänsterkommunisterna just nu är det enda parti som insett
detta. ett parti som annars hyser kompisgäng på den motsatta sidan.
 
 
 
Precis så känner man sig nu som väljare
AE
 
 
 
 
 
 

STATSANSTÄLLDA YNGLAR AV SIG

Fler invandrare får sällskap av fler statsanställda
 
Enligt Eric Ullenfån vandrar horder av nyanlända till jobbet varje dag, och vi får veta
att landet inte skulle klara sig utan dessa horder, som går till jobbet varje dag.
 
Men det tycks bli trångt på vägen till jobbet, andra horder gör nu sällskap med
invandrarna och går till jobbet i ökat antal varje dag.
 
SCB rapporterar idag hur Alliansens effektiviseringsprogram inom statliga myndighe-
ter utvecklats och hur man lyckats åstadkomma förenklingar inom statliga förvaltnin-
gar.
 
SCB siffor visar då att effektiviteten och förenklingen ökat med 10 %.
 
2005 FANNS DET 242 100 STATLIGT ANSTÄLLDA, 2013 HADE ANTALET ÖKAT
TILL 266 400, EN ÖKNING MED 10 %.
 
Hur detta rimmar med att medborgarna ska möta förenklingar och effektiviseringar i
sina kontakter med statliga myndigheter, har ingen försökt sig på att förklara, och det
är nog säkrast så.
 
Vilken nytta har då medborgarna av detta ökande antal statligt anställda, SCB siff-
ror visar tämligen tydligt att ökningen av "medborgarnyttan" är liten, om den över-
huvudtaget är mätbar.
 
Statistiken visar då att ökningen i allt väsentligt omfattar vad SCB kallar mjuka
tjänster, och dessa är oftast inriktade på att implementera Alliansens politik
snarare än att medföra "medborgarnytta".
 
Det bör då också noteras att Regeringskansliet dragit många strån till denna
stack.
 
Man får väl anta att detta är den förenkling intom statsförvaltningen, som Annie Lööf
talar sig så varm om.
 
Man får väl också anta att denna ökning är ytterligare ett bevis på Alliansregeringens
ansvarsfulla arbetsmarknadspolitik.
 
Varje dag, flera gånger om dagen, till leda, får vi höra att 250 000 jobb skapats
genom den ansvarsfulla Alliansregeringen.
 
NU VET VI VAD 10 % AV DEN SUMMA UTGÖRS AV.
 
Vi vet också att huvuddelen av dessa "nya jobb; 250 000, i allt väsentligt gått till nyan-
lända. Vi vet också att väldigt många av de nyanlända som ingår i denna ökning, smuss-
lats in på arbetsmarknaden med instegsjobb och  andra "åtgärder".
 
Så många "nya riktiga" jobb tycks då inte ha skapats ?
 
AE
 
 
 
 

DET DEKANDENTA SVERIGE

Tonåringar får skylla sig själva
 
Det Nya Sverige omformas i allt snabbare tempo, och mycket av detta nya borde
väcka avsky och bestörtan, men så sker inte.
 
Man känner bara uppgivenhet och undrar vart vi är på väg, åt "helsicke".
 
Media i Värnamo skriver om ett fall, som borde väcka avsky och bestörtan i he-
la landet, men fallet bemöts med en gäspning, om ens det.
 
En trettonårig "tjej" har träffat sina kompisar under tidiga kvällen och är på väg
hem, för att vara hemma senast 2100.
 
Det som då inträffar inträffar i Värnamo centrum.
 
TVÅ UNGA "INVANDRARKILLAR" ANFALLER HENNE UTAN DEN MINSTA
ANLEDNING OCH SLÅR NER HENNE MED OLIKA TILLHYGGEN. SAMMA
INVANDRARKILLAR HAR MISSHANDLAT HENNE EN GÅNG TIDIGARE,
OCKSÅ DÅ HELT OPROVOCERAT, FÖR TVÅ VECKOR SEDAN.
 
Den oprovocerade misshandeln och överfallet är illa nog, men det är inte den
händelsen, som mest borde väcka avsky och bestörtan runt om i hela landet.
 
DET SOM BORDE VÄCKA AVSKY OCH BESTÖRTAN RUNT OM I HELA
LANDET ÄR SOCIALTJÄNSTENS FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL DENNA
HÄNDELSE.
 
Övergreppet kommer till socialtjänstens kännedom, och en socialsekreterare
meddelar sin syn på det som inträffat.
 
DET ÄR FLICKANS FEL, HON FÅR SKYLLA SIG SJÄLV, HON VALDE
ATT GÅ HEM ENSAM.
 
Har man vuxit upp i landet blir man förförad över att ett land på så få år kan
ha förändrats till den milda grad att ett sådant uttalande i ett sådant ärende
kan passera utan att någon ens orkar gästa.
 
SOCIALSEKRETERAN IFRÅGA BORDE BLI AVSKEDAD PÅ STÅENDE
FOT.
 
Detta samhälle har inte medborgarna i gemen skapat.
 
DETTA SAMHÄLLE HAR DRIVITS FRAM AV EXTREMT ANSVARSLÖSA
POLITIKER, SOM HAR EN AGENDA RÖRANDE TRYGGHETEN I SAM-
HÄLLET, SOM DE INTE VÅGAR REDOVISA.
 
AE

EN STOR TOM PÅSE ÄR FORTFARANDE EN TOM PÅSE

Tomma påsar i politiken
 
Vi har länge berömt oss för att alltid skapa breda överenskommelser och fatta
beslut, där alla är eniga.
 
Konsenus har då blivit målet.
 
VILKEN DÖRR MAN GÅR UT GENOM SPELAR INGEN ROLL, BARA ALLA
GÅR UT FRÅN SAMMA DÖRR.
 
Dagens Industri skriver i dag om kärnkraftsutvecklingen och berör bland annat
förbudet mot kärnkraft i Tyskland. något som ses som ett föredöme av många
i Sverige, som vill vrida utvecklingen tillbaka.
 
SCA chef, Jan Johansson, är inte oväntat kritisk till det beslut Tyskland fattat
och uttrycker farhågor om att samma utveckling kan riskeras i Sverige.
 
Den lärdom man bör dra från Tyskland väljer då Jan Johansson att formulera
fyndigt, apropå konsensus:
 
DEN LÄRDOM SOM MAN KAN DRA AV DEN TYSKA POLITIKEN ÄR ATT
DET INTE RÄCKER MED BRED POLITISK ENIGHET, INNEHÅLLET MÅSTE
VARA RÄTT OCKSÅ.
 
Fyndigt formulerat och täcker långt mer än det tyska beslutet om kärnkraften.
 
Många av de beslut, som i dag fattas, både i Sverige och EU, tycks mer
bygga på bred enighet än innehåll.
 
Som också Hasse Alfredsson sa vid något tillfälle:
 
En tom påse är en tom påse, om man inte fyller den med innehåll.
 
AE

ATT TIGGA OCH ATT TIGA

Vänsterkommunisterna vill stå för förbud
 
Det ökade tiggeriet på "gator och torg" rör upp stämningar och skapar debatt, ofta
en infekterad sådan.
 
Till och ifrån kommer förslag om förbud mot tiggeri, senast från en moderat riksdags-
kvinna, Christina Magnusson.
 
Christina Magnusson har "fått på pälsen" från flera håll för detta förslag, den mesta
kritiken tycks bygga på att det är bättre att inte göra något än att göra något.
 
Särskilt illa vid sig har vänsterkommunisterna tagit, partiets taleskvinna i mi-
grationsfrågor, Christina Höj Larsson, försöker nu övertyga väljarna om att
det i verkligheten är vänsterkommunisterna som står bakom förslaget om ett
förbud, inte moderaten Christina Magnusson.
 
Christina Höj Larssons sätt att övertyga väljarna om detta är både effektivt, över-
tygande och trovärdigt, när hon säger:
 
"STOLLIGT ATT FÖRESLÅ FÖRBUD MOT TIGGERI, DET KAN BARA STOLLAR
GÖRA".
 
 
 
AE
 
 
 
 

EUROPA HAR TAPPAT SJÄLVBEVARELSEDRIFTEN

Gränslösa ambitioner för ISIS
 
ISIS framfart i mellersta Östern är väl kända vid det här laget, däremot har deras
överordnade ambitioner/mål inte framställts tydligt.
 
TV hade på nyheterna idag ett inslag om just ISIS ambitioner / mål, och det in-
slaget var både intressant och skrämmande.
 
Ett antal experter på Mellersta Östern fick uttala sig, och deras uppfattning var
ganska så samstämmig.
 
ISIS ÄR IDAG SÅ STARKA, POLITISKT, ADMINISTRATIVT, EKONOMISKT
OCH MILITÄRT, ATT BEDÖMNINGEN ÄR ATT INGEN STAT I REGIONEN
HAR KAPACITET ATT STOPPA DERAS FRAMFART.
 
BETRÄFFANDE EU VAR SAMSTÄMMIGHETEN LIKA TYDLIG, FRÅN DET
FREDSSKAPANDE PROJEKTET FANNS INGET ATT VÄNTA SIG, NU HEL-
LER.
 
Bedömningen var också att de stater, som möjligen skulle kunna stoppa ISIS
drar sig i det längsta för att bli inblandade annat är marginellt, som USA med
några bombningar och Frankrike med lite vapenexport till kurderna.
 
Så det mesta tyder på att ISIS fortsätter att ta för sig i regionen.
 
För bara några månader sedan ansågs det som ett skämt och som islamafobi
att ens antyda att något kalifat skulle upprättas.
 
I dag vet vi bättre.
 
KONTURERNA AV ETT KALIFAT ÄR REDAN PÅ PLATS.
 
Tillfrågade experter menade att ISIS ambitioner sträcker sig mycket längre när
det gäller ett bildande av ett kalifat. Man menade då att ambitionerna omfattade
Mellersta Östern, Nordafrika och SÖDRA EUROPA.
 
Man visade då upp en karta över det område, som bedömdes av primärt in-
tresse för ISIS ambitioner och denna omfattade då även södra Europa.
 
AKTUELLA DELAR AV DENNA INTRESSFÄR VAR SPANIEN, PORTUGAL
OCH GREKLAND, ALLA LÄNDER SOM INGÅR I EU.
 
Hur förhåller vi oss till detta, vi förhåller oss inte alls, så fort någon andas att
extrema islamister (här ISIS) utgör ett hot mot Europa och Väst blir vederbö-
rande stämplad som islamofob.
 
Här i Sverige går vi ännu längre i ambitionen att negligera och blunda
för detta hot på lång sikt.
 
VI TILLÅTER MED HELT ÖPPNA ÖGON RADIKALA KRETSAR ATT BO-
SÄTTA SIG I SVERIGE, UPPBÄRA BIDRAG I OLIKA FORMER FÖR ATT
FÖRBEREDA SIN JIHAD OCH SEDAN ÅKA NER I REGIONEN OCH HALS-
HUGGA FOLK, FÖR ATT SEDAN ÅTERVÄNDA TILL SVERIGE FÖR ATT
UPPBÄRA ÄNNU MER BIDRAG I OLIKA FORMER OCH REKRYTERA
YTTERLIGARE JIHADISTER.
 
SÄPO,eller SEPÅ som det numera heter, uppger sig känna till detta, och tilläg-
ger med en gäspning.
 
VI FÖLJER DETTA.
 
Att förhålla sig till detta hot på sätt som sker, med bidrag och gäspningar, tyder
inte på att ISIS kommer att få några större svårigheter att gå vidare i sina am-
bitioner,
 
Vi vet idag också att vi i landet har individer, som helt öppet menar att
det är deras uppgift att bekämpa och döda alla otrogna i Väst, och
upprätta ett ännu större kalifat.
 
FÖR ATT INTE FÖRSVÅRA DENNA VERKSAMHET UPPBÄR OCKSÅ DES-
SA INDIVIDER BIDRAG I OLIKA FORMER.
 
SEPÅ UPPGER SIG OCKSÅ FÖLJA DESSA, ANTAGLIGEN OCKSÅ MED
EN GÄSPNING.
 
Naivt är vad det är. säger då Bill
Naivt är bara förnamnet, tillägger då Bull
 
AE

LÖGN OCH "FÖRBANNAD" DIKT I POLITIKEN

När minskningen blir en ökning
 
Vi medborgare förväntar oss inte längre att den politiska retoriken ska innehålla
så mycket sanning, vi blir snarare överraskade om den innehåller någon sanning
överhuvudtaget.
 
I Alliansens retorik utgör 2006 det magiska året, då allt blev bättre, även
om det blev sämre.
 
Bland annat gör man ett stort retoriskt nummer av att det så kallade utanförska-
pet minskat väsentligt sedan det magiska året 2006, ett år som innebar en vänd-
punkt, allt som ökade kom då att minska.
 
Ofta med lite draghjälp av lite tillrättalagd statistik och lite logiska kuller-
byttor.
 
Alliansen har varit påtagligt stolt över den minskning av utanförskapet,
man uppger sig ha åstadkommit.
 
ALLA ALLIANSENS MEGAFONER HAR OCKSÅ TROGET LIKT PAPEGOJER
UTTALAT DETTA MED JÄMNA MELLANRUM.
 
Hur stor blev då den minskning av utanförskapet, som Allianser är så stolt över
att ha åstadkommit.
 
SCB siffror visar idag hur stor minskningen av utanförskapet var 2013 jäm-
fört med 2012.
 
SCB definierar då utanförskapet som de som för sin försörjning är bidrags-
beroende.
 
ENLIGT SCB ÄR MINSKNINGEN AV UTANFÖRSKAPET EN ÖKNING AV U-
TANFÖRSKAPET MED 2,5 %.
 
Antalet bidragsberoende uppgår enligt SCB till drygt 818 000 personer, vilket som
sagt utgör en ökning med 2,5 % om man jämför 2013 med 2012.
 
Hur kan då Alliansen komma fram till att denna ökning är en minskning.
 
DET HAR MAN INTE HELLER KOMMIT FRAM TILL, MAN PÅSTÅR BARA
I RETORIKEN ATT SÅ ÄR FALLET.
 
Man undviker också sorgfälligt i retoriken att beskriva hur man definierar detta'
utanförskap, som enligt Alliansen har minskat, men som ökat.
 
Vi väljare / medborgare förväntas bli imponerade av detta sorgeliga spek-
takel, ännu mer sorgligt är att många blir det.
 
AE

VALKAOS VÄNTAR

Regeringsbildning enligt Sentio
 
Sentios väljarundersökning borde ha fått de flesta partier att sätta frukosten i
vrångstrupen.
 
Rent matematiskt tycks det vara omöjligt att med nuvarande strukturer hitta
ett gångbart regeringsalternativ.
 
Alliansen når upp till drygt 31 % och då inkluderas centerpartiet, som är nere
för räkning på sina 2,6 %.
 
Med dessa siffor är Alliansen borta som regeringsalternativ.
 
Oppositionen når drygt 46 % och då är vänsterkommunisterna på drygt 10 %
medräknade.
 
Att socialdemokraterna skulle sätta sig i en minoritetsregering med vänster-
kommunisterna, där sverigedemokraterna skulle utgöra en vågmästarroll
lär knappast komma på fråga.
 
Då återstår alternativet, att ett eller flera allianspartiet "tar ansvar för landet" och
gör gemensam sak med socialdemokraterna, något som Stefan Löfven inte borde
ha så mycket emot.
 
Men för att en sådan "samlingsregering skulle nå majoritet erfordras fortfarande
att vänsterkommunisterna är med på vagnen.
 
Att Jan Björklund och Göran Hägglund skulle "ta så mycket ansvar" för lan-
det att de satte sig i en samlingsregering, där vänsterkommunisterna ingick
lär knappast komma på tal.
 
VILKET BÖR INNEBÄRA ATT ÄVEN DETTA ALTERNATIV FÅR LÄGGAS ÅT
SIDAN.
 
Rent matematiskt återstår då endast en gångbar regeringsbildning.
 
SOCIALDEMOKRATERN OCH MODERATER BILDAR BASEN I EN SAMLINGS-
REGERING, DÄR DE "TAR ANSVAR FÖR LANDET" GENOM ATT HÅLLA SVE-
RIGEDEMOKRATERNA UTANFÖR MAKTEN.
 
En sådan ohelig allians skulle skapa en bas på ungefär 45 %, fortfarande otillräck-
ligt för att åstadkomma majoritet.
 
Får man med sig Miljöpartiet, Folkpartiet eller Kristdemokraterna får man ihop
den majoritet som erfordras, det räcker med ett av dessa partier.
 
För att "landet ska  räddas" genom att man "tar ansvar" på det viset blir
Stefan Löfven statsminister och Fredrik Reinfeldt vice sådan, något som
knappast är troligt, att stridshingsten spelar andrerollen på det viset häg-
rar knappast.
 
Skulle kunna lösas genom att moderaterna får en ny partiledare direkt efter
valet, ingen önskvärd sits för partiet i det läget.
 
Omvänt skulle Fredrik Reinfeldt bli statsminister, med Stefan Löfven som
vice sådan, hur troligt är det att Stefan Löfven som ledare för det "största"
partiet underordnar sig i en sådan ställning.
 
FÖGA SANNOLIKT.
 
De flesta konstellationer framstår därför som närmast omöjliga, matematiskt
är det endast tänkbart med en samlingsregering, där basen utgörs av mode-
raterna och socialdemokraterna med Fredrik Reinfeldt borta ur bilden.
 
Hur ska man som väljare ställa sig till detta, man kan ju välja att se det positiva
och komma fram till att underhållningen är tryggad, gratis, två månader framåt.
 
EN MÅNADS DRAMAUNDERHÅLLNING OCH EN MÅNADS CIRKUS.
 
 
AE
 
 
 
 
 

VALRESULTAT RISKERAR GÅ ÖVERSTYR

Läget nu "värre" än någonsin
 
Under lång tid har det varit klart att valutslaget bör komma att ställa till stora problem,
när det gäller regeringsbildning och annat.
 
Ska man tolka Sentios senaste väljarundersökning tycks läget ha blivit mycket
"värre" och problemen mycket större.
 
Att sedan vissa inte tycker att "värre" är värre, utan något mycket bättre beror på från
vilken horisont man ser undersökningen.
 
Sentios siffror är ju egentligen förfärliga, om man ser till möjligheten av regeringsbild-
ning.
 
Alliansen samlar 31,7 %, där centerpartiet inte sticker ut utan "sticker ner" med
2,6 %, moderaterna når bara 19,7 %.
 
Oppositionen samlar "bara" 46,1 %, där socialdemokraterna faller tillbaka till
25,8 %.
 
Den stora brasklappen är sverigedemokraterna, som når sitt bästa stöd någonsin
i Sentios mätningar, 15,4 % i hela landet och störst i södra Sverige, omfattande
Skåne och Blekinge, med 22,6 %.
 
De olika institutens undersökningar varierar beroende på hur frågorna ställs, men
Sentios undersökning visar en fortsatt trend, varför motsvarande förändringar bör
kunna skönjas även i andra undersökningar.
 
Trender är också just trender, och en trend förändras i en viss riktning.
 
HÅLLER DENNA TREND I SIG KAN VI SE EMOT ETT VALRESULTAT, SOM
I BÄSTA FALL MEDFÖR EN REN KATASTROF.
 
Man får vara mer än lovligt naiv om man med dessa siffror ser möjligheter till en
regeringsbildning, som bådar gott för den fortsatta utvecklingen.
 
Men allt hopp är inte ute, taburetter är åtråvärda, centerpartiet är visserligen
här nere för räkning,  men både folkpartiet och kristdemokraterna säljer sä-
kert sina själar om de får regera med Stefan Löfven.
 
Även i ett sådant tänkt läge når oppositionen inte upp till egen majoritet, om man
inte räknar in vänsterkommunisterna, och det lär väl vare sig Jan Björklund eller
Göran Hägglund kunna acceptera.
 
Eller är taburetterna så åtråvärda att man kan det, det går ju då i så fall att moti-
vera detta med att man "tar ansvar för landet", det brukar fungera.
 
Är denna undersökning en månad inför valet något så när "rättvis" lär vi nog
kunna hålla oss för skratt efter valet.
 
 
AE
 

REKTORER SKYR VALFRIHETEN

Valfriheten Alliansen signum
 
Visst är valfriheten Alliansens signum, men ett kraftigt nedfläckat sådant.
 
Skolor i konkurs, som lämnar övergivna och gråtande skolelever bakom sig, något
som Alliansen delvis ser som positivt, de får ju utnyttja valfriheten en gång till.
 
Under veckan fick vi rapport om att ett privat vårdföretag med 5 vårdcentraler med
fem vårdcentraler gick i konkurs och lämnar  6 700 övergivna patienter efter sig,
alla hamnat i denna fälla genom den så kallade valfriheten inom vården.
 
Med Alliansens retorik får de nu åter en möjlighet att i demokratisk ordning
utnyttja den fria valfriheten och försöka hitta en vårdcentral, som håller li-
te längre förhoppningsvis.
 
Vi har enligt PISA och många andra rapporter OECD mest negativa kunskapsut-
veckling, samtidigt som vår problemlösningsförmåga är lägre än i andra länder,
något som bland annat hänger ihop med våra något säregna undervisningsmodel-
ler.
 
Forskare, med få undantag, ser denna negativa kunskapsutveckling tydligt
kopplad till valfriheten, som bland annat medför att skolorna behandlar e-
leverna som kunder och faller undan för deras minsta önskningar.
 
Resultatet av detta kan lätt sammanfattas:
 
LÄGRE KRAV, SÄMRE KUNSKAPSUTVECKLING OCH HÖGRE BETYG.
 
En omöjlig ekvation må man tycka, men inom den helga valfriheten finns inga
omöjliga ekvationer, när det gäller att locka till sig elever och försämra kunskaps-
utvecklingen.
 
Nu sällar sig landets rektorer till forskarnas bedömning.
 
EN UNDERSÖKNING VISAR NU ATT UNGEFÖR 70 % AV REKTORERNA SER
DEN SÄMRE KUNSKAPSUTVECKLINGEN KOPPLAD TILL DEN VALFRIHETEN
AV SKOLA.
 
Det man då pekar på är att en bättre blandning av elever medför sammantaget en
bättre kunskapsutveckling.
 
Låter rimligt, men som att uppfinna hjulet på nytt, alla andra undersökningar
rörande detta pekar i samma riktning.
 
Forskare, lärare, rektorer och "hela världen" ser stora problem med valfriheten,
såsom den utvecklats i Sverige, dock inte Alliansen, inom Alliansen är valfrihe-
ten fortfarande helig.
 
Kommer Alliansen att ta intryck av den samlade kritik som finns mot valfriheten i
dess nuvarande form.
 
Oddsen för detta är tämligen låga, heliga kor gör man sig inte av med i första taget,
hur stora olägenheterna tän ycks vara.
 
I INDIEN TYCKS HELIGA KOR HA HINDRAT TRAFIKEN, I SVERIGE TYCKS HE-
LIGA KOR FÖRHINDRA EN BÄTTRE KUNSKAPSUTVECKLING.
 
Det är nog bara i val man kan göra sig av med vissa heliga kor i Sverige, men då
får man på köpet i stället heliga förbannelser i form av vänsterkommunister och
feminister.
 
AE
 
 
 

VALFRIHETEN INOM VÅRDEN ESCALERAR

Vårdsökande får välja fritt åter en gång
 
När valfriheten inom vården infördes, skedde det med buller och bång, mängder
av kostnader och arbete lades ner för att de vårdsökande skulle söka och anmä-
la sig till en viss vårdcentral.
 
Många trodde då att man bara skulle få välja en gång, men utvecklingen vi-
sar att patienterna kan komma att få välja hur många gånger som helst.
 
DET PRIVATA VÅRDFÖRETAGET HÄLSOTEAMET I SMÅLAND, MED FEM
VÅRDCENTRALER PÅ OLIKA PLATSER I SMÅLAND,  GÅR NU FÖRE
OCH GER PATIENTERNA MÖJLIGHET ATT UTNYTTJA DET FRIA VÅRD-
VALET YTTERLIGARE EN GÅNG.
 
Det privara vårdföretaget Hälsoteamet går nu i konkurs och ger 6 700 patien-
ter möjligheten att fritt välja vårdcentral en gång till.
 
Alliansen jublar över utvecklingen och menar att nu visar utvecklingen
att det går precis som vi hade räknat med.
 
FÖR MAN HADE VÄL RÄKNAT MED ATT PRIVATA VÅRDFÖRETAG
SKULLE KOMMA ATT GÅ I KONKURS, PRECIS OM PRIVATA SKOLFÖ-
RETAG KOM ATT GÅ I KONKURS.
 
Eller ska vi återigen få höra den vanliga ursäkten, när effekterna av olika
privatiseringar visar att det gått överstyr.
 
VI HADE INTE EN ANING OM ATT DET SKULLE KUNNA GÅ SÅ HÄR.
 
Men 6 700 patienter har en aning om att det skulle kunna gå så här.
 
Av indoktrinerade allianspolitiker får vi ständigt höra att privatiseringen av
vården gett en bättre vård i många avseenden.
 
Det finns skilda uppfattningar huruvida det blivit bättre eller sämre
inom vården till följd av olika privatiseringsinslag, och säkert har en
del blivit bättre, samtidigt som en del lika säkert har blivit sämre.
 
Men beträffande några saker kan det inte föreligga skilda uppfattningar.
 
Moderata kompisgäng, nära knutna till ledande moderata politiker,
har lyckats gynna sig själva med råge inom systemet.
 
Lika säkert och oomstritt är att offentligt drivna vårdorganisatio-
ner inte gick och inte går i konkurs.
 
Lika säkert är också att offentligt drivna vårdorganisationer inte lämnar
 6 700 patienter i sticket och säger adjö till dem med orden.
 
NU FÅR NI VÄLJA NÅGON ANNAN.
 
När man ser de negativa effekterna inom vården och skolorna till följd av
just olika privatiseringar, finns det anledning att erinra sig en sak.
 
Sverige är det land i världen, som gått längst när det gäller att släp-
pa loss marknadskrafterna inom vården och skolorna och samtidigt
låta verksamheterna bekostas med offentliga medel. Andra länder
har andra system, där möjligheterna att missbruka systemen är
mindre.
 
Sverige det enda landet i världen, och nu ser vi att både friskolor och
vårdcentraler går i konkurs.
 
När det gäller denna utveckling ser vi oss, som vanligt som före-
dömen och det vi gör är det enda rätta, och man har då anledning
att ställa frågan.
 
VET ALLIANSEN I SVERIGE NÅGOT SOM INGET ANNAT LAND
I VÄRLDEN HAR VETSKAP OM, OCH SOM MOTIVERAR ATT MAN
SKA SLÄPPA LOSS MARKNADSKRAFTERNA FRIARE ÄN ALLA
ANDRA.
 
Om man har den vetskapen skulle det inte skada om den kom till med-
borgarnas kännedom, så att vi förstår varför  6 700 patienter ska stäl-
las på bar backe, när ägarna till ett privat vårdföretag mjölkat ut verk- samheten.
 
 
AE

DEN RASISTISKE ÄRKEBISKOPEN

Sent ska tydligen syndaren vakna
 
Hela värden kan nu beskåda upptrappningen av den förföljelse kristna blir utsatta
för av islamister.
 
Övergreppen och lidandet bland vissa kristna grupper i Mellersta Östern kan
knappast beskrivas.
 
DET SOM DOCK LÄTT KAN BESKRIVAS ÄR VILKA SOM LIGGER BAKOM
DESSA ÖVERGREPP OCH BROTT MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER - ISLA-
MISTER AV DEN MER EXTREMA GRADEN.
 
En italiensk tidning har därför uppsökt området och fått till stånd en intervju med
ärkebiskopen i Arbil i Iraq, någon som bör ha hyfsad insikt om de övergrepp som
sker, till skillnad från vissa så kallade experter på lite mer distans.
 
Ärkebiskopen Bashar Wanda.
 
Ärkebiskopen uttalar sig då som om han inte hört talas om ärkebiskopar i
Sverige eller politiker som Fredrik Reinfeldt, Eric Ullenfån, Veronica Palm
och ett antal andra experter på islam.
 
Ärkebiskopens uppfattning är genomgående att de värderingar muslimer och isla-
mister har, inte förändras för att de "flyr" till ett demokratisk land, de tar med sig
och odlar, kanske ännu mer rättroget, sina värderingar och sin kultur till det nya
landet.
 
Tar man del av och lyssnar till denne ärkebiskops uttalande i intervjun är denna
utveckling inte helt oproblematisk, då han säger:
 
"Det lidande vi upplever idag är inledningen på ett lidande som europeer och
kristna i väst kommer att tvingas att gå igenom i framtiden. Era liberala och de-
mokratiska principer betyder inte ett dyft här. Ni borde verkligen begrunda vår
situation här i Mellersta Östern, för i Era länder ser Ni ett ständigt ökande antal
muslimer. Ni löper också en risk."
 
Så talar endast kristen, rasistisk och främlingsfientlig ärkebiskop, som aldrig hört
talas om Fredrik Reinfeldt, Eric Ullenfån och Veronica Palm, som ser denna ök-
ning som en förutsättning för att bringa ordning och reda i landet och få en möjlig-
het att göra oss av med vår urbarbariska kultur, som Fredrik Reinfeldt har vänlig-
heten att beskriva den kultur och det arv våra förfäder lämnade över till oss.
 
Men den rasistiske ärkebiskopen nöjer sig inte med denna uttalade främlingsfientlig-
het, utan går vidare i intervjun:
 
" Ni menar att alla människor är lika mycket värda, men det stämmer inte.
Islam säger inte att alla människor är lika mycket värda. Deras värderingar är
inte desamma som Era".
 
Är man inte helt blind, så är det lätt att notera att ärkebiskopen inte har helt fel,
allt tal om otrogna och synen på kvinnans roll återspeglar knappast att alla är
lika mycket värda i denna kultur / religion.
 
Vem ska man tro på, ärkebiskopen i Arbil eller Eric Ullenfån och Veronika
Palm.
 
SJÄLVKLART SKA VI TRO PÅ ERIC ULLENFÅN OCH VERONICA PALM,
DET ÄR VI JU TILLSAGDA ATT GÖRA, ANNARS ÄR VI JU PRECIS SOM
ÄRKEBISKOPEN RASISTER, OCH DET VILL JU INGEN VARA.
 
Beträffande islams roll i samband med utbredning i olika länder finns det fak-
tiskt forskning, som visar vad som händer när gruppen ökar. Forskningen är
allmängiltig, och gäller således inte bara muslimska grupperingar, utan även
andra minoriteter.
 
När en etnisk grupp / minoritet uppgår till mindre än 5 % av landets be-
folkning är förutsättningarna för integration  tämligen goda.
 
NÄR EN ETNISK GRUPP / MINORITET ÖVERSTIGER 5 % BRUKAR GRUP-
PEN BLI MER AKTIV OCH KRÄVA SÄRREGLER OCH FAVORISERINGAR,
SOM ÄR KOPPLADE TILL DEN EGNA KULTUREN / RELIGIONEN.
 
Sharia är då bara ett exempel.
 
I Sverige uppgick gruppen för några år sedan till 6 %, i år är den avsevärt
större.
 
Ska vi då lyssna till ärkebiskopen i Arbil.
 
SJÄLVKLART INTE, VI HAR JU EN EGEN ÄRKEBISKOP, SOM VET BÄTT-
RE.
 
 
AE

ALLIANSENS VÅRDPOLITIK

Fattigsverige på frammarsch
 
Vi får titt som tätt höra av Alliansens företrädare hur mycket resurser man lagt ner
på sjukvården och annan välfärd efter 2006, det magiska året då allt blev så myc-
ket bättre.
 
Vissa inslag i det nya vårdsverige vittnar om att dessa resurser stannat nå-
gonstans på vägen, eller blivit offer för en av västvärldens lägsta effektivi-
tet inom vården.
 
En patient, intagen på en psykriatisk mottagning, med en sjukdomsbild präglad
av grava tvångstankar och extrem låg självkänsla, får uppleva Det Nya Vård-
Sverige.
 
Till följd av tvångstankarna kan patienten inte äta utanför sitt rum utan
måltider serveras på rummet.
 
Inom civiliserade länder utgår man ifrån att måltider intas på ett civiliserat sätt,
man sätter sig till bords och äter.
 
MEN DET GÄLLER BARA OM DET FINNS ETT BORD.
 
I Det Nya Vårdsverige kan numera en patient inte utgå ifrån att han/hon ska kunna
sätta sig civiliserat vid ett bord och äta.
 
För vissa patienter, bland annat den som här omnämns, tvingas måltiden att intagas
antingen liggande/sittande på golvet eller på sängen.
 
Man har god anledning att utgå ifrån att en extrem låg självkänsla inte blir större
om man inte anses vara värd att äta civiliserat vid ett bord.
 
Att bord saknas för ett antal patienter är inte en vårdfråga, på direkta frågor
kring avsaknaden av bord blir svaret tydligt.
 
DET ÄR FÖR DYRT ATT HA BORD TILL ALLA PATIENTER, SÅ DE FÅR FINNA
SIG I ATT ÄTA LIGGANDE/SITTANDE PÅ GOLVER ELLER I SÄNGEN.
 
Så mycket mer resurser har alltså Alliansen tillfört sjukvården sedan det magiska
året 2006.
 
Visst är det märkligt, ser vi bilder på patienter i Rumänien, som tvingas äta ur
skålar på golvet, då blir vi upprörda, och det ska vi bli.
 
MEN OM PATIENTER I SVERIGE TVINGAS ÄTA LIGGANDE/SITTANDE PÅ
GOLVET, FÖR ATT DET ÄR FÖR DYRT MED ETT BORD, DÅ BERÖR DET
OSS INTE DET MINSTA.
 
AE
 
Alla, som inte behöver vara patienter, har ju fått mer i plånboken.
 
 

RÅTTOR TAR ÖVER VÅRDEN AV ÄLDRE

Råttor matas med brukare på äldreboende
 
För en tid sedan hade TV en rapportserie, där man studerade och rapporterade om
"snusket" på våra sjukhus, städningen var så dålig att "snusket" var en sanitär olä-
genhet.
 
Det var tur, för TV, att man inte rapporterade om snusket på våra äldreboenden,
då hade kanske reportrarna blivit uppätna av råttor.
 
Vi vet att antalet platser på äldreboende under ett antal år skurits ner med ungefär
30 000 platser, och de som kommer in är i sådant skick, att vården får inrikta sig
på en omlastning till bårhuset.
 
På ett äldreboende i Mönsterås hann en så kallade brukare, med detta avses
i Sverige en förbrukad människa, som ska bort så fort som möjligt, att bli
råttmat i avvaktan på transport till bårhuset.
 
DEN ÄLDRE MANNEN, DEN FÖRBRUKADE BRUKAREN, LIGGER I EN SÄNG
OCH FÅR OVÄNTAT BESÖK.
 
Det oväntade besöket är inte en reklamfilm för Gevalia, utan en livs levande råtta,
som sätter i gång och gnaga på den förbrukade brukarens näsa och fingrar.
 
EN RÅTTA SOM GES MÖJLIGHET ATT VISTAS PÅ ETT ÄLDREBOENDE OCH
SOM GES MÖJLIGHET ATT TA FÖR SIG AV FÖRBRUKADE BRUKARES KROPPS-
DELAR.
 
Sjukvårdssnusket framstår som ett föredöme.
 
Brukaren är i sådant skick vi vant oss vid att äldre är, när de ges möjlighet att
bo på ett äldreboende i avvaktan på transport till bårhuset.
 
BRUKAREN VAR VARE SIG I SKICK ATT SLÅ LARM ELLER FREDA SIG FÖR
RÅTTAN.
 
Denna interiör från ett äldreboende i Mönsterås är ingen skämt, ingen satir utan
just en interiör från ett äldreboende i Det Nya Sverige.
 
Så långt har det alltså gått i välfärdslandet Sverige, att råttorna nästlar in sig
på äldreboende och äter på en brukares kroppsdelar.
 
Personalen tycks inte heller, enligt tillgängliga uppgifter, tycka att detta är något
anmärkningsvärt.
 
Pencillin och stelkramp och så är allt bra.'
 
ALLT ÄR INTE BRA I DET NYA SVERIGE.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

ANDERS BORG FISKAR I GRUMLIGA VATTEN

Miljöpartiet ser ut att få sin vilja fram
 
I dag lämnar Anders Borg en ny prognos för landets tillväxt, som bör ses som
en spik i kistan av alla utom Miljöpartiet och möjligen Centerpartiet, som båda
vill slå så många spikar som möjligt i kistan Sverige.
 
Nu blir inte tillväxten så stor som man lovat tidigare, och man skriver ner
prognosen, och som vanligt är det alltid andras fel, att det egna berömmet
måste justeras gång på gång.
 
Den här gången mässar Anders Borg om att det är asylinvandringen som just
nu är större än någonsin, asylinvandringen är nu skenande.
 
När Tobias Billström antydde något som låg i närheten av detta extrema
rasistiska och främlingsfientliga uttalande höll det på att kosta honom den
livslånga försörjningen.
 
MEN NU, INFÖR VALET, ÄR DET HELT OK ATT SKYLLA EN MINSKAD TILL-
VÄXT PÅ VAD ANDERS BORG KALLAR DEN SKENANDE ASYLINVANDRIN-
GEN.
 
Detta uttalande vittnar om och beskriver tydligt vilket eländigt debattklimat som
föreligger i extremlandet Sverige.
 
Sverigedemokraterna beskriver invandring som massinvandring.
 
BARA DEN OMSTÄNDIGHETEN FÅR ALLA ATT FARA I TAKET OCH YRA
OM RASISM, FRÄMLINGSFIENTLIGET, GRUPP MOT GRUPP, ALLAS LIKA
VÄRDE OCH EN MASSA ANDRA MER ELLER MINDRE SINNESSJUKA FLOSK-
LER.
 
Anders Borg beskriver invandring som skenande, man kan ju ställa sig frågan vari
ligger skillnaden i beskrivningen, massinvandring eller skenade.
 
SKILLNADEN LIGGER I ATT ANDERS BORG BESKRIVER SIG SOM VÄRLDENS
BÄSTA FINANSMINISTER OCH DÅ BEHÖVER MAN INTE TA HÄNSYN TILL SÅ-
DANA FUTILITETER SOM OM ORD BETYDER NÅGOT.
 
Vare sig vi nu talar om massinvandring eller skenande invandring måste det ses som
en fullständigt gåta hur en massinvandring/skenande invandring kan medverka till att
landets ekonomi blir ansträngd och att tillväxten blir lägre.
 
Det bärande temat i kritiken mot sverigedemokraterna är ju att varje nyanländ,
som ingår i Anders Borgs skenande invandring, medför ett nettotillskott till
landets ekonomi.
 
ALLA BERÄKNAR ÖVER INVANDRINGENS INTÄKTER OCH FÖRSUMMBARA
KOSTNADER, SOM GJORTS AV MANIPULERADE OCH INDOKTRINERADE
KARRIÄRISTER I ROSENBAD OCH DESS NÄRHET VISAR JU ENTYDIGT PÅ
ATT VARJE NYANLÄND ÄR ETT LYCKOKAST FÖR LANDET.
 
Och enligt Eric Ullenfån är det ju ingen hejd på kalaset, när si och så många in-
gående i den skenande invandringen går till jobbet varje dag.
 
Det finns bara en förklaring, Anders Borg är på villvägar och fiskar i grumliga
vatten.
 
FÖR DET KAN VÄL INTE VARA SÅ ATT DEN MEST ANSVARSFULLA AV ALLA,
STRIDSHINGSTEN, OCH HANS HANDGÅNGE MAN, ERIC ULLENFÅN, UNDER
ETT ANTAL ÅR FÖRT ALLA MEDBORGARE BAKOM LJUSET FÖR ATT HITTA
EN FIENDE MAN KAN DEMONISERA, HÄR SVERIGEDEMOKRATERNA.
 
Självklart kan det inte vara på det viset, alla andra länder har ju långt tidigare kom-
mit fram till just det Anders Borg säger idag, och det kan ju inte vara på det viset.
 
INTE KAN ALLA ANDRA LÄNDER OCH ANDERS BORG HA RÄTT, I SÅ FALL
SKULLE JU STRIDSHINGSTEN OCH ERIC ULLENFÅ HA FEL.
 
Och så kan det ju inte vara.
 
ELLER ?
 
Sedan är det ju mer än sorgligt att inte ens landets högsta politiska företrädare
lyckas prestera mer än vad PISA rapporten visade, bland annat att många inte
förstår vårt språk, inte kan läsa, stava eller räkna.
 
Man borde kunna kräva lite mer av Anders Borg.
 
SKENANDE ?
 
Ordet skenande medför, enligt de som lärt sig stava och läsa, att något hamnat
utom kontroll.
 
Massinvandringen, enligt sverigedemokraterna, eller den skenande invand-
ringen, enligt Anders Borg, eller de stora volymerna, enligt Tobias Billström
är allt annat än skenande.
 
DEN STORA ASYLTILLSTRÖMNINGEN, SOM ANDERS BORG NU MENAR
DÄMPAR TILLVÄXTEN, ÄR ETT RESULTAT AV EN POLITISK VILJA OCH
AMBITION ATT TA HIT SÅ MÅNGA NYANLÄNDA SOM MÖJLIGT.
 
Att man har en ambition och politisk vilja och lyckas med att genomföra, kan ald-
rig beskrivas som att något skenar.
 
Den rätta beskrivningen av Alliansens invandringspolitik är inte en skenande
asylinvandring, den rätta beskrivningen är:
 
DEN GÅR SOM PÅ RÄLS, FAST DÅ MÅSTE MAN JU FÖRSTÅS BORTSE FRÅN
TRAFIKVERKETS RÄLSER.
 
 
AE

FOGDARNA STYR ÄNNU SVERIGE

Fogdeväldet står sig väl
 
Annie Lööf uppger sig vilja förbättra och förenkla regelsystemet för företagare,
kanske borde hon i första hand städa upp i "eget rum".
 
FÖR I DET EGNA RUMMET ÄR DET VARE SIG ENKELT, ANSTÄNDIGT EL-
LER RIMLIGT, I VART FALL INTE I TRANSPORTSTYRELSENS RUM.
 
Gång på gång får vi uppleva fall, som tydligt visar att vi i modern tid fortfarande
lever med det fogdevälde, som infördes med Gustav Vasa.
 
Gång på gång ser vi därför att de myndigheter, som är satta att tjäna oss med-
borgare, i stället för att tjäna oss, ser det som sin uppgift att trakassera oss.
 
DEN HÄR GÅNGEN SER TRANSPORTSTYRELSEN SOM SIN UPPGIFT ATT
TRAKASSERA OSS, ÅTERIGEN KAN MAN TILLÄGGA.
 
Den här gången ger sig Transportstyrelsen på en halmstadsbo, som inte betalt
en räkning avseende trängselskatt. Halmstadsbon har då hamnat hos Krono-
fogden för en skuld på 8:-, Sverige i ett nötskal, ingen summa är för liten för att
utgöra grund för att trakassera en medborgare.
 
Men det är inte i första hand summans storlek som är stötande, Halmstads-
bon har aldrig fått räkningen.
 
RÄKNINGEN HAR INTE NÅTT ADRESSATEN, DEN HAR AV SÅ KALLAD
"OKÄND ANLEDNING" RETURNERATS TILL MYNDIGHETEN, NÅGOT SOM
TRANSPORTSTYRELSEN VIDIMERAR.
 
Okänd anledning får väl i detta fallet antas vara en postanställd som inte kan läsa,
det är ju det Nya Sverige.
 
ATT RÄKNINGEN INTE NÅTT HALMSTADSBON, UTAN RETURNERATS TILL
MYNDIGHETEN, BEKYMRAR ALLTSÅ INTE TRANSPORTSTYRELSEN DET
MINSTA.
 
Med Gustav Wasa i ådrorna går man alltså till kronofogden och kräver in en
summa på 8:- medveten om att gäldenären inte ens fått en räkning och inte ens
känner till att en sådan är utsänd.
 
DETTA ÄR SVERIGE I ETT NÖTSKAL, 2014 LIKAVÄL SOM 1514, INTE HAR
DET GÅTT FRAMÅT I DETTA AVSEENDE SEDAN FODEVÄLDET INFÖRDES.
 
Fogden kräver fortfarande att vi med mössan i hand ska betala tionde, och ve
den som inte fogar sig i detta.
 
Ovanpå detta bisarra förhållningssätt hittat fogden Transportstyrelsen också and-
ra fiffiga sätt att trakassera medborgarna.
 
Det var inte så länge sedan en annan stackars sate hamnade hos kronofogde-
myndigheten tack vare fogdarna på Transportstyrelsen. Den gången gällde det
en trafikant, som både fått och betalt räkning på en trängselskatt.
 
Räkningen var på 11:- men gäldenären hade felaktigt betalt "bara" 10:-,
Transportstyrelsen hade alltså en krona att fordra.
 
I ENLIGHET MED ANNIE LÖÖFS FÖRENKLINGSAMBITIONER GICK DÅ
TRANSPORTSTYRELSEN TILL KRONFOGDEN OCH KRÄVDE IN DENNA
KRONA.
 
För att ingen skulle sväva i någon form av villfarelse, vem som bestämmer i
fogderiket Sverige, la man för säkerhets skull till en förseningsavgift på 500:-.
 
500:- I FÖRSENINGSAVGIFT FÖR ATT SLÄPA MED BETALNINGEN PÅ
1:-.
 
Det svenska fogdeväldet i ett nötskal, illvillighet och njugghet är milda beskriv-
ningar.
 
Vi andra, som har fordringar att inkräva, får nöja oss med att följa olika lagar
och då gäller helt andra belopp för vad som motsvarar förseningsavgift.
 
Men fogdar är en gång för alla fogdar, och i alla länder i alla tider har
i olika fogdeländer medborgarna setts som "boskap".
 
NÅGOT SOM UPPENBARLIGEN TYCKS PRÄGLA TRANSPORTSTYREL-
SENS SYN PÅ MEDBORGARNA.
 
GRUPP MOT GRUPP, ALLA ÄR LIKA MYCKET VÄRDA, SOM ÖVERFOGDEN
BRUKAR SÄGA, STATEN/FOGDEN MOT MOTSTRÄVIGA MEDBORGARE.
 
Trängselskatten i sig visar hur ett fogdeland ser ut, som strävar efter att i varje
läge suga ut undersåtarna och på de mest illvilliga sätt föra dem bakom ljuset.
 
När trängselskatten infördes var det under stor vånda och den mötte stort
motstånd på olika håll, även bland många fogdar inom politiken.
 
FÖR ATT DÅ FÖRA DE MOTSTRÄVIGA MEDBORGARNA BAKOM LJUSET
LÅTSADES MAN OM ATT TRÄNGSELSKATTEN SYFTADE TILL ATT FÖR-
BÄTTRA MILJÖN, SÅDANT LÅTER JU BRA OM MAN VILL LURA VÄLJAR-
NA.
 
Och mycket riktigt, väljarna lurades riktigt ordentligt, och det gick lång tid innan
väljarna insåg att de blivit lurade.
 
Nu när tröskeln för skattens införande är passerad, kastas masken hos
fogdarna och det rätta motivet kommer i dagen.
 
SUG UT ALLT SOM GÅR ATT SUGA UT.
 
Nu låtsas inte ens någon längre att trängselskatten har någon koppling till mil-
jön, det skulle i så fall vara Miljöpartiet, som även i övrigt lever vid sidan av verk-
ligheten.
 
Nu ska skatten höjas där den är införd, och den ska införas på många håll,
där den inte är införd, och ingen hycklar med orsaken.
 
NU NÄR MEDBORGARNA ÄR STÄLLDA INFÖR FAKTUM ÄR DET INGEN
SOM HÄVDAR NÅGOT ANNAT ÄN ATT TRÄNGSELSKATTEN AVSER ATT
SUGA UT SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT.
 
För att det ska låta lite bättre hävdar man att den behövs för infrastruktursatsnin-
gar.
 
SVERIGE I SAMMA NÖTSKAL SOM FOGDEVÄLDET UNDER GUSTAV WASA.
 
AE
 

JIHADISTER EN SAMHÄLLSFARA

En balanserad politik tycks vara omöjlig 
 
Jihadisterna i Iraq/Syrien visar återigen på en av de stora svagheterna i det politiska
ledarskapet runt om i världen.
 
Man gör för lite och man gör det för sent, ofta beroende på en avsaknad av ana-
tysk förmåga, en avsaknad av förmåga att kunna se vad som händer, och framför
allt vad som kommer att hända.
 
Jihadisternas framfart är ett bra, eller dåligt exempel på detta.
 
Att ett antal vettvillingar härjar i Syrien spelar väl ingen roll, några oskyldiga hals-
huggna och ett antal kvinnor våldtagna, vad gör det, jihadisterna är ju inte så mån-
ga.
 
Men vettvillingar, som får hållas har en stor förmåga att dra till sig andra vettvillingar,
därför bör alla vettvillingar stoppas på ett tidigt stadium.
 
Om man håller sig till jihadisternas framfart bör varje jihadist stoppas så fort som
möjligt, innan han hunnit halshugga någon och innan han hunnit värva nya rekry-
ter.
 
Som det ser ut nu inriktar sig det politiska ledarskapet på att föra någon typ av resonemang,
som syftar till att ursäkta olika beteenden och hoppas att allt blir frid och fröjd.
 
Först när det är för sent, sätter man in lite, alltför lite, och det mänskliga lidandet blir
ofta både stort och ohanterligt.
 
Att som USA nu gör, en insats i Iraq med två flygplan och lite bomber, är ju inget annat
än en ren schimär, som utgör en gest avsedd att visa att "man gör något".
 
Om jihadisterna är så förskräckliga man påstår, vilket allt tyder på, finns det bara ett rim-
ligt mål.
 
SÄTT IN SÅDANA RESUSER ATT JIHADISTERNAS FRAMFART EN GÅNG FÖR
ALLA STOPPAS.
 
För att den typen av insatser ska lyckas måste insatsen ske tidigt, när det finns förut-
sättningar att lyckas, inte när det är för sent att lyckas, vilket nu tycks vara fallet.
 
Vi har sett samma undfallenhet många gånger tidigare:
 
Undfallenheten mot Hitler, och så gick det som det gick, undfallenheten mot de röda
kmererna, och så gick det som det gick, undfallenheten i samband med folkmordet i
Rwanda, och så gick det som det gick, undfallenheten mot Hamas, och så gick det
som det gick, och många liknande undfallenheter.
 
Hade världen haft politiska ledare av rang, hade man inte visat undfallenheter
i samband med dessa katastrofer, utan ingripit samordnat, tidigt och på rätt
sätt.
 
Man tar inte i för mycket om man påstår att den politiska ledningen vid kriser oftast
hukar och väntar till dess man är tvungen att ingripa, och gör det då ofta för sent
och för lite.
 
Nu tycks vi också se på jihadisterna i Sverige på samma sätt, de är ju inte så många
och kan inte ställa till med så mycket.
 
Vad gör det då att ett antal kommer hit, etablerar en försörjningsbas, rekryterar någ-
ra fränder, åker till Syrien och halshugger lite folk, för att sedan komma tillbaka och
rekrytera ännu fler.
 
Inte gör det så mycket.
 
DE ÄR JU INTE SÅ MÅNGA, OCH DET VAR DE INTE HELLER I SYRIEN TILL
EN BÖRJAN.
 
I Syrien och Iraq insåg man problemet med jihadister för sent, och ingriper för sent
och för lite.
 
NÄR DET GÄLLER JIHADISTER I SVERIGE HAR VI INTE ENS KOMMIT SÅ LÅNGT
ATT VI SER DEM SOM ETT PROBLEM, OCH HAR INTE INGRIPIT ALLS.
 
Ska vi avvakta även här och i den mån vi ingriper, ingripa för sent och för lite, det mes-
ta tyder tyvärr på det, de rent islamistiska inslagen i vårt samhälle blir allt fler och mer
omfattande.
 
Utvecklingen är rent bisarr, det räcker inte med att vi blundar för vad som sker, vi ska
hjälpa dem på traven också.
 
Waberi, moderat riksdagsman, är ingen jihadist, som halshugger oskyldiga, men
han är en islamist, som förespråkar sharia och förespråkar att man ska få slå si-
na olydiga hustrur.
 
ATT BLUNDA FÖR DETTA ÄR ATT KRATTA MANEGEN FÖR EN ÄNNU VÄRRE
UTVECKLING, WABERI OCH LIKASINNADE ÄR INGA JIHADISTER, MEN DE
ÄR UTSKOTT PÅ SAMMA TRÄD.
 
Är det verkligen rimligt att blunda för detta och så småningom komma fram till, när
det är för sent, att man borde ha gjort något.
 
Bara för något år sedan skulle man gjort sig löjlig, om man hävdat att jihadister skul-
le komma att upprätta ett kalifat i Mellanöstern.
 
Ingen gör sig idag löjlig genom att konstatera att just detta inträffat.
 
Jihadisternas visioner om kalifat begränsar sig dock inte till Mellanöstern, dessa
grupperingar rymmer många som vill se ett kalifat omfattande även nuvarande "väst".
 
I dag skulle man också göra sig löjlig, om man pekade på att denna vision exi-
sterar i vissa extrema grupperingar.
 
OCH SKULLE MAN ERKÄNNA ATT VISIONERNA FINNS, SÅ ÄR DET JU INGET
ATT BRY SOM OM, DE ÄR JU JUST NU INTE SÅ MÅNGA.
 
Vi väntar därför med att stoppa dem, till dess de är så många att de inte kan stoppas.
 
 
AE

FÖRSVARETS TÖRNROSASÖMN

Insatsberedskap 10 dagar
 
Att mycket gått snett i samband med krishanteringen kring branden i Västmanland
tycks vara ett faktum.
 
Efter 10 dagar kan man tydligen skönja en ljusning, och då kvicknar Försvaret till.
 
FÖRSVARET TYCKS NU, EFTER DET ATT BRANDEN HÄRJAT I TIO DAGAR,
HA VAKNAT UR SIN TÖRNROSASÖMN OCH SKA SÄTTA IN MER RESURSER
FÖR ATT HEJDA DEN BRAND, SOM I ALLT VÄSENTLIGT NU TYCKS VARA
HEJDAD.
 
Att Försvaret överhuvudtaget kvicknar till ur sin dvala får väl ses som något posi-
tivt, då vi annars är vana vid att Försvarets resurser inte sätts in överhuvudtaget.
 
Men om nu Försvaret har resurser att sätta in för brandbekämpning, vilket
man nu visar sig ha, hur kan det då komma sig att det tar tio dagar innan
man kommer till skott.
 
Detta är alltså verkligheten bakom Alliansens skönmålning av försvaret;
 
TILLGÄNGLIGT, ANVÄNDBART OCH FLEXIBELT.
 
Man får ju ha låga krav på tillgängligheten om det ska ta tio dagar att få ett fåtal
räddningsfordon att börja rulla i riktning brandområdet.
 
Skulle denna insatsberedskap vara ett mått på Försvarets tillgänglighet i en
vidare mening, lär väl ett eventuell krig vara över innan Försvaret kvicknat
till från sin slummer.
 
För det kan väl inte vara så illa att ansvariga för krishanteringen och räddningsin-
satserna inte känner till att vi har ett Försvar ?
 
 
AE
 

MIGRATIONSVERKETS HAVERI

Som man sår får man skörda
 
Enligt den gängse retoriken ska alla nyanlända ut i arbetslivet så fort som möjligt,
en snabb visit på flyktingmottagande, lite SFi och sedan instegsjobb, så kan den
nyanlände vandra till jobbet varje dag.
 
Så låter det i drömmarnas värld.
 
I VERKLIGHETEN SER DET LITE, ELLER MER RÄTT, HELT ANNORLUNDA UT.
 
Den ökade strömmen av nyanlända har fått ett system, som redan tidigare havererat,
att haverera ännu mer.
 
Trots tillströmningen av alltfler miljarder till Migrationsverket blir haveriet alltmer
havererat, Migrationsverket klarar helt enkelt inte av sina åtaganden.
 
Nyanlända möts nu av väntetider, som är ett tydligt bevis på att Sverige tagit sig vatten
över huvudet.
 
Enligt gällande regler ska en nyanländ få tak över huvudet innan dagen är slut,
när han uttalat ordet asyl, en ordning som framstår som avundsvärd för många
hemlösa och bostadslösa i övrigt.
 
MEN NÄR TAK ÖVER HUVUDET ÄR ORDNAT, TILL ALLT HÖGRE KOSTNAD ALLT-
EFTER STRÖMMAN AV NYANLÄNDA ÖKAR, ÄR DET SLUT PÅ FESTEN.
 
Migrationsverkets handläggningstider ökar nu så att ordet haveriet närmast framstår som
en skönmålning.
 
DEN NYANLÄNDE FÅR I GENOMSNITT STANNA PÅ ETT FLYKTINGMOTTAGANDE
UNGEFÄR ETT HALVÅR INNAN MIGRATIONSVERKET ÖVERHUVUDTAGET HAR
TID ATT PÅBÖRJA EN UTREDNING.
 
När väl utredningen påbörjas, i bästa fall efter ett halvår, reduceras den så kallade ut-
redningen till en ren schimär, alla uppgifter tas för gott och inget får ifrågasättas, då tar
det ytterligare tid.
 
I samband med valutakrisen, när Carl Bildt var statsminister fick vi höra, att ett misslyck-
ande alltid är ett misslyckande.
 
När får vi höra av nuvarande statsministern annat än skönmålningar och floskler,
att ett haveri alltid är ett haveri.
 
FÖR NÄR TIDEN FRAM TILL UTREDNING I ETT ASYLÄRENDE UPPGÅR TILL I
SNITT 6 MÅNADER TALAR VI OM ETT REGELRÄTT HAVERI, ETT SJÄLVFÖR-
VÅLLAT SÅDANT TILL RÅGA PÅ ALLT.
 
AE

HELENA LINDBERG EN REN KATASTROF

Brandens härjningar börjar nu bli kända
 
Skadorna från branden i Västmanland börjar nu utkristallisera sig, och verkningarna
tycks större än vad många befarat.
 
Enligt media tycks minst 25 byggnader vara förstörda, utöver detta stora tillgångar i
form av nedbrunnen skog mm.
 
Mängder av enskilda människor har fått se sitt liv gå i spillror.
 
MEN VAD GÖR DET ATT ENSKILDA MÄNNISKORS LIV GÅTT UPP I SPILLROR,
VI HAR JU MYDNIGHETEN MSB ATT FÖRLITA OSS PÅ, VARS GENERALDIREK-
TÖR HETER HELENA LINDBERG, INKVOTERAD PÅ SIN POST I AVSAKNAD AV
ALL KOMPETENS, MEN INNEHAR DEN HELIGASTE AV ALLA HELIGA MERITER.
 
HON ÄR KVINNA.
 
Så alla enskilda medborgare, vars liv har gått upp i spillror ska inte oroa sig eller gnälla,
MSB har fungerat på sätt man kunnat förutse med den bemanning myndigheten tycks
ha.
 
Men en som inte behöver se något förstörd är just generaldirektören Helena
Lindberg.
 
NÄR MÅNGA MÄNNISKOR FICK SE SINA LIVSVERK GÅ UPP I RÖK OCH SE SINA
LIV FÖRSTÖRDA, KUNDE GENERALDIREKTÖREN HELENA LINDBERG SE ATT
INGET SOM BERÖRDE HENNE BLEV FÖRSTÖRT.
 
INTE ENS SEMESTERN I SKÅNE BLEV FÖRSTÖRD.
 
Men generaldirektören Helena Lindberg känner inte skammens rodnad, i likhet med andra
generaldirektörer, såsom Trafikverkets Gunnar Malm, känner hon ingen skam alls.
 
MAN KUNDE JU I BÄSTA FALL, OM MAN HADE TUR, KUNNA NÅ HENNE UNDER
HENNES SEMESTER VIA MAIL.
 
AE
 
 

INVANDRARPOLITIKEN I ETT NÖTSKAL

Åsiktskorridoren skapar rasister
 
Svd tycks ha lyft sig riktigt ordentligt i kragen sedan en tid tillbaka, genom att anlita
en ny ledarskribent, Alice Teodorescu, också känd från många debatter i TV.
 
Hon skriver ofta och väl i SvD, idag skriver hon en ledare under rubriken
"Fri rörlighet i åsiktskorridoren"
 
I ledaren kommer hon in på invandrarfrågan, en fråga som hon menar mer än and-
ra är ett offer för åsikskorridoren.
 
"Alice" påpekar då på något så självklart som att vi i landet har reglerad invandring,
och förtydligar detta med att den då inte är fri.
 
I detta sammanhang bör påpekas att denna reglerade och "ofria" invandring
är ett resultat av politiska beslut, inte av sverigedemokraterna, utan av Allians-
regeringen i symbios med oppositionen. Inte heller Migrationsverket har "ska-
pats" av sverigedemokraterna, lika lite gränspolisen, så de utvisningar som
sker och enligt gängse retorik är ren rasism och främlingsfientlighet bygger
på beslut av de som envetet och dåraktigt på något underligt sätt förfäktar
den "fria invandringen".
 
"Alice" förklarar detta på ett lättbegripligt sätt, så lättbegripligt att alla borde förstå
det, dock inte de som målat in sig i ett hörn i denna fråga, och dit hör alla så kalla-
de etablerade partier.
 
Hon menar då att dagens nivå på invandringen inte är en från ovan given nivå, och
att den kan regleras upp och ner, och att alla nivåer under den nu aktuella nivån inte
 är utslag av främlingsfientlighet.
 
Detta är ju så lätt att förstå att alla borde förstå det, dock inte de som valt att
måla in sig i hörn.
 
OM MAN INTE FÖRSTÅR DET MÅSTE MAN JU KOMMA FRAM TILL ATT ALLA
ANDRA LÄNDER I VÄSTVÄRLDEN, OCH PÅ MÅNGA ANDRA HÅLL, LEDS AV
RASISTER OCH FRÄMLINGSFIENTLIGA, DÅ DESSA LÄNDER HAR EN LÄGRE
NIVÅ PÅ INVANDRINGEN ÄN VAD SVERIGE HAR.
 
Om man tycker så, efter att ha målit in sig i ett hörn, vore det ett anständighetskrav
att man gav sig på alla dessa regeringar och beskyllde dem för att vara rasister och
främlingsfientliga, på samma sätt man ger sig på sverigedemokraterna, som anser
att dagens nivå inte är en nivå som utgör "något som är givet från ovan"
 
Att hänfalla åt denna närmast imbecilla retorik kallar "Alice" att ha vad hon
benämner bristande analysförmåga.
 
Bristande analysförmåga, i viss mån detsamma som bristande kognitiv förmåga, är
att sakna förutsättningar att analysera olika förutsättningar och bedöma hur dessa
kommer att påverka framtiden.
 
För att även de dumskallar, som målat in sig i ett hörn, ska förstå något av
detta resonemang, går "Alice" vidare och utvecklar tankarna.
 
Hon menar då att man kan se invandringen som något positivt, men samtidigt väga
denna och prioritera den mot andra mål, såsom en generös välfärdspolitik.
 
Hon menar då att i valet mellan dessa mål kan man välja det senare framför det
första.
 
UTAN ATT DET PER AUTOMATIK GÖR EN TILL RASIST.
 
Det borde väl i alla fall de flesta av de dumbommar, som målat in sig i ett hörn
kunna förstå.
 
Eller har de helt tappat analysförmågan ?
 
AE
 

POLITIK SOM FÖRLÄNGER KATASTROFER

Tsunaminkatastrofen i repris
 
Det sägs ju att det sista människan förlorar är hoppet, och många av oss hoppades
att erfarenheterna från tsunaminkatastrofen i Thailand skulle bli en väckarklocka och
ge oss en svensk krishantering värd namnet.
 
Men vi hoppades på för mycket, när det gäller myndighetschefer inom offentlig
förvaltning ska vi tydligen inte hoppas alls.
 
Från 2004 minns vi Laila Freivalds, som gick på teater i stället för att ägna sig åt
krisen, vi minns Göran Persson, som inte gjorde någonting, vi minns också Daniel-
sson och många andra, som inte heller gjorde någonting.
 
När andra länder redan börjar evakuera sina medborgare hade ansvariga inom
Sverige inte ens fattat att det varit en katastrof.
 
Vi minns också Räddningsverkets insatschef 2004, som kritiserades mycket hårt för
bristande kompetens.
 
Man får väl anta att det var den bristande kompetensen, som nu gör att samme
chef, Lars Göran Uddholm, också är ansvarig för brandsläckningen i Västman-
land.
 
VANLIGT ÄR ANNARS ÄR SÄRSKILT INKOMPENTENTA CHEFER SKILJS FRÅN
SINA BEFATTNINGAR, I SVERIGE FÅR MAN IBLAND NÄSTAN DET INTRYCKET
ATT INKOMPETENS ÄR MERITERANDE.
 
Parallellerna med tsunaminkatastrofen är förödande, Laila Freivald på teater och
MSB generaldirektör (Helena Lindberg) på semester i Skåne, en semester hon återvän-
der ifrån först när branden varat. i en vecka.
 
EN FÖRÖDANDE NONCHALANS OCH EN FÖRÖDANDE INKOMPETENS.
 
Samtidigt kanske man inte ska bli överraskad, generaldirektören tillhör en av alla de
chefer, enligt tillgängliga uppgifter, som inte utsågs till generaldirektör för att hon var
kompetent, lämplig och meriterad.
 
HON UTSÅGS TILL GENERALDIREKTÖR, DÄR DET TYNGST VÄGANDE SKÄ-
LET VAR ATT HON VAR KVINNA, EN KVOTERING, SOM MÅNGA GÅNGER FÅR
EN FÖRÖDANDE EFFEKT PÅ AKTUELL MYNDIGHETS MÖJLIGHET ATT VERKA.
 
Slutsatsen är ganska enkel, vill vi få verksamheter att fungera ska vi ställa krav på
meriter och kompetens, struntar vi i om verksamheten fungerar ska vi kvotera in
chefer.
 
Så man ska alltså inte bli förvånad över att MSB inte fungerar och att dess ge-
neraldirektör är på semester.
 
Vad gäller insatschefen Lars Göran Uddholm lär väl kommande utredning peka på
vad som gått väl och vad som gått fel.
 
Redan nu bör man dock kunna peka på att det "sluntit i huvudet" på ett antal
aktörer, bland annat just insatschefen och Länsstyrelsens chef, Ingemar Sko-
gö.
 
Ryssland är det land i världen, som har de plan som är bäst lämpade för just brand-
flygbekämpning, planet Ilyushin II-76, detta plan kan i en omgång fälla 49 kubikmeter
vatten, att jämföra med 6 kubikmeter för de franska och italienska plan (4 plan) som
kom att sättas in.
 
Det ryska planet kan alltså fälla dubbelt så mycket vatten, som de fyra andra
sammantaget. Dessutom har det ryska planet så kallade brandskäckningsbom-
ber, och anses vara världens bästa plan för just denna typ av insatser.
 
RYSSLAND ERBJÖD SIG TYDLIGEN REDAN I TISDAGS ATT TILLHANDAHÅLLA
TVÅ SÅDANA PLAN, ETT ERBJUDANDE SOM AVVISADES AV DE HALVFIGURER,
SOM VAR ANSVARIGA FÖR BESLUTET, BLAND ANNAT INGEMAR SKOGÅ.
 
Man har all anledning att kunna utgå ifrån att detta avvisande var förankrat på så
kallad högre ort, av andra halvfigurer i Rosenbad.
 
Lars Göran Uddholm förklarar avvisandet med att man inte behövde dessa ryska plan,
och att det inte fanns plats i luften.
 
Om nu luften var upptagen av 4 plan med mindre kapacitet begriper ju alla u-
tom Lars Göran Uddholm att branden bäst kunde bekämpas om man bytte ut
de fyra planen mot två ryska plan.
 
MEN ALLT PEKAR PÅ ATT DET INTE VAR LUFTEN SOM VAR BEGRÄNSAD,
ALLT PEKAR PÅ ATT INSATSCHEFEN VAR BEGRÄNSAD.
 
Tillgängliga uppgifter tyder på att man på politiskt håll ville markera mot Ryssland,
att det får förödande konsekvenser från många berörda av branden tycks inte be-
röra halvfigurer i Rosenbad det minsta.
 
Åka till Ryssland och njuta av OS går tydligen väldigt bra,men att ta emot den
hjälp som erbjuds och behövs är tydligen inte möjligt.
 
MAKEN TILL SANDLÅDA OCH BRISTANDE ANSVAR FÅR MAN NOG LETA
EFTER.
 
Alliansregeringen beskriver själva detta som att man ansvarsfullt och kraftfullt le-
der landet.
 
Vi känner igen detta "kraftfulla" agerande från ett antal andra suspekta län-
der.
 
Vid naturkatastrofer i länder som Kina, Burma och andra lika suspekta länder
brukar också politiker och politruker tacka nej till hjälp från andra länder. Där
tycks motiven ofta vara att man inte vill visa att man "är sämre" än de länder
som erbjuder sin hjälp, allt enligt devisen:
 
MIN PAPPA ÄR MYCKET STARKARE ÄN DIN PAPPA.
 
Mycket tyder på att samma motiv styrt beslutet att avvisa den hjälp Ryssland er-
bjudit, med den följden att branden fått ett längre och större belopp än vad den
annars skulle ha fått.
 
Men vad gör det att enskilda markägare och husägare får sina liv förstörda.
 
I SANDLÅDAN HAR JU DE STARKASTE PAPPORNA FÖRSÄKRAT SIG SJÄL-
VA OM LIVSLÅNGA ARBETSFRIA PENSIONER.
 
Då har man också råd att tacka nej till den hjälp man erbjuds och behöver, andra
får ju betala priset.
 
 
AE
 
 

TUNNELSEENDE

Israels överlevnad
 
Många kritiska röster höjs i dag mot Israels agerande, många av dessa kritiska
röster har landets utplåning på sin agenda.
 
Judehatet skymtar tydligt fram under ytan på många håll i Sverige idag.
 
Vad gäller egentligen saken, frågan gäller om Israel ska få existera och om
Israel ska få försvara sin existens.
 
En israel formulerar sin ståndpunkt på ett begripligt sätt, begripligt för de som
tycker Israel ska existera, men inte begripligt för de som vill utplåna alla vad
judar heter.
 
Han säger då:
 
JAG TROR ATT INGET LAND KAN TOLERERA ATT BEVÄPNADE MÄN
PLÖTSLIGT DYKER UPP UR MARKEN OCH SKJUTER IHJÄL FOLK OM-
KRING SIG.
 
Uttalandet gäller de tunnlar Hamas använder för att ta sig in och skjuta ihjäl'
judar.
 
Troligen skulle inte heller många av oss acceptera att det dök upp beväpnade
män ur marken där vi bodde, och sköt ihjäl oss. Överlevde vi skulle vi med all
säkerhet påkalla skydd från den politiska ledningen och militär.
 
Den rätten skulle vi ha, och den har också Israel, allt annat är inget annat än
rent tunnelseende och syftar till att lägga ut dimridåer kring ambitionen att lan-
det ska utplånas.
 
Alla med det minsta förnuft kan inte komma fram till en annan slutsats än
att Israel också har rätten att skydda sig, i detta fallet mot anfall från tunn-
lar och från raketbeskjutning.
 
ALLT ANNAT ÄR RENT TUNNELSEENDE, SOM SYFTAR TILL ATT LÄGGA
UT DIMRÅDER FÖR EN ANNAN AGENDA, FÖR VILKEN MAN INTE VÅGAR
STÅ UPP ÖPPET.
 
ATT UTPLÅNA ISRAEL.
 
Propotionalitetsprincipen används flitigt av många, dels av sådana som vill
utplåna Israel, dels av nyttiga idioter men också av många seriösa aktörer
som vill få ett slut på eländet, och frestas att kritisera Israel hårdast, då lan-
det troligen är lättast att påverka.
 
Hur ska man se på propotionalitetsprincipen, om man lägger nödvärnsrätten
till grund för en bedömning.
 
Det går inte att komma fram till en annan slutsats än att nödvärnsrätten
innebär att Israel har rätt att sätta in åtgärder och medel, som medför
att hotet från tunnlar och raketer är borta.
 
DET LIGGER I SJÄLVA BEGREPPET NÖDVÄRNSRÄTT.
 
Inom ramen för denna nödvärnsrätt är det självklart nödvändigt att även Israel
så långt det är möjligt undviker att oskyldiga drabbas.
 
MEN ENLIGT NÖDVÄRNSRÄTTEN HAR ISRAEL RÄTT ATT SLÅ UT DE
RAMPER, SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT SKJUTA RAKETER MOT LAN-
DET.
 
Sker då avskjutning från platser, där oskyldiga drabbas, uppstår onekligen
problem.
 
Men en sak borde vara ganska så oomstridd.
 
OM HAMAS FÖRLÄGGER UTSKJUTNINGSPLATSER. DÄR OSKYLDIGA
ANVÄNDS SOM MÄNSKLIGA SKÖLDAR, DÅ FALLER SKULDEN INTE
BARA PÅ ISRAEL OM OSKYLDIGA DRABBAS.
 
Israel har rätt att slå ut ramper och annat, men Hamas har inte rätt att
använda oskyldiga som mänskliga sköldar.
 
Följer man då logikens och nödvärnets regler är det inte i första hand Israel,
som alltid ska lastas för att oskyldiga drabbas.
 
Propotionalitetsåprincipen bör därför inte bara omfatta insatts stridsåtgärder,
den bör också omfattat debatten och de argument som förs fram.
 
AE

MODERAT YXSKAFT

Försvarsministern ett politiskt yxskaft
 
Härom dagen kunder vi SvD läsa en ledare, som byggde på en forskningsrapport
över hur politiker besvarar ställda frågor i samband med en intervju.
 
Resultatet från forskningen var inte uppmuntrande, det var direkt deprimer-
ande, samtidigt som det inte kom som någon överraskning.
 
POLITIKER VÄLJER FÖR DET MESTA, ENLIGT DENNA FORSKNINGSRAP-
PORT ATT INTE ALLS BESVARA EN FRÅGA, OFTA FORTSÄTTET MAN TA-
LA SOM OM FRÅGAN INTE STÄLLTS.
 
i den mån svar avges har det mest karaktären av "god dag yxskaft", vilket inte
heller kommer som en överraskning.
 
I kvällens nyheter deltog försvarsminister Karin Enström med anledning av stor-
branden I Västmanland och Karin Enström bekräftade för Sveriges räkning den
aktuella forskningsrapporten.
 
FÖRSVARSMINISTER KARIN ENSTRÖM SVARADE SOM OM HON VAR
ETT ENDA STOR YXSKAFT.
 
En välinitierad anställd pilot inom Försvaret klargjorde att antalet helokoptrar
under några år skurits ner kraftigt, antalet helikoptrar med brandsläcknings-
förmåga hade skurits ner från 20 till 3.
 
Någon som de flesta inser är en reducering.
 
DOCK INTE YXSKAFTET KARIN ENSTRÖM.
 
Programledaren ställer frågan hur Karin Enström ställer sig till denna reducering,
och yxskaftet visar då att hon är ett riktigt yxskaft.
 
Svaret som avges är helt i linje med det forskningsresultat, som visar att poli-
tiker inte besvarar frågor.
 
YXSKAFTET FORTSÄTTER ATT PRATA SOM OM NÅGON FRÅGA INTE
STÄLLTS ÖVERHUVUDTAGET OCH SOM OM PROGRAMLEDAREN INTE
FANNS PÅ PLATS.
 
Svaret gick ut på att reduceringen från 20 till 3 helikoptrar var en kraftig
förstärkning av Försvarets brandsläckningsförmåga och om Alliansen
fick sitta kvar skulle brandsläckningsförmågan inom Försvaret öka ännu
mer.
 
I YXSKAFTARNAS VÄRLD FÅR MAN VÄL ANTA ATT DENNA ÖKNING, OM
ALLIANSEN FÅR SITTA KVAR, MEDFÖR ATT ANTALET HELIKOTRAR MED
BRANDSLÄCKNINGSFÖRMÅGA ÖKAR FRÅN 3 HELIKOPTRAR TILL 0 HE-
LIKOTRAR.
 
Efter denna "intervju" behöver ingen längre betvivla att ansvarig minister för För-
svaret är ett yxskaft av högsta rang.
 
 
Yxskaftet svarade inte alls, det var pinsamt, säger då Bill
Det var pinsamt att yxskaftet inte svarade alls, säger då Bull
 
Bill och Bull skulle nog själva gett bättre svar på den ställda frågan.
 
Mest pinsamt är nog ändå att yxskaftet Karin Enström, för all del i likhet med andra
politiska yxskaft, tycks imponerade av sig själva, när de besvarar en fråga med att
fortsätta prata som om frågan inte ställts.
 
Kanske bäst så, ingen annan är nog imponerad.
 
AE
 

BEREDEN MARK FÖR ALLAH

Det Nya Sverige
 
Vi kunde igår ta del av uppgifter om att en socialdemokrat i Filipstad, Omar Omeirat,
som står som kandidat (valbar plats) till kummunalfullmäktige uttalade sig om judar
fullt i stil med hur man uttryckte sig i det tusenåriga riket.
 
På sin facebooksida kallade då Omar Omeirat, som betecknar sig själv som
islamist, judarna för JUDESVIN.
 
Kalla kårar rör sig då längs ryggraden och tankarna går omedelbart till tusenåriga
riket och Malmö.
 
Men judesvin är inte allt får vi till dels i Det Nya Sverige.
 
Omar Omeirat är medlem i SSU, där det finns inslag, som mer eller mindre rent ut
hyllar hamas.
 
På islamisten Omar Omeirat ( kandidat till fullmäktige) facebooksida hittar man även
en viss flagga.
 
DEN FLAGGA MAN HITTAR PÅ ISLAMISTENS FACEBOOKSIDA ÄR ISIS FLAG-
GA.
 
Om denna skriver också islamisten Omar Omeirat:
 
PROFETENS FLAGGA, ALLTSÅ ISLAMS OFFICIELLA FLAGGA. MÅ ALLAH
STÄRKA MUSLIMER SOM KÄMPAR FÖR ETT IMPLEMENTERA ALLAHS LAG
(SHARIA) PÅ JORDEN.
 
Det Nya Sverige rymmer i dag alltså islamister, som tillhör SSU och som kandiderar
till våra parlamentariska församlingar och som hyllar ISIS och vill införa sharia.
 
Borde SSU och/eller Omar Omeirat skämmas ?
 
ABSOLUT INTE, DETTA ÄR DET NYA SVERIGE VI STRÄVAR EMOT.
 
Varför skulle SSU behöva skämmas över att ha en kandidat, som hyllar ISIS  och
vill införa sharia ?
 
De nya Moderaterna har ju sedan länge visat vägen och öppnat upp för detta.
 
MODERATERNAS RIKSDAGSMAN WABERI HAR SAMMA AGENDA SOM OMAR
OMEIRAT OCH ÄR INVALD I RIKSDAGEN AV LANDETS NUMERA STATSBÄRAN-
DE PARTI.
 
Waberi vill också införa sharia och vill tillåta både månggifte och att man får slå sina
olydiga hustrur.
 
SÅ VARFÖR SKA SSU SKÄMMAS I DET NYA SVERIGE NÄR MODERATERNA
SKAPAT JUST DETTA NYA SVERIGE.
 
Judehatet och antesmitismen i Malmö kommer troligen att framstå som milda västan-
fläktar om vi inte sätter stopp för denna utveckling, innan det är för sent.
 
OM DET INTE REDAN ÄR FÖR SENT.
 
AE
 
 

JUDESVIN HÖRS ÅTER I SVERIGE

Det Nya Sverige
 
Sedan ett antal år vet vi att en omfattande antisemitism frodas i vår tvåstatslösning
Malmö, och vi vet också att denna antisemitism är knuten till vissa invandrargrup-
per.
 
VI VET OCKSÅ HUR VÄNSTERN OCH DELAR AV DEN RADIKALA GRENEN
AV SOCIALDEMOKRATERNA FÖRHÅLLER SIG TILL DENNA ANTISEMITISM
I MALMÖ.
 
I bästa fall förnekar man övergreppen, på samma sätt som många förnekar förin-
telsen, många gånger uppmuntrar man och underblåser övergreppen.
 
Tyvärr är inte den grova antisemitismen enbart lokaliserad till Malmö, även om det
är där den escalerat mest.
 
Vi hittar den lite runt om i landet, och vi hittar den på diverse nätsajter, idag tycks det
rumsrent i Sverige att öppet hävda att judar ska gasas ihjäl.
 
Socialdemokraten Omar Omeirad, som kandiderar till kommunalfullmäktige i
Filipstad, tycks ändå ta priset då han väljer att ta bladet från munnen.
 
PÅ HANS FACEBOOKSIDA KAN MAN DÅ LÄSA:
 
PALESTINIER SLAKTAS AV JUDESVINEN.
 
I det Nya Sverige kandiderar alltså en sådan person till kommunalfullmäktige för
socialdemokraterna.
 
Att han troligen har Veronica Palms välsignelse kan man nog ta för givet, men
vad säger och tycker Stefan Löfven.
 
SÅ HÄR LÅNGT FINNS DET INGET SOM TYDER PÅ ATT HAN VARE SIG
TYCKER ELLER TÄNKER.
 
I övrigt erfordras inga kommentarer.
 
AE
 
 
 
 
 

STOLLARNA INOM VÄNSTERN

Allt utanför åsiktskorridoren är nu rasism
 
Man trodde att man hade upphört att förvånas över det sätt begreppet rasism
hos vissa kommit att tolkas.
 
I stället förvånas man mer för var dag över alla stolligheter så kallade
antirasister sprider omkring sig.
 
I SAMBAND MED SPRIDANDET AV DESSA STOLLIGHETER GÖRS Å- SIKSKORRIDOREN ALLT SNÄVARE OCH HOS VISSA TYCKS ALLT
UTANFÖR DENNA KORRIDOR VARA REN OCH SKÄR RASISM.
 
Marika Formgren är journalist vid Barometern och vågade sig på konststyc-
ket att skriva en ledare, som inte var godkänd av AFA och EXPO, och myc-
ket riktigt, stolligheterna stod som spö i backen.
 
Marika Formgren hade då fräckheten att konstatera det faktum att majo- riteten av invandrarna röstade vänster, och alla de kända och okända
stollarna for genast upp i taket.
 
MAKEN TILL REN OCH SKÄR RASISM HADE ALDRIG SKÅDATS.
 
Alla undersökningar pekar entydigt och klart på att en majoritet av invand-
rarna röstar vänster, detta är ett känt och erkänt faktum, något som vänster
annars stoltserar över.
 
Nu är det alltså ren och skär rasism att återge detta kända och erkända
faktum, som vänstern annars är stolt över.
 
Men stollarna från AFA, EXPO och andra stollorganisationer tycks här vara
stolligare än vanligt.
 
Enligt dessa stollars egen lära är ju att "rösta vänster" det enda humana, de-
mokratiska och ansvarsfulla alternativet, allt annat är ju egoistiskt och allt
annat negativt här i världen.
 
Så vad Marika Formgren egentligen säger är ju att majoriteten av in-
vandrarna har förstånd och ansvar att rösta på det enda rätta politiska
alternativet.
 
DET KAN VÄL KNAPPAST SES SOM NÅGOT ANNAT ÄN ETT ERKÄN-
NANDE AV ATT MAJORITETEN AV INVANDRARNA RÖSTAR MER
FÖRSTÅNDIGT ÄN MAJORITETEN AV SÅ KALLADE ETNISKA SVEN-
SKAR.
 
Kan detta erkännande verkligen vara uttryck för en rasism av sällan skå-
dad art?
 
Eller kan det möjligen vara på det viset att stollarna inom vänstern
kvicknat till och insett att deras politik är destruktiv i många avseen-
den och att de som röstar på denna destruktiva politik inte begriper
bättre och därför per definition står för något lägre.
 
OM DETTA ÄR SYNEN PÅ MAJORITETEN AV INVANDRARNA DÅ
TALAR VI OM VERKLIG RASISM AV SÄLLAN SKÅDAD ART.
 
Positivt är ändå att man erkänt bristerna i vänsterns politik så trydligt
att de som röstar vänster anses mindre värda än andra.
 
FÖR DET MÅSTE VÄL ÄNDÅ MELLAN RADERNA VARA DET MAN
JUST SÄGER OCH MENAR BLAND ALLA STOLLIGHETER ?
 
AE
 
 
 
 

BORT MED ALLA JUDAR

Judehatet blommar som aldrig förr
 
Listan på övergrepp mot judar kan numera göras lång, och den har väckt inter-
nationell uppmärksamhet över hela världen.
 
SVERIGE SOM EPICENTRUM FÖR JUDEHAT HAR VI SJÄLVA LÄRT OSS
ATT LEVA MED, VI FÅR JU INTE UNDERBLÅSA FRÄMLINGSFIENTLIGHET
MOT VISSA GRUPPER.
 
Det är bara fientlighet mot judar vi får underblåsa, och det gör vi riktigt ordentligt.
bara under den senaste veckan vandalisering av synagogan i Malmö och ett an-
tal övergrepp i Malmö rabbinen mm.
 
På nätet kan man helt öppet läsa om att judar ska gasas ihjäl och att Hitler bor-
de få fortsätta sitt arbete.
 
Vid minsta lilla oförrätt mot en viss grupp, går hela Sverige i taket, Fredrik Reinfeldt,
Stefan Löfven, Mona Sahlin, Eric Ullenfån, Veronica Palm  och många andra, alla
går det i takt vid minsta lilla oförrätt, mot något som ligger i närheten av att vara
muslimskt.
 
En ruta krossad i en moskee, och hela garnityret går under Hamas fanor och ta-
lar sig varma för demokrati och antirasism, ofta iklädda slöjor.
 
Var är alla dessa barrikadkämpar, när övergrepp sker mot judar i Malmö.
 
Var är Fredrik Reinfeldt ? Uttalar sig på Pride festivalen att alla ska ha
rätt att inte behöva vara rädda för sina åsikter, gäller tydligen inte judar
eftersom han är knäpptyst kring detta.
 
Var är Eric Ullenfån ? Skriver kanske myter om att det är en myt att ju-
dar i Malmö blir utsatta för övergrepp.
 
Var är Mona Sahlin ? På besök i Rinkeby med slöja efter ett antal bil-
bränder ?
 
Var är Veronica Palm ? Kanske inte hunnit ta av sig slöjan och därför
väljer att inte besöka judarna i Malmö.
 
Till och med den annars seriöse Fredrik Malmö håller sig borta när
det gäller detta, det är ju nära val, och då får vi vissa grupper inte skräm-
mas bort som presumtiva väljare.
 
Alla tiger de lika mycker, när judar blir utsatta förövergrepp, som de skriker
högt, när muslimer blir utsatta för övergrepp.
 
ONSKANS TYSTNAD, SOM VÄCKER UPPMÄRKSAMHET ÖVER HELA
VÄRLDEN.
 
Att vi väljare ska behöva skämmas för våra politiker i detta avseende är in-
get annat än ren skandal.
 
Politikernas underblåsande av hat mot judar sprids också som ringar på
vattnet, en sådan ring tycks vara Rikskriminalen.
 
I dag kan man läsa att ett antal svenskar krigar på Israels sida i Gaza och
genast är Rikskriminalen ute och talar om att dessa kanske kan åtalas för
krigsbrott.
 
Husses röst har då talat.
 
VAR VAR RIKSKRIMINALEN, NÄR DET UPPDAGADES ATT ETT ANTAL
SVENSKAR KRIGADE I SYRIEN PÅ ISIS SIDA, DÄR BROTTEN MOT
MÄSNKLIGHETEN VAR VIDA STÖRRE OCH FLER ÄN VAD SOM SKER
AV SVENSKARNA I ISRAEL.
 
Rikskriminalen teg då, inte var det tal om krigsbrott i det läget.
 
DET VAR JU BARA SVENSKA JIHADISTER SOM SKAR HALSEN AV
FOLK, OCH SÅDANT ÄR JU INTE KRIGSBROTT, INTE OM JIHADISTER-
NA TILLHÖR EN VISS GRUPP, SOM AV NÅGON ANLEDNING SKA BE-
HANDLAS MED SILKESVANTAR.
 
Visst är Sverige fantastiskt, lika fantastiskt som judehatet flödar på många
håll.
 
AE
 
 

POLITISKA UNDERBARN ELLER YXSKAFT

Att lura väljarna ses som en bedrift
 
SvD har en intressant ledare idag, och inte är den smickrande för politiker,
kanske i deras egna ögon, men inte i de ögon som har krav på lite större
anständighet.
 
Vi tror oss sedan länge veta att politiker reflexmässigt väljer att inte
svara på frågor.
 
FORSKNING TYCKS NU VISA ATT VI PÅ DEN PUNKTEN HAR FEL,
POLITIKER UNDVIKER INTE ATT SVARA PÅ FRÅGOR REFLEXMÄS-
SIGT, DE UNDVIKER MEDVETET ATT SVARA PÅ FRÅGOR.
 
På olika tankesemdjor får de lära sig att det är en bedrift att inte svara på
frågor, i den politiska retoriken kallas detta att man för ut sin politik.
 
SvD refererar nu till forskningen på detta område, och som sagt, inte är den
smickrande för politiker.
 
Nu är forskningen knuten till en uppföljning till vissa individer, men
våra egna erfarenheter leder oss till att resultatet är allmängiltigt.
 
POLITIKER BESVARAR DÅ UNGEFÄR 50 % AV DE FRÅGOR SOM
STÄLLS, OCH MAN FÅR VÄL DÅ ANTA ATT DE BESVARAR DE FRÅ-
GOR DE SJÄLVA ÖNSKAR STÄLLA.
 
De andra 50 % är "god dag yxskaft", om man väljer att uttrycka sig milt.
 
Rent allmän tycks då politikerna vara skolade, utav mediarådgivare och
från olika tankesmedjor att inte besvara den ställda frågan, utan den frå-
ga man vill ha.
 
Det är det vi i dagligt tal kallar "God dag yxskaft" och vi låter oss tyd-
ligen nöja med politiker som är "yxskaft".
 
Sätten att undvika att besvara en fråga är lika raffinerade som oförskämda,
och vi känner igen allt från debatter i TV mm.
 
I stället för att besvara frågan, underkänner man frågan och även fråge-
ställaren.
 
I dagligt tal, och i verkligheten, talar vi då om att förminska någon och för-
ringa dess värde, i den politiska retoriken kallar man detta för att föra ut
sin politik och arbeta för öppenhet och väljare.
 
Enligt forskningen tycks det vanligaste sättet att undvika besvara en
fråga vara att fortsätta prata som om någon fråga ej ställts överhuvud-
taget.
 
Detta känner vi definitivt igen från olika debatter, och på grund av mindre kom-
pententa frågeställare tycks taktiken ofta framgångsrik.
 
Ibland är frågeställaren lite kompetent och upprepar då frågan, och efter hand
den tillfrågade då efter ett antal frågor fortsätter att prata som om frågan ej
ställts 10 gånger, blir skrattsalvorna allt högre.
 
Alla minns vi ju Bosse Ringholm, lokalt i Borås minns vi också Ulf Olsson,
kommunstyrelsens ordförande, som för ut sin politik, som om frågor ej
ställs.
 
Vill vi verkligen ha politiker, som undviker att svara på de frågor, som skulle
kunna upplysa oss om vilken politik de för ?
 
Uppenbarligen vill vi det, för vi röstar ju fram dem gång på gång.
 
MEN VI FÅR DÅ OCKSÅ SKYLLA OSS SJÄLVA.
 
 
AE
 
 
 

SVERIGE, ANTISEMITISMENS EPICENTRUM

Antisemitism i tvåstatslösningen Malmö
 
För tredje gången i rad under detta år vandaliserades synagogan i vår
tvåstatslösning i Malmö natten till torsdagen.
 
Detta är en ren och skär följd av att vi importerar konflikter, religi-
ösa och etniska från olika konfliktområden och att det sker i Malmö
är ingen tillfällighet.
 
TVÅSTATSLÖSNINGEN DÄR MAN BLIR MISSHANDLAD OM MAN
VISAR EN SVENSKA FLAGGA OCH DÄR PROMINENTA POLITIKER
SLÅR FÖLJE MED FANBÄRARE AV HAMAS FLAGGA.
 
Då är vandalisering av synagogor en logisk utveckling.
 
De flesta civiliserade länders regeringar försöker hålla rent så gott
det går för konflikter i största allmänhet, det ses som en av lednin-
gens viktigaste uppgifter.
 
I SVERIGE TYCKS LEDNINGENS VIKTIGASTE UPPGIF VARA ATT
IMPORTERA KONFLIKTER.
 
För bara något år sedan uppgavs en slöjbeklädd kvinna ha trycks upp mot
en bil i Stockholm, något som senare uppgavs vara fejkat.
 
Händelsen föranledde omgående Veronica Palm, Mona Sahlin och ett
antal andra barrikadkämpar att ikläda sig slöja och ondgöra sig över
rasismens härjningar.
 
ÄR DET NU NÅGON SOM SETT VERONICA PALM, MONA SAHLIN OCH
ANDRA BARRIKADKÄMPAR IKLÄDA SIG JUDARNAS HUVUDBONAD
(KIPP) OCH ONDGÖRA SIG ÖVER RASISMENS HÄRJNINGAR.
 
Ingen, i vart fall inte så långt ögat når, ondskans tystnad råder hos dessa
barrikadkämpar.
 
Inte heller är det känt att Eric Ullenfån ilat ner till tvåstatslösningen för att
bedyra judarna sitt stöd, även här tycks ondskans tystnad råda.
 
När det gäller den senares agerande får man kanske ha lite tålamod, det
kan ta lite tid att införskaffa en låda att stå på så att omvärlden inte ser
Eric Ullenfåns tillkortakommanden, samtidigt som det framstår som mindre
övertänkt att presschefen inte har lådan ständigt tillgänglig, den kom ju väl
till pass i TV.
 
AE
 

ATT VÅGA SÄGA DET TILLÅTNA

Heliga kor är på väg att slaktas
 
Nu tycks många heliga kor vara på väg att slaktas, till och med i Indien är nu
korna färre på gatorna.
 
I Storbritannien slaktas nu en av de heligaste heliga korna, det är nog bara i
Sverige heliga kor kan fortsätta att vandra obehindrat och fritt.
 
Slakten av heliga kor i Storbritannien bekräftar åter de gamla frihetsgraderna:
 
I Storbritannien är allt tillåtet, som inte är förbjudet, I Sverige är allt för-
bjudet, som inte är tillåtet och i förutvarande Sovjetunionen var allt till-
låtet förbjudet.
 
I enlighet med detta slakas nu en helig ko i Storbritannien, och det görs av
den kände och topprankade vänsterekonomen Robert Rawthorn vid Cam-
bridge. Robert Rawthorn var tidigare hängiven marxist, så han har säkert
själv våndats med många heliga kor.
 
Robert Rawthorn har forskat om invandringens konsekvenser och han har kom-
mit fram till resultat, som man får komma fram till i Storbritannien, men inte i
Sverige.
 
Vänsterekonomen och tidigare marxisten har då kommit fram till att de
senaste årens stora invandring till olika västländer är skadlig för länder-
nas ekonomi.
 
Av källhänvisningarna framgår dock att han inte lyssnat till vår store ekonom,
Eric Ullenfån, som i motsats till vänsterekonomen och förre marxisten, fortfa-
rande i sin enfald yrar omkring och hävdar att varje nyanländ är ett nettotill-
skott.
 
Robert Rawthorn pekar på en av de viktigaste faktorerna, en förutsättning
för att ett land ska kunna utveckla tillit och välstånd.
 
DEN MASSIVA INVANDRINGEN GER MASSIVA NEGATIVA KONSEKVENSER
FÖR DEN SOCIALA SAMMANHÅLLNINGEN.
 
Med en sådan slutsats i forskningsrapporten är det lätt att underkänna hela forsk-
ningen, Robert Rawthron tycks inte för en stund ha lyssnat på vare sig stridshing-
sten eller Eric Ullenfån.
 
I deras världar utgör en massiv invandring en förutsättning för att man ska kun-
na göra sig av med landets egen urbarbariska kultur, som stridshingsten väl-
jer att beteckna det arv våra tidigare generationer lämnat efter sig.
 
Robert Rawthorn tycks inte heller ha förstått det mest elementära när det gäller
invandring och integrationspolitik.
 
Alla vet ju att en av de heligaste korna är att några år hos Bert Carlsson,
några år med SFI och några år anställd med instegsjobb, så övergår ju
varje utrikesfödd till att vara ett nettotillskott, så finns det en kostnad,
så är den temporär, i vart fall enligt Eric Ullenfån.
 
Robert Rawthorn har inte förstått ett dyft av denna heliga ko, som tagit ett fast
grepp om den svenska befolkningen, i vart fall den del som är rädd om sin kar-
riär, och han visar tydligt denna bristande insikt, när han skriver.
 
DEN STORA INVANDRINGEN GER I HUVUDSAK STORA NEGATIVA KO-
SEKVENSER FÖR DEN EXISTERANDE BEFOLKNINGEN I STORBRITAN-
NIEN OCH ÄVEN FÖR DERAS BARN OCH BARNBARN.
 
Så enligt denna forskning, som bedrivs i ett land, där man får uttala det som
inte är förbjudet, är alltså de negativa konsekvenserna inte tillfälliga, de spän-
ner över en lång tidsrymd.
 
Man får akta sig för att dra allt för långtgående slutsatser, men det finns kul-
turer som gått under för mindre, och där har landets politiska ledning inte
arbetat aktivt för att bli av med den egna "urbarbariska" kulturen.
 
Vem har rätt, Robert Rawthorn som får säga allt som inte är förbjudet,
eller Eric Ullenfån, som bara säger det som är tillåtet.
 
VÅRA BARNBARN KOMMER, ENLIGT ROBERT RAWTHORN, ATT KUN-
NA GE BESKED PÅ DEN FRÅGAN.
 
Det är också intressant att se hur de politiska positionerna skiljer sig åt i
länder med olika frihetsgrad.
 
I Storbritannien vågar till och med en förutvarande marxist säga det inte
den mest utvecklade rasist i Sverige vågar uttala.
 
HÄR STYRS NUMERA KARRIÄREN AV HELIGA KOR.
 
AE
 
 

CENTERPARTIET NÄRMAR SIG MÅLET

Migrationsverkets prognos ger oss stort hopp
 
Många dysterkvistar ser nivån på den nuvarande invandringen som alltför låg.
 
Särskilt många dysterkvistar hittar man här inom centerpartiet, som satt
som mål att 30 000 000 från utomeuropieiska länder ska komma och för-
gylla vår tillvaro.
 
Tidigare har inte mycket hopp kunnat sättas till Migrationsverket, men Migra-
tionsverkets nya prognoser ger även de värsta dysterkvistarna nytt och gott
hopp inför framtiden.
 
Enligt den nya prognosen beräknas drygt 200 000 begära uppehålls-
tillstånd under 2014.
 
Centerpartiet uppges jubla över detta, då man konstaterar att det bara är 15
år kvar innan vi fått 30 000 000 nettotillskott till vår ekonomi.
 
I avvaktan på denna lycka får vi nöja oss med att det varje år kommer
200 000 nettotillskott till vår ekonomi.
 
Redan svindlar dock tanken inför denna spännande utveckling, som dock
inte är helt förskonad från så kallade utmaningar.
 
Ytterligare minst 20 000 000 som går till jobbet varje dag, för att använ-
da Eric Ullenfåns terminologi, gör kanske att det blir lite trångt på väg-
arna.
 
AE

GYCKLAREN FREDRIK REINFELDT

I hycklarens ögon är inte lla lika mycket värda
 
Fredrik Reinfeldt deltar i Pride Festivalen och tror sig den vägen kunna värva röster.
 
Stridshingsten fortsätter alltså att förändra och förnya De Nya Moderaterna på
den sedan några år aktuella vägen.
 
SVENSK KULTUR, KÄRNFAMILJER OCH BORGERLIGA VÄRDERINGAR ÄR
I HANS VÄRLD RENA STYGGELSER.
 
Men styggelserna är förenade med ett hyckleri som inte är värdigt en statsminister.
I samband med hans deltagande uttalar han då sina sympatier för det som förr kal-
lades avvikande beteende.
 
"ALLA HAR RÄTT ATT LEVA SITT LEV UTAN ATT BEHÖVA DÖLJA VEM MAN
ÄR OCH VILKA ÅSIKTER MAN HAR "
 
Så lät alltså stridshingsten i samband med Pride Festivalen, ett uttalande som säkert
de flesta kan skriva under, vi påstås ju leva i en demokrati, och då ska ju ingen behö-
va dölja vem man är och vilka åsikter man har.
 
Men stridshingsten värdering omfattar inte alla, enligt stridshingsten ska vis-
sa behöva dölja vilka de är och vilka åsikter de har.
 
Ribban för denna begränsning av demokratin sattes efter förra valet, då en grupp väl-
jare fick höra att de inte var värda att ta i med tång.
 
Efter detta något famösa och föraktfulla avfärdande av en grupp medborgare har
ett antal sverigedemokrater blivit utsatta av allsköns förföljelser i form av misshandel,
mordbrand och mycket annat.
 
Ett mycket känt fall var en förtroendevald i Malmö, som blev misshandlad/knivskuren
av tre maskerade män som trängde sig in i hans lägenhet.
 
Detta hot mot demokratin avfärdade då stridshingsten med:
 
" HAR MAN DEN TYPEN AV VÄRDERINGAR OCH ÅSIKTER FÅR MAN RÄKNA MED
ATT SÅDANT HÄNDER "
 
Efter denna händelse, statsministerns uttalande och många liknande händelser döljer
många att man sympatiserar med sverigedemokraterNA och många avgår ifrån sina för-
troendeposter därför att de regelmässigt blir utsatta för hot och övergrepp.
 
Här gäller uppenbarligen inte, i statsministerns värld, att man ska ha rätt att leva'
sitt liv utan att behöva dölja vem man är och vilka åsikter man har.
 
Man kan dra många slutsatser av statsministerns agerande när det gäller att underblåsa
hat mot sverigedemokraterna och demonisera partiets väljare, en sak är dock tämligen
klar.
 
DEN TYPEN AV DEMONISERING AV VISSA VÄLJARE / MEDBORGARE OCH DEN
TYPEN AV SÄRBEHANDLING ÄR INTE FÖRENLIGT MED ETT DEMOKRATISKT
STYRELSESKICK OCH FREDRIK REINFELDTS PERSONLIGA AGERANDE NÄR
DET GÄLLER DETTA ÄR INTE NÅGOT ANNAT ÄN EN REN SKAMFLÄCK FÖR
ETT ÄMBETE SOM BORDE UTÖVAS MED STÖRRE OMDÖME OCH RESPEKT
FÖR DEMOKRATIN.
 
AE

NYSTARTZON PÅ JÄRVAFÄLTET

Svarta pengar tillåts föda fritt i skattefri zon
 
Alliansregeringen gjorde tidigare febrila försök att införa skattefria zoner inom
vissa så kallade utsatta områden, dessa områden var så utsatta att en del av
de utsatta inte skulle behöva betala skatt.
 
Alliansregeringen fick ett snöpligt nederlag, alla negativa yttrande och alla ne- gativa erfarenheter från andra länder, fick dem att låtsas dra tillbaks förslaget.
 
Men man la inte förslaget på hyllan.
 
MAN BÅDE LA FÖRSLAGET PÅ JÄRVAFÄLTET OCH GENOMFÖRDE
FÖRSLAGET PÅ JÄRVAFÄLTET.
 
Expressen skriver idag om den skattefria shariazonen på Järvafältet.
 
Den eritrianska regeringen bedriver där en skattebefriad festival i skydd
av de skattefrihet Alliansregeringen infört.
 
FÖR DET KAN VÄL INTE VARA SÅ ATT SKATTEVERKET TAGIT TIME OUT
OCH LÄMNAT WALK OVER TILL ERITRIANER, SOM GÖR SVARTA AFFÄ-
RER HELT ÖPPET PÅ JÄRVAFÄLTET.
 
Att Skatteverket på detta förslagna sätt skulle underblåsa främlingsfientligheten
får man verkligen hoppas inte är fallet, så den helt svarta festivalen på Järva-
fältet måste man utgå ifrån sker i enlighet med Alliansens mål att införa skate-
tefria shariazoner.
 
Expressen skriver, och har bevisat genom egna besök, att alla inträdesavgif-
ter (400:- per besökare) och all försäljning inom området sker helt öppet svart.
Man har också visat att pengarna svart förs ut ur landet till ett konto i Dubai.
som styrs av förtryckarregimen i Eritrea.
 
Av Alliansregeringens förslag om skattebefriade nystartzoner bidde det
tydligen, trots alla protester, en liten tumme.
 
OCH DEN TUMMEN LIGGER UPPENBARLIGEN PÅ JÄRVAFÄLTET.
 
Om nu, mot all förmodan, denna skattefria zon, inte är godkänd av Allians-
regeringen, uppstår nu den märkliga frågan.
 
Hur kan detta pågå helt öppet utan att Skatteverket kvickar till.
 
SKATTEVERKETS TIME OUT OCH WALK OVER BÖRJAR I SÅ FALL
BLI LITE VÄL VANLIGA, OCH AV NÅGON UNDERLAG ANLEDNING
SAMMANFALLER DET MED ATT NYANLÄNDA ÄR INBLANDE I DE
FALL SKATTEVERKET UNDERLÅTER ATT INGRIPA MOT.
 
Kan det möjligen i så fall vara på det viset att Skatteverket, under bordet
och svart, få svarta direktiv från alliansregeringen att man ska tillåta ny-
startzoner, självklart bara för nyanlända, tros att förslaget ej gick igenom.
 
I så fall är vi värre ute än någon kunnat ana.
 
AE

PUDLAR FINNS INTE I LDKÖPING

Även en blind tycks kunna se
 
Invandringsdebatten i Sverige har länge följt ett visst mönster, där alla politiker
tycks blinda, döva och i avsaknad av allt förnuft, med lite, eller kanske mer rätt
mycket, inslag av illvilja.
 
Men även en blind politiker kan hitta en sanning, lika väl som en blind höna
kan hitta ett korn.
 
DET SOCIALDEMOKRATISKA KOMMUNALRÅDET I LIDKÖPING, KJELL
HEDMAN, HAR SÖKT OCH FUNNIT SANNINGEN, OCH DET ÄR INGET LI-
TET KORN HAN FUNNIT.
 
På kommunens hemsida skriver han då hur han sökt och funnit den sanning,
få andra politiker söker och finner:
 
" KLART ATT DET BLIR BOSTADSBRIST I HELA LANDET NÄR NI MODE-
RATER ÖPPNAT KRANARNA FÖR MASSINVANDRING TROTS ATT DET IN-
TE FINNS BOSTÄDER "
 
Att använda ordet massinvandring om massinvandring är inte tillåtet för vem som
helst, den rätten har bara de förfärliga sverigedemokraterna.
 
I den offentliga korrekta debatten har därför massinvandring ersatts av
mantrat:
 
" DET  ÄR VIKTIGT ATT VI HAR ÖPPNA GRÄNSER, SÅ ATT UTOMEURO-
PEISK ARBETSKRAFT KAN KOMMA OCH RÄDDA VÅRA PENSIONER"
 
Illvilliga personer, som de förfärliga sverigedemokraterna, ser detta som att
den utomeuropeiska arbetskraften räddar våra pensioner åt sig själva, men
så är det naturligtsvis inte, den räddar pensionerna för de som inte finns,
de etniska svenskarna.
 
Sveriges Radio har inte varit sena att uppmärksamma Kjell Hedman att
han inte får använda ord man inte får använda, som massinvandring, med
hänvisning till att det får bara sverigedemokraterna göra.
 
Kjell Hedman tycks inte bara vara en sanningssökare, som söker den sanning
andra vill förneka, han tycks vara helt i avsaknad av både förnuft och självbe-
varelsedrift.
 
Han gör nu inte ens en pudel, vilket de flesta politiker skulle ha gjort, han
gör sig inte ens oanträffbar, och menar:
 
" DET ÄR VÄL ETT ORD SOM KAN ANVÄNDAS AV VEM SOM HELST "
 
Så talar endast en förtappad, helt i avsaknad av självbevarelsedrift, alla and-
ra begriper ju rakt av att man inte använder den typen av ord för att beskriva
en massinvandring.
 
OCH BEGRIPER HAN INTE DETTA BORDE JU KJELL HEDMAN BEGRI-
PA ATT HAN SKULLE HA GJORT EN PUDEL OCH URSÄKAT DET HE-
LA MED ATT HAN LYSSNAT FÖR MYCKET PÅ TOBIAS BILLSTRÖM.
 
Men som sagt, Kjell Hedman gör inte en pudel, inte ens en tax, han väljer
att hålla sig till den sanning, som är påbjuden att vara förbjuden i Sverige,
och menar:
 
" Man kan väl inte ta hit en massa folk om det inte ens finns bostäder".
 
Det sista är ju förstås lite svårt att förstå, tar man hit en massa folk utan att
det finns arbetstillfällen för dem, kan man väl ta hit en massa folk utan att
det finns bostäder.
 
Uppgifter gör nu gällande att Veronica Palm, tillsammans med Omar Mus-
tafa, tagit så illa vid sig, att de numera går omkring i slöja.
 
Kjell Hedman bör dock ses som något annat än ett uteslutningsobjekt, han
bör ses för vad han är, något som få andra politiker är:
 
Han är då tre saker, viktiga egenskaper för politiker, i andra länder än
Sverige förstås:
 
HAN ÄR ÄRLIG, HAN VISAR ATT HAN ÄR ÄRLIG OCH HAN STÅR FÖR
ATT HAN ÄR ÄRLIG.
 
Nu återstår bara att se om också väljarna i Lidköping är ärliga och visar att
de är ärliga.
 
Hur ärliga Stefan Löfven ,Veronica Palm och Omar Mustafa är, det vet vi re-
dan.
 
AE
 
 
 

VÄLFÄRDENS DÅRAR

Spikpåle hittad vid badstrand
 
Den svenska sommaren är här sedan en tid tillbaka, och i Sverige finns numera
säkra sommartecken, lika säkra som tidigare vårtecken, vårens första ihjälfrusna
svala.
 
Det nya sommartecknet i det Nya Sverige är sedan några år tillbaka spetsade
pålar och annat på badplatser, som syftar till att allvarliga skada badande.
 
I GÅR HITTADES EN SÅ KALLAD SPIKPÅLE PÅ EN BADPLAST I STOCK-
HOLM FÖRSEDD MED VASSA SPIKAR AVSEDDA ATT ALLVARLIGT SKADA
BADANDE.
 
Men spikpålen är inte vara ett sommartecken, den är också ett tecken på mycket
annat, bland att många går omkring, inte med lösa spikar, men med många lösa
och tappade skruvar.
 
Samtidigt är sommartecknet troligen också ett uttryck för något djupare
och allvarligare, att hat och motsättningar i samhället escalerat under ett
antal år.
 
DETTA HAT OCH DESSA MOTSÄTTNINGAR DRIVER MÅNGA ATT VIDTA
ÅTGÄRDER SOM SYFTAR TILL ATT SKADA ELLER DÖDA ANDRA.
 
I ett homogent samhälle, präglat av stor sammanhållning, är denna typ av dåd
mindre vanliga.
 
I mindre homogena samhällen, präglade av stora motsättningar, både reli-
giösa och etniska, såsom Iraq, "Gaza". Libyen, Libanon och diverse filia-
ler i västvärlden, tillhör denna typ av dåd vardagen.
 
Detta borde de politiker betänka, som tagit på sig ansvaret att skapa ett land
utan egen kultur där det närmast ses som något fult att ha någon form av rötter
i det förflutna.
 
AE

ENTONING KLINGAR EU KLOCKA

Pratdockan får förnyat förtroende
 
Cecilia Malmström, känd för sitt begränsade ordförråd, fick i går förnyat förtroende
som EU kommissionär, något de flesta tycktes vara nöjda med.
 
Vi alla har anledning att vara nöjda med detta val, då vi ett antal år framåt vet
hur Sveriges röst kommer att låta i Bryssel.
 
CECILIA MALMSTRÖMS ORDFÖRRÅD MEDFÖR ATT MAN FRÅN DET HÅLLET
INTE KAN VÄNTA SIG VARE BEHAGLIGA ELLER OBEHAGLIGA ÖVERRASKNIN-
GAR.
 
Frågar man EU kommissionären vad klockan är, är svaret redan givet.
 
EU GRÄNSER MÅSTE GÖRAS MER ÖPPNA.
 
När EU kommissionären uttalar sig leds tankarna lätt till en docka som rabblar samma
besvärjelse, när man skruvar upp den.
 
Valet tycks också logiskt, då hela garnityret i Bryssel tycks bestå av likande pratdockor.
Frågar man en ledande EU byråkrat vad klockan är  också redan svaret givet.
 
EU ÄR ETT VIKTIGT OCH NÖDVÄNDIGT FREDSOBJEKT.
 
Och mellan raderna, underförstått, kan man utläsa att pratdockan ifråga går omkring och
tror att Frankrike och Tyskland skulle legat i fullt krig med varandra om EU inte förhindrat
detta.
 
Att redan Stålunionen och EEC mm redan förhindrade ett fullt krig mellan Tyskland
och Frankrike tycks inte förhindra dessa pratdockor ifrån att ta till sig äran.
 
AE
 

RSS 2.0