INKVOTERADE ENFALDIGA POLISCHEFER

Kvotering leder rakt ner i diket
 
Som alla numera känner till sker det kvoteringar i alla former till olika myndig-
heter  och organisationer.
 
Kvotering i stor skala tycks även ske inom polisorganisationen.
 
Som alla numera känner till är politrukern Dan Eliasson inkvoterad på sin
tjänst som rikspolischef.
 
DÄR UTGÖR KVOTERINGSGRUNDEN ATT VARA EN RÄTTROGEN SOCIAL-
DEMOKRAT.
 
Men det förekommer även en omfattande inkvotering på andra höga nivåer inom
polisorganisationen, där kvinnor inkvoteras till polischefer, inte för lämplighet och
kompetens, utan just för att de är kvinnor.
 
Vi har under senare tid sett ett antal, ett stort antal, kvinnliga polismästare (motsv)
gestalta förbi och dokumenterat en monumental inkompetens.
 
Denna visade inkompetens beror inte på att de inkvoterade är just kvinnor, utan
det hänger mer samman med att urvalet för denna kvotering är begränsat.
 
Fortfarande är det färre kvinnliga poliser än manliga, och det ligger då i sakens
natur att man har färre att välja mellan, och detta medför lika säkert som "amen
i kyrkan" att kompetens blir lägre.
 
HAR MAN BARA EN KANDIDAT ATT VÄLJA PÅ NÄR DET GÄLLER ATT UTSE
EN RIKSPOLISCHEF , OCH DENNE ÄR UTVECKLINGSSTÖRD,  DÅ FÅR MAN
OCKSÅ EN UTVECKLINGSSTÖRD RIKSPOLISCHEF.
 
Övriga jämförelser ligger i den så kallade "betraktarens ögon".
 
På samma sätt förhåller det sig med inkvotering ab kvinnliga polismästare (motsv).
 
JU FÄRRE MAN HAR ATT VÄLJA MELLAN DESTO LÄGRE BLIR KOMPETEN-
SEN.
 
Uppdrag granskning hade i går ett inslag om en polishund som bitit och sårad en
helt oskyldig person. Hela historien kring detta vittnar om en kultur inom polisen,
som tyder på att alla är inkvoterade och urvalskretsen utgörs av "förståndshand-
kappade.
 
Janne Josefsson intervjuade då en inkvoterad kvinnlig områdeschef, och Janne
Josefsson blev faktiskt upprörd, riktigt upprörd, och det tillhör inte vanligheterna,
han brukar kunna besinna sig.
 
Men det är lätt att förstå honom.
 
Något dummare, något enfaldigare, något mer lögnaktigt, något mer ansvars-
löst och något mer sorgligt än denna kvinnliga inkvoterade områdeschef är
nog svårt att finna.
 
TROLIGEN VAR HON INKVOTERADE UR DEN SNÄVA KRETS SOM POLITRUKEN
DAN ELIASSON INKVOTERATS FRÅN.
 
Är det inte dags att vi besinnar oss, och tar ett steg tillbaka,
 
ELLER KANSKE MER RÄTT, ETT STEG FRAMÅT.
 
Ska Sverige kunna fortsätta att utgöra ett någorlunda välorganiserat samhälle måste
vi sluta upp med dumheterna att inkvotera folk som chefer utifrån olika identitetskri-
terier.
 
SKA VI HA EN CHANS ATT HÄVDA OSS GLOBALT MÅSTE VI DÄRFÖR ÅTER-
GÅ TILL ATT UTSE CHEFER EFTER ADEKVATA MERITER SOM SUNT FÖR-
NUFT, ANSVARSKÄNSLA OCH KOMPETENS.
 
Mångfald  bör inte tillåtas bli mer enfald än det redan blivit !!
 
För varje inkvoterad chef, som den vi såg i Uppdrag Granskning, fastnar Sverige
alltmer i diket.
 
Det  är bara vi själva som kan avgöra om vi ska stoppa detta innan vi hamnat
i diket för gott.
AE

ÄR STEFAN LÖFVEN KORRUPT - PÅ RIKTIGT ?

Rosenbad dignar av korruption
 
När IT skandalen ruskade om våra sinnen fanns på agendan att uttala missför-
troende mot tre statsråd, bland annat Peter Hultqwist.
 
Just Peter Hultqwist blev en känslig fråga, då många menade att han var trevlig
och dessutom talade dalmåL.
 
OCH TREVLIGA MÄNNISKOR SOM TALAR DALMÅL KAN MAN JU INTE
RIKTA MISSFÖRTROENDEOMRÖSTNING MOT, SÅ ALLIANSEN FICK
KALLA FÖTTER, ISKALLA FÖTTER.
 
Kom det fram något "nytt" så skulle dalmasen få sitta kvar.
 
Stefan Löfven nappade direkt på betet till Alliansens stora förtjusning och smidde
en plan tillsammans med Emma Lennartsson, hans statssekreterare.
 
OM EMMA LENNARTSSON MEDGAV ATT HON KÄNDE TILL DET HAN SJÄLV
KÄNDE TILL, MEN FÖRNEKADE ATT HAN SJÄLV KÄNDE TILL DETTA, SÅ
SKULLE MAN LÅTSAS SPARKA HENNE FÖR ATT RÄDDA STEFAN LÖFVEN
SJÄLV OCH FÖRHOPPNINGSVIS ÄVEN PETER HULTQWIST.
 
För att agna betet väl skulle man med dunder och dån på gator och torg basunera
ut att Emma Lennartsson inte fick något avgångsvederlag.
 
Vad man samtidigt valde att inte tala om var att Emma Lennartsson skulle få avgångs.
vederlag.
 
MEN FRÅN ETT HÅLL DÄR MAN RÄKNADE MED ATT DET INTE SKULLE
SYNAS, I VART FALL INTE INNAN PETER HULTQWIST VAR SÄKRAD.
 
Nu har vi facit, Emma Lennartsson fick avgångsvederlag på 1 300 000:-, i all
väsentligt skattemedel som slussades vida fackliga organsiationer för att dölja
det hela.
 
Alliansen nappade snabbt på betet, nu slapp man ju vara konsekvent och ansvarsfull,
att man nu betraktas som närmast full hade man kanske inte räknat med.
 
Ledarskribent på Svd ställer nu den motiverade frågan:
 
ACCEPTERAR ALLIANSEN ATT BLII LURAD PÅ DETTA VISET ??
 
Svaret vet vi, Alliansen älskar att bli lurad ,bara man slipper sätta sig på regerings-
taburetten,
 
Men det finns en annan aspekt:
 
OM INTE UPPGÖRELSEN MELLAN STEFAN LÖFVEN OCH EMMA LENNARTSSON
UTGÖR REN OCH SKÄR KORRUPTION DÅ EXISTERAR INTE BEGREPPE KORRUP-
TION.
 
AE

LÖVGÄRDESSKOLAN I BERGSJÖN

Lövgärdesskolan i Bergsjön
 
Stefan Löfven framhåller gärna och ofta, att Sverige är på väg i "rätt riktning", i vart
fall sedan valet 2014.
 
Man får väl då anta att han främst tänker på den "rätta riktningen" som präglar Löv-
gärdesskolan i Göteborg, Bergsjön.
 
Under åren har man kunnat läsa om växande problem på denna skola, belägen i ett
invandrartätt område.
 
Mord på lärare, många fall av misshandel, mobbning, kränkningar, uppgivna lärare,
och elever, lärare som inte orkar, mängder av viten mm mm mm !!
 
I Göteborgsposten kan man i dag läsa att utvecklingen fortsätter i Stefan Löfvens
"rätta riktning", i vart fall på Lövgärdesskolan.
 
UNDERVISNINGEN INSTÄLLD DÄRFÖR ATT HELA SKOLAN ÄR MER ELLER
MINDRE SÖNDERSLAGEN / VANDALISERAD.
 
Tecknen på ett land i ett djupt förfall tycks bli allt fler och allt tydligare, och detta
tyder Stefan Löfven som att Sverige är på väg i "rätt riktning".
 
När det finns utrymme för så kallat "förbättringsarbete" i något avseende finns al-
ternativet att tillämpa "outsourcing", något som i dag ofta sker i svensk myndighets-
utvöning. Outsourcingen har till och med trängt in i regeringskansliet, varför inte
låta även detta fenomen utvidgas i "rätt riktning".
 
OUTSOURCA STEFAN LÖFVEN OCH HANS FUNKTION GENOM ATT LÅTA
NÅGON I RUMÄNINEN ELLER ANNORSTÄDES ÖVERTA LEDNINGEN ÖVER
LANDET, SÅ KANSE DET UPPSTÅR MÖJLIGHETER ATT TYDA UTVECK-
LINGEN I LANDET SOM BÄTTRE ÖVERENSSTÄMMER MED VERKLIGHETEN.
 
Skulle en "outsourcning" av Stefan Löfven  och hans post medföra en reell förbättring
av regeringsmakten ??
 
En svår fråga att besvara, men sämre kan det väl knappast bli, om man har andra
värden här i livet än pladder, floskler och en högre tillväxt.
 
 
AE

PUTIN SLÅR VÄST PÅ FINGRARNA ?

Långsiktigheten vinner över dagsländan
 
I dag kan man läsa en intressant och insiktsfull krönika i SvD, skriven av Jenny
Nordberg, med rubriken:
 
USA BÖRJAR FÖRSTÅ ATT PUTIN VINNER DET NYA KALLA KRIGET
 
Man bör inte frestas "beundra" Vladimir Putin, för mycket i hans politik, och bak-
grund, tål ingen kritisk granskning.
 
Men man måste förhålla sig till de politiska och diplomatiska framgångar han
hela tiden uppnår.
 
Jenny Nordberg beskriver insiktsfullt spelet bakom dessa framgångar. Hon tvingas,
som hon skriver, motvilligt inse att Putin är vår tids "mest förkrossande brlljanta ut-
rikespolitiska spelare".
 
Tyvärr sträcker sig krönikan inte så långt att den analyserar varför detta blivit möjligt,
någon som också bör vara lika intressant.
"Vän av ordning" tror sig veta varför det blivit på detta sättet.
 
Vladimir Putin står för en långsiktig politik, där varje steg inordnas i de
långsiktiga ambitionerna. Risktagandet är också till synes högt, men i verk-
ligheten lågt, då han, helt riktigt, kalkylerar med att Väst/USA/EU som van-
ligt är oförmögna till adekvata svar.
 
Mot Putins långsiktiga strageti står en till synes helt ogenomtänkt "strategi", som
mest utgör en dagslända, inte sammanhållen, inte genomtänkt, inte adekvat,
ofta kontraporoduktiv  och som över en natt kan förändras utan att någon begri-
pet "ett skvatt".
 
Hur kan det då ha blivit på detta sättet ??
 
Svaret är faktiskt ganska så enkelt.
 
RYSSLAND HAR ETT FAST LEDARSKAP MED LÅNGSIKTIGA AMBITIONER
MEDAN  VÄST / USA / EU HELT SAKNAR LEDARE, VÄRT NAMNET, VARS
ENDA AMBITIONER TYCKS VARA ATT MANÖVRERA FÖR ATT KLAMRA
SIG FAST.
 
Putins ambition är självfallet också att "klamra sig fast", men han lyckas förena
detta med andra övergripande mål.
 
För den som är intresserad av "stormaktsspel" är Jenny Nordbergs krönika mer
än läsvärd.
 
AE

VISST ÄR SVERIGE BESYNNERLIGT

Det besynnerliga Landet
 
Visst är Sverige besynnerligt, eller ?
 
Gunilla Axén går ut offentligt med uppgiften att en känd spelare skickat henne
penisbilder.
 
DEN ANSVARSFULLE ÅKE LAGRELL BESKYLLER GUNILLA AXÉN FÖR
ATT LJUGA MED MOTIVERINGEN ATT SÅDANT FÖREKOMMER INTE
INOM FOTBOLLEN.
 
Den utpekade spelaren träder fram och medger, visst, han kan ha skickat
dessa bilder !!
 
OCH DEN ANSVARSFULLE ÅKE LAGRELL SITTER KVAR !!!!
 
Visst är Sverige besynnerligt, eller ?
 
AE

SÄG STEFAN LÖFVEN, DET RÄCKER

Stefan Löfven tar ett steg till i "rätt riktning"
 
Man trodde ju, in sin enfald, att IT skandalen i Transportstyrelsen var en
"engångshistoria", men så tycks inte vara fallet.
 
Regeringskansliet har tydligen ansträngt sig för att framstå som ännu värre,
eller med Stefan Lövfens ord:
 
TA ETT STEG TIIL I RÄTT RIKTNING FÖR SVERIGE.
 
Nu visar det sig att Regeringskansliet "läckor" tycks vara långt värre än
IT läckorna på Transportstyrelsen sett till landets säkerhet.
 
Göteborgsposten har ett märkligt sätt att rubriksätta detta och skriver.
 
REGERINGSKANSLIET ANLITAR SKANDALFÖRETAG !!
 
Ganska så naturligt kan man annars tycka, det heter ju annars att "maka
söker maka", eller ??
 
SÅ EN REGRING SOM I SIG SJÄLV UTGÖR EN "SKANDAL" SKA
VÄL ANLITA "SKANDALFÖRETAG", ELLER ??
 
AE
 
 
 

STOPPA MUTKULTUREN INNAN DET ÄR FÖR SENT

Skam den som ger sig menat mutkolvarna i Muteborg
 
Återigen en större, mycket stor korruptionshärva i Muteborg.
 
SVINDLARNA PÅ INTRASERVICE SVINDLAR ÅT SIG PENGAR FÖR EGNA
NÖJEN SÅ ATT DET SVINDLAR FÖR ÖGONEN.
 
Muteborgs revisorer säger sig aldrig ha upplevt något liknande, och det säger inte
lite med hänsyn till Muteborgs historia, muthistoria.
 
Detta är dock bara ett toppen på ett isberg, ett riktigt  stort isberg !!
 
Magdalena Andersson menar, på full allvar får man tro, att världens högsta skatter
går till "välfärd".
 
"VÄLFÄRDEN" I LANDET ÚTGÖRS NUMERA TILLS TOR DEL AV SVINDLERIER,
DÄR POLITIKER OCH OBSKYRA CHEFE ROFFAR ÅT SIG AV ALLMÄNNA ME-
DEL.
 
Detta har nu tagit sig sådan proportioner att det påverkar skatteuttaget. Skulle man
få ordning på dessa svindlerier skulle skatterna kunna sänkas avsevärt.
 
Än viktigare är signalvärdet till allmänheten, kan de fiffla så ska vi också minsann
fiffla.
 
Fifflarna i Muteborg tycks slippa ta ansvar nu också, i stället ska det genomföras
så kallat förbättringsarbete.
 
DETTA FÖRBÄTTRINGSARBETE UTGÖRSD HÄR AV ATT FIFFLARNA SJÄLVA
SKA UTARBETA PLANER SÅ ATTD E INTE FIFFLAR PÅ SAMMA SÄTT IGEN.
 
Man får med detta anta att de menar att de ska fiffla på annat sätt. för det är precis
det som sker när ansvar inte urkrävs.
 
Här borde utkrävas ansvar på ett sätt som sätter sina spår.
 
ANSVARIGA MUTKOLVAR BORDE FÅ GÅ "PÅ DAGEN", ÅTALAS OCH SPÄRRAS
IN.
 
Ett gott stalltips 'r då att signalvärdet blev att fifflarna skulle tänka sig för mer än en
gång innan de fifflar nästa gång.
 
ALLA DESSA MUTAFFÄRER OCG ALLT DETTA FIFFEL MED VÅRA SKATTE-
PENGAR ÄR INTE ETT TECKEN PÅ ATT VI BEFINNER OS PÅ DET SÅ KALLADE
SLUTTANDE PLANET.
 
Vi har ramlar ner i avgrunden.
 
AE
 
 
 
 
 
 

PÅ NORDFRONTEN INGET NYTT

När man vaknar är allt sig likt
 
Under 1 VK gick en lång tid utan att det skedde några större positionsför-
ändringar på "Västfronten".
 
Det sköts visserligen "hej vilt" och folk dog "som flugor" men rapporteringen var
hela tiden densamma.
 
PÅ VÄSTFRONTEN INGEN NYTT.
 
När man slår på text TX ser man genast att samma "status Q" gäller i Sverige,
allt är sig likt.
 
Delar av ett hyreshus i Malmö demolerat av en granat och omfattande
skottlossning i centrala Trelleborg med 4 skadade, varav 2 svårt.
 
PÅ NORDFRONTEN INTET NYTT MED ANDRA ORD, MEDIA ORKAR KNAPPT
RAPPORTERA OM DET LÄNGRE.
 
Men trots att "intet nytt" händer ser ändå Stefan Löfven något som vi andra
inte ser.
 
Dessa ständigt återkommande skottlossningar och granatanfall tyder
på, som han säger, att Sverige är på väg i "rätt riktning".
 
Man får då hoppas att Stefan Löfven inte ägnar sig åt orientering, för skulle
man släppa loss honom i skogen, skulle väl "riktningen" bli sådan att man
aldrig återsåg honom. till vissas förtret och andras glädje.
 
AE

AVVIK INTE FRÅN MÄNGDEN

"följa John" beteende styr våra beteenden
 
Vi känner igen detta, plötsligt tycker alla likadant, men ingen kan förklara varför.
 
Ett bra exempel är när "alla" plötsligt tycker att partiledaren Annie Lööf, med alla
sina floskler, är en bra partiledare, men ingen kan förklara varför.
 
Ungefär som med Jesus, men ingen har sett honom !!
 
En forskargrupp i USA har studerat detta inom ett experiment, och resultatet från
detta säger det mesta om oss, eller allt.
 
FÖLJA JOHN BETEENDE ÄR BARA "FÖRNAMNET" !!
 
En grupp på 20 personer skulle uttala sin uppfattning om hur lång en mätsticka
var, mätstickan var 7 cm.
 
De första tillfrågade, 19 personer, blev instruerade att säga att stickan var 21 cm
lång. Alla fick höra vad övriga uttalade för uppfattning.
 
Den sist tillfrågade, den 20:e personen, fick ingen instruktion utan skulle uttala sin
"ärliga mening".
 
Frågan ställdes nu till de 19 personer, som instruerats att säga att stickan var 21 cm,
och alla uttalade snällt och lydigt:
 
STICKAN ÄR 21 CM LÅNG !!
 
Trots att alla såg att stickan omöjligen kunde vara så lång !!
 
Slutligen gick frågan till den 20:e personen, som ej instruerats och som hört alla de
andras svar, och han svarade.
 
STICKAN ÄR 21 CM  LÅNG !!
 
Tyst för sig själv tänkte han säkert:
 
Man vill ju inte avvika från mängden.
 
AE
 
 

HUR ENFALDIG KAN POLITIKERNA VARA, EGENTLIGEN ??

Vem kan ha förtroende för dessa politiska karikatyrer ??
 
Borås Stad har satsat stort på ett nytt dyrbart, mycket dyrbart, fjärrvärmeverk. För'
en tid sedan blev det plötsligt, mycket plötsligt, känt att den kostnaden bedömdes
stiga från 3, 2 miljarder till 3,7 miljarder.
 
Alla togs på sängen, bolagets VD, styrelsen och ägaren, alla bedyrade att ingen
visste om att det skulle blir dyrare, alla hade sovit, minst !!
 
I hast tillsattes en utredning, där man skulle utkräva ansvar, utan att utkräva ansvar,
den vanliga ordningen inom politiken.
 
Bolagets VD hade kort innan avgått med motiveringen att han inte visste någonting
om något och därför villa ha en kraftigt ökad lön, någon ägaren motsatte sig.
 
Nu kan man i dagens Borås Tidning läsa om utredningsresultatet och det kan sam-
manfattas tämligen enkelt:
 
UTREDNINGEN BEKRÄFTAR DEN VÄRSTA NIDBILD AV POLITIKER MEDBOR-
GARNA KAN TÄNKAS HA !!
 
Genom hela utredningen går en röd, illröd, tråd, som kan sammanfattas:
 
ENFALD, OKUNNIGHET, BRTSTANDE ANSVARSKÄNSLA, BRISTANDE OMDÖME,
BRISTANDE TRANSPARANS, NAIVITET OCH LÖGNER !!
 
Allt i en salig blandning som präglar politiken.
 
En styrelse som abdikerar genom att lämna fullständig "delegation" till bolagets VD
och därefter lämnar arenan och säger sig inte ha en aning om någonting överhuvud-
taget.
 
Den VD som fått fullständig "delegation" visar sig inte ha en "aning" om att projektet
fördyrats med 700 miljoner !! Detta hindrar inte ägaren, kommunen, att bedyra sitt fulla
förtroende för honom med motiveringen:
 
HAN HAR LÅNG ERFARENHET, HAN HAR JU SUTTIT OCH LJUGIT FÖR OSS I
28 ÅR !!
 
Styrelsen, som abdikerat, vet hur man skulle ha löst problemet i förhand. Man menar att
man skulle avsatt större reserv, så hade fördyringen klarats av, och då ställer man sig
frågan:
 
Har världen skådat en mer enfaldig styrelse ??
 
Fördyringen utgörs inte av en för "liten reserv" utan att  förprojekteringen utvisade stora
brister, något man hela tiden velat dölja.
 
Den styrelse, som abdikerat, och som inte haft en aning om någonting, har ändå en upp-* fattning om sin betydelse.
 
STYRELSEN HAR VARIT DEN STÖRSTA TILLGÅNGEN !!
 
Nej, världen har inte skådat sen mer enfaldig styrelse !!
 
Nyckelfigurerna i styrelsen är ledande pajaser inom moderaterna och miljöpartiet. Redan
nu gör dessa partiet klart för väljarna att man inte avser rikta skarp kritik mot styrelsen
eller utkräva ansvar, med motiveringen:
 
VI VÄRNAR OM VÅRA POLITISKA VÄNNER !!
 
En av nyckelfigurerna är pajasen och moderaten Ulrik Nilsson. Denne har veterligen
aldrig sagt eller uträttat något "vettigt" och bara genom att sätta honom i en ansvarsfull
styrelsebefattning borgar för att det ska braka "åt pipan".
 
Kommunstyrelsens ordförande gör också sitt för att bekräfta den politiska nidbilden och
menar att man inte kan utkräva ansvar genom att avsätta styrelsen. Han menar då att
man måste vänta till ordinarie bolagsstämman till våren.
 
Detta är i bästa fall en kombination av enfald och okunnighet.
 
SOM ÄGARE BÖR, OCH SKA, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE KÄNNA
TILL ATT MAN KAN KALLA TILL EN EXTRA BOLAGSSTÄMMA OCH DÄR OM-
GÅENDE, INOM VISS STIPULERAD TID, UTKRÄVA ANSVAR.
 
Den viktigaste erfaren säger dock utredningen inget om.
 
MAN SKA INTE TILLSÄTTA POLITISKA PAJASER PÅ STYRELSEPOSTER FÄR
VILKA DE SAKNAR UTBILDNING, ERFARENHET, KUNNIGHET, ANSVAR OCH
OMDÖME.
 
Även kommunalt äga bolag är så mycket värda att de ska ledas av folk "som begriper
någonting", inte av dilletanter, som försöker få oss att tro att de begriper någonting.
 
Detta är en av de största skandalerna i modern tid inom Borås politikområde, och vilket
ansvar kommer då att utkrävas ??
 
Högst troligt inget.
 
DE LEDANDE PERSONERNA I STYRELSEN ÄR JU LEDANDE PERSONER INOM
MODERATERNA OCH MILJÖPARTIET OCH DÅ SKA VÄLJARNA FÅ LÄRA SIG
ATT DE INTE SKA INBILLA SIG ATT DERAS PARTIER UTKRÄVER ANSVAR AV
SÅDANA.
 
Nidbilderna av politiker är många och av skiftande karaktär, men här bekräftas det
gamla talesättet:
 
VERKLIGHETEN ÖVERTRÄFFAR DIKTEN
 
AE

DANMARK VISAR ÅTER "VAR SKÅPET SKA STÅ" !!

Danmark vill "väl" och Sverige vill "fasa".
 
Man talar om "fasa", och var går då gränsen mellan "fasa" och "icke fasa".
 
DEN GÅR MELLAN DANMARK OCH SVERIGE.
 
Danmark visar återigen att Danmark förstått och att Sverige inte förstått.
 
Bara för några dagar sedan kom uppgifter som tyder på att man inte ska få
"maskera sig" i Danmark och dit skulle då räknas att bära burka.
 
En debatt, som för närvarande får ses som helt otänkbar i Sverige.
 
Nu tydliggörs gränsen mellan Danmark och Sverige, mellan "väl" och "fasa",
ännu tydligare.
 
På partiets landsmöte klargör statsminister Lars Rasmusson var han, och
partiet och andra partier, tycker att "skåpet ska stå".
 
Han säger då:
 
Till Danmark ska välkomnas bara sådana som VILL och KAN arbeta !!
 
Och så tillägger han:
 
DANMARK SKA VARA HERMETISKT TILLSLUTET FÖR EKONOMISKA
LYCKSÖKARE SOM VILL LEVA PÅ BIDRAG !!
 
Det är ord och inga visor som det heter, till skillnad från Sverige, som valt, och
väljer, att sjunga sagoviser.
 
Man behöver inte ha någon större fantasi, för att snabbt komma fram till vilken
strategi, som gynnar ett lands stabilitet och sammanhållning mest:
 
Danmark ansvarsfulla "arbetslinje", en arbetslinje på riktigt, inte på låtsas,
eller Sveriges skapande av "utanförskapsområden" och "klanvälden", dit
polis och andra myndigheter inte vågar sig.
 
Tomas Gur skriver i dag om just detta i dagens GP, och där belyses Sveriges
bisarra politik i eldskrift.
 
Tomas Gur menar då:
 
SVERIGES "UTANFÖRSKAPSOMRÅDEN" OCH KLANVÄLDEN ÄR MED-
VETNA RESULTAT AV "POLITISKA VILJEYTTRINGAR" !!
 
I Danmark skulle man troligen "spärras in" om man drev den typen av "politiska
viljeyttringar".
 
AE

SVERIGES NYA KLANVÄLDE

Som man bäddar får man ligga
 
Många förfasas, med rätta, över tillståndet i vissa delar av landet.
 
STORA DELAR STYRS I DAG AV KLANLEDARE, SOM STYR OMRÅDET
OCH FÖRHANDLAR MED EN HJÄLPLÖS POLIS.
 
Tomas Gur skriver i dag i Göteborgsposten en ledare kring detta, och den bör
läsas av alla, som vill se frågan som något större än ett "öppet hjärta".
 
Tomas Gur skriver då, mycket riktigt, att klanväldet i Sverige är ett resultat av
politiska beslut.
 
KLANVÄLDET HAR TILLKOMMIT GENOM POLITISKA VILJEYTTRINGAR !!
 
Inte ska man då förfasas över tillståndet i våra förorter, dessa tillstånd har ju
tillkommit i god demokratisk ordning genom "politiska viljeyttringar".
 
DET MAN SKA FÖRFASA SIG ÖVER ÄR ATT PERSONERNA BAKOM
DENNA "GODA DEMOKRATISKA ORDNING" VARIT, OCH ÄR, SÅ NAIVA
OCH ENFALDIGA ATT DE INTE FÖRSTÅTT INNEBÖRDEN OCH KONSE-
KVENSEN AV SINA "DEMOKRATISKA VILJEYTTRINGAR".
 
Och vad man bör förfasa sig över ännu mer är då:
 
NU SKA DESSA NAIVA, OCH ENFALDIGA, POLITIKER I EN NY GOD DE-
MOKRATISK ORDNING MED NYA OCH ÄNDRADE "VILJEYTTRINGAR"
FÖRSÖKA SIG PÅ ATT MINSKA KLANVÄLDET I SVERIGE.
 
En god gissning är att de inte lyckas, här heller.
 
Hur var det nu det hette i det forna ?
 
Förlåt dem, för de förstår icke vad de gör ??
 
FRÅGAN ÄR OM INTE DESSA SYNDER SOM SKETT I "POLITISKA OCH
DEMOKRATISKA VILJEYTTRINGAR" MEDFÖRT SÅ STOR SKADA OCH
NÅTT SÅDANA NIVÅER ATT FRÅGAN OM FÖRLÅTELSE DENNA GÅN-
GEN KANSKE BORDE VARA ÖVERSPELAD .
AE
 
 

KOMMUNALSKATTEN ÖKAR MED 5:- FRAM TILL 2035 !!

Framtida skattechocker
 
Göteborg har gjort en framtidsstudie om demografins utveckling och det man kommer
fram till är intressant, eller kanske mer rätt skrämmande.
 
Studien sträcker sig fram till 2035, och visar hur det större antalet äldre påverkar be-
hovet av skattehöjningar.
 
DET MAN DÅ KOMMER FRAM TILL ÄR ATT FRAM TILL 2035 BEHÖVER MAN HÖJA
KOMMNUALSKATTEN MED 5:- !!
 
För en inkomsttagare med 30 000:-  innebär detta 18 000:- mer i skatt om året !!!            
 
Studien gäller Göteborg men det är nog högst rimligt anta att motsvarande rent allmänt gäller
i övriga landet.
 
Ska man då redan nu inrikta samhällsplanering på hur man ska möta detta ??
 
SJÄLVKLART INTE , NÄSTA VAL ÄR JU REDAN 2018 !!
 
AE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

DAGENS ROS TILL MALMÖS POLISMÄSTARE

Man tror knappt det är sant
 
Man får nypa sig i armen för att förvissa sig om att man är vaken.
 
Sedan en tid tillbaka är det känt att Danmark haft planer för att sätta in militär
för att avlasta polisen, bland annat i samband med gränspoliser.
 
Vi är vana vid att allt bra som sker i Danmark ska man omgående, utan den
minsta eftertanke, avfärda som dumheter och rasism.
 
Polismästaren i Malmö får väl antas själv komma från Danmark, någon annan
förklaring kan knappast finns.
 
I dag påbörjades detta samarbete mellan polis och militär i Danmark.
 
OCH POLISCHEFEN I MALMÖ STÄLLER SIG POSITIV TILL ATT SAMMA
SAK SKULLE KUNNA TÄNKAS SKE I MALMÖ !!!!!!!!
 
Inga heliga kor där inte, inte ens pladder om att militären "skjuter" !
 
Bara eftertanke, logik, sunt förnuft och lite tankereda-.
 
KLARAR VI INTE AV DETTA SJÄLVA SÅ KAN MILITÄREN HJÄLPA OSS.
 
Dan Eliasson, känd politruk, ropade också på hjälp, men vågade inte ropa på
hjälp där den fanns.
 
HANS ROP STANNADE DÄRFÖR I TOMMA INTET, DET OCKSÅ.
 
Polismästaren i Malmö är faktiskt värd dagens ros för att han vågar öppna upp
för detta.
 
Nu återstår det bara att han, och andra. vågar ta upp hur Danmark arbetar för
att minska den skottlossning de har.
 
Visitationszoner i utsatta områden där polisen får genomföra kontroller
utan misstanke om brott.
 
OCH DETTA HAR REDAN VISAT SIG GE VERKAN, I DANMARK.
 
Tänk att det finns möjligheter att minska den omfattande skottlossning
som sker i Sverige, och att vi inte utnyttjar den möjligheten !!
 
Vem vågar ta upp den "handsken" ?
 
AE
 

ETT MYNDIGHETSSVERIGE I DJUPASTE FÖRFALL

Romarrikets fall i repris ?
 
Uppdrag granskning brukar avslöja många oegentligheter, och man gjorde inte
tittarna besvikna i går heller.
 
UPPDRAGS GRANSKNINGS GRANSKNING AV SJÖFARTSVERKET I ETT
ANTAL OMGÅNGAR ÄR EN FÖRÖDANDE BESKRIVNING AV DEN ANSVARS-
LÖSA KULTUR SOM UTVECKLATS I SVERIGE.
 
Flummets Mecka är numera bara "förnamnet".
 
Den som följt granskningen av Sjöfartsverket har kunnat konstatera mer och större
oegentligheter än man kan ta till sig, allt från ren korruption till ren enfald.
 
I stort sett alla tillsynsynsmyndigheter, och KU och enskilda riksdagsmän, har fram-
fört förödande kritik mot verket.
 
ANSVARSLÖSHETEN OCH INKOMPETENS PRÄGLAR HELA SJÖFARTSVER-
KET OCH DE POLITIKER OCH ANDRA SOM HAR TILL UPPGIFT ATT TILLSE
ATT VERKET FUNGERAR.
 
Men Flummets Mecka gör ingen besviken, nu heller.
 
Sjöfartsverkets kommunikationschef hade ingen lätt uppgift i Uppdrags Gransknings
inslag, och hon får väl sägas ha "gjort så gott hon kunde".
 
Men det har inte andra gjort.
 
DEN PILOT SOM ANVÄNDE SJÖFARTSVERKETS HELIKOPTER FÖR ATT
SKRÄMMA EN FOTOGRAF PÅ UPPDRAG GRANSNING SKULLE AVSKEDAS
PÅ STÅENDE FOT.
 
DE PILOTER SOM VÄGRAR TJÄNSTGÖRA FÖR ATT UPPDRAG GRANSNING
STÄLLER FRÅGOR SKULLE AVSKEDAS PÅ STÅENDE FOT.
 
DEN SÅ KALLADE CHEF SOM FÖRSVARAR PILOTENS AGERANDE MED ATT
LJUGA OM ATT HELIKOPTERN HADE "FEL" SKULLE AVSKEDAS PÅ STÅENDE
FOT.
 
DEN GENERALDIREKTÖR SOM ÄR ANSVARIG FÖR ATT DENNA KULTUR
FRODAS SKULLE AVSKEDAS PÅ STÅENDE FOT.
 
Och sist men inte minst !!
 
Man noterar att alla inblandade i tidigare oegentligheter inte bara "finns kvar" !!
 
DE HAR BEFODRATS TILL HÖGRE POSTER !!!!!
 
Då ansvarig generaldirektör, som hade mage att sitta och ljuga och vara arrogant
under KU förhör, blir arbetsfriad med bibehållen lön !!!!
 
HON SKULLA HA SATTS INOM LÅS OCH BOM !!
 
Men det finns saker som är ändå värre !!
 
När Sjöfartsverket ljög som mest om sina oegenltligheter  anlitade man en advokat-
byrå och gav dem uppdraget att ljuga om verket också.
 
ANSVARIG ADVOKAT PÅ BYRÅN LJÖG DÅ OCKSÅ SÅ ATT DET OSADE OM DET
OCH "FRIADE" SJÖFARTSVERKET PÅ ALLA PUNKTER.
 
Detta trots att alla myndigheter, inklusive Sjöfartsverket, numera tillstår att Sjöfartsver-
ket begick mängder av oegentligheter och ljög om dessa införa alla.
 
Vad hände då med den advokat på advokatkontoret som ljög så att det "osade
om det" för att skydda och dölja Sjöfartsverkets oegentligheter ??
 
DEN LÖGNAKTIGE ADVOKATEN BLEV SOM TACK FÖR DETTA UTSEDD TILL
JUSTITIERÅD INOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSRÄTTEN !!!!!!
 
Detta sistnämnda får nog anses utgöra det slutgiltiga hoppet om Sverige, Flummets
Mecka.
 
STÄLLER MAN INTE HÖGRE KRAV PÅ ETT JUSTITIERÅD INOM HÖGSTA FÖRVALT-
NINGSRÄTTEN BÖR MAN NOG LÄGGA NER HELA VERKSAMHETEN.
 
Flummets Mecka är inte ens "bara förnamnet".
 
I DETTA LAND, SOM STYRS AV VÄRLDENS MEST ANSVARSFULLA POLITIKER,
TYCKS DEN STÖRSTA DYGDEN VARA ATT VARA SÅ ANSVARSLÖS OCH LÖGN-
AKTIG SOM MÖJLIGT.
 
Många menar att Sverige, ansvarsmässigt, moraliskt och etiskt, befinner sig på ett
"sluttande plan" sedan många år, medan andra menar att vi brakat igenom det "sluttande
planet".
 
Troligen kan man inte vända denna utveckling, men om det går, så duger det inte att
man traskar vidare i det allt djupare diket.
 
DET KRÄVS YTTERSTA KRAFTFULLA ÅRGÄRDER OCH DET KRÄVS ATT ALLA
LEDANDE POLITIKER SLUTAR UPP MED ATT "JAMSA MED OM ALLT".
 
Det som brukar ge gott utfall i denna typ av situationer är att man hårt "statuerar exempel",
viket sedan avskräcker andra ifrån att begå i vart fall samma oegentligheter.
 
DET BORDE MAN GJORT MED SJÖFARTSVERKET I STÄLLET FÖR ATT BEFORDA
ALLA INKOMPETENA BANDITER OCH SKURKAR !!
 
AE
 
 
 

RSS 2.0