UTLANDET SVARTMÅLAR SVERIGE

Vissa länder svartmålar Sverige
 
Nu börjar allt fler länder att svartmåla Sverige, och frågan är om Margot
Wallström mäktar med att hantera denna gigantiska uppgift.
 
Redan att ringa till Donald Trump för att informera honom att det
inte skjuts i Sverige under tiden det skjuts i Sverige måste ha varit
en ansträngande uppgift, Donald Trump är inte den som lyssnar i
första taget.
 
Nu börjar både brittiska och kanadensiska UD att göra gemensam sak
med alla andra "svartmålare".
 
BRITTISKA UD OCH KANADENSISKA UD SVARTMÅLAR NU ALLTSÅ
SVERIGE GENOM ATT AVRÅDA SINA MEDBORGARE FRÅN ATT ÅKA
TILL SVERIGE PÅ GRUND AV ALLA SKOTTLOSSNINGAR OCH MORD.
 
Hoppas Margot Wallström har både tid och ork att ta sig an dessa ansvars-
lösa "svartmålare".
 
Skulle Margot Wallström inte mäkta med uppgifter kan säkert både Stefan
Löfven och Isabella Lövin sträcka ut en hjälpande hand, de tycks också ha
"en nagel i ögat" till alla "svartmålare".
AE

DUMPADE PATIENTER FÅR SÄLLSKAP

Sahlgrenska i Göteborg utvidgar nu verksamheten
 
Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg utvidgar nu verksamheten, om detta kan man
läsa i dagens Göteborgspost under rubriken:
 
MÖRDAD BLIR DUMPAD UTANFÖR SAHLGRENSKA
 
Sjukhuset verksamhet utökas därmed i snabbt takt, och i två avseende:
 
TIDIGARE HAR BARA FOLK DUMPATS INNE PÅ SJUKHUSET, PARTI-
ENTER, NU DUMPAS OCKSÅ FOLK UTANFÖR SJUKHUSET, MORD-
OFFER.
 
Den politiska upprördheten i Göteborg uppges vara stor och man pekar då på
de skenade kostnader Sahlgrenska redan har att hantera.
 
Man kräver därför att mordoffer i Göteborg ska dumpas där de hör hemma,
på bårhuset, i stället för att Sahlgrenska ska behöva ta hand om dessa dum-
pade kroppar.
 
Stefan Löfven ujppges stödja politikerna i Göteborg i detta avseende.
 
SKA SVERIGE KUNNA FORTSÄTTA ATT UTVECKLAS I "RÄTT RIKTNING"
KAN VI INTE ACCEPTERA ATT MORDOFFER DUMPAS UTANFÖR SAHL-
GRENSA, RÄTT RIKTINING MÅSTE MEDFÖRA ATT DE DUMPAS UTAN-
FÖR BÅRHUSET.
 
Elaka tungor gör gällande att den dumpade kroppen har en tatuering på brös-
tet, där det tydligt står:
 
MIN DUMPADE KROPP VISAR ATT SVERIGE ÄR PÅ VÄG I "RÄTT RIKT-
NING" !!
 
AE

MIGRATIONSVERKET UNDERSTÖDJER PROSTITUTION

Verkligheten överträffar dikten
 
Det sägs att verkligheten ibland överträffar dikten.
 
PÅ MIGRATIONSVERKETS FÖRVAR I KÅLLERED KAN DIKTEN
"SLÄNGA SIG I VÄGGEN", DÄR TAR VERKLIGHETEN ÖVER,
MED RÅGE.
 
Om denna verklighet kan man läsa i dagens Göteborgspost.
 
Många politiker är oroade över att många vad man kallar "svartmålar"
Sverige.
 
Margot Wallström är en av de som oroas över denna svartmålning.
hon är till och med så oroad att hon ringer till Donald Trump och
informerar honom att varje gång det skjuts i Sverige, så skjuts det
inte i Sverige.
 
HON KALLAR DETTA DEN TILLRÄTTALAGDA SVERIGEBILDEN.
 
Efter Göteborgspostens skildring kanske det är dags att vända på
frågeställningen ?
 
KAN SVERIGE VERKLIGEN SVARTMÅLAS ??
 
Följer man Migrationsverkets verksamhet så är det svårt att se att
någon svartmålning skulle kunna ske.
 
Alla svartmålningar bör därför i stället ses som förskönande
omskrivningar, eller ?
 
Vad är det då som händer på Migrationsverkets lokal i Kållered,
som medför att varje svartmålning tycks omöjlig ??
 
Ett antal kvinnor har tagits i förvar i Migrationsverkets förvar i Kålle-
red i avvaktan på utvisning. I avvaktan på denna utvisning använ-
der de Migrationsverkets lokaler på ett sätt som gör att Sverige
inte kan svartmålas.
 
KVINNOR, SOM TAGITS I FÖRVAR AV MIGRATIONSVERKET,
OCH SOM FÖRVARAS I DESS LOKALER I KÅLLERED, TAR
ENLIGT GP EMOT KUNDER I LOKALERNA OCH ÄGNAR SIG
ÅT PROSTITUTION.
 
Med handen på hjärtat !
 
Kan Sverige verkligen svartmålas efter detta ??
 
AE
 
 
 
 

EFTER OSS SYNDAFLODEN

Människan har rest sig men tappat balansen
 
Det påstås att vi människor härstammar från "aporna", vilket tydligen är fel,
vi vet ju nu att vi härstammar från Mohammed.
 
Men långt värre är:
 
DET FINNS FORTFARANDE SÅDANA VETTVILLINGAR SOM TROR ATT
MÄNNISKAN FORTFARANDE ÄR EN BIOLOGISK VARELSE.
 
Dessa måste vara fornlämningar från den tid man trodde jorden var platt,
alla vet ju numera att vi människor, de flesta av oss, är allt annat än biolo-
giska varelser, vi är ju antenner på den senaste modellen av mobiltelefo-
nen.
 
En läkare i psykiatri, en överlevare från den tiden jorden var platt, har man
släppt lös på SvD idag. SvD är noga med att poängtera att det läkaren skri-
ver inte säkert överensstämmer med vad SvD tycker, och bäst är nog det,
annars är säkert presstödet i fara.
 
BANNBULA TILL DEN SOM INTE ÄR UPPDATERADE I DEN SENASTE
DIGITALA TEKNIKEN.
 
Läkaren i fråga är riktigt lustigt, han menar att vi fortfarande hör hemma på
savannen !!
 
Vilken savann ??
 
INTE UPPEHÖLL SIG APORNA PÅ SAVANNEN, DE UPPEHÖLL SIG
I TRÄDEN.
 
Sedan har det inträffat att vi klättrade ner från träden, vi lyckades resa
oss och ta oss fram på 2 ben.
 
Under många århundranden har vi lyckats hålla balansen på dessa
2 ben, utan att ramla omkull, möjliggjort genom att vi inte tappat
fotfästet, man har då insett det historiska sambandet, att männis-
kan är en biologisk varelse.
 
Läkarens beskrivning av denna utveckling är intressant, och skrämmande,
han menar att vi nu är på väg att tappa balansen, eller kanske har vi redan
tappat balansen ?
 
FÖR ATT BALANSEN SKA KUNNA UPPRÄTTAS SÅ MÅSTE VI INSE,
OCH ERKÄNNA, ATT VI ÄR BIOLOGISKA VARELSER.
 
Den dag vi inte ser oss som biologiska varelser utan som antenner till en
mobiltelefon, då ser vi början till slutet på mänskligheten.
 
DÅ HAR VI INTE BARA TAPPAT BALANSEN, VI HAR HELT TAPPAT
FOTFÄSTET I TILLVARON OCH MÅSTE ÅTER SÖKA OSS TILL SA-
VANNEN ELLER KLÄTTRA UPP I TRÄDEN.
 
Våra överlevnadsmöjligheter på savannen lär vara minst sagt minimala,
vi tappat förmågan att vara "jägare".
 
FÖR INGEN TROR VÄL, PÅ FULLT ALLVAR, ATT MAN KAN BEKÄM-
PA ETT LEJON PÅ SAVANNEN GENOM ATT SLÅ DET I HUVUDET
MED DEN SENASTE MODELLEN AV APPELS MOBIL, ELLER ?
 
Svd inlägg är mer än läsvärt, och det är på tiden att vi fattar det beslut som
erfordras för att vi ska kunna ta oss från på 2 ben, i stället för fyra ben.
 
VI MÅSTE ÄNDRA FÄRDRIKTINING I DEN DIGITALA UTVECKLINGEN,
VI MÅSTE INSE ATT MÄNNISKANS FORTLEVNAD ÄR HELT BEROENDE
AV ATT TEKNIKENS UTVECKLAS MED HÄNSYN TILL JORDENS BIO-
LOGISKA VARELSER.
 
Den dag vi låter den digitala tekniken helt ta "befälet" över oss, då har vi
ingen mänsklighet, kanske inte ens en savann att fly till.
 
I ett annat inlägg i dagens Svd kan man läsa en artikel under rubriken:
" Social snedrekrytering mest markant på toppuniversiteten".
 
Här är man inne på ett närliggande område, ett känsligt sådant, då man
pekar på att barn till lågutbildade är underrepresenterade på våra univer-
sitet.
 
Men vi är, fortfarande, både outbildade och bildade, människor som ut-
vecklas via gener, och då vet vi, fast ingen vågar uttala det.
 
LÅG UTBILDNING KAN, MEN MÅSTE INTE, HÄNGA IHOP MED SÄMRE
FÖRUTSÄTTNINGAR ATT TILLGODOSE SIG UTBILDNING, OCH SÅDANT
GÅR I ARV GENOM GENERATIONER VIA GENER.
 
Detta tämligen okontroversiella uttalande ska absolut inte tolkas som att barn
till outbildade föräldrar, men som har studieförutsättningar, inte ska ges möjlig-
get och stimuleras till högre utbildning.
 
MEN VI MÅSTE INSE ATT VI ÄR BIOLOGISKA VARELSER, DÄR EGEN-
SKAPER GÅR I ARV.
 
Men varför ska vi oroa oss över att det finns en sned rekrytering inom den
högre utbildningen, det är ju löst "lätt som en plätt"
 
Utgå ifrån tidigare erfarenheter och inför en lämplig kvotering, så kanske
vi så småningom när målet att alla högskolestudenter kommer från outbil-
dade föräldrar.
 
Visserligen medför detta att vi med stormsteg närmar oss "savannen", men
vad gör det, inte ska vi bekymra oss om det vi slipper uppleva, för att det
ligger längre fram i tiden.
 
EFTER OSS SYNDAFLODEN HETER DET JU !!
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAPENEFTRFRÅGAN I SVERIGE I VÄRLDSKLASS

Mister Balkan är inte den skyldige
 
I vanlig ordning skyller alla ansvariga ifrån sig när det sker skjutningar i landet.
 
OFTA SKYLLER MAN PÅ MR BALKAN.
 
Det är då inte skyttarna bakom vapnen som är de skyldiga, utan det är Mr
Balkan som är skyldig.
 
När dessa myter och lögner framförs har många frågat sig varför inte Mr
Balkan gör sig skyldig till motsvarande brott i andra länder.
 
I Norge, Danmark, Finland och andra länder huserar Mr Balkan inte fritt på
sätt som sker i Sverige.
 
ÅKLAGARE PÅ BALKAN SLÅR NU HÅL PÅ DENNA MYT, DEN OCKSÅ.
 
Det är inte Mr Balkan som är skyldig.
 
ANLEDNINGARNA TILL ATT DET EXPORTERAS MER VAPEN FRÅN BALKAN
TILL SVERIGE ÄN ANDRA LÄNDER ÄR FLERA:
 
- Efterfrågan på vapen är större i Sverige
- Kriminella i Sverige är fler, grövre kriminella och bättre organiserade än i andra
  länder
- Polisen är inte lika effektiv
- Straffen, i den mån de finns, är lindrigare i Sverige
Det är alltså dag att slå hål på denna myt, också.
 
SKA VI KUNNA KOMMA ÅT DESSA SKJUTNINGAR SKA VI I FÖRSTA HAND
HÅLLA RENT HUS HEMMA, INTE SKYLLA PÅ MR BALKAN,
 
Mr Balkan är inte grundproblemet, Mr Balkan utgör bara en "marknadsanpassning".
 
AE
 

VISST HAR SVERIGE EN KULTUR

Vår svenska kultur är inte bara barbarisk
 
Vår käre idol och dyrkade ikon, Fredrik Reinfeldt, vågade erkänna det vi andra
inte vågar erkänna.
 
Sverige har en kultur.
 
VISSERLIGEN ÄR DEN BARBARISK MENAR REINFELDT, MEN VI HAR I
ALLA FALL EN KULTUR.
 
Det är mer än många andra vågar erkänna, som får nervsammanbrott så fort
de närmar sig Skansen.
 
Men inte ens Fredrik Reinfeldt ser vidden av vår svenska kultur, den är faktiskt
något mer än bara barbarisk.
 
SvD har i dag 2 inlägg, som beskriver den svenska kulturen lite mer mångfas-
serterat än att bara vara barbarisk.
 
Tove Lifvendahl hänvisar i en ledare till den amerikanske psykologen Martin
Seligman, som införde begreppet "inlärd hjälplöshet" och menar att detta be-
grepp återkommande har applicerats på den svenska kulturen.
 
INLÄRD HJÄLPLÖSHET !!
 
Bra, då är vi med andra ord inte bara barbariska, vi har lärt oss att vara hjälp-
lösa genom att ständigt hänvisa till att stat / kommun ska ta hand om oss.
 
Maurico Rojas är inne på ett liknande resonemang i en kolumn med rubriken
"Integrationens döda vinkel".
 
I denna framhåller han vikten av att det inte bara sker offentliga insatser utan
att även personliga initiativ kompletterar välfärdsstaten.
 
Han menar då att vi utvecklat en omfattande omhändertagandeindustri.
 
OMHÄNDERTAGANDEINDUSTRI.
 
Och så envisas många att hävda att vi inte har en egen kultur.
 
DET HAR VI JU, DEN ÄR JU BARBARISK OCH UTGÖR EN OMHÄNDER-
TAGANDEINDUSTRI OCH PRÄGLAS AV INLÄRD HJÄLPLÖSHET.
 
Mer kultur än så kan man väl inte ha, eller ?
 
Många länder har ju gått om Sverige vad gäller ett antal viktiga områden,
som kunskapsutveckling, konkurrenskraft mm.
 
DET ÄR DÅ FORTFARANDE FÖR VÄL ATT VI ÄNDÅ ÄR BÄST I
NÅGRA AVSEENDEN.
 
AE

REGERINGEN HAR ABDIKERAT

Sjöfartsverkets personal har gjort myteri
 
Den som under årens lopp följt Sjöfartsverkets eskapader tror sig befinna sig på
en annan planet.
 
DEN SOM SETT HUR REGERINGEN HANTERAR SJÖFARTSVARKETS ESKA-
PADER, BLAND ANNAT VERKETS MYTERI, TROR SIG BEFINNA SIG ÄNNU
LÄNGRE BORT, I ETT ANNAT SOLSYSTEM.
 
Det kan inte sägas för många gånger:
 
Sjöfartsverket är en ren katastrof.
 
REGERIGNEN SOM HAR ANSVARET FÖR SJÖFARTSVERKET ÄR EN ÄNNU
STÖRRE KATASTROF.
 
Myteriet  inom Sjöfartsverket har pågått i år, men regeringen blundar för detta,
också !!
 
I Svd kan man i dag läsa om detta, ännu en gång, under rubriken:
 
KD KRÄVER BESKED AV FÖRSVARSMINISTERN OM STILLASTÅENDE RÄDD-
NINGSHELIKOPTRAR.
 
Allianspolitikerna Hans Wallmark och Mikael Oscarsson kräver besked av rege-
ringen syftande till att räddningstjänsten ska fungera, vilket den inte gör i dag.
 
Sjöfartsverket gjorde sig känd i anslutning till dessa helikoptrar för den stora korrup-
tionshärvan, när man i strid med alla regler inköpte dessa från Italien.
 
Regeringen gjorde inget åt detta, då heller.
 
MAN FÅR VÄL HYSA EN VISS RESPEKT FÖR REGERINGEN I DETTA AVSE-
ENDE. VILL MAN LÅTA ALLT I LANDET DRIVA VIND FÖR VÅG FÖR MAN
JU INTE ENGAGERA SIG "I ENSKILDA KORRUPTSHÄRVOR".
 
Sedan väl dessa helikoptrar kommit på plats har de i princip inte kunnat användas,
och skälet är känt.
 
Piloterna har gjort myteri.
 
NÄR PILOTERNA GJORT MYTERI HAR VERKETS LEDNING OCSKÅ GJORT
MYTERI GENOM ATT INTE TA ANSVAR FÖR DEN UPPKOMNA SITUATIONEN
OCH I FÖRLÄNGNINGEN HAR OCKSÅ REGERINGEN GJORT MYTERI GENOM
ATT INTE STYRA /LEDA SJÖFARTSVERKET, SÅ ATT RÄDDNINGSTJÄNSTEN
FUNGERAR.
 
Helikoptrarna har också gjort "myteri", de står för det mesta på marken och sätts
inte in för att piloter och andra gjort myteri.
 
Denna situation har inte seglat upp under en natt, den har pågått länge, och har
sin grund i att piloterna vill ha hutlösa och obskyra förmåner.
 
Och är man pilot i ett land, där det mesta driver vind för våg, för att regeringen
gjort myteri, då gör man också myteri för att få obskyra och hutlösa förmåner.
 
Sjöfartsverket dementerar inte att alla gjort myteri, men menar att det finns skäl till
myteriet, och man anger då:
- Övningar har inte genomförts som planerat
- Den mentala statusen har påverkats av pågående förhandlingar
- Det har varit dåligt väder
Att övningar inte genomförts är struntprat, likaså att vädret varit dåligt, det har inte
varit ihållande dåligt under 3 år.
Men den "mentala statusen" är inte struntprat.
 
BRISTER I DEN "MENTALA STATUSEN" HITTAR MAN PÅ 3 NIVÅER:
1) Hos piloterna
2) Hos Sjöfartsverkets ledning
3) Hos Regeringen.
 
Det Sjöfartsverkets ledning menar med "mental status" är att piloterna gjort myteri
för att de inte fått obskyra och hutlösa förmåner, och vill tvinga fram detta med ille-
gala aktioner.
 
UNDER TIDEN SAKNAR LANDET RÄDDNINGSRESURSER PÅ DETTA OMRÅDE,
OCH INGEN BRYR SIG OM DETTA, HELLER.
 
Den "mentala statusen" måste därför också ifrågasättas hos både verkets ledning,
som också gjort myteri, och hos regeringen som bara rycker på axlarna åt detta.
 
Regeringens hantering av Sjöfartsverkets korruption och myteri är symptomatisk.
Formellt har Regeringen ansvaret för att underställda myndigheter fungerar, men
denna uppgift har man abdikerat ifrån sedan många år.
 
Sjöfartsverket är då inget undantag.
 
REGERINGEN LÅTER I PRINCIP SAMTLIGA MYNDIGHETER DRIVA VIND FÖR
VÅG, BRYTER DE MOT LAGAR, SO WHAT ?, SKÖTER DE INTE SIN UPPGIFT,
SO WHAT ?, ÄGNAR DE SIG ÅT ANNAT ÄN UPPGIFTEN, SO WHAT ?,
ÄGNAR DE SIG ÅT KORRUPTION, SO WHAT ? OCH GÖR DE MYTERI, SO
WHAT ?.
 
De som anser att landet och dess myndigheter ska driva vind för våg därför att
regeringen gör myteri, har ett lätt val inför valet i september.
 
RÖSTA PÅ STEFAN LÖFVEN.
 
 
 
AE

EN NY BISARR TYPIOSK SVENSN DEBATT

Vi har nu fått en ny typisk svensk debatt
 
Skam den som ger sig tycks man tycka.
 
Spåren efter den fullständigt bisarra debatten rörande invandring har knappt
torkat förrän vi ger oss in i nästa bisarra debatt.
 
Den förra debatten rörde invandringens enorma vinster. Från Ystad till Hapa-
randa satt så kallade experter med sin tillrättalagda uppfattning och räknade
hur stort nettotillskott till ekonomin varje nyanländ medförde.
 
DEN SOM KOM FRAM TILL STÖRST VINST VANN.
 
Nu har denna bisarra debatt bedarrat, något, men skam den som ger  sig, i
Sverige lyckas man alltid hitta något område, där man kan föra en bisarr de-
batt.
 
DEN NYA BISARRA DEBATTEN GÄLLER DEN HÖGA NIVÅN PÅ BROTTS-
LIGHETEN  OCH MER KONKRET OM POLISEN SKA GES MILITÄRT STÖD.
 
Vissa öppnar nu upp för att sådant militärt stöd till polisen ska kunna ges, bland
annat har Stefan Löfven antytt något i den riktningen.
 
Detta har nu medfört att de med tillrättalagd uppfattning, de som tidigare såg stora
ekonomiska vinster med varje nyanländ, vädrar  morgonluft.
 
ÄNTLIGEN EN NY CHANS TILL EN BISARR DEBATT TYCKS MAN TÄNKA.
 
Vad gäller då saken, kanske borde man börja i den änden, eller ?
 
Saken gäller den höga brottsligheten, grövre än tidigare och mer omfattande.
 
En sak att då ta hänsyn till är att polisen aldrig har kunnat, kan inte, och kommer
aldrig att kunna, hantera denna höga nivån på brottsligheten.
 
Den fråga vi då måste ställa oss är:
 
SKA VI ACCEPTERA UTVECKLINGEN AV BROTTSLIGHETEN ELLER SKA
VI FÖRSÖKA GÖRA NÅGOT ÅT DEN ??
 
De som tycker att vi ska acceptera utvecklingen mot en allt grövre brottslighet
kan lugnt luta sig bakåt och konstatera vad som sker när polisen inte kan lösa
sin uppgifter.
 
De som anser att situationen är oacceptabel, och som inser att polisen inte räc-
ker till, måste gå vidare i tankegången och ställa frågan:
 
VEM /VAD SKA MEDVERKA TILL EN BÄTTRE UTVECKLINGEN NÄR POLISEN
INTE RÄCKER TILL ??
 
Jesus ??
Mollgan??
 
Man inser snabbt att vare sig Jesus eller Mollgan kan lösa detta problem, och det är
då tanken på militärt stöd till polisen kommer in.
 
"MILITÄR" HAR SÅDAN UTBILDNING OCH SÅDAN ORGANISATION ATT DE
POSITIVT KAN BIDRA TILL ETT STÖD ÅT POLISEN.
 
Det är här debatten blir rent bisarr, de rättrogna börjar nu yra om historiska händel-
ser:
 
MILITÄR SKJÖT JU IHJÄL CIVILA I ÅDALEN OCH DET VILL VI INTE SKA
HÄNDA IGEN !!!
 
Man blirså innerligt trött på detta enfaldiga "tjattrande".
 
I Danmark har man löst detta utan att "civila skjuts ihjäl i Ådalen". Där har man
satt in militär i samband med gränsvakningen för att avlasta polisen, så att
polisen kan ägna sig åt mer polisiära uppgifter.
 
DET BORDE ALLTSÅ GÅ ATT ÄVEN I SVERIGE SÄTTA IN MILITÄR FÖR ATT
AVLASTA POLISEN VAD GÄLLER VISSA UPPGIFTER UTAN ATT "CIVILA
SKJUTS IHJÄL I ÅDALEN".
 
Ett kommunalråd i Malmö, tillhörande det Meningslösa Partiet, är starkt motstån-
dare till att "militär ska patrullera i Rosengård och skjuta mot folk".
 
Ska vi föra debatten på den nivån kanske det är bäst att låta brottsligheten
fortsätta att eskalera över alla bräddar.
 
AE

TOTALFÖRVIRRAD FÖRSVARSDEBATT

Förvirrade blir förvirrade
 
Stefan Löfven gjorde det nu igen.
 
HAN SKAPADE FÖRVIRRING I SÄLEN.
 
Att han lyckades med att skapa förvirring i Sälen kan ju inte ha berott på annat
än att de som lyssnade till honom redan var förvirrade.
 
Hur man kan göra en megaaffär av att Stefan Löfven inte använde exakt samma
ordval som Försvarsberedningen är en fullständig gåta.
 
NÄR FÖRSVARSBERE'DNINGEN SÄGER ATT "ETT VÄPNAT ANFALL INTE
KAN UTESLUTAS" SÄGER STEFAN LÖFVEN ATT "ETT VÄPNAT ANFALL
INTE ÄR SANNOLIKT"
 
Det finns ingen som helst motsatsförhållande i dessa olika sätt att uttrycka sig.
 
ATT MAN INTE UTSLUTER NÅGOT INNEBÄR INTE ATT DET ÄR SANNOLIKT,
OCH ATT MAN SER NÅGOT SOM OSANNOLIGT INNEBÄR INTE ATT MAN
UTESLUTER DET.
 
Man ser bara "saken från två olika håll", i detta fallet ville Stefan Löfven av hänsyn
till interna motsättningar tona ner retoriken, medan Försvarsberedningen ville "tona
upp" retoriken med hänsyn till ett förändrat säkerhetsläge.
 
I SAK SÄGER MAN EXAKT SAMMA SAK.
 
Stefan Löfven är här klämd, mellan en intern opposition och en förändrad syn på
säkerhetsläget.
 
Om han försöker balansera denna situation på sätt som skett, utan att säga nå-
got som ändrar sakinnehållet bör man kanske ha en viss respekt för detta.
 
MAN BLIR BARA FÖRVIRRAD AV VAD HAN SÄGGER OM MAN REDAN ÄR
FÖRVIRRAD.
 
Många förvirrade har också förvirrat sig ännu mer över hans uttalande om "ett
ENSKILT anfall mot Sverige inte är sannolikt".
 
Den förvirringen är ändå svårare att förstå, här skulle man kunna formulera sig:
 
ETT ENSKILT ANFALL MOT SVERIGE ÄR I DET NÄRMASTE UTESLUTET.
 
Ordet ENSKILT är här nyckelordet. Ett sådant ses närmast som helt uteslutet
av de flesta ej förvirrade bedömare.
 
Ett väpnat anfall mot Sverige kan inte UTESLUTAS, framstår just nu fortfarande
som OSANNOLIKT, och sker det så sker det inte som ENSKILT anfall mot Sve-
rige, det sker SANNOLIKT i samband med en aggression riktad mot Baltikum
och då HÖGST SANNOLIKT syftande till att Ryssland vill kontrollera luft- och
sjövägar i Östersjöområdet.
 
Hur ska man då sammanfatta den debatt som blossat upp kring dessa ordval ?
 
KANSKE SOM ATT FÖRVIRRADE PERSONER SKA HÅLLA SIG BORTA
FRÅN EN FÖRVIRRAD FÖRSVARSDEBATT ?
 
AE
 
 

HOVRÄTTEN ÄGNAR SIG ÅT "HETS MOT FOLKGRUPP" ?

Rasismen tycks nu ha tagit över i våra Hovrätter ?
 
Poliser är utsatta och drabbas ofta av övergrepp i olika former.
 
Vid ett tillfälle blev en kvinnlig polis misshandlad, dragen i håret och spottad i
ansiktet.
 
Övergreppet utfördes av vad Hovrätten kallar en "invandrare" och ledde till
åtal.
 
Väl i Hovrätten frikändes "invandraren" med motiveringen:
 
" DETTA UTGÖR INTE ETT UPPENBART OFÖRSVARLIGT BETEENDE
AV EN INVANDRARE".
 
Att Hovrätten i fråga drabbats av hybris och rasism är ju uppenbart för var
och en, men "vän av ordning" tycker att man ändå ska ställa frågan:
 
Utgör Hovrättens motivering "hets mot folkgrupp" eller utgör den en
diskriminering mot andra än invandrare, då dessa kan antas dömas om
de spottar en polis i ansiktet och misshandlar polisen ??
 
AE

PAPPFIGUR SOM PAPPFIGUR

Thailand använder Sverige som föredöme ?
 
I Thailand har premiärministern vidtagit ett djärvt steg för att undvika att
svara på journalisters frågor.
 
NÄR HAN SKA MÖTA JOURNALISTER OCH SVARA PÅ FRÅGOR STÄL-
LER HAN UPP EN PAPPFIGUR, SOM JOURNALISTERNA FÅR HÄLSA
PÅ.
 
Källor från Thailamd gör gällande att man inspirerats av Stefan Löfven.
 
AE

RSS 2.0