VET LÖFVEN VAD HAN TALAR OM ??

Enfaldiga politiska debatter
 
När man hör politiska debatter i TV mm så blir man lätt trött, mycket trött.
 
När man sedan hör Stefan Löfven i dryga timmen stå och veva med armarna hela
tiden mässande ett enfaldigt, mycket enfaldigt och okunnigt, mantra blir man inte
bara trött, man blir förbluffad.
 
VI HÖJER SKATTERNA MED 140 MILJARDER,  OCH HÖJER DÅ VÄLFÄRDEN,
MEDAN NI MINSKAR SKATTERNA, OCH DÅ MINSKAR VÄLFÄRDEN !!
 
Detta fick vi höra ett antal gånger, påminner lite om Bosse Ringholm, och sanningen
är att det är enfaldigt, mycket enfaldigt, okunnigt, mycket okunnigt, och oseriös, myc-
ket oseriöst.
 
HAR STEFAN LÖFVEN ALDRIG HÖRT TALAS OM LAFFERKURVAN ?
 
Lafferkurvan visar en tänkt optimal punkt på skattekvoten/skattetrycket, där en viss
skattenivå maximerar effektivitet / välfärd.
 
Detta påminner väldigt mycket om den så kallade priselasticiteten när det gäller
prissättning på varor. Där finns det ett tänkt/teoretiskt pris där priset maximerar
vinst. Högre pris ger då mindre vinst, och lägre pris ger lägre vinst.
 
Ungefär så fungerar lafferkurvan, som bygger både på vetenskap, forskning
och empiriska data.
 
SKATTER ÖVER DEN OPTIMALA SKATTENIVÅN GER LÄGRE EFFEKTIVITET
OCH SKATTER UNDER DEN NIVÅN GER OCKSÅ LÄGRE EFFEKTIVITET / VÄL-
FÄRD.
 
Se slarvigt ritad lafferkurva nedan:
 
Denna visar tydligt hur erbarmerligt enfaldigt och okunnigt tragglandet om 140 mil-
jarder mer och 100 miljarder mindre är.
 
Allt tyder på att Sverige skattekvot/skattetryck passerat den optimala punkten, låt
då säga att Sverige befinner sig som skissen visar.
 
Att Sverige passerat den optimala punkten får väl anses styrkt genom att vår höga
skattekvot inte har sin motsvarighet i hög effektivitet / välfärd.
 
Slutsatserna blir då överslagsmässigt väldigt enkla:
 
ÖKAR MAN SKATTERNA MED 140 MILJARDER SÅ DRÄNERAS EFFEKTIVITEN/
VÄLFÄRDEN PÅ MER ÄN 140 MILJARDER OCH MINSKAR SKATTERNA MED
100 MILJARDER, DÅ TILLFÖRS EFFEKTIVITET / VÄLFÄRD MED MER ÄN 100
MILJARDER,
 
Teoretiskt är detta väldigt lätt att förstå, svårigheterna ligger i att hitta den optimala
punkten på kurvan, en vetskap som är nödvändig för att hantera frågan om skatter
ska höjas eller sänkas.
 
Frågan kompliceras än mer genom att vissa skatter följer detta mönster mer, en del
mindre, en del kanske inte alls och vissa kan ha motsatt verkan.
 
 
Man måste därför hitta det man förr kallade dynamiska effekter, ett uttryck
som nu tycks vara tabubelagt och ersatt med ännu ett enfaldigt mandra.
 
VARJE REFORM / SKATTESÄKNING MÅSTE FINANSIERAS "KRONA FÖR
KRONA".
 
Detta är inte bara fel, det är sanslöst fel.
 
Rätt reform och rätt skattesänkning ger en dynamisk effekt, som medför att
den finansierar sig själv och "lite till", allt enligt lafferkurvan.
 
Ingen begär att Stefan Löfven ska känna till allt om lafferkurvan och dess sätt att
verka.
 
MEN MAN BÖR KUNNA KRÄVA AV LANDETS  STATSMINISTER ATT HAN
INTE FÖR DEBATTEN SOM OM HAN INTE VISSTE OM ATT DEN FI
NNS !!
 
Tyvärr har även moderaterna hakat på denna enfadliga debatt och skyr "dyna-
miska" effekter som pesten.
 
Vi har alla, obeoende av partitillhörighet, en önskan och ett ansvar, att Sverige ska
utvecklas väl. Det borde därför ligga i allas intresse att vi hanterar skatter på ett
sätt så att det gynnar fortsatt välståndsutveckling.
 
En bra, och egentlig nödvändig start, vore då att man så långt det är möjligt
strävar att placera Sverige rätt på kurvan.
 
FÖRST DÅ VET MAN OM SKATTER SKA HÖJAS ELLER SÄNKAS, NÄSTA
SVÅRA STEG BLIR SEDAN ATT URSKILJA VILKA SKATTER SOM SKA
HÖJAS/SÄNKAS FÖR ATT GE MAXIMAL NYTTA/MINIMAL SKADA.
 
Just nu förs debatten, av alla partier, som om detta teoretiska samband inte fanns
överhuvudtaget, och då uppstår frågan:
 
Undviks frågan för att man inte själv har kunskap och/eller tycker att den är
för svår, eller undviks frågan därför att man utgår ifrån att medborgarna
tycker att den är för svår att förstå ?
 
Denna fråga ger omedelbart upphov till en ny fråga:
 
VILKET ÄR VÄRST ??
 
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0