ÄR ALLA I SOLNA TINGSRÄTT "DYNGRAKA" ?

Nu kan det väl ändå inte bli värre, eller ??
 
Man har länge trott att bristerna i det svenska rättssystemet är så stora att
det inte kan bli värre.
 
MEN DET KAN BLI VÄRRE OCH DET BLIR VÄRRE HELA TIDEN.
 
Nu tycks bristerna vara så stora att det är befogat att ställa frågan om vi över-
huvudtaget har ett rättssystem som hör hemma i den civiliserade världen.
 
Läser man dagens Borås Tidning inser man snabbt att det så kallade rätts-
systemet vi håller oss med i Sverige inte hör hemma i ett civiliserat samhälle.
 
Ledande politiker har så småningom kommit till insikt, viss liten insikt, om att
medborgarna har ett behov av att känna sig trygga, och talar sig därför varma
för "lag och ordning".
 
Men "lag och ordning" och ett rättssystem är inte starkare än sin svagaste länk,
och vissa länkar är så svaga att rättsstaten tycks ha upphört fungera.
 
Får man tro dagens Borås Tidning hittar man en sådan svag länk, en
mycket svag länk om någon länk överhuvudtaget, i Solna Tingsrätt.
 
DÄR BESTÅR DEN SVAGA LÄNKEN AV NÄMNDEMÄN SOM TYCKS
VARA I BEHOV AV VÅRD.
 
Om detta kan man läsa i dagens Borås Tidning under rubriken:
 
" MAN AV "BRA FAMILJ" FRIAD FÖR MISSHANDEL.
 
Bakgrunden är då att en man står åtalad för misshandel av sin fru, och
blir frikänd.
 
MOTIVEN TILL FRIKÄNNANDET ÄR AV DEN ARTEN ATT DET ÄR BEFO-
GAT HÄVDA ATT RÄTTSSTATEN UPPHÖRT ATT FUNGERA, OM DEN NU
NÅGONSIN FUNGERAT.
 
Mannen blir alltså frikänd för misshandeln, och rätten pekar då bland annat
på att mannens familj "verkar vara en bra familj" !!
 
Att man av detta skäl inte godtar kvinnans version av det som hänt borde
få den mest hängivne beundraren av vårt så kallade rättssystem att ge upp.
Rätten skriver då i domen:
 
DET ÄR INTE OVANLIGT ATT KVINNOR FELAKTIGT HÄVDAR ATT DE
BLIVIT MISSHANDLADE OCH HOTADE OCH PÅ DET SÄTTET LÅTSAS
ATT DE ÄR I BEHOV AV SKYDDAT BOENDE !!!
 
Nämndemännen tycks själva behöva vård på "skyddat boende", mycket skyd-
dat boende, med stängsel omkring, då de utgör en ren samhällsfara.
 
Vad andra kvinnor gör, som inte är "ovanligt" ska alltså enligt dessa infantila
nämndemän  utgöra en grund för hur kvinnans version ska bedömas.
 
Det bör tilläggas att rättens domare motsatte sig ett friande, någon tycks
ändå i Solna Tingsrätt inte   helt tappat förståndet.
 
Det är här man tror att det inte kan bli värre, men det kan bli värre, mycket värre,
i vart fall i Solna Tingsrätt. Där skriver man:
 
" KVINNANS TROVÄRDIGHET MINSKAR GENOM ATT HON ANMÄLDE
MISSHANDELN TILL POLISEN I STÄLLET FÖR ATT SÄGA TILL MANNENS
FAMILJ" !!
 
Det är här men ser efter om man har giltigt pass, så att man kan lämna landet.
 
Nu ska man alltså inte anmäla misshandel i familjen och kvinnovåld till polisen
utan till misshandlarens "bra" familj" !!
 
KAN DET BLIR VÄRRE, JA !!
 
För detta räcker inte, i domen skriver man också:
 
" MANNENS FAMILJ VERKAR VARA EN BRA FAMILJ TILL SKILLNAD
FRÅN KVINNANS, VILKET OCKSÅ HAR BETYDELSE FÖR BEDÖMNINGEN
AV SKULDFRÅGAN "
 
Det är här man börjar undra vad en enkel flygbiljett till civilisationen kostar ?
 
AE

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0