STATLIG MILJARDRULLNING TILL INGEN NYTTA !!

Den svenska modellen slår till igen !!
 
I dagens Dagens Industri kan man läsa en intressant artikel rörande anskaffning
av nytt luftvärn under rubriken:
 
MILJARDSMÄLL FÖR PARTRIOTKÖP - SOCIALDEMOKRATERNAS NYA
KAROLINSKA !!
 
Vad gäller saken, som brukligt är när tokigheter inträffar så är den "svenska
modellen" inblandad, den modell som "har tjänat oss väl, tjänar oss väl och
kommer att tjäna oss väl ".
 
Ett antal av modellens grundbultar blir i denna affär väldigt tydliga:
 
1) Ta aldrig ansvar för skattebetalarnas pengar
2) Köp därför så dyrt som möjligt och strunta i att det finns mer kostnadsef-
    fektiva system
3) Sträva efter att det man köper är sämre än vad som i övrigt erbjuds på mark-
    naden, det viktigaste är att sätta skattebetalarna på plats.
4) Se till att underhållet blir så dyrt som möjligt, så att skatter måste höjas med
    motiveringen att vi ska värna om välfärden.
 
Ovanstående grundbultar i modellen blir pinsamt tydliga i denna luftvärnsaffär.
 
Vad gäller kostnaden är kostnaden för systemet beräknad till runt 28 miljarder.
Ett jämförbart system, inköpt från Frankrike, skulle kosta ungefär 8,5 miljarder.
 
Ursprungligen fanns i upphandlingen krav på så kallad "täckning 360 grader",
en viktig komponent för försvarsförmågan. Detta kunde inte Patrioc uppfylla,
däremot det billigare franska alternativet. För att möjliggöra ett köp av Patrioc
tog man därför bort detta krav, för att man skulle kunna köpa ett system som
var så dyrt som möjligt, och så dåligt som möjligt.
 
Kostnaden för framtida underhåll visar sig nu bli stora, väldigt stora, och detta
är i allt väsentligt kopplat till underhåll av missiler. Israel kan tillhandahålla mot-
svarande missiler, med samma prestanda, men med avsevärt lägre underhålls-
kostnader.
 
Dessa billiga modeller passar inte in i den "svenska modellen" om man ska köpa
så dyrt som möjligt och få så dålig teknik som möjligt.
 
Den som är mest ansvarig för denna affär är geniet Peter Hultqvist, samma geni
som såg till att IT skandalen på Transportstyrelsen blev en riktigt stor säkerhets-
läcka.
 
Peter Hultqwist tycks vara mycket angelägen om att tillämpa den "svenska mo-
dellen", att köpa dyrt och få något dåligt eller inget alls, och man kan då notera
att den "svenska modellen" i dessa avseenden tillämpats i tidigare stora försvars-
affärer, där man köpt dyrt, men fått något dåligt eller inget alls.
 
I ett samarbete med Norge inköptes ett stort antal haubitser, dessa kom
aldrig att inordnas i det svenska försvaret och man tvingades förrådsställa
dessa och inget vet i dag vad som kommer att hända.
 
DE MEST FÖRHOPPNINGSFULLA HOPPAS PÅ ATT NÅGON SKA KOMMA
ATT KÖPA DESSA BILLIGT, DET SOM MAN SJÄLV KÖPT DYRT.
 
I ett annat stort samarbetsprojekt med Norge skulle ett stort antal lastbilar inköpas
till Försvaret. Efter det att stora summor lagts ner på upphandling mm föll hela
affären, för Sveriges del. Att så skedde berodde på att Sverige hela tiden ändrade
på allt, så att allt så småningom skulle, även här, bli så dyrt som möjligt.
 
Patriocaffären är tänkt arr ske i början av augusti, en tidpunkt som styrs av att
'USA ockerfärgade offert går ut.
 
Den "svenska modellen" tillåter inte att man passerar detta datum och förhandlar
fram ett billigare pris, vilket borde vara möjligt genom att förhandla med det franska
alternativet som ett jämförelseprojekt.
 
Det som är ansvariga för att genomföra alla dessa fullständigt absurda affärer
försöker nu i höst bli omvalda, så att de även framöver ska kunna genomföra så
dåliga affärer, att Sverige alltid har högst skatter i världen.
 
Att Peter Hultqwist saknar både ansvar och kompetens ger dessa affärer tydligt be-
vis på, men en annan fråga inställer sig:
 
VAD ÄR DET FÖR UNDERLIGA MEKANISMER SOM MEDFÖR ATT VI SKATTE-
BETALARE STILLATIGANDE ÅSER DENNA FULLSTÄNDIGT VANSINNIGA MIL-
JARDRULLNING ??
 
Är vi verkligen så "dumma" eller gör vi oss bara till ?
 
Dagens Industri pekar på den omständigheten att även moderaterna ställer sig ba-
kom Patriocaffären. Denna moderata ledningen borde därför, före valet, motivera
sitt ställningstagande, och då är det 3 frågor som är av intresse;
 
1) Varför vill man köpa system som är avsevärt dyrare än andra tekniskt jäm-
    förbara system, i vissa avseenden till och med bättre ?
2) Varför bortser man ifrån behovet av "täckning 360" grader, när detta är
    ytterst viktigt, och då man kan köpa den förmågan från annat håll till en
    betydligt lägre kostnad.
3) Varför avstår man är köpa missiler från Israel, missiler med samma för-
    måga men med betydligt billigare underhåll.
 
Så länge den moderata ledningen inte besvarar dessa frågor på ett adekvat sätt
gör de sig inte förtjänta av väljarnas röster, de heller.
 
AE
 
 
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0