DN BESKRIVER VANSTYRET AV SVERIGE

Dagens nyheter visar upp förfallet i Sverige
 
Ingen kan väl ha undgått turerna i megaskandalen NKS.
 
Turerna har varit många, allt från den inledande upphandlingen till dagens
korrupta inslag. För den oinvigde, som försökt följa utvecklingen, finns det
mängder av inslag som borde ses som rent kriminella, korruption och tro-
lös mot huvudman.
 
Många har krävt en oberoende utredning, krav som blev mer omfattande när
det blev känt hur mycket och hur Boston Gruppen fakturerat sina tjänster.
 
BOSTON GRUPPEN SKICKADE DÅ ÖVER ETT PAPPER DÄR DET STOD EN
EN SUMMA, LÅT SÄGA 50 MILJONER, UTAN NÅGON SOM HELST SPECIFIKA-
TION.
 
Det stod i princip enbart;
 
Betala 50 miljoner !!
 
Det finns lagar och regler kring hur fakturor ska vara utformade för att de ska kunna
godkännas och bokföras, bland annat gäller bokföringslagen även för NKS.
 
Den som släppt igen dessa fakturor och släppt igenom betalningarna borde rimligen
som minst gjorts sig skyldig till grovt tjänstefel, korruption ligger också nära till hands.
 
Ytterst ansvarig för upphandlingen råkar vara Jan Svenenius, som råkar vara make
till Irene Svenenius, som råkar vara ytterst politiskt ansvarig för NKS.
 
Hon har motsatt sig en oberoende utredning för att, som det tycks, skydda sin makes
oegentligheter.
 
DETTA KALLAR DAGENS NYHETER JÄV ??
 
För den oinvigde pekar allt i den riktningen att någon begått rena oegentligheter, och
som ytterst ansvarig  har Jan Svenenius också en del i detta.
 
I stället för att gå fram i filttofflor, som DN gör, borde lagboken tas fram och en
förundersökning borde inledas kring de betalningar som skett till Boston Grup-
pen.
 
En sådan inriktning leder också till en helt annan syn på hur man ska se på hur Jans
maka arbetat för att skydda honom och dölja de oegentligheter som tycks ha begåtts.
 
Även här borde lagboken tas fram i stället för att mumla om "jäv" och en för-
undersökning borde i stället inledas rörande "skyddande av brottsling".
 
Mutaffärerna tycks numera så som "spö i backen# och de sker helt ogenerat och
öppet, och det är naturligt, ingen bryr sig det minsta.
 
I DAG KAN EN LEDANDE POLITIKER OCH MYNDIGHETSCHEF FIFFLA PRECIS
HUR MYCKET SOM HELST UTAN ATT NÅGON SÅ MYCKET LYFTER PÅ ÖGON-
BRYNEN.
 
Det DN kallar jäv borde alltså ses som misstänkta kriminella handlingar och bli före-
mål för förundersökning. Det räcker inte att Irene Svenenius "kliver åt sidan" för att
undanröja jäv, oegentligheterna har redan skett.
 
I viss mening får väl ändå Irene Svenenius anses ha rätt, när hon  motsätter sig en
oberoende granskning, för att, som det tycks, skydda sin make.
 
Turerna kring NKS har haft så många inslag, många av rent kriminell karaktär,
att stadiet "oberoende  granskning" måste anses passerat.
 
I STÄLLET BORDE EN ÅKLAGARGRUPP TILLSÄTTAS SOM GENOMFÖR EN
ÖPPEN OCH OMFATTANDE FÖRUNDERSÖKNING KRING ALLA OEGENTLIG-
HETER FRÅN DAG 1 TILL IDAG !
 
Vissa bedömare menar att man ska kräva återbetalning från Boston Gruppen. Detta
måste anses vara ett minimikrav.
 
STOCKHOLMS STAD BORDE RETURNERA ALLA OSPECIFICERADE FALTUROR
OCK KRÄVA EN ORDENTLIG SPECIFIKATION ÖVER:
- specificerad nedlagd tid
- specifikation utfört arbete
- specifikation vem som utfört tjänst
- specifikation över vilka inom NKS som varit kontaktmän i konkreta frågor.
 
DE SUMMOR SOM BOSTON GRUPPEN DÅ INTE KAN SPECIFICERA OCH
GÖRA SANNOLIKA BÖR OMGÅENDE BLI FÖREMÅL FÖR EN STÄMNING.
 
Redan nu bör också Boston gruppen bannlysas från alla arbeten inom offentlig verk-
samhet.
 
Korruptionsärenden står numera "som spö i backen" och både antal och summor
eskalerar över tid. Detta rör sig troligen om enorma summor, vilket medför åtstram-
ningar på andra områden.
 
Man talar om "gökungar i boet". I dag finns det fog att påstå att Sverige saknar
politisk ledning i den meningen att landet styrs. Den styrning som sker har mer
karaktären av rent vanstyre.
 
Tillåter man korruptionen växa på sätt som sker, så kommer denna "gökunge",
tillsammans med en annan "gökunge", migration/integration att lägga beslag
på huvuddelen av våra gemensamma resurser.
 
Den moderata partiledningen har legat lågt rörande denna megaskandal och sett
mellan fingrarna för att skydda andra ledande moderater.
 
Även detta agerande borde bli föremål för en undersökning i någon form, så får
det bara inte gå till.
 
Elisabeth Santesson satt i Agenda i går och talade om vikten om att både  tala
om problemen och att lösa problemen.
 
Det är en både viktig och nödvändig ansats.
 
MEN DEN RETORIKEN BLIR BARA EN ENDA "STOR TOM PÅSE" OM MAN
SER MELLAN FINGARNA PÅ DE OEGENTLIGHETER SOM SKETT KRING
NKS FÖR ATT SKYDDA VISSA MODERATER.
 
Många är eniga med Elisabeth Svantesson i den meningen att man ska tala om
problemen och lösa dem.
 
MODERATERNA HAR EN CHANS ATT VISA ATT DE MENAR VAD DE SÄGER
GENOM ATT RENSA UPP KRING ALLA OEGENTLIGHETER SOM SKETT,
OCH SKER, KRING NKS ÖVER TID.
 
Det räcker då inte att man "viskar" om jäv och att Irene Svenenius "kliver åt sidan"
i just denna fråga, och det räcker inte heller att Jan Svenenius sitter kvar på sin
post.
 
AE

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0