DEN SVENSKA MODELLEN HÖLL INTE

Den svenska modellen är under avveckling
 
Stefan Lövfen hävdar att den "svenska modellen" inte ska avvecklas, den ska utvecklas.
 
Gårdagens utveckling på NKS tyder på motsatsen, den svenska modellen tycks nu av-
vecklas på ett närmast brutalt sätt.
 
EN FIFFLANDE UPPHANDLINGSCHEF PÅ NKS TVINGAS LÄMNA SIN POST TROTS
NÄRA VÄNNER INOM DEN POLITISKA ELITEN !!
 
Den svenska modellen klarade inte denna påfrestning, den fifflande upphandlingschefen
Jan Svenonius tvingades lämna sin post tros att den fifflande och jävige moderata topp-
politikern Irene Svenonius gjorde allt för att dölja hans brott.
 
Frågan är om den "svenska modellen", som vanligt frestas man tillägga, ska lägga hinder
i vägen för en anständig utveckling ??
 
EN ANSTÄNDIG UTVECKLING SKULLE KRÄVA ATT MAN NU INLEDER EN FÖR-
UNDERSÖKNING RÖRANDE  DE BROTT JAN SVENONIUS TYCKS HA BEGÅTT.
 
Det behövs ingen statlig utredning för att komma fram till att en sådan både behövs och
är kraftigt motiverad, den kan inledas utifrån de uppgifter som nu är kända.
 
MAN ATTESTERAR INTE FAKTUROR UTAN ATT DET FRAMGÅR VAD SOM ÄR
FAKTURAUNDERLAG OCH MAN BESLUTAR INTE OM UTBETALNINGAR TILL
BOSTONGRUPPEN, TILL VILKA DE INTE ÄR BERÄTTIGADE.
 
Det tycks utgöra både tjänstefel, korruption och trolöshet mot huvudman, och det kan
vare sig den svenska modellen eller korrupta utredare ändra på !!
 
Det finns också en annan dimension, också den tycks omfatta brottsliga handlingar.
Irene Svenonius vägran att gå med på en extern utredning rörande de brott hennes
man tycks ha begått beskrivs i sedvanlig ursäktande form, enligt den svenska modellen,
som jäv.
 
VISST ÄR DET JÄV, SOLKLART JÄV, MEN DET TYCKS OCKSÅ VARA NÅGOT
ANNAT.
 
Kommunallagen är tydlig på denna punkt:
 
EN LEDAMOT, OCH IRENE SVENEONIUS ÄR LEDAMOT, FÅR INTE DELTAGA
I BESLUT RÖRANDE FAMILJEMEDLEM.
 
Denna lydelse blev Irene Svenonius informerad om innan sin vägran att godkänna
en extern utredning.
 
Med vetskap om denna lydelse, och med vetskap om att hennes man tycks ha
begått grova brottsliga gärningar bör det gå att komma fram till en annan be-
dömning än bara "jäv".
 
KANSKE OTILLBÖRLIG SKYDDANDE AV BROTTSLING ELLER UTNYTTJANDE
AV  TJÄSNTESTÄLLNING FÖR ATT DÖLJA KRIMINELL VERKSAMHET ??
 
Inte heller här behövs en statlig utredning, allt är känt, som motiverar en förunder-
sökning, det är bara att skrida till verket.
 
SÅVITT MAN INTE LÅTER DEN SVENSKA MODELLEN LÄGGA HINDER I VÄ-
GEN, DEN MODELL SOM ÄR TÄNKT ATT SÄKERSTÄLLA ATT FIFFLANDE
POLITIKER INTE SKA KUNNA NÅS AV LAGENS LÅNGA ARM.
 
Den moderata partiledningen har mycket att förklara i detta ärende. Så här långt har
man med näbbar ock klor slagits för att partiledningen ska delta i mörkläggningen
av denna kriminalitet.
 
Den moderata partiledningen skulle "vinna poäng" på att intaen hederlig och korrekt
ståndpunkt kring detta, nu och självmant, i stället för att senare tvingas till det under
galgen, när en statlig utredning kan avslöja allt fiffel, som även partiledningen varit
mån om att dölja,
 
AE
 
 
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0