BEGÅVNINGSRESERVEN STYR TULLVERKET

Tullverket, och Sverige, faller fortare än börsen !!
 
De flesta välinformerade vet sedan länge att Sverige befinner sig på ett
"sluttande plan" i ett antal avseenden.
 
Sammanfattar man dessa "avseenden" så tycks detta "sluttande plan"  medföra
en krasch, rakt ner i avgrunden.
 
Mycket av detta scenario bygger på kompetensen, eller inkompetensen, hos le-
dande politiker och myndighetschefer.
 
SvD belyser detta övertydligt i dag under rubriken:
 
TULLVERKET MÖRKAR OM MOMSHAVERIER PÅ ARLANDA.
 
Där kommer Therese Mattson till tals, tydligen hämtad ur den så kallade be
gåvningsreserven, eller kanske inkvoterad, till tals.
 
OCH DÅ MÖRKNAR EN REDAN NATTSVART BILD.
 
Vem är då Therese Mattson ??
 
Hon är generaldirektör för Tullverket, tydligen inkvoterad i kraft av sitt kön,
för någon annan merit kan man inte urskilja, om man ska förstå SvD rätt.
 
Hon var också en av kandidaterna till att bli rikspolischef, och många blev för-
bluffade över valet av SÄPO chefen, men man ser nu ett mönster.
 
Den viktigaste meriten för att bli ny rikspolischef tycka ha varit förmågan
att blunda.
 
SÄPO BLUNDADE FÖR AKILOV OCH MATTSON BLUNDADE FÖR AR-
LANDA.
 
Säpochefen tycks ha blundat mest och blev därför utsedd till rikspolischef !!
 
SvD inslag i dag handlar om "momshaveriet " på Arlanda, ett av många have-
rier. som medför att Sverige är på väg rakt ner i "avgrunden".
 
När man läser SvD inslag uppkommer frågan, hur blir man generaldirektör ?
 
I Therese Mattssons fall tycks det hela vara tämligen tydligt:
 
EN KVINNA SKA UTSES, KVINNAN I FRÅGA SKA INTE HA NÅGON SOM
HELST KOMPETENS, HON SKA INTE FÖRSTÅ DET ANDRA FÖRSTÅR
OCH HON SKA INTE SVARA PÅ FRÅGOR SOM ÄR BESVÄRANDE.
 
Trots dessa tydliga meritkrav, visar hon nu att hon inte uppfyller kraven,
då hon svarar på frågor som kan tyckas besvärliga utan att förstå vad hon
säger.
 
Momshaveriet på Arlanda är ett haveri, om detta är alla överens, och Tull-
verket har en del i att detta haveri inträffat. Förklaringen får vi nu från begåv-
ningsreserven:
 
MOMSHAVERIET BEROR FRAMFÖR ALLT PÅ EN FÖRSENAD OMVÄRLDS-
ANALYS.
 
Att Tullverket inte sköter sina åliggande, och att dess generaldirektör blundar
skulle alltså bestå  i "försenad omvärldsanalys"
 
Man kan inte se någon "försenad omvärldsanalys", men däremot en "fel om-
världsanalys"
 
OCH DEN FELAKTIGA OMVÄRLDSANALYSEN BEGICKS AV REGERIN-
GEN SOM UTSÅG EN UR BEGÅVNINGSRESERVEN ATT BLI GENERAL-
DIREKTÖR FÖR TULLVERKET.
 
Att tullverket inte skött sina uppgifter, och att dess generaldirektör blundat för
allt, motiveras nu med:
 
LAGSTIFTNINGEN ÄR KOMPLEX !!
 
"Vilken idiot" som helst känner till att varor från Kina ska momsbeläggas,
dock inte Therese Mattsson, hon tycker att denna enkla fråga utgör en "kom-
Plex lagstiftning" och då uppkommer frågan:
 
OM MAN INTE FÖRSTÅR DET "VILKEN IDIOT SOM HELST" FÖRSTÅR
I VILKEN KATEGORI HÖR MAN DÅ HEMMA ??
 
Regeringen har svaret:
 
OM MAN INTE FÖRSTÅ DET "VILKEN IDIOT SOM HELST" FÖRSTÅR DÅ
HÖR MAN HEMMA I KATEGORIN GENERALDIREKÖRER,
 
Alla som nu är förvånade över att Sverige befinner sig på ett sluttande plan
bör nu räcka upp en hand !!
 
DET BLEV INTE MÅNGA HÄNDER.
 
Vidare skriver Therese Mattsson om den "komplexa lagstiftningen":
 
TULLVERKET TILL FÖLJD AV DEN SENFÄRDIGA OMVÄRLDSANALYSEN
INTE "PRIORITERAT" KONTROLLER AB MOMS I DEN TYPEN AV FÖRSÄN-
DELSER VI TALAR OM.
 
Tullverket ??
 
Har inte ens oraklet Therese Mattson förstått vilken befattning hon är inkvoterad
till ??
 
Det är inte "Tullverket" som är ansvarig för att "prioritering" blivit fel.
 
DET ÄR CHEFEN FÖR TULLVERKET, DEN INKVOTERADE GENERALDIREK-
TÖREN I EGEN HÖG PERSON, SOM ÄR ANSVARIG FÖR ATT TULLVERKET
PRIORITERAR RÄTT I SIN VERKSAMHET.
 
Så här långt i intervjun börjar det tydligen gå upp för den så kallade generaldirek-
tören att hennes svar tyder på att hon borde befinna sig på annan plats än på
posten som generaldirektor för Tullverket.
 
HON ÖVERGÅR I STÄLLET TILL EN BEPRÖVAD TAKTIK OCH VÄGRAR ATT
SVARA PÅ FLER FRÅGOR, TROLIGEN MED HÄNVSINING TILL DET OMTA-
LADE "ENSKILDA FALLET".
 
Hennes presschef, Michaela Linderoth, är desto mer talför och tillägger til SvD:
 
" TACK FÖR DINA FRÅGOR, MEN VI HAR INGET NYTT ATT TILLFÖRA"
 
Nytt ??  Att tlllföra ??
 
MED THERESE MATTSON SOM GENERALDIREKTÖR FÖR TULLVERKET,
TYDLIGEN HÄMTAD FRÅN BEGÅVNINGSRESERVEN, SÅ TYCKS UPPEN-
BARLIGEN  TULLVERKET INTE HELLER HA TILLFÖRT NÅGOT "GAMMALT "
 
AE
 
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0