ÄR REGERINGEN "DUM SOM TÅGET", PÅ RIKTIGT ?

Nu har det spårat ut fullständigt !!
 
Visst har man känt till att Miljöpartiets politik bygger på enfald och ansvarlöshet,
men att socialdemokraterna nu ikläder sig denna tröja, enfald och ansvarslös-
het, är en nyhet.
 
BESLUTET OM ATT BYGGA EN HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG  BYGGER PÅ
SÅDAN eNFALD ATT MAN BLIR FULLSTÄNDIGT FÖRSKRÄCKT.
 
Ursprungligen ansågs kostnaderna alltför höga, vilket fick till följd att Trafiksäker-
hetsverket gjorde försök att banta kostnaden.
 
Man satte då prislappen till 230 miljarder, även den ansågs samhällseko-
nomisk olönsam, oerhört olönsam.
 
TRAFIKSÄKERHETSVERKETS BEDÖMNING VAR ATT VARJE SATSAD
KRONA SKULLE GE EN SAMHÄLLSNYTTA PÅ 0:25 KRONOR.
 
Denna katastrofalt dåliga affär överträffar, som katastof räknat, tidigare kata-
stofer som Stålverk 80, alla skeppsvarv, stöd till tekoindustrin, NUON, Vatten-
fall, Nya Karolinska och alla andra katastrofer.
 
Alla andra ekonomiska katastrofer förbleknar i jämförelse med den ekonomiska
katastrof en satsning på denna järnväg medför.
 
Även Konjukturinstitutet har räknat ut vad denna katastrof kostar och man kom-
mer då fram till:
 
FÖR VARJE RESA UNDER LÅN TID MÅSTE STATEN SKJUTA TILL  700 -
800:- (GÄLLER PER PERSON)
 
Hur säkert är då summan 230 miljarder, den är inte ens osäker, den är en an-
sats.
 
Ovanpå denna summa, 230 miljarder, tillkommer nödvändiga satsningar på
stationer och andra viktiga struktursatsningar.
 
VAD DETTA KOMMER ATT KOSTA HAR MAN I DAG INTE ENS EN ANING
OM.
 
Det är detta man ska genomföra genom att sätta ett kostnads/utgiftstak.
 
FULLSTÄNDIGT OMÖJLIGT OCH VITTNAR OM EN ENLALD OCH AN-
SVARSLÖSHET SOM BORDE VARA OMÖJLIGT.
 
Samtidigt anser sig regeringen kunna genomföra detta "billigare", till en kost-
nad på 205 miljarder, utan att ha en aning om vad stationer mm kan komma att
kosta.
 
Regeringen  vet inte hur man ska kunna pressa kostnaden, men pressa
den det ska man, och man hänvisar till tekniska lösningar som man inte
känner till.
 
MAKEN TILL ENFALD OCH ANSVARSLÖSHET FÅR MAN NOG LETA
LÄNGE EFTER.
 
Men det finns faktiskt inom regeringen en minister som vet hur denna tekniska
lösning, att få ner kostnaden, ser ut.
 
Minister Isabella Lövin uppger sig veta hur kostnaden ska kunna pressas till just
205 miljarder, och hon redovisat tydligt denna "tekniska lösning":
 
KOSTNADEN KAN PRESSAS OM MAN BYGGER PÅ KORTARE TID. NU
HAR VI BESLUTAT ATT FÖRLÄNGA PROJEKTTIDEN OCH DÅ KAN DÄR-
FÖR KOSTNADEN REDUCERAS FRÅN 230 TILL 205 MILJARDER !!
 
Sug på, den karamellen, och fly sedan landet illa kvickt !!
 
DET BLIR BILLIGARE ATT BYGGA OM MAN BYGGER UNDER KORTARE
TID OCH DÄRFÖR BLIR DET BILLIGARE ATT NÄR BYGGNATIONEN TAR LÄNG-
RE TID !!
 
Men detta är inte den enda "tekniska lösning" Isabella Lövin hänvisar till:
 
MAN BYGGER BILLIGARE PÅ KONTINENTEN OCH DÅ SKA VI OCKSÅ
BYGGA JÄRNVÄGEN BILLIGARE ÄN 230 MILJARDER !!
 
Geniet Isabella Lövin missar här bara en viktig punkt, en ganska så viktig punkt.
Att man rent allmänt bygger billigare på "kontinenten", och att Sverige i princip
har högst byggkostnad inom EU hänger samman med konkurrensbilden och
samhällsstrukturer.
 
Detta är inget som förvinner för att Isabella Lövin vill tänka bort dem.
 
SNARAST ÄR DET TROLIGT ATT DEN GENERELLA KOSTNADSBILDEN
I SVERIGE KOMMER ATT ÖKA, NÄR MAN TAR I ANSPRÅK SÅ STORA
RESURSER OCH "FLASKHALSAR" FÅR ANTAS UPPSTÅ.
 
Denna fullständigt makalösa enfald och ansvarslöshet uppvisar nu alltså re-
geringen pressad därtill av Miljöpartiet.
 
MAN ORKAR KNAPPT TA TILL SIG DET, MAN ORKAR KNAPPAST ENS
SUCKA ÖVER DET.
 
Den uppgivenhet man känner inför denna monumentala enfald och ansvars-
löshet går inte ens att beskriva.
 
AE
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0