SVENSKA FATTIGPENSIONÄRER

Är civilisationen en illusion ?
 
Ett lands grad av "civiliSation" i vid bemärkelse avgörs av dess vilja/förmåga
att ta hand om och vårda utsatta grupper.
 
I vilken riktning "civilisationen" utvecklas kan man bland annat se ge-
nom att betrakta hur utvecklingen sker av synsättet på sjuka i samhäl-
let.
 
SJUKA FÅR BARA SJUKARE KORTARE TID, DE FÅR MINDRE ERSÄTT-
NING OCH MÅNGA RIKTIGT SJUKA FÅR INTE VARA SJUKA ALLS.
 
Det är civilisationens utvecklingsriktning på detta område.
 
Man kan också se civilisationens utveckling på hur man ser på hemlösa.
 
MÅNGA HEMLÖSA TVINGAS ÖVERNATTA I KÄLLARE OCH GROTT-
LIKNANDE HÅLOR.
 
Dessa tror nog, kanske med rätta, att vi återgått till "grottsamhället".
 
Äldre är en annan utsatt grupp, och vi vet hur utvecklingen varit när det
gäller antalet platser på äldrevården.
 
DÄR ÅTERSTÅR INTE MYCKET AV CIVILISATIONEN.
 
Eurostat har nu tagit fram siffror, som visar hur den sista bastionen av civilisa-
tionen för de äldre blir allt mindre, i Sverige.
 
DENNA RAPPORT VISAR DÅ ATT RISKEN FÖR FATTIGDOM I SVERIGE
ÄR LÅNGT STÖRRE ÄN FÖR MEDBORGARNA I ÖVRIGA EUROPA OCH
FRAMFÖR ALLT I ÖVRIGA NORDEN.
 
"Risken för fattigdom" är här inget diffust begrepp utan definieras tydligt, här
som att ligga under 60 % av medianinkomsten i ett land.
 
Enligt denna definition blir antalet i Sverige, som riskerar fattigdom, allt större
för varje år, medan antalet i övriga Europa, och framför allt inom övriga Nor-
den blir allt färre.
 
Det rörs sig inte heller om marginella förändringen, under åren 2005 till 2015
ökade denna grupp från 10 % till 18 % av totalgruppen pensionärer,
 
MEDAN MOTSVARANDE GRUPP I ÖVRIGA NORDEN MINSKADE FRÅN
19 % TILL 14 %.
 
Sverige och övriga Europa, framför allt övriga Norden, rör sig alltså här i helt
olika riktningar.
 
Sverige rör sig från civilisationen, medan övriga Europa, och framför allt
övriga Norden rör sig i riktning mot ökad civilisation.
 
Detta har vi lyckats med genom att göra de "offentliga finanserna starka" och
detta skryter vi över.
 
VI SKRYTER ALLTSÅ ÖVER ATT VI RÖR OSS I RIKTNING MOT ETT MINDRE
CIVILISERAT SAMHÄLLE !!
 
Starka offentliga finanser skapade genom fler fattigpensionärer !!
 
Samma underliga självbild kommer till uttryck när vi beskriver den offentliga låne-
graden, lägst i Europa.
 
Det vi glömmer är att landets sårbarhet styrs av den totala skuldsättningen, som
utgör summan av offentlig skuldsättning och hushållens skuldsättning.
 
HÄR LIGGER VI NÄST SÄMST TILL I VÄRLDEN , ENDAST SLAGEN AV JAPAN !!
 
Och detta skryter vi över, en Rik Stat och fattiga undersåtar !!!
 
Man kan mäta civilsationen på många sätt, men mäter man civilisationen hur man tar
hand om sin äldre medborgare, då är slutsatsen lätt att dra.
 
SVERIGE ÄR MINDRE CIVILISERAT ÄN ÖVRIGA EUROPA, OCH FRAMFÖR
ALLT MINDRE ´CIVILISERAT ÄN ÖVRIGA NORDEN .
 
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0