UPPFOSTRINGSANSTALTER INOM SKOLAN.

Ordning och reda i ekonomin , men inte i skolan
 
Många har med rätta förfasats över den kunskapsutveckling, som framträtt genom
olika rapporter.
 
PISA rapporterna om kunskapsutvecklingen samt elevernas problemlösnings-
förmåga gör ingen glad, inte heller andra rapporter från Skolstyrelsen och an-
dra.
 
Sämst i klassen i det mesta, om nu klassen utgörs av OECD.
 
Farhågor har uttalats om att kunskaperna i kärnämnen som matematik och fysik är så
låga att Sveriges konkurrensförmåga är hotad på allvar.
 
Någon hjälp från lärarna tycks inte heller vara att vänta, många av dessa kan inte hel-
ler vare sig räkna, stava eller läsa.
 
ETT HOPPLÖST LÄGE MED ANDRA ORD, VÄRRE BÖR DET VÄL INTE KUNNA
BLI, KAN MAN TYCKA.
 
Svenskt Näringslivs rapport visar nog ändå att mycket är mycket värre än vad man
kunde föreställa sig. Inte ens om lärarna blir bra, klasserna små och resurserna ö-
kas tycks det finnas möjlighet att återgå till en normal kunskapsnivå.
 
Militären Jan Björklund tycks vara den ende politiker, som insett stundens all-
var, om man tolkar Svenskt Näringslivs rapport rätt.
 
ORDNING OCH REDA TYCKS VARA DET SOM ÄR DEN FÖRSTA OCH FRÄMSTA
FÖRUTSÄTTNINGEN FÖR ATT VI SKA FÅ EN SKOLA VÄRD NAMNET.
 
Läser man denna rapport och adderar den till olika rapporter från olika lärare mm, är det
lätt att komma fram till slutsatsen, att vanliga åtgärder inte räcker långt.
 
STUNDEN TYCKS KOMMEN FÖR ATT GÖRA HELA SKOLVÄRLDEN TILL EN ENDA
STOR UPPFOSTRINGSANSTALT.
 
Svenskt Näringslivs rapport vittnar om en ren och skär katastrof, något som också under-
stryks av ett antal lägesrapporter från skolvärlden.
 
Näringslivs medlemsföretag ser inte mycket gott i den unga grädda, som ska föra Sverige
framåt.
 
MAN MENAR GENOMGÅENDE ATT ELEVERNA SAKNAR DEN PUNKTLIGHET OCH
RESPEKT, SOM ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR YRKESLIVET.
 
Många elever är helt enkelt inte anställningsbara, inte för att de inte kan läsa och räkna,'
utan för att de är alltför respektlösa.
 
DET FINNS JU IDAG INGET I DET SVENSKA UTBILDNINGSSYSTEMET INKLUSIVE
ARBETSFÖRMEDLINGEN ARBETE, SOM TAR HÖJD PÅ PROBLEMET UTIFRÅN
DETTA.
 
Nio av tio medlemsföretag värderar högt egenskaper som respektfullt bemötande, uthållig-
het i arbetet, ordningssamhet och punktlighet, men färre än två av tio företag anser att sko-
lan  rustar eleverna för detta.
 
MEDLEMSFÖRETAGEN HÄVDAR ATT DE HAR SVÅRT ATT REKRYTERA KOMPE-
TENTA MEDABETARE UTIFRÅN KRAVEN PÅ RESPEKT OCH ORDNING.
 
Ingen av de reformer som trätt i kraft inom skolan, eller kommer att träda i kraft, har ett
tydligt fokus på dessa frågor.
 
ÄR DET REGELRÄTTA UPPFOSTRINGSANSTALER VI BEHÖVER INFÖRA ?
 
Ett antal rapporter från skolans värld antyder nog att så är fallet.
 
Näringslivs rapport innehåller självfallet också förslag på hur man ska komma till
rätta med en del av problemen.
 
BETYG I ORDNING OCH UPPFÖRANDE FÖRESLÅS DÅ BLAND ANNAT.
 
Lärarförbunden har redan framfört synpunkter på rapporten och lämnade förslag.
 
SJÄLVFALLET SKA MAN DÅ INTE HA BETYG I UPPFÖRANDE, HADE NÅGON
VERKLIGEN RÄKNAT MED NÅGON ANNAN REAKTION.
 
Att alternativet tycks vara att lärarna ska bära hjälm och rustning i sitt skolarbete
tycks tydligen vara att föredra från detta håll.
 
 
AE

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0