FÖRLÅT DEM DERAS SYNDER

Förlåt dem för deras  synder då de inte begriper bättre
 
Var det inte ungefär så Jesus sa ?
 
Förlåt dem för deras synder, de förstår inte vad de gör ?
 
Det blir allt tydligare att ledande politiker, myndighetschefer och mellanchefer
utformar lagar och regler samt implementerar dem som om de vore "kompletta
idioter".
 
Då de inte tycks förstå vare sig det de gör, eller det de säger, så bör man
kanske vara lika förlåtande som Jesus, men ibland blir inslaget av illvilja
och enfald så stort och påtagligt att det blir svårt att vara förlåtande.
 
Om ett sådant exempel, där illvilja kryddad med extrem enfald, styr och styrt
utformningen och tillämpningen av lagar och regler kan vi i dag läsa om i
Borås Tidning.
 
Borås Tidning skriver då om IDA, som är svårt funktionsnedsatt och behöver,
och har berättigats, till assistanshjälp.
 
När funktionsstörningen ökar och behovet av hjälp ökar ansöker familjen
om utökad assistans.
 
Då slår illviljan och enfalden till med full kraft:
 
FÖRSÄKRINGSKASSAN STRAFFAR IDA OCH FAMILJEN GENOM ATT TA
BORT ALL HJÄLP ÖVERHUVUDTAGET !!
 
Detta löser familjen på ett lite udda sätt, kan man tycka, då man tar tillbaks sin an-
sökan blir den illvillige och enfaldige lite mindre enfaldig och illvillig.
 
IDA OCH FAMILJEN FÅR I NÅDER BEHÅLLA DEN HJÄLP DE HADE TIDI-
GARE.
 
Redan här uppstår två besvärande frågor, båda kopplade till illvilja och enfald:
1) Vilket ljushuvud  har kommit på iden att man ska straffa en funktionsnedsatt
    som fått ökad funktionsnedsättning och ansöker om mer hjälp ?
2) Vilket ljushuvud har kommit på iden att en funktionsnedsatt bara ska få hjälp
    om vederbörande inte ansöker om mer hjälp, sker detta så anses inget hjälp-
   behov föreligga.
 
Redan här känner man att illviljan och enfalden på detta område inte kan bli större
men både illviljan och enfalden kan bli större, mycket större.
 
Idas utökade behov är kopplat till "urin och avföring" och hon har kateter för att
möjliggöra dessa funktioner.
 
Försäkringskassan avvisar hjälp på detta område med en förklaring, som borde
skrivas in i historieböckerna.
 
ASSISTANSHJÄLP BEVILJAS BARA BLAND ANNAT FÖR PERSONLIG
HYGIEN OCH INTE FÖR "URIN OCH AVFÖRING".
 
Här blir man ju närmast konfunderad, finns det verkligen individer som är så
enfaldiga att de inte inser att "personlig hygien" även omfattar förmågan att
hantera sin egen "urin och avföring" ?
 
Ja, det finns uppenbarligen, i vart fall inom Borås Kommun.
 
Men skam den som ger sig, tycks dessa enfaldiga och illvilliga individer tycka.
 
Ska man framstå som illvillig och enfaldig är det lika bra att ta i ordentligt,
så att ingen kan undgå illviljan och enfalden.
 
Därför försöker dessa "halvfigurer", om ens det, förklara sig, och då lyser en-
falden och illviljan allt starkare.
 
OM BEHOVET AV STÖD UNDERSTIGER 20 TIMMAR DÅ INGÅR "URIN
OCH AVFÖRING" INTE I "PERSONLIG HYGIEN" MEN OM BEHOVET AV
STÖD ÖVERSTIGER 20 TIMMAR DÅ INGÅR "URIN OCH AVFÖRING" I
PERSONLIG HYGIEN.
 
För att ingen ska betvivla enfalden lägger man till.
 
OM BEHOVET AV HJÄLP UNDERSTIGER 20 TIM ÄR DET "MEDICINSK
VÅRD" SOM VI INTE FÅR ÄGNA OSS ÅT, MEN ÖVERSTIGER BEHOVET
AV HJÄLP 20 TIM ÄR "URIN OCH AVFÖRING" INTE MEDICINSK VÅRD
OCH DÅ FÅR VI ÄGNA OSS ÅT DET.
 
Den  som inte, efter att ha läst detta, drabbas av "hjärnblödning" är nog ganska
så immun mot denna åkomma.
 
Hur slutade då detta ärende  ?
 
IDA hade tidigare en assistant, men när behovet ökade tillsatte vårdbolaget
ytterligare en assistant  då en inte räckte, med den utgångspunkten att be-
hovet var så påtagligt att Försäkringskassan skulle gå med på utökningen.
 
När Försäkringskassan då inte gjorde detta tog vårdbolaget bort den ena
assistanten, vilket medförde att också den andra slutade då arbetet var
för tungt och inte kunde utföras av en person.
 
En solklar seger för Försäkringskassan med andra ord.
 
MAN BEHÖVDE INTE LÄGGA UT EN ENDA KRONA FÖR IDA.
 
AE
 
 
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0