HUR ENFALDIG KAN POLITIKERNA VARA, EGENTLIGEN ??

Vem kan ha förtroende för dessa politiska karikatyrer ??
 
Borås Stad har satsat stort på ett nytt dyrbart, mycket dyrbart, fjärrvärmeverk. För'
en tid sedan blev det plötsligt, mycket plötsligt, känt att den kostnaden bedömdes
stiga från 3, 2 miljarder till 3,7 miljarder.
 
Alla togs på sängen, bolagets VD, styrelsen och ägaren, alla bedyrade att ingen
visste om att det skulle blir dyrare, alla hade sovit, minst !!
 
I hast tillsattes en utredning, där man skulle utkräva ansvar, utan att utkräva ansvar,
den vanliga ordningen inom politiken.
 
Bolagets VD hade kort innan avgått med motiveringen att han inte visste någonting
om något och därför villa ha en kraftigt ökad lön, någon ägaren motsatte sig.
 
Nu kan man i dagens Borås Tidning läsa om utredningsresultatet och det kan sam-
manfattas tämligen enkelt:
 
UTREDNINGEN BEKRÄFTAR DEN VÄRSTA NIDBILD AV POLITIKER MEDBOR-
GARNA KAN TÄNKAS HA !!
 
Genom hela utredningen går en röd, illröd, tråd, som kan sammanfattas:
 
ENFALD, OKUNNIGHET, BRTSTANDE ANSVARSKÄNSLA, BRISTANDE OMDÖME,
BRISTANDE TRANSPARANS, NAIVITET OCH LÖGNER !!
 
Allt i en salig blandning som präglar politiken.
 
En styrelse som abdikerar genom att lämna fullständig "delegation" till bolagets VD
och därefter lämnar arenan och säger sig inte ha en aning om någonting överhuvud-
taget.
 
Den VD som fått fullständig "delegation" visar sig inte ha en "aning" om att projektet
fördyrats med 700 miljoner !! Detta hindrar inte ägaren, kommunen, att bedyra sitt fulla
förtroende för honom med motiveringen:
 
HAN HAR LÅNG ERFARENHET, HAN HAR JU SUTTIT OCH LJUGIT FÖR OSS I
28 ÅR !!
 
Styrelsen, som abdikerat, vet hur man skulle ha löst problemet i förhand. Man menar att
man skulle avsatt större reserv, så hade fördyringen klarats av, och då ställer man sig
frågan:
 
Har världen skådat en mer enfaldig styrelse ??
 
Fördyringen utgörs inte av en för "liten reserv" utan att  förprojekteringen utvisade stora
brister, något man hela tiden velat dölja.
 
Den styrelse, som abdikerat, och som inte haft en aning om någonting, har ändå en upp-* fattning om sin betydelse.
 
STYRELSEN HAR VARIT DEN STÖRSTA TILLGÅNGEN !!
 
Nej, världen har inte skådat sen mer enfaldig styrelse !!
 
Nyckelfigurerna i styrelsen är ledande pajaser inom moderaterna och miljöpartiet. Redan
nu gör dessa partiet klart för väljarna att man inte avser rikta skarp kritik mot styrelsen
eller utkräva ansvar, med motiveringen:
 
VI VÄRNAR OM VÅRA POLITISKA VÄNNER !!
 
En av nyckelfigurerna är pajasen och moderaten Ulrik Nilsson. Denne har veterligen
aldrig sagt eller uträttat något "vettigt" och bara genom att sätta honom i en ansvarsfull
styrelsebefattning borgar för att det ska braka "åt pipan".
 
Kommunstyrelsens ordförande gör också sitt för att bekräfta den politiska nidbilden och
menar att man inte kan utkräva ansvar genom att avsätta styrelsen. Han menar då att
man måste vänta till ordinarie bolagsstämman till våren.
 
Detta är i bästa fall en kombination av enfald och okunnighet.
 
SOM ÄGARE BÖR, OCH SKA, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE KÄNNA
TILL ATT MAN KAN KALLA TILL EN EXTRA BOLAGSSTÄMMA OCH DÄR OM-
GÅENDE, INOM VISS STIPULERAD TID, UTKRÄVA ANSVAR.
 
Den viktigaste erfaren säger dock utredningen inget om.
 
MAN SKA INTE TILLSÄTTA POLITISKA PAJASER PÅ STYRELSEPOSTER FÄR
VILKA DE SAKNAR UTBILDNING, ERFARENHET, KUNNIGHET, ANSVAR OCH
OMDÖME.
 
Även kommunalt äga bolag är så mycket värda att de ska ledas av folk "som begriper
någonting", inte av dilletanter, som försöker få oss att tro att de begriper någonting.
 
Detta är en av de största skandalerna i modern tid inom Borås politikområde, och vilket
ansvar kommer då att utkrävas ??
 
Högst troligt inget.
 
DE LEDANDE PERSONERNA I STYRELSEN ÄR JU LEDANDE PERSONER INOM
MODERATERNA OCH MILJÖPARTIET OCH DÅ SKA VÄLJARNA FÅ LÄRA SIG
ATT DE INTE SKA INBILLA SIG ATT DERAS PARTIER UTKRÄVER ANSVAR AV
SÅDANA.
 
Nidbilderna av politiker är många och av skiftande karaktär, men här bekräftas det
gamla talesättet:
 
VERKLIGHETEN ÖVERTRÄFFAR DIKTEN
 
AE

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0