SVERIGES DEKADENTA RÄTTSSYSTEM

Kriminella, varsågod att ta för Er !!
 
Ungefär så kan man formulera rättssystemets "värdegrund".
 
VARSÅGOD ALLAVÄRLDENS KRIMINELLA, KOM TILL DET NAIVA OCH
EBFALDIGA SVERIGE OCH PLOCKA FRUKTER FRÅN VÄLFÄRDSTRÄDET !!
 
Det pågår sedan en tid en debatt om assistentbedrägerierna i Sverige, så omfat-
tabnde och systematiska att de blivit en systemrisk.
 
SvD skriver om detta i dag under rubriken:
 
Skattefuskare får miljonstöd.
 
Det största problemet tycks inte vara miljonerna, eller miljarderna, det största
problemet tycks vara ett helt annat.
 
DET STÖRSTA PROBLEMET TYCKS VARA ATT DET SÅ KALLADE RÄTTS-
SYSTEMET LIERAT SIG MED DE KRIMINELLA.
 
Försäkringskassan tycks överlag inte vara så nogräknad när det gäller att lämna
tillstånd till assistentverksamhet, vilken kriminell som helst tycks kunna räkna med
detta.
 
Försäkringskassan är heller inte så nogräknad när det gäller att se mellan fingrar-
na på allehanda fiffel & båg.
 
SÅ NÄR FÖRSÄKRINGSKASSAM VILL DRA IN ETT TILLSTÅND FÅR DET
VÄL SES BÅDE SOM EN SENSATION OCH ETT NATURFENOMEN.
 
Men när Försäkringskassan drar in tillstånd, vilket skett i 3 fall under senare tid,
och då har det rört sig om bolag med tydliga kriminella inslag, då har man inte
räknat med det så kallade rättssystemet.
 
DET RÄTTSSYSTEM SOM IBLAND SER SOM SIN FRÄMSTA UPPGIFT ATT
FRÄMJA KRIMINELL VERKSAMHET.
 
För att sabotera Försäkringskassans indragna tillstånd ger man då de kriminella
inhibition, så att de under flera år under domstolsprövningen kan fortsätta med
sin kriminella verksamhet.
 
Domstolarnas syn på denna balansgång är egentligen ingen nyhet. Under många
år har många, med full rätt, hävdat att domstolar många gånger har en stor benä-
genhet att mer främja kriminalitet än att se till gällande lag och samhällsnytta.
 
Men i fallet med indragna tillstånd tar man nu ett steg till.
 
MAN DEKLARARER ÖPPET OCH LJUDLIGT ATT DET VIKTIGASTE ÄR ATT
FRÄMJA GROV KRIMINALITET.
 
Domstolarna har ingen "skyldighet" att ge inhibition, utan detta bygger på en avväg-
ning av olika intressen, regler och omständigheter.
 
MEN MAN DEKLARERAR NU ÖPPET OCH LJUDLIGT ATT DET ÖVERGRIP-
ANDE INTRESSET ÄR ATT FRÄMJA OCH UNDERLÄTTA KRIMINALITET
INOM ASSISTANSOMRÅDET.
 
För det gör man väl när man ger inhibition, som man inte "måste" ge, vilket i sin
tur möjliggör fortsatt kriminalitet, eller ?
 
Inhibition borde vara uteslutet om in Fkass indragna tillstånd motiveras av
kriminalitet och detta kan göras sannolikt.
 
Det skulle inte skada om rättsväsendet och Försäkringskassan ägnade
några timmar att gemensamt reda hur h man gemensamt ska agera i
denna fråga, för att även samhällets legitima intressen ska kunna göra
sig gällande mot grov kriminalitet.
 
Det är just den här typen av avarter som gör Sverige till åtlöje och som bland
annat skapar "Sverigebilden".
 
Margot Wallström uppger nu att hon ska ringa till USA och diskutera just "sve-
rigebilden".
 
I STÄLLET FÖR ATT DISKUTERA OCH FÖRSÖKA ÄNDRA "SVERIGEBILDEN"
BORDE KANSKE HON, OCH VISSA ANDRA, ÄNDRA PÅ VAD SOM SKER I
LANDET I VISSA AVSEENDEN, SÅ ATT BILDEN BLIR DEN RÄTTA UTAN
ATT MAN BEHÖVER KORRIGERA DEN.
 
AE
 
 
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0