SJUKVÅRDSKRISEN

Bättre än så här kan det inte bli
 
I dessa yttersta tider kan man inte slå upp en tidning utan att läsa om brister inom
vården.
 
Det saknas barnmorskor, det saknas sjuksköterskor, det saknas undersköterskor,
kaos på akutmottagningar och överbeläggning mm som påverkar patientsäkerhe-
ten.
 
ALLT TYCKS VARA ETT ENDA STORT KAOS.
 
Som alla andra "mynt" har även sjukvården 2 sidor och det skadat inte att peka
på att även motsatsen kan förekomma.
 
Jag hade det något "tvivelaktiga" nöjet att uppsöka akutmottagningen på SÄS,
regionsjukhust i Borås, sent i går kväll (lördag) och drabbades då av ett antal
chocker.
 
SÄS i Borås är ett "stort" sjukhus men inte i närheten av Sahlgrenska, Huddinge
mm mm.
 
Från början till slut drabbades jag då av ett antal svårartade chocker.
 
Väl anländ till entrén hittar jag inga bepansarade dörrar, inga beväpnade vak-
ter, inga dörrar låsta, det var bara att kliva rakt in.
 
DET VAR CHOCK NUMMER 1.
 
Väl inne i väntrummer räknade jag med att det skulle vara "överfolkat" och att
folk skulle sitta gråtande med sina krämpor.
 
Det fanns ingen "levande" person i akutmottagningens väntrum, förutom mig
var det helt tomt.
 
DET VAR CHOCK NUMMER 2
 
Det tog bara några minuter innan mitt "nummer" visades, och bara ytterligare
några minuter innan jag blev omhändertagen och förd till att första undersök-
ningsrum.
 
DET VAR CHOCK NUMMER 3
 
Väl inne för en preliminär undersökning visade sig personalen inte alls stressas,
man tog sig den tid som krävdes, lugn, sympati och harmoni präglade undersök-
ningen.
 
DET VAR CHOCK NUMMER 4
 
Min åkomma krävde skiftröngten,  något som inte alltid tillämpas av kostnadsskäl,
och tillämpas det så sker det med skyndsamhet, så att patienten "kan välja att kom-
ma hem så fort som möjligt".
 
Här erbjöds jag att "läggas in" under natten, så att man kunder göra en grundligare
röntgenundersökning dagen därpå och följa upp denna.
 
DET VAR CHOCK NUMMER 5
 
Fick jag ligga i korridoren, eller i en "skrubb", nej jag fick dela dubbelrum med en
trevlig patient med samma åkomma som jag, så vi hade en del att prata om.
 
DET VAR CHOCK NUMMER 6
 
Väl inlagd på kirurgen blev jag omhändertagen av personal på ett sätt som påmin-
mer om sagolandet. Rutinmässiga kontroller och för mig speciella kontroller skede-
i en mycket vänlig och lugn stämning.
 
DET VAR CHOCK NUMMER 7
 
På förmiddagen, efter röntgen", tillfrågades jag vad jag ville ha till frukost. De hade
de jag önskade, kaffe, apelsinjuice, en ostmacka och en medvurstmacka.
 
Allt serverades aptitligt och mycket gott.
 
DET VAR CHOCK NUMMER 8
 
Vissa tagna prover visade tveksamma nivåer, och här togs nya prover för att man
skulle förvissa sig om att allt stod rätt till och utvecklats rätt.
 
DET VAR CHOCK NUMMER 9
 
I samband med utskrivningen gavs jag utförliga instruktioner hur uppföljning skulle
ske i samråd med Vårdcentralen, inget lämnandes åt slumpen.
 
DET VAR CHOCK NUMMER 10
 
I samband med utskrivningen fick jag instruktioner och medeciner, som var tydliga,
motiverade och ägnade att underlätta för mig.
 
DET VAR CHOCH NUMMER 11
 
Väl på plats på Apoteket, efter utskrivning, räknade jag med ett djupt hål i plånbo-
ken, det blev knappast något hål alls, de var billigt,
 
DET VAR CHOCH NUMMER 12
 
Fick jag då sammantaget den vård jag behövde ? Ja
Var personalen trevlig, vänlig, avstressad och lyhörd för mina synpunkter ? Ja
Utfördes vården utan anmärkningar ? Ja, mer än så.
Kunde sjukvården hjälpa mig ? Det tycks så, i vart fall så långt deras möjlig-
heter sträcker sig.
 
DET VAR CHOCK NUMMER 13
 
Det var många chocker under ett dygn, men av positiv karaktär.
 
Man bör ha i åminne att vården kan te sig sådan, även om media ofta slår upp
andra sidor, avigsidor.
 
Man bör också ha i åminne att det mottagande man får står i direkt korrelation till
den belastning man just har på en akutmottagning.
 
Är man "ensam" patient är det också närmast en "naturlag" att man möts av
större vänlighet, som bottnar i en mindre uttalad stressituation.
 
Vilken slutsats ska man då dra av alla dessa "chocker" ?
 
ATT VÅRDEN ORGANISERAS SÅ ATT ALLA BEMÖTS PÅ DETTA SÄTT VID
ALLA TILLFÄLLEN.
 
Finns det inget negativt ? Jo.
 
Före akutbesöket gjorde jag ett besök på den vårdcentral, som hade akujour under
helgen. Även här fick jag tid, även här bemöttes jag vänligt, men kompetensen var
inte anpassad till akuta svåra åkommor.
 
Man hade små undersökningsresurser, man hade föga utbildning/kunskap kopplad
till det jag sökte vård för.
 
AE
 
Sammantaget fick jag rådet, blir det värre, så då upp akuten !!
 
Den sammanfattade slutsatsen av detta enskilda besök är kanske att vårdcentralernas
akutjuor inte är vuxna sin uppgift.
 
 
 
 
 
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0