LÖFVENS SÄKERHETSPOLITISKA HAVERI

Hur många gånger och hur allvarligt kan en statsminister tillåtas haverera ?
 
IT skandalen inom transportstyrelsen har gett upphov till flera haverier, ett inom
Transportstyrelsen och ett inom Regeringen / Regeringskansliet.
 
MEN FRÅGAN 'ÄR OM INTE DET ALLA STÖRSTA OCH ALLVARLIGASTE
HAVERIET SKETT INOM STEFAN LÖFVENS EGET LILLA SKÖTEBARN -
 
STEFAN LÖFVENS NATIONELLA SÄKERHETSPOLITISKA RÅD.
 
Stefan Löfven fick en brådstörtad start som statsminister, försvaret larmade om en
ubåt, som tydligen inte fanns, den gången heller. Detta fick Stefan Löfven att ta i
med "hårdhandskarna" och vidta en åtgärd som skulle säkerställa landets säker-
het ett effektivare sätt.
 
Han inrättade då det NATIONELLA SÄKERHETSPOLITISKA RÅDET.
 
Stefan Löfven var tydlig med Rådets uppgift och sammanfattade denna enligt:
 
FRÅGOR SOM BERÖR SÄKERHETSPOLITIK I VID BEMÄRKELSE BEHÖVER
HANTERAS PÅ ETT MER SAMMANHÅLLET SÄTT.
 
Läs detta "hundra gånger" och med eftertanke och fäst avseende vid:
- säkerhetspolitik
- vid bemärkelse
- sammanhållet sätt
 
Inget "stuprörstänkande" där inte !!
 
IT skandalen var en säkerhetspolitisk fråga av "mycket allvarlig karaktär", enligt
Stefan Löfven själv, och det råder inga som helst tvekan om att just denna fråga
skulle behandlas i det Nationella Säkerhetsrådet för att säkerställa att den han-
terades på ett "sammanhållet" sätt.
 
INGA STUPRÖR FICK FÖREKOMMA I RÅDET.
 
Om man inte insett det förut, inser man nu en viktig sak, även den en säkerhetspo-
litisk fråga.
 
STEFAN LÖFVEN ÄR LÅNGT MER ENFALDIG ÄN MÅNGA HÄVDAR, ELLER
OCHSÅ ÄR HAN LÅNGT MER ANSVARSLÖS, OMDÖMESLÖS OCH LÖGNAK-
TIG, DET ÄR BARA ATT VÄLJA FRITT.
 
I det Natinella Säkerhetsrådet sitter Anders Ygeman och Peter Hultqwist.
 
UNDER DRYGA ÅRET HAR DE DÅ SUTTIT I DETTA RÅD OCH HAFT SKYL-
DIGHETEN ATT I RÅDET LYFTA DENNA ALLVARLIGA SÄKERHETSPOLI-
TISKA FRÅGA SÅ ATT DEN KUNDE HANTERAS PÅ ETT SAMMANHÅLLET
SÄTT.
 
Rådets uppgift, som Stefan Löfven formulerat den, innebär helt enkelt att det
varit Anders Ygemans och Peter Hultqwist "förbannade" skyldighet att lyfta denna
fråga i Rådet.
 
Denna fråga har de ändå inte lyft, trots att den varit säkerhetspolitisk viktig,
av allvarlig karaktär och krävt en sammanhållen hantering.
 
HERRARNA YGEMAN OCH HULTQWIST MÅ URSÄKTAS FÖR DETTA OM
DE VARIT SÅ ENFALDIGA ATT DE INTE BEGRIPET DETTA, MEN HAR DE
INTE BEGRIPIT DETTA, OCKSÅ, SÅ SKA DE DEFINITIVT INTE UPPRÄTT-
HÅLLA DE POSITIONER DE NU HAR.
 
Däremot kan inte Stefan Löfven ursäktas för att han överser med dessa all-
varliga försummelser, såvitt han inte är lika enfaldig som Ygeman och Hult-
qwist, vilket "Gud förbjude" för då är landet verkligt illa ute.
 
MEN DÅ SKA HAN HELLER INTE SITTA SOM STATSMINISTER, ELLER ?
 
Om oppositionen inte lägger så stor vikt vid den allvarliga försummelsen i detta
råd, gällande Hultqwist och Ygeman, att be begär misstroendeförklaring mot
dessa, då har man inom oppositionen också sagt att man inte utgör någon
opposition, nu heller / AE
 
AE
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0