DET POLITISKA SPEKTAKLET

Skandal på skandal, och haveri på haveri
 
IT skandalen följdes av en informationsskandal, som följdes av ett intellektuellt
haveri.
 
NU TYCKS DE INTELLEKTUELLA HAVERIERNA HOPAS PÅ HÖG, EN RIK-
TIGT STOR HÖG.
 
Kommentarerna kring Stefan Löfvens utspel, att behålla Peter Hultqwist, spre-
tade åt olika håll, helt olika håll.
 
De flesta är nog överens om att utspelet var oväntat, men också smart, i den
meningen att Löfven köpte sig tid, spelade över bollen till Alliansen och fick ett
mer hanterbart problem genom att "bara" en minister kunde bli föremål för
misstroendeförklaring.
 
Men där slutar enigheten, plötsligt kan i stort sett alla bara se "en sak i sänder",
intellektuellt haveri staplas på intellektuellt haveri.
 
Ett sådant intellektuellt haveri uppstår når man beskyller Stefan Löfven
för att "trotsa" riksdagen, ett uttryck som även en så välrenoverad jour-
nalist som K G Bergström använder.
 
STEFAN LÖVFEN HAR INTE "TROTSAT" RIKSDAGEN GENOM ATT I DETTA
LÄGE BEHÅLLA PETER HULTQWIST, VI ÄR INTE DÄR ÄNNU, OCH KOMMER
KANSKE ALDRIG DIT.
 
Ett trots kan bara uppstå, i detta fall, om Stefan Löfven skulle välja att behålla Peter
Hultqwist efter en formell omröstning i riksdagen, som ger majoritet för en missför-
troendeomröstning riktad mot Peter Hultqwist.
 
Att Alliansen informerar om att de KOMMER att rikta ett sådant medför inte
att Stefan Löfven utifrån denna information är skyldig att rätta in sig i ledet.
 
ATT PÅSTÅ NÅGOT ANNAT ÄR ETT INTELLEKTUELLT HAVERI AV GIGAN-
TISKA MÅTT.
 
Ett annat intellektuellt haveri uppstår när man inte visar förståelse för att Stefan
Löfven ställs inför an svår avvägning, där man kan komma till olika slutsatser
utan att ha "rätt eller fel". I denna svåra avvägning valde Stefan Löfven att be-
hålla Peter Hultqwist, huruvida detta var "rätt" eller "fel" kan bara framtiden utvisa.
 
Ytterligare ett intellektuellt haveri uppvisar Stefan Löfven när han avfärdar oppo-
sitionens krav på misstroendeförklaring som "extremt oseriöst".
 
Även Alliansen ställdes här inför svåra avvägningar, ingen kan med hedern i be-
håll påstå att det är "rätt eller fel" att ställa missförtroendeförklaring eller inte, även
det kan bara framtiden utvisa.
 
Stefan Löfven får nog anses ´här visa upp intellektuell undermålighet som inte
förstår denna balansgång och avfärdar Alliansen som "extremt oseriös".
 
När misstroendet är begränsat till Peter Hultqwist tilltar det intellektuella have-
riet.
 
PETER HULTQWIST UNDERLÄT ATT INFORMERA OM SÄKERHETSFARAN,
FRÄMST I SÄKERHETSRÅDET, OCH VISADE DÄRIGENOM EN ANMÄRK-
NINGSVÄRD OMDÖMESLÖSHET, EN OMDÖMESLÖSHET AV DEN GRADEN
ATT HAN UTGÖR EN FARA FÖR RIKET I DEN MENINGEN ATT HANS DÅ-
LIGA OMDÖME KAN LEDA HONOM FEL I EVENTUELLA KOMMANDE
KRISSITUATIONER.
 
Detta är ingenting som har förändrats genom att Anna Johansson och Anders
Ygeman är borta ur bilden.
 
ATT PÅSTÅ NÅGOT ANNAT ÄR ETT INTELLEKTUELLT HAVERI AV GIGAN-
TISKA MÅTT.
 
I denna situation uppstår ett nytt intellektuellt haveri när man inte inser och har
förståelse för att Alliansens krav på misstroendeomröstning hamnat i ett helt an-
nat läge,
 
Objektivt kvarstår fullt ut motiveringen att Peter Hultqwist bör avgå, men det
kravet måste nu vägas mot andra förutsättningar.
 
Detta medför en helt ny avvägningssituation, där det korrekta och formellt
motiverade kravet måste vägas mot de konsekvenser det kan få, främst
för Alliansen.
 
VILKA KONSEKVENSER ENDERA ALTERNATIVET FÅR, ATT KVARSTÅ VID
KRAVET ELLER AVSTÅ FRÅN OMRÖSTNING, KAN BARA FRAMTIDEN UT-
VISA, HÄR OCKSÅ.
 
Vi kan alltså inte nu påstå att det är "rätt eller fel" att fullfölja kravet eller "rätt el-
ler fel" att avstå från kravet.
 
Man skulle kunna kalla det "situationsanpassat ledarskap"  och det ut-
gör inte en "prestigeförlust" här att komma fram till att välja vare sig det
ena eller andra alternativet, det blir resultatet av en svårt avvägning.
 
MEN DET FÅR ALDRIG RÅDA NÅGON TVEKAN OM ATT MAN ANSER
ATT PETER HULTQWIST BORDE BORT.
 
Det största intellektuella haveriet har nog inträffat när ett antal debattörer,
mer eller mindre enfaldiga, hävdar att man skulle avvaktat resultatet i KU.
 
VILKA FÖRSUMMELSER AKTUELLA MINISTRAR GJORT SIG SKYLDIGA
TILL NU ÄR HELT KÄNT, DEN BILDEN KOMMER INTE, OCH KAN INTE,
FÖÄNDRAS GENOM KU FÖRHÖR.
 
Att i det läget, före KU förhör, begära en missförtoendeförklaring är en poli-
tisk process, där man hävdar att aktuella ministrar saknar riksdagens förtro-
ende och bör anses som olämpliga.
 
Förhören i KU är en konstitutionell prövning, skild från den politiska prövnin-
gen, där man prövar om det skett formella fel.
 
De flesta inser nog, dock inte alla, att man kan vara olämplig att sitta
i en regering utan att ha begått "konstitutionella fel"
 
ATT PÅSTÅ NÅGOT ANNAT ÄR LÅNGT VÄRRE ÄN ETT GIGANTISKT
HAVERI.
 
Ett intellektuellt haveri, som har drag av löje, inträffar också när man moti-
verar varför Petet Hultqwist bör vara kvar.
 
Man menar då att Peter Hultqwist är ju så trevlig och så är han ju dal-
mas.
 
DÄR SLÅR ENFALDEN FÖLJE MED LÖJET.
 
Lika löjligt är att påstå att Peter Hultqwist i någon mening skulle vara oum-
bärlig och därför få stanna kvar. Bara hans omdömeslöshet medför i högsta
grad att han är "umbärlig".
 
Dessutom är ingen oumbärlig, det lär nog "krylla" av individer i Sverige som
skulle vara minst lika lämpliga som Peter Hukltqwist att inneha denna post.
 
MEN SÅ LÄNGE MAN ÄGNAR SIG ÅT "INAVEL", VÄNNER OCH VÄN-
NERS VÄNNER, SÅ BLIR JU KRETSEN BEGRÄNSAD.
 
Den som menar att Hukltqwist är oumbärlig, på fullt allvar får man utgå
ifrån, bör lyssna till det kinesiska gamla ordspråket som säger.
 
Den som anser sig vara oumbärlig bör ta fram en hink med vatten och
sticka ner ett finger i vattnet,
 
DET HÅL SOM SEDAN UPPSTÅR NÄR MAN DRAGIT UPP FINGRET
ÄR ETT BEVIS PÅ HUR OUMBÄRLIG MAN ÄR.
 
Den som påstår något annat gör sig skyldig till ett gigantiskt intellektuellt
haveri.
 
Förresten, varför inte låta Peter Hultqwist låta genomgå detta test. Låt
honom före riksdagen sticka ner ett finger i en vattenhink.
 
KVARSTÅR DET ETT HÅL I VATTNET EFTER DET ATT HAN DRAGIT
UPP FINGRET BÖR ALLIANSEN AVSTÅ FRÅN MISSFÖRTROENDE-
FÖRKLARING.
AE
 
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0