ÄR HELA SVERIGE ETT ENDA STORT HAVERI ?

IT skandalen bara en droppe i havet
 
Kopplat till Transportstyrelsens hantering av utkontraklering talar vi om två haverier, dels
IT haveriet och dels in formationshaveriet.
 
Men frågan är långt större än så.
 
MAN STÄLLER SIG FRÅGAN OM INTE HELA SVERIGE, ELLER STORA DELAR
DÄRAV, UTGÖR ETT ENDA STORT HAVERI.
 
Vi kan således vid sidan av regeringskrisen redan tidigare kunnat skönja ett antal, ett
stort antal, haverier:
 
Kunskapshaveriet i skolan, polisorganisationens haveri, kustbevakningens
haveri, tullens haveri, haveriet inom delar av sjukvårdens, haveriet inom stora
delar av Försvaret, Totalförsvarets totalhaveri, haverier inom delar av rättsord-.
ningen, haveriet inom brottsutvecklingen, integrationshaveriet och många andra
haverier, små som stora.
 
Och ovanpå alla dessa haverier, små som stora, har korruptionen seglat upp, eller
mer rätt blivit mer synligt, som ett stort samhällsproblem.
 
Knutet till regeringskrisen ser vi nu ett ytterligare haveri, ett gigantiskt haveri, avgörande
för Sveriges framtid:
 
DET INTELLEKTUELLA HAVERIET.
 
Vi har tidigare sett det intellektuella haveriet, men vi ser det än tydligare nu.
 
Man kan inte fokusera, man kan inte skilja mellan orsak och verkan, man kan
inte skilja på stort och smått och man byter åsikt som man byter skjorta.
 
Det intellektuella haveriet tydliggörs nu av ett antal socialdemokraters och vänster-
kommunisters förhållningssätt till ansvarsfrågan rörande informationshaveriet.
 
Dessa påstår nu, på fullt allvar får man väl förmoda, att informationsmissen
beror på att Alliansregeringen fattade beslut om utkontraktering.
 
HUR "KORKAD" FÅR MAN VARA, EGENTLIGEN ? TYDLIGEN HUR "KORKAD"
SOM HELST.
 
Här skiftar man fokus, man struntar i orsak och verkar, och skillnaden mellan stort
och smått låtsas man inte om.
 
Den avgörande kritiken mot Anders Ygeman och Peter Hultqwist är kopplad till
att de underlät informera om krisen, främst borde de agerat inom det Nationella
Säkerhetsrådet.
 
DENNA UNDERLÅT TYDER PÅ EN SÅDAN UTVECKLAD OMDÖMESLÖSHET
ATT DE INTE ÄR KOMPETENTA INNEHA ANSVARSFULLA BEFATTNINGAR OCH
ÄVENTYRAR REGERINGSFUNKTIONEN.
 
Denna omdömeslöshet bär de med sig även om utkontraktering ej skett..
 
Det intellektuella haveriet omfattar även en annan omständighet.
 
När beslut om utkontraktering fattades skedde det i enighet, mellan Alliansen
och dåvarande opposition. Den enda kritik man återfann kom från vänsterkom-
munisten Ulla Andersson.
 
MED SIN KRITIK NU SKJUTER MAN ALLTSÅ SÖNDER HELA GLASHUSET.
 
Hur allvarligt är då det intellektuella haveriet ? Det är så allvarligt att det sträcker
sig bortom det begripliga.
 
Underlåtenheten och omdömeslösheten skulle alltså ursäktas med att man
beslutat om utkontraktering.
 
EN FULLSTÄNDIGT BEFÄNGD STÅNDPUNKT, INTE ENS INTELLELLEKTUELLT
HAVERI TÄCKER DETTA !!
 
DET ÄR LIKA BEFÄNGT SOM OM MAN SKULLE URSKULDA EN MÖRDARE
MED ATT DET FINNS  JU ETT MORDOFFER.
 
Fanns inte mordoffret skulle ju mordet inte kunna ha skett !!!!!
 
Visst är det så, det kan ju ingen förneka, eller ?
 
Med den insikten är det lätt att hävda.
 
SÅ VISST ÄR DET HELA ETT GIGANTISKT INTELLEKTUELLT HAVERI, ELLER ?
 
Socialdemokrater går nu till motattack / AE
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0