POLITIK, VÄDERKVAN ELLER INTE ?

Alliansen, svaret på frågan ingen ställer ??
 
Mycket har sagts om Anna Batra Kinbergs utspel och mycket återstår att säga.
 
SvD har i dag ett intressant inslag där man försöker nalkas frågan lite mer djup-
gående än vad debatten återspeglar.
 
Man ser då en utveckling i riktning mot att det politiska fältet nu indelas i 3 block,
där uet block utgörs av moderater, sverigedemokrater och kristdemokrater, ett
block av liberaler och centerpartister och ett tredje block av övriga partier,
 
Som SvD skriver:
 
DEN DYSTRA TOLKNINGEN AV DETTA ÄR ATT ALLIANSEN I DAG ÄR
ETT SVAR PÅ EN FRÅGA VÄLJARNA INTE LÄNGRE STÄLLET.
 
Är denna "dystra" `? tolkning rätt, då är det ju också rätt av moderaterna att
göra en positionsförändring i den riktningen, allt enligt det gamla talesättet:
 
NÄR DET STORMAR ÄR DET BÄTTRE ATT BYGGA VÄDERKVARNAR ÄN
ATT BYGGA SKYDD.
 
Moderaterna får väl då anses följa linjen att "bygga väderkvarnar", medan
liberalerna och centerpartiet klamrar sig fast "vid ett svar på en fråga som
väljarna inte längre ställer", dvs man "bygger skydd".
 
Den närmaste framtiden får väl utvisa vilken taktik som är bäst, men den som
varit ute i storm vet hur det brukar gå:
 
MAN KOMMER LÄNGRE OM MAN FÖLJER MED STORMEN ÄN OM MAN
STRETAR EMOT STORMEN.
 
När det gäller inriktningen mot tre block hänvisar SvD till viss forskning, som
är intressant just nu i denna fråga. Denna forskning undersöker mer "djupgå-
ende förklaringsfaktorer" till väljarnas partisympatier, och man studerar då
faktorer som tillit, människosyn och värderingar.
 
Man kommer då fram till att en indelning enligt dessa faktorer delar in väl-
jarna i de grupper, ungefär lika stora och som mycket, men inte fullt ut, åter-
speglas i de tre block som anges ovan.
 
Dessa 3 tydliga och jämnstora "kluster" är då:
 
1) Ett humanorienterat, där man återfinner majoriteten av de rödgröna
    partiernas väljare
2) Ett självorienterat, där man återfinner majoriteten av alliansens väl-
    jare
3) Ett normorienterat, dit man räknar samtliga SD väljare.
 
Det intressant med denna indelning är att det tredje "klustret" utgör ungefär
1/3 av väljarna, dvs ungefär dubbelt så mycket som opinion som i dag sä-
ger sig vilja rösta på SD.
 
Forskningen drar då den slutsatsen att många "normorienterade", som ideo-
giskt "borde" rösta på SD i dag röstar på andra partier, främst moderaterna
och socialdemokraterna.
 
MAN HAR DÅ KOMMIT FRAM TILL ATT VAR FJÄRDE SOCIALDEMOK-
RAT OCH VAR FEMTE MODERAT ÄR "NORMORIENTERAD" OCH "BOR-
DE" RÖSTA PÅ SD.
 
Det finns alltså ett stort antal latenta sverigedemokrater enligt denna forsk-
ning och skulle denna potential ge fullt utslag i form av rörelser från mode-
raterna och socialdemokraterna så skulle SD, enligt denna forskning, ha
potential att nå upp till närmare 35 % av väljarna.
 
Är det kunskap om denna forskning som fått Anna Batra Kinberg att ta
det steg man nu tagit ??
 
I så fall följer man det gamla taletsättet:
 
BYGG VÄDERKVARNAR
 
AE

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0