LEDARSKAPETS VÄNSKAPSKORRUPTION

Fel att låta medlen bli målen !!
 
I dagens SvD kan man läsa ett utomordentligt intressant debattinlägg, skrivet av
professor Göran Arnqwist, med rubriken:
 
Fel att låta medlen bli målen.
 
INTE BARA INTRESSANT, UTAN ÄVEN TANKEVÄCKANDE, KRITISKT OCH OROVÄCKANDE.
 
Debattinlägget och kritiken rör det ledarskap inom myndighetsutövning, som det utvecklats med
New Public Management (NPS), en av de grundbultar som utgjorde Alliansens ansvarsfulla poli-
tik.
 
Vi kan då läsa:
 
DELAR AV DET OFFENTLIGA SVERIGE HÅLLER PÅ ATT IMPLODERA.
 
Det är inte utan att tankarna då går till Dan Eliasson och den nyligen avsatte polischefen i region
Syd, både utan all erfarenhet av kärnverksamheten.
 
Skribenten skriver då "Ett antal offentliga organ odlar en oförmåga att utföra sin kärnverksamhet,
vare sig det handlar om myndighetsutövning, utbildning, forskning, förvaltning, museal verksamhet
eller vård och omsorg"
 
LÄS DAN ELIASSON OCH LARS LEIONBORG !!
 
Detta är en välkänd och skadlig sidoeffekt av NPS, vilken uppstår då politiskt tillsatta chefer och
andra externt rekrýterade chefer förväntas styra en linjeverksamhet som de vare sig förstår el-
ler har kunskap om.
 
LÄS: GÄLLER I PRINCIP ALLA GENERALDIREKTÖRER, ALLA LANDSHÖVNINGAR OCH
ALLA STYELSELEDAMÖTER I STATLIGA BOLAG, OCH MYCKET ANNAT.
 
Då dessa tillsatta chefer, som saknar kompetens om kärnverksamheten, ska styra verksamhe-
ten inträder ett lyckligt, men fullt begripligt, fenomen.
 
FÖR ATT BEVARA SIN AUKTORITET SOM LEDARE STYRS VERKSAMHETEN MOT SÅ-
DANT SOM DE BÄTTRE BEGRIPER OCH KAN UTVECKLA, VILKET I ALLMÄNHET ÄR
OLIKA FORMER AV STÖDFUNKTIONER.
 
Det är inte utan att tankarna här går i riktning mot alla dyrbara IT satsningar, av vilka många
visat sig helt onyttiga, en hel del till och med så skadliga att de fått läggas ner !!!
 
I BRIST PÅ KUNSKAP OCH ERFARENHET OM KÄRNVERKSAMHETEN STYRS DÅ SJÄL-
VA SYFTET MER MOT STÖDVERKSAMHETERNA OCH DESSA SES TILL SLUT SOM
ORGANISATIONENS EGENTLIGA SYFTE.
 
Spetskompetens värderas här lågt, ibland kan den till och med ses som ett hot mot den led-
ning som själv saknar kunskap och erfarenhet.
 
LÄS DAN ELIASSON SOM OMGER SIG MED POLISCHEFER SOM KOMMER FRÅN
SKATTEVERKET !!!
 
På detta sättet bygger man upp en överbyggnad av inkompetens vad gäller kärnverksam-
heten inom alla ledande poster.
 
I DENNA VÄRLD TAPPAR MAN PERSPEKTIV OCH INVERTERADE MÅLSÄTTNINGAR
SKAPAR INGA VINNARE, ALLRA MINST FÖR MEDBORGARNA.
 
Alla är i längden förlorare på den avprofessionalisering som sker av det "offentliga Sverige".
 
Kan det månne vara någon som känner igen denna beskrivning ??
 
KANSKE 20 000 POLISER, KANSKE ALLA SOM ARBETAR PÅ KAROLINSKA INSTI-
TUTET, KANSKE ALLA SOM JOBBAR PÅ FASTIGHETSVERKET, KANSKE ALLA SOM
JOBBAR PÅ _ _ _ _ _
 
Så långt man kan minnas har stark kritik riktats mot att "avdankade", även aktiva, politiker
sätts att leda organisatuioner de inte förstår, har kunskap om eller erfarenhet av.
 
Men ingen del av denna kritik har beaktats, man kan ju undra vad det beror på ?
 
Inte behöver man undra över det, det stavas!!
 
V Ä N S K A P S K O R R U P T I O N
 
 
 
AE

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0