FÅR EN GENERALDIREKTÖR VARA HUR ENFALDIG SOM HELST ?

Migrationsverkets generaldirektör gör ingen besviken
 
En rad skandaler och oegentligheter ramar in våra generaldirektörers postum.
 
Det verkat nästan ibland som om man försöker överträffa varandra när det gäller
att vara oseriös, ansvarslös och omdömeslös.
 
TRANSPORTSTYRELSENS GENERALDIREKTÖR, SOM STÅR FÖR DEN
SENASTE DOCK INTE DEN SISTA SKANDALEN, ÄR DOCK BARA EN SKAN-
DAL I RADEN OCH TOPPEN PÅ ETT ISBERG.
 
Det verkar utgöra en naturlag när GD utses bland politikernas vänner, och där
vänskapen ses som enda merit.
 
Nu försöker Migrationsverkets GD Mikael Ribbenvik överträffa sina ansvarslösa
kollegor i omdömeslöshet och ansvarslöshet.
 
Han lämnar nu en intervju i dagens SvD och bakgrunden är att media fäst uppmär-
samheten på att ett antal mer eller mindre oumbärliga IT tekniker utvisats från
Sverige.
 
Intervjun är en enda lång bekräftelse.
 
EN BEKRÄFTELSE PÅ ATT ÄVEN GENERALDIREKTÖREN MIKAEL RIBBEN-
VIK TILLHÖR DEN SÅ KALLADE "BEGÅVNINGSRESERVEN".
 
 
I intervjun menar han att han varit överdrivit nitisk, men en mer korrekt beskrivning
är nog ändå att han uppvisat "överdriven enfald".
 
När han ska förklara utvisningarna visar han att han tagit emot den lärdom politikerna
gett honom, han skyller på andra, i detta fallet Migrationsöverdomstolen. Han hänvi-
sar då till en vägledande dom i Domstolen.
 
Denna vägledande dom säger att minsta avsteg KAN resultera i konsekvens
för arbetstagaren.
 
Detta tolkar den nitiske, eller enfaldige ?, Mikael Ribbenvik som att minsta av-
steg SKA resultera i konsekvenser och sätter igång med trakasserier och för-
följelser som leder tankarna till GULAG systemet i förutvarande Sovjetunionen.
 
MIKALE RIBBENVIK SÄTTER UTIFRÅN DENNA NÅGOT LÄTTSINNIGA, ELLER
ENFALDIGA TOLKNING, IGÅNG MED ATT RETROAKTOVT GÅ TILLBAKS FLERA
ÅR OCH MÅNAD FÖR MÅNAD FÖSÖKA HITTA MINSTA AVVIKELSE SOM SKUL-
LE KUNNA MOTIVERA EN UTVISNING.
 
Redan här ställer man sig frågan:
 
Hur enfaldig kan en generaldirektör verkligen få vara ?
 
Till saken hör också att en enstämmig juristkår menar att GD tolkat den vägledande
domen helt fel.
 
Utlänningslagen innehåller också en proportionalitetsprincip som mynnar ut i att en
sanktion, här utvisning, inte får ske om överträdelsen inte står i överenstämmelse
med sanktionen.
 
Av detta har GD inte fattat "ett dyft" och motiverar detta med:
 
SEDAN DEN VÄGLEDANDE DOMEN KOM, SOM DÅ ÄR FELTOLKAD, BÖRJADE
VI GRANSKA VILLKOREN RETROAKTIVT.
 
För att komma åt så många som möjligt ?
 
Återigen, hur enfaldig kan en GD tillåtas vara ?
 
Jag är en tänkande person, säger Mikael Ribbenvik.
 
DETTA UTTFALANDE LEDER DIREKT TANKARNA TILL ÅSNAN, SOM OCKSÅ
FÅR ANTAS TÄNKA.
 
I slutet på intervjun ger Mikael Ribbenvik en sammanfattning, som väl sammanfattar
hans mentala tillstånd, ett tillstånd som nog inte bara ska beskrivas som "nitiskt".
 
VI RIKTAR VÅRA RESURSER DÄR DE GÖR MEST NYTTA !!!
 
Så när företagen blir av med oumbärlig arbetskraft så menar alltså generaldirektören
att man utför "nytta" för samhället ??
 
ARMA LAND, SOM ÄR UNDERKASTADE NYTTAN AV GENERALDIREKTÖRER,
SOM "TÄNKER" PÅ DETTA SÄTT.
 
AE
 
 
 
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0