EU MEDEL MONTERAR NER MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Ett EU på djupaste irrvägar
 
EU projektet har många brister, ibland stora brister.
 
Felaktiga beslut i olika krissituationer har medfört att man skapat kriser och förlängt
kriser i stället för att lösa dem.
 
Demokratifrågor och medborgarinflytande har inte heller varit EU starka sida.
 
Men frågan är om EU brister blottlagts så tydligt tidigare som nu, när Turkiet
ska omfamnas av EU.
 
Turkiets utveckling är alarmerande, det är de flesta eniga om.
 
Nedmontering av rättssystemet, nedmontering av demokratiska institutioner,'
fängslande av oliktänkande, tortyr i fängelser, inblandning i andra länders po-
litik, ekonomiskt stöd till samhällsomstörtande krafter inom EU och mycket,
mycket annat.
 
Och som krydda en retorik som skapat diplomatiska kriser med många EU länder,
bland annat Sverige och Tyskland.
 
I Tyskland har krisen eskalerat i en sådan utsträckning att man talar om att frysa
Erdoganklanens tillgångar inom EU, tillgångar som klanen skapat på allt annat än
hederligt sätt.
 
Mot denna bakgrund kan man ju tycka att EU skulle hålla sig för god att arbeta
för Turkiets medlemskap i EU.
 
MEN ICKE, SA NICKE, DÅ HAR MAN MISSBEDÖMT EU, DEN HÄR GÅNGEN
OCKSÅ.
 
EU är inte bara på irrvägar i denna fråga, olika delar av EU är på irrvägar åt olika
håll.
 
EN DEL AV EU VILL HÅLLA TURKIET "PÅ IS" MEDAN EN ANNAN VILL HA
MED EU SÅ FORT SOM MÖJLIGT.
 
Och när man synar hur det går till, i verkligheten, blir man oroad, riktigt oroad.
 
MEDLEMSSTATERNAS AVGIFTER ANVÄNDS DELVIS TILL ATT "ÖSA
PENGAR" ÖVER TURKIET FÖR ATT FÅ MED DEM I EU.
 
Flyktingavtalet med Turkiet, som gav landet 6 miljarder euro, var en separat sak
och ligger vid sidan av nedanstående summor.
 
EU vräker alltså pengar över Turkiet och man baxnar när man tar del av vad
pengarna är avsedda för.
 
4,5 miljarder euro går till Turkiet för att hjälpa landet att förbereda sig för EU - med-
lemsskap.
 
När landet fjärmar sig från demokrati och rättssystem i en sådan omfattning
att EU inte borde "ta i Turkiet med tång" !!!
 
Men inte nog med detta, del av beloppet är öronmärkt på ett sätt som gör att man
baxnar, över EU enfald och naivitet.
 
1,5 MILJARDER ÄR DÅ ÖRONMÄRKTA FÖR ATT FÖR ATT STÄRKA RÄTTS-
STATEN OCH DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA.
 
Man tror knappt det är sant, kan ett "fredsprojekt" vara så enfaldigt och naivt ?
 
MAN DELAR UT ÖRONMÄRKTA PENGAR OCH LÅTAS ATT DE SKA GÅ TILL
ATT STÄRKA RÄTTSSTATEN OCH DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA.
 
Och så blir det precis tvärtom !!
 
ÖRONMÄRKTA PENGAR FRÅN EU, OCH ANDRA PENGAR, ANVÄNDS I STÄL-
LET FÖR ATT MONTERA NER RÄTTSSTATEN OCH BEGRÄNSA DE MÄNSK-
LIGA RÄTTIGHETERNA.
 
Men detta är nog ändå inte värsta.
 
DET VÄRSTA ÄR NOG ATT EU LÅTSAS SOM ATT MAN INTE SER DETTA.
 
AE
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0