ALLA BORDE VARA SJUKA - HELA TIDEN !!

Samhällsstressen gör att vi inte räcker till
 
I dagens Borås Tidning kan man läsa ett inlägg som visar på sjukstatistik inom
Borås Stad.
 
EN AV ÅTTA ÄR SJUK MINST 60 DAGAR OM ÅRET.
 
En del, många, tycker att det är förskräckligt, och i viss mening är det förskräckligt.
mycket förskräckligt.
 
Men man kanske också kan vända på det.
 
MAN KANSKE OCKSÅ KAN KÄNNA GLÄDJE OCH TACKSAMHET FÖR ATT
INTE FLER ÄR SJUKA ÄN EN AV ÅTTA, SOM ÄR SJUKA MINST 60 DAGAR
OM ÅRET.
 
Man kan i dagens SvD också läsa ett inslag kopplat till detta under rubriken:
 
ATT INTE RÄCKA TILL - DET GÅR INTE ATT SÄTTA ORD PÅ HUR JUBBIGT
DET ÄR.
 
Här beskriver en polis hur hans arbete ser ut, och hur det påverkar honom när
han inte räcker  till.
 
De erfarenheter man redovisar inom polisen tycks vara tillämpliga även som för-
klaringsfaktor till att en av 8 är sjuka minst 60 dagar om året i Borås.
 
DEN GEMENSAMMA FÖRKLARINGSFAKTORN ÄR SAMHÄLLSSTRESS OCH
ANSES INOM FORSKNING SOM DEN MEST BETYDELSEFULLA FAKTORN
FÖR UTBRÄNDHET.
 
Av detta följer då att  man inte ska "lasta" enskilda människor för att de drabbas
av utbrändhet, utan det beror på "samhällsstress", ett fenomen som växt sig allt
starkare inom många yrken, framför allt "människonära" yrken.
 
NÄR MAN INTE RÄCKER TILL DRABBAS MAN AV DÅLIGT SAMVETE, SOM
SKAPAR EN SAMHÄLLSSTRESS, SOM IN SIN TUR IBLAND, OFTA, LEDER
TILL UTBRÄNDHET I OLIKA FORMER.
 
Forskning visar alltså att samhällsstress är den enskilt största förklaringsfaktorn
till utbrändhet.
 
De åtgärder man vidtar i Borås mot sjuktalen vittnar inte om att man tagit till sig
denna forskning, snarare tvärtom. Hade man tagit till sig forskningen hade man
minskat stressen för anställda i stället för tvärtom.
 
Åtgärderna är av samma slag som när Försäkringskassan ska minska sjuktalen.
För att minska dessa belastar man läkarna med mer detaljerade intyg och bomba-'
derar dem med frågor.
 
DETTA LEDDE TILL ATT LÄKARE BLEV SJUKSKRIVNA I STÄLLET FÖR ATT
SJUKSKRIVNA BLEV FRISKA.
 
Sjuktalen ökade alltså i stället för att minska.
 
Åtgärderna i Borås ligger i samma "härdad", de som är utsatta för samhällsstress
ska genomgå "samtal" mm. Utifrån de erfarenheter man kan dra av läkarnas sjuk-
skrivning skulle detta kunna leda till att de som möter sjukskrivna med "samtal" i
sin tur blir utsatt för "samhällsstress", för att de inte räcker till.
 
Situationen tycks vara unik för Sverige. I Sverige visar forskningen att vart fjärde
polis riskerar utbrändhet mot c:a 15 % i ett land som Sydafrika.
 
Det säger en hel del om den samhällsstress, att inte räcka till, som drabbar
vissa yrken i just Sverige.
 
Forrskningen visar att denna samvetsstress, som leder till samhällsstress, minskar
lusten att "arbeta med människor", vilket kännetecknar emotionell utmattning.
 
DETTA LEDER I SIN TUR TILL ATT EMPATIN MINSKAR OCH ERSÄTTS AV
CYNISM.
 
Den finns ingen anledning tro att detta inte skulle gälla andra "människonära yrken"
än poliser, exempelvis hemtjänst i Borås.
 
NÄR MAN ALLTSÅ STRESSAR PERSONALEN MED KNAPPA TIDSSCHEMAN
ÖVERGÅR DEN EMPTAI KAN KUNNAT KÄNNA I REN CYNISM GENTEMOT
BRUKARNA.
 
Är det verkligen det resultat man vill uppnå när man "slimmar", "effektiviserar"
och "genomför besparingar" ??
 
Forskare formulerar sig ganska tydligt kring denna utveckling:
 
DET HÅLLER INTE I LÄNGDEN ATT HA ORGANISATIONER OCH ARBETS-
SÄTT SOM TVINGAR MÄNNISKOR ATT BLI CYNISKA I STÄLLET FÖR ATT
VISA EMPATI.
 
Vem kan säga emot, förutom konsulter och politiker förstås ?
 
Forskningen visar också tydligt att vissa yrkesgrupper, som poliser, hemtjänst och
inom sjukvård, utsätts för alldeles för stora påfrestningar, som i sin tur då leder till
samhällsstress, utbrändhet och cynism.
 
Varför har det då blivit så här och varför tillåter vi att den negativa utvecklingen
hela tiden fortsätter ??  I stället för att se detta problem "häller vi hela tiden mer ben-
sin på elden" och låter det "rulla på".
 
Man behöver inte vara forskare för att ana sig till några förklaringsfaktorer:
 
Den viktigaste är nog att någonstans på vägen tappade vi den kunskap
som utgörs av att människan är en biologisk varelse.
 
NUMERA TYCKS VI MER VARA EN ANTENN PÅ TEKNIKUTVECKLINGEN.
 
Och detta slår fullt ut i samhällsplaneringen och de åtgärder vi sätter in för att
"lösa" de problem samhällsplaneringen skapar.
 
Vi hinner inte lära oss "4 G" innan vi ska lära oss "5 G" !!
 
I STÄLLET FÖR ATT ANPASSA SAMHÄLLET I STORT, ORGANISATION,
ARBETSSÄTT MM TILL DEN BIOLOGISKA MÄNNISKAN TVINGAR VI DEN
BIOLOGISKA VARELSEN MÄNNISKAN ATT ANPASSA SIG TILL ARBETS-
FORMER OCH ORGANISATIONER, SOM SKAPAR SAMHÄLLSSTRESS.
CYNISM OCH GIRIGHET.
 
Med det synsättet och den politiken ska vi inte förskräckas över att så många är
sjuka.
 
Vi ska i stället vara tacksamma för att inte fler, eller alla, är sjuka.
 
Det är här man slås av den hemska tanken !!
 
TÄNK OM DET ÄR SÅ ATT VI ALLA REDAN ÄR "SJUKA" I DEN BEMÄRK-
ELSEN ATT VI ALLA DRABBATS AV EN SÅDAN SAMHÄLLSSTRESS AV
VI ALLA TAPPAT EMPTATIN MED ALLA OCH BARA SER TILL VÅRT EGEN
SITUATION.
 
Alla så kallade "plånboksfrågor" och alla så kallade "särintressen" och all brist
på så kallad "civilkurage" gör kanske att man i vart fall ska fundera på saken.
 
AE
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0