POPULIST - DAGENS SKÄLLSORD ?

Demokrati slåss mot demokrati ?
 
SvD tar i dag upp i en ledare ett i dag mycket aktuellt ämne:
 
POPULISM
 
Detta sker under rubriken:
 
ÄR POPULISMEN SOM DEN OBJUDNE GÄSTEN FRÅN HELVETET ?
 
Frågeställning är intressant, dagsaktuell och tyvärr också tragisk i den
meningen att den bekräftar att demokratin inte kan hantera sig själv.
 
Redan inledningsvis i ledaren kan man läsa hur populism uppfattas i dag.
 
SAMHÄLLSDEBATTENS SKÄLLSORD FÖR DAGEN.
 
Sedan kan man läsa hur populism tolkas genom tiderna och en tolkning
är då att populister säga utmana "etablissemanget om hegemoni och
makt".
 
Är i så fall detta verkligen så förfärligt, att populism ska behöva ut-
göra dagens skällsord ??
 
ALLA ETABLERADE PARTIER, SOM SER SIG SJÄLVA SOM SERIÖSA,
GÖR JU INGET ANNAT ÄN UTMANAR ANDRA FÖR ATT NÅ "HEGE-
MONI OCH MAKT".
 
Så varför ska det inte då få gälla för alla ? Har vi fått en demokrati, där
etablerade partier snävar gränserna för demokratin enbart i det syftet att
man ska kunna behålla makten ??
 
I ledaren ställs frågan:
 
Förgiftar populism demokratin ?
 
Varefter det uppges att i Europa är den vanliga föreställningen att så sker,
medan en annan uppfattning kan vara att populism innebär en balanserande
funktion genom att den omfördelar politisk makt mellan etablerade skikt och
grupper som vill komma in/upp.
 
Och det är nog här "skon klämmer".
 
BAKOM ALLT "PLADDER" OM "DEMOKRATISKA VÄRDEGRUNDER"
OCH ATT ALLA SKA "INKLUDERAS" HAR MAKTHAVARE EN RÄDSLA
FÖR ATT DENNA "INKLUDERING" SKA BLI SÅ OMFATTANDE ATT
DEN EGNA MAKTEN BESKÄRS.
 
Och detta får ju inte inträffa, det inser ju alla omedelbart, och då gäller att
anfall är bästa försvar.
 
ALLA POPULISTER SOM VILL INKLUDERAS I DEMOKRATIN SKA BE-
HANDLAS SOM USLA FIENDER,
 
I ledaren utmanas denna primitiva och demokratifientliga tanke:
 
POPULISM KAN I STÄLLET SES SOM ETT SUNDHETSTECKEN.
 
I stället ser rädda makthavare populister som objudna gäster, som vräker
ur sig sanningar, som kan underminera deras egen maktplattform.
 
Den typen av rädsla tyder på svaghet och bristande självförtroende.
 
ETT SAMHÄLLE MED SJÄLVFÖRTROENDE OCH FUNGERANDE IN-
STITUTIONER BÖR I STÄLLET KUNNA KOSTA PÅ SIG ATT SE PO-
PULISTER SOM "VISSELBLÅSARE".
 
Detta med hur man hanterar "visselblåsare" känner man igen från alla led.
 
SMÅPÅVARNA UTE I LANDER EXKLUDERAR VISSELBLÅSA GENOM
ATT AVSKÄRMA DEM FRÅN ANSTÄLLNINGAR OCH SOCIALT UM-
GÄNGE, OCH STORPÅVARNA I STOCKHOLM EXKULDERAR VISSEL-
BLÅSARE GENOM ATT KALLA DEM POPULISTER OCH STÄLLA DEM
I SKAMVRÅN.
 
Tecken på god demokrati ? Knappast.
 
Ledaren drar utifrån olika aspekter en aspekt Storpåvarna i Stockholm
och borde kunna kosta på sig att dra, om de hade tillräckligt med själv.-
förtroende förstås:
 
POPULISM KAN VARA DEMOKRATISK HÄLSOSAM, EN VENTIL
SOM KAN LÄTTA PÅ TRYCKET NÄR POLITIKEN BLIVIT FART-
BLIND.
 
Och fartblind blir politiken ofta, eller oftast, och det ser vi många exempel
på.
 
Frågan blir då vilket som är mest hälsosamt, att försöka stoppa fartblind-
heten eller att stoppa dem som försöker stoppa fartblindheten ?
 
BÅDE SMÅPÅVAR UTE I LANDET OCH STORPÅVARNA I STOCK-
HOLM HAR GETT SITT BESTÄMDA SVAR PÅ DETTA.
 
Stoppa dem som vill stoppa fartblindheten !!
 
Det sägs att vi inte hittat ett bättre system än demokrati, ännu, men
även demokratin har sina brister, eller hur ?
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0